Carl-Petter i Skorpa om sin skolgång
Berättat för Tullia Lundblad

Ja ä barnfödder i Skorpa i däsamme huset som far min. Dä va 1831. I skolan geck ja först ve körka å sänna ve Torpbyn, – där sanngropa ä nu, å framme ve gårn,- dä va i den byggninga där kontort ä nu. Dä va en som hette Salmoni, som va skollärere, å han hade skola i gåla, bå i Markustorp å månge ställe, sex vecker unna för unna.

Dä va te gå i träsko. Massäcken dä va sill å putatis å en sorts rågklimper ( rågmjöl och vatten, kokat i saltat vatten ) söm di kalle klot å så sirap i ett glas, å sen va dä te bre påt mä fingra på bröt.

I skolan va ett bor tvärsöver. å där feck bonndöttrera å bonnsönera sette å skrive å läse. Vi fattie feck sette på en bänk ve vägga, å ja va långbenter å feck sitte mä böckera i näven. Skrive feck ja inte läre, ja feck inte ens läre hustavla.

Först när vi kom på måran så sjöng han; Salmoni, ” Min jarning nådit skåda ” å läste böner, å så feck en motör ( monitör, Tullias anm.)peke för, å så feck en ramse opp tabellera. Två å två feck läse varsin vars i Testamentet, å sän va dä te sette å nöte i katekesa. Inga ann bok. Å dä va för vareviga da. Dä va te tumme öpp kakesen så han va rektit mjuk å utsleten. När di va stygge då dugga han dom. Han hade en linjal, en fem kvarter långer, å ek, å den dugga han mä. Då la´n över en stol. Johan Rot körde en gång huvet mellan knäna på Salmoni, å körde´n i spiseln så aska rök, Å sen va dä inte värt te röre den. När dä va slut då sjungde han:” Giv att ja icke sakner….”

När Salmoni hade tarminer på Kontoret, då bodde han på en kammer oppå. Då feck barna ärter å soppe på ett bord på gårn, utå Salzas. ( Von Salza, slottsherrskapet på Bjärka-Säby, Tullias anm.)

Anmärkning:
Denne Salomon Salmoni verkade under 55 år som lärare i Wist socken.
Han kom hit 1800, 21 år gammal, och började som sockenskolmästare år 1800. Första tiden arbetade han som lärare vid Markustorps gård och Torpa by, på uppdrag av nämndeman Wirén.

Sturefors i november 2000
Helge Fransson