Bilder från smens "imperium"

Smedjan vid Stavsäter var Smens ”imperium”. Den hitre delen av byggnaden utgjorde själva smedjan, den bortre delen var snickeriverkstad. Smen Andersson var lika skicklig i sitt hantverk antingen han var smed eller snickare.

Stavsäter smedjan 1989

Här ett vagnshjul som tillverkats av Smen. Det är helt fantastiskt att med bara handverktyg och ett smidesstäd kunna skapa detta.

Detta vagnschassi är tillverkat av smeden Andersson. Jag försäkrar att i hela chassit finns icke en enda maskintillverkad komponent, utan tillverkats av en skicklig yrkesman, Den rektangulära överbyggnaden är icke ”Smens” verk, det har tillkommit senare för montage av en vattentunna.

Birger Johansson, hembygdsföreningens allt i allo, har här färdigrekonstruerat det vagnschassi som återgivits på föregående sidor. När Birger började med sitt arbete, så hade tidens tand satt märkbara spår på snickerierna. Men efter ett enormt tålamodsprövande arbete så har Birger fått vagnen fullt körklar. I det här utförandet kallades vagnen av arbetarna på Stavsäter för ”dyngskröv”. Vagnen kunde på ett ganska enkelt sätt ställas om till höskrinda, eller förses med ”bankar” över axlarna. Då lämplig för transport av långved eller virke. Vagnen finns i dag uppställd i vagnslidret vid Fornhemmet, Bjärka-Säby.

Stavsäter renoverad vagn
Stavsäter Birger Johansson med vagn