Slåttergille i Fornhemmet

2013-07-07

Årets slåttergille vid Fornhemmet skulle enligt programmet börja kl 13, men redan 12:30 var slåttern i full gång.
I det vackra vädret gick slåttern som en dans, som mest var 15 liar i gång.
Solen flödade, men en kommentarhördes från någon bland deltagarna, ”det är onödigt varmt”.

Bengt Gustavsson slår med kraftiga tag. Resultat: 9 hässjor som i sinom tid skall hämtas av Jan Erik
Levisson i Sand för att bli foder till hans får.

Bland gräs och örter som slogs och hässjades förekom arter som sparades: nattviol, nästrot, sårläka,
hässleklocka, björkpyrola och smultron, de sistnämnda till de närvarande barnens förtjusning.

När slåttern var avslutad och kaffet urdrucket reste Claes och hans medhjälpare flaggstången vid
torpet Löten, bitarna faller på plats inför hemvändar- och hembygdsdagen den 18:de augusti!!!

Text och foto: Hans Hansson