Trädgårdsskötsel.

 

Fjärde klassen (vårterminen) och femte klassen (höstterminen).

 

Trädgårdslandens vårberedning, rensning och vattning; odling och skörd av frököksväxter; växters förökning genom sticklingar och avläggare; trädgårdslandens höstberedning.

 

Femte klassen (vårterminen) och sjätte klassen (höstterminen).

 

Trädgårdslandens vårberedning, rensning och vattning; odling och skörd av rotköksväxter; plantering och skötsel av jordgubbar, rabarber och fleråriga blomsterväxter; trädgårdslandens höstberedning.

 

Sjätte klassen (vårterminen) och sjunde klassen (höstterminen).

 

Trädgårdslandens vårberedning, rensning och vattning; jordförbättring; naturliga gödselmedel och deras tillvaratagande, konstgödsel; odling och skörd av bladköksväxter och gurkor; sådd och plantering av ettåriga blomsterväxter; plantering av fruktträd och bärbuskar samt deras fortsatta vård; fruktens skörd, sortering och förvaring; trädgådslandens höstberedning.

 

Sjunde klassen (vårterminen).

 

Läggning och skötsel av drivbänkar; besprutning och andra skyddsåtgärder mot skadeinsekter och svampar. Anvisningar för anläggning av en mindre trädgård.