Skoldag i Fornhemmet

2005-05-27

Elever från klass 4 i Vist skola har under en heldag i Fornhemmet gjort en resa 100 år tillbaka i tiden. Klädda i ”tidsenliga” kläder fick flickor och pojkar prova på den gamla tidens sätt att göra olika arbetsuppgifter. För flickorna rörde det sig om t. ex. städning och tvätt (utan dammsugare och tvättmaskin) och för pojkarna om att mala säd och att rödfärga ett staket.

Som avslutning utsattes eleverna för ett strängt gammaldags husförhör.

Se även ett helt uppslag i Corren 050531.

Foto: Per Lindroth.