Släkten Forsén på Skog

Släkten Forsén kunde räkna en lång historia bakåt i tiden vid Skog. Från året 1733 kan vi utan allt för stor ansträngning härleda släkten till Skogs rusthåll. Naturligtvis kan den ha funnits på platsen redan tidigare. Den sista som lämnade Skog var Johanna Matilda Forsén som avled 1902.

 
 

Rusthållaren Johan Andersson, född troligen 1712.

Hustru I Greta Andersdotter, född troligen 1717.

Hustru II Ingrid Ericsdotter, född 1729 i Svinstad.

 

Barn i första äktenskapet:

 

Andreas

f.15/9 1734

i Vist

 

Stina

f.16/2 1737

” ”

 

Petter

f. 23/7 1739

” ”

 

Magnus

f. 26/12 1742

” ”

 

Magnus

f. 2/1 1746

” ”

 

Carl

f. 10/1 1748

” ”

 

Anna Maja

f. 8/3 1751

” ”

 

Gustaf

f. 30/10 1753

” ”

 

Anna Greta

3f. /7 1757

  
 

Barn i andra äktenskapet:

 

Lena

f. 25/1 1762

i Vist

 

Eva

f. 29/7 1768

” ”

 
 

Johan Andersson och Greta Andersdotter gifte sig 1733. Båda var då bosatta i Skog. Vid giftermålet gavs en morgongåva bestående av 30 lod silver och 2 dukater.

 

Greta Andersdotter avled 1759, hon var då 42 år gammal. Dödsorsaken var håll och sting. Sex pojkar och tre flickor hade fötts i äktenskapet.

 

Johan Andersson gifte efter kort tid om sig med Ingrid Ericsdotter. Johan Andersson avled 1788, han var då 76 år gammal. Dödsorsaken bar bröstsjuka.

 

Vid hans död levde fem av barnen från första äktenskapet, även de två döttrarna från hans sista gifte var i livet.

 

Enligt bouppteckningsuppgifter och noteringar i kyrkoboken vid denna tid, brukade sonen Magnus ½ mantal i Rusthållet Skog.

Mågen Mathias Jonsson, gift med dottern Anna Greta, brukade den andra lotten på ett ½ mantal i Rusthållet.

Sonen Gustaf var bonde i Ebbetorp.

Sonen Petter var bonde i Nybolet i Torpa byn.

Dottern Stina var gift med Bengt Näring i Munketorp, Nykils socken.

Dottern Lena var gift med Ivan Persson i Sätra, Vårdnäs socken.

Dottern Eva var gift med hemmansbrukaren Petter Andersson i Kögenäs i Vårdnäs socken.

 

Rusthållaren Mathias Jonsson, född 10/11 1746 i Vist

Hustru Anna Greta Johansson, född 3/7 1757 i Vist

 

Barn:

 

Jonas

f. 16/7 1781

i Slaka

 

Jan Petter

f. 24/10 1782

” ”

 

Maria Charlotta

f. 1784

” ”

 

Anna Greta

f. 21/4 1786

” ”

 

Petrus

f. 8/10 1789

 

Död i dec. samma år i utsot

Carl Magnus

f. 5/7 1792

i Vist

 

Gustaf

f. 16/12 1795

” ”

 

Cristina

f. 20/4 1797

” ”

 

Petter

f. 2/4 1800

” ”

 
 

Mathias Jonsson var född i Skorpa. Fadern var mjölnaren Jonas Nilsson och modern Maja Catharina Mattsdotter. Mathias morfader var den gamle mjölnaren Mathias Forsén, som var verksam vid Skorpa kvarn i nästan 40 år. Mathias hade med sina föräldrar flyttat till Grimsmålen, där han var bosatt vid tiden för sitt giftermål. År 1779 gifte han sig med Anna Greta Johansdotter, som var född i Skog och dotter till rusthållaren Johan Andersson och Greta Andersdotter. Redan före giftermålet hade Mathias blivit kallad till nämndeman vid Hanekinds Häradsrätt.

 

Mathias och Anna Greta bosatte sig som nygifta i Åsmestad i Slaka socken, där Mathias genom arv efter sin moder var ägare till en gård.

 

1787 flyttade familjen till Skogs Rusthåll. 9 barn föddes i äktenskapet. Mathias Jonsson avled 1810, han var då 64 år gammal och orsaken var bröstsjukdom.

 

Hustrun Anna Greta bodde kvar vid Skog till sin död 1834, orsak ålderdom.

 

Mathias Jonssons och Anna Greta Johanssons barn. Uppgifterna är till största delen hämtade ur ett fastebrev från 1837. Som synes har barnen då, med ett par undantag, återtagit det gamla släktnamnet Forsén.

 

Jonas Skoglöf hade tagit namnet Skoglöf. Var inspektor vid Hallinge i Skärskinds socken.

Jan (Johan) Petter Mattsson. Död 1818. Han var då nämndeman och bosatt i Möjetorp i Landeryds socken.

Maria Catharina Forsén. Gift med hovrättscommissarien, kronolänsmannen Jon Asklund i Kinda härad.

Anna Greta Forsén. Gift med f.d. mjölnaren, senare torparen Henric Hagström, bosatt på Torrberga ägor, Skeda socken.

Carl Magnus Forsén. F.d. nämndeman och bosatt i Gällinge i Skeda socken.

Gustaf Forsén. Rusthållare vid Skog.

Cristina Forsén. Gift med kronofjärdingsmannen Lars Dahl i Åkerbo härad.

Petter Forsén. Rusthållare i Stora Visäter, Skeda socken.

 

Rusthållaren Gustaf Forsén, född 6/12 1795 i Vist.Hustru Anna Greta Johansdotter, född 10/3 1805 i Skeda.

 

Barn:

 

Johanna Mathilda

f. 9/9 1827

i Vist

 

Johan Matthias

f. 28/4 1829

” ”

 

Carl Ludvig

f. 25/9 1832

” ”

 

Carolina Augusta Jenny

f. 3/6 1842

” ”

 

Gustaf Alfred

f. 7/12 1845

” ”

 
 

Gustaf Forsén var son till tidigare rusthållaren vid Skog Mathias Jonsson och hans hustru Greta Johansdotter. Som ung tog han det gamla släktnamnet Forsén, som tidigare funnits i släkten.

 

Giftermål 1826 med Anna Greta Johansdotter från Skeda. I äktenskapet föddes 5 barn.

 

Gustaf Forsén avled 1 november 1866. Hustrun Anna Greta Johansdotter död den 30 maj 1867.

 

Den 5 oktober 1867 blev efter förut skedd kungörelse i Vist och angränsande sockenkyrkor samt införd annons i Östgöta Correspondenten ett halvt kronoskatte rusthåll Skog genom offentlig auktion utbjudet.

 

Ny ägare blev August Pettersson i Slättbacka som för 15. 600 riksdaler riksmynt köpte gården.

 

Av de fem barnen flyttade de båda utvecklingsstörda systrarna Johanna Matilda och Jenny 1868 till Ängstugan (på Skogs ägor) som iordningställts för deras räkning.

Sonen Carl Ludvig avled i maj 1866.

Sonen Johan Matthias utflyttade 1868 till Vikingastad, är i livet omkring 1900, och står då som före detta inspektoren.

Gustaf Alfred utflyttade 1868 till Östra Harg. Omkring 1900 är han lantbrukare vid Lindesborg i Vingåker.