Smedfamiljer vid Skorpa

Anm: I den mån familjens barn är kända redovisas dessa även om de inte var bosatta vid platsen i fråga.

1744 – 1756

Smed

Anders Urbom?, f. ca 1700, d. 1756 i Uppsalafeber

Okänd hustru

Brita Kajsa Urbom, f. ca 1740 

Mäster Urbom är synlig i Vist kyrkobok 1744, då som dopvittne.

1759 – 1768

Smed

Jonas Hammarström, f. ca 1733, d. 1768-02-02 i blodstörtning 
 
Brita Kajsa Urbom, f. ca 1740
 
Anna Greta Jonasdotter, f. 1759-12-21 i Skorpa
 
Maja Jonasdotter, f. 1765-04-10 i Skorpa, d. 1789 i svullnad

1759 skrev Jonas Hammarström sitt första arrendekontrakt för smedjan i Skorpa. Enligt detta ålåg det smeden att svara för alla reparationer på husen. Virket skulle då finnas framfört. Han skulle också redligen och väl sköta knipphammaren och dess redskap.

1769 – 1787

Smed

Nils Bäckman, f. 1740, d. 1787-09 i lungsot
Brita Kajsa Urbom, f. ca 1740
Catharina Nilsdotter, f. 1770-11-07 i Skorpa,  d. 1779-10-10 i kopporna
Adam Nilsson, f. 1775-02-09 i Skorpa, d. 1779-10-10 i kopporna
Henrik Nilsson, f. 1779-02-17 i Skorpa
Brita Kajsa Nilsdotter, f. 1784-01-31 i Skorpa,  d. 1788-05 i kopporna

1784 – 1790

Smed

Julius Hulter, f. 1760 i Vist?
Maja Olofsdotter, f. 1765-02-03 i Vist, Skälstorp, d. 1786-10-02 i barnsbörd

1788 – 179?

Smed

Anders Bergman, f.1765
Helena Andersdotter, f. 1762
Anna Stina Andersdotter , f. 1791-07-20 i Skorpa

Har troligen avflyttat från Skorpa 1793

179? – 1800

Smed

Isak Krän, f. 1767 i Egeby
Stina Andersdotter, f. 1770 i S:t Lars
Jon Erik Krän, f. 1796 i Rystad
Inga Lisa Krän, f. 1798
 

Flyttade till S:t Lars 1800.

1790 – 1795

Smed

Julius Hulter, f. 1760 i Vist?
Anna Larsdotter, f. ca 1760 i Vist?
 
 

Flyttade till Fiskarestugan under Säby omkring 1795.

1792 – 1816

Smed

Karl Sandelius, f. 1764-04-21 i Hagebyhöga
Kristina Persdotter/Westling, f. 1762-09-08 i Vikingstad
Gustava Karlsdotter, f. 1788-03-15 i Vist, Fiskarstugan
Eva Charlotta Karlsdotter, f. 1790-04-28 i Vist, Fiskartorpet
Brita Johanna Karlsdotter, f. 17920527 Vist, Cedersberg
Johan(nes) Karlsson, f. 1794-08-05 i Skorpa
Karl Petter Karlsson, f. 1798-09-20 i Skorpa
 
 

Troligen nyinflyttade till Vist 1788. Familjen var då bosatt vid Fiskartorpet under Säby. Arbetade Carl redan då vid Skorpa? 1792 är han omnämnd som brukssmed, varför han med säkerhet vid den tiden var bosatt vid Skorpa. Familjen flyttade till Vårdnäs 1815

1796 – 1815

Smed

Lars Urbom, f. 1753 i Motala, d. 1815 i bröstsjukdom
Anna Lisa Falk, f. 1760 i Motala
Lorens Urbom, f. 1782 i Viby
Inga Lisa Urbom, f. 1785 i Viby
Anders Petter Urbom, f. 1789 i Landeryd
Maja Lena Urbom, f. 1792, d. 1797
Karl Gustaf Urbom, f. 1795, d. 1800 i kopporna
Herman Fredrik Urbom, f. 1797-12-26 i Skorpa
Karl Gustav Urbom, f. 1801-07-29 i Skorpa

Familjen hade inflyttat från Viby s:n 1796. Nio barn hade fötts i äktenskapet. Lars Urbom död 1815, orsaken var bröstsjukdom. Fem av de nio barnen levde vid hans död.

1816 – 1817

Smed

Måns Nyman, f. 1769-02-09 i Gärdserum
Ingeborg Johansdotter, f. 1779 i Åtvid
Johan Elof Månsson , f. 1799-02-29 i Åtvid
Stina Kajsa Månsdotter, f. 1801-04-24 i Åtvid
Per Gustaf Månsson, f. 1804-01-24 i Åtvid
Karl Magnus Månsson. f. 1807-06-17 i Eneby
August Månsson, f. 1813-04-08
Sven Jakob Månsson, f. 1817-02-23 i Skorpa

Familjen kom från Kättilstad 1816, flyttade till Åtvid 1817.

1818 – 1851

Smed

Jakob Krän, f. ca 1750
Greta Persdotter, f. ca 1760
Johannes Krän, f. 1791-07-25 i Vist, Sturefors, d. 1870

Omkring 1850 påbörjades byggnationen av Kränstorp. Ett par år senare flyttade familjen in i det hus där Johannes och Maja Greta bodde till sin död.

1847 – 1851

Smed

Lars Fredrik Pettersson, f. 1823-05-30 i Vist, Kärr
Johanna Karlsdotter, f. 1819-09-27 i Vist, Norrberga Lillgård
Per Alfred Pettersson, f. 1846-02-04 i Vist
Karl Adolf Pettersson, f. 1848-02-03 i Skorpa
Kajsa Pettersson, f. 1849-03-20 i Skorpa
Klara Matilda Pettersson, f. 1850-06-08 i Skorpa

Troligen inflyttade familjen till Skorpa 1847. Hade tidigare varit bosatta vid Björkholmen i Vist s:n. Avflyttade till Gammalkil 1851.

1851 – 1853

Smed

Erik Salomon Jakobsson, f. 1822-11-25 i Brunneby
Inga Elisa Jönsdotter, f. 1828-12-23 i Kättilstad
Erik Alfred Jakobsson, f. 1852-11-03 i Skorpa

Gifta 1851. De inflyttade båda till Vist 1851, han från Ljungs s:n, hon från Vreta Kloster. Familjen utflyttade till Tjärstad s:n 1853

1852

Smed

Jakob Gustaf Krän, f. 1818-11-15 i Skorpa
Albertina Karlsdotter, f. 1824-01-29 i Vist, Överby
Anna Sofia Krän, f. 1850-12-16 i Vist, Kränstorp

Jacob Gustaf hade tidigare bott vid Skorpa men flyttade med sina föräldrar till Kränsbo (Kränstorp) omkring år 1850. Han hade lärts upp i smedyrket av fadern. Det är ovisst om han någon tid arrenderade smedjan. Familjen flyttade till Vårdnäs 1852.

1859 – 1860

Smed

Frans August Wallman, f. 1831-09-01 i Landeryd

Inflyttad från Ljung 1859. Flyttade till Gärdserum 1860