Släkten Jonsson på Skog

Släkten Jonsson har funnits i Skog sedan 1841.

Jonas Peter Pettersson, född 1816, och Gustava Larsdotter, född 1817, var de första av denna släkt i Skog.

De flyttade till Skog Skattegård i samband med sitt giftermål år 1841.

Hon var vid tiden för giftermålet tjänstepiga i Vinstorp och hade inflyttat till Vist från Värna socken. Hennes föräldrar var båda döda. Jonas Peter var född i Norrberga.. Hans far var bonden Peter Jonasson i Norrberga Mellangård. Modern hette Sara Lena Johansdotter. När Jonas Peter flyttade till Skattegården var det som arrendator. Den unge bonden hade säkert stor nytta av den generösa hemgift som hans föräldrar kunde bidra med.

På 1850-talet står Jonas Peter antecknad som nämndeman och kyrkvärd för att på 1870-talet inneha titeln häradsdomare. Tre söner och en dotter föddes i äktenskapet.

 

Clara Matilda

  

Carl-Johan

f. 1845 i Skog

d 1917 i Wist

Pär August

  

Gustav Fredrik

  
 

År 1851 flyttade familjen till Skogs Rusthåll. De hade då inköpt 1/3 mantal av Olof Larsson.

Gustava dog 1865, hon var då 49 år gammal. Jonas Peter levde som änkeman resten av sitt liv. Han dog 1897 och var då 82 år gammal.

De fyra barnen var alla i livet vid hans död. Dottern Clara Matilda var i 25-årsåldern trolovad med Carl Ludvig Forsén från Skogs Rusthåll. Carl Ludvig dog 1866, endast 34 år gammal. Några månader efter hans död föddes sonen Gustaf Ludvig. Clara Matilda gifte sig 1869 med August Pettersson som 1867 blivit ägare till ½ mantal i Rusthållet.

Sonen Carl-Johan blev hemmansägare i Skog efter sin far. Han blev också nämndeman och riksdagsman. Gift med Johanna Christina Andersdotter.

Sonen Pär August var arrendator i Vässentorp 1875 till 1888 då han flyttade till Gissebo i Åtvids socken.

Sonen Gustav Fredrik var arrendator i Vässentorp efter sin bror 1888 till 1908.

Han flyttade som änkeman till Norrberga (Storängen) år 1909. I huset var den danska änkefrun von Reedtz värdinna.

 

Carl-Johan Jonsson och Johanna Andersdotter född 1848 i Skeda gifte sig 1871 och flyttade in i nuvarande Södergården omkring 1876 . Södergården var då nybyggd. Johanna ägde genom arv ½ mantal i Södergården och hennes bror Anders Gustav Andersson född 1845 hade ärvt ½ mantal i Skattegården. Deras far Anders Hansson Dömestorp Skeda hade 1857 köpt dessa gårdar av Rehbinder på Stavsäter. Fadern avled 1860.

År 1887 köpte Carl-Johan och Johanna ½ mantal i Rusthållet av August Pettersson som var gift med Carl-Johans syster Clara.

Carl-Johan och Johanna ägde och brukade 5/6 mantal Rusthållet och ½ mantal Södergården.

Carl-Johan var också kommunalnämndens ordförande i ett 30-tal år samt riksdagsman i andra kammaren 1903 -1906. Han verkade för det nya ålderdomshemmets (Wisthemmet) tillkomst. Inför invigningen 1911 hade det skett en stor insamling i bygden och ett guldur överlämnades ”som tack för hans allmänt erkända, stora och förtjänstfulla nit för ålderdomshemmets tillkomst”. Carl-Johan ömmade mycket för ålderdomshemmets inneboende. Om detta vittnar föreståndarinnan Selma i sina dagboksanteckningar.

Carl-Johan och Johanna fick tre barn.

 

Carl

f. 1874 i Skog

d. 1904

Axel

f. 18770207 i Skog

d. 19630108 i Skog

Elin

f. 1884 i Skog

d. 1914

 

Sonen Carl dog i lungsot 1904 endast 30 år gammal. Han vårdades den sista tiden på Mörsils sanatorium i Värmland.

Dottern Elin avled i cancer 1914 endast 40 år gammal. Elin var s.k. hemmadotter och dog antagligen i Södergården.

Citat ur Selmas dagboksanteckningar om hennes tragiska död:

31 juli 1914″ Ja nu är det mitt hjärta så fruktat å bönat för skedt, Fröken Elin har i natt gått från sina kära. Annie kom hem klockan fyra i morse å då var hon död.” …..”Trösta å hjälp Riksdagsman å fru Jonsson att bära sin stora sorg”.

1 augusti ”Riksdagsman här å skänkt pengar till oss alla samt pengar till kaffefest på Elins begrafningsdag som blir på tisdag”.

4 augusti ”Idag högtidligt här, fest för de gamla. Kaffe å konfekt så fick alla varsin krona. Klockan 1 Annie å jag till begrafningen. Mycket folk 15 skjutsar till kyrkan, mycket fint å storartadt men o så tomt å synd åt Fru Johnsson, det kunde rakt krama ihop hjärtat i ens bröst att se henne sända en sista blick ned i sin dotters graf”.

Sonen Axel var arrendator till Hovetorp men flyttade hem till Skog 1916.

Fosterdottern Clara, en brorsdotter till Johanna fanns också med i familjen.

Carl-Johan avled 1917. Johanna bodde kvar i Södergården fram till sin död 1931. På övervåningen bodde tidvis fosterdottern Clara. Barnbarnen i Rusthållet kom ofta över till sin farmor och drack kaffe efter skolan. De var nog en glädje på ålderns höst.

 

Axel Jonsson född i Skog 1877 och Märta Jonsson född 1890 i Fillinge Bankekind gifte sig 1915 och flyttade in i Skogs Rusthåll 1916.

Axel hade genomgått Lunnevads folkhögskola och kom 1904 som arrendator till Hovetorp där han var kvar till 1916. Han övertog då fädernegården Skog efter fadern Carl-Johan.

I Hovetorp träffade han sin blivande fru Märta Svensson som arbetade i hushållet på gården. De fick 5 barn:

 

Mary

f. 1915 i Skog

 

Aina

f. 1916    ”

 

Brita

f. 1918    ”

 

Carl-Johan

f. 1920    ”

 

Carl-Axel

f. 1922    ”

1922

 

Det var säkert en stor händelse på gården när elektriciteten kom till Skog år 1931. Axel skrev kontrakt med Bjärka Säby egendom om leverans av elektrisk energi den 6 november 1930.

Axel hade vid sidan av lantbruket en stor mängd förtroendeposter i Vist. Lantbruket sköttes till stor del av anställda. Trädgårdens fruktträd gav också så stor avkastning att en person delvis kunde avlönas som trädgårdsmästare.

Det sociala livet och umgänget var nog ganska stort. Det var ofta kortspel med farbrodern i Storängen (på 20-talet), med ”farbror Gustav”(Axels kusin)) i Skattegården och Ekdahls i Wessentorp. Ett symöte i Skog samlade också en stor del av inte bara byns, utan också hela bygdens innevånare (se bild).

Den första traktorn (Case) införskaffades 1945 och år 1946 fanns 25 mjölkkor, 14 hästar samt ungnöt på gården. Tre personer var då anställda i lantbruket.

 

Carl-Johan Jonsson född i Skog 1920 och Maj Jonsson född i Stockholm 1919 gifte sig 1946och flyttade då till Södergården där familjen fick tre barn:

 

Carl-Axel

f. 1947

 

Ewa

f. 1949

 

Mats

f. 1952

 
 

Södergården genomgick en stor renovering och modernisering 1945. Maj hade då utbildat sig till hushållslärare i Rimforsa.

Carl-Johan står 1945 som arrendator till gården.

Den första tröskan (Therminus 5 fot) inköptes 1954 tillsammans med Sven Tillman i Styvinge. Gården hade mjölkproduktion fram till 1963 då korna såldes. Därefter var det enbart köttproduktion, grisar och ungnöt.

Familjen flyttade 1963 över till Rusthållet.

 

Södergården var uthyrd 1963 – 1974.

Carl-Axel och Anette Jonsson flyttade in i Södergården 1974.

 

Skog Mellangård användes under lång tid som bostad till anställda eller som sommarbostad. Den genomgick en stor renovering och ombyggnad 1979. Detta år flyttade Mats och Margareta Jonsson in i Mellangården. År 1988 bytte de bostad med Maj och Carl-Johan och flyttade till Rusthållet.

 

Skog Södergård och Rusthåll ägs idag (2009) av Carl-Axel och Mats Jonsson.

Gården brukas av Carl-Axel. Det finns ca 200 köttdjur varav ca 65 dikor med kalvar.