Städdagen på fornhemmet söndagen 14 april 2013

En söndag i mitten av april brukar vi årligen vårröja vid Fornhemmet, räfsa löv, ansa buskar och träd, ta hand om nedfallna grenar och göra vårfint efter vintern.

Den fjortonde april var det dags enligt programmet, men våren är sen i år och på sina ställen ligger snön tjock. Hela området kunde därför ej röjas som planerats, snösmältning och upptorkning får inväntas.

Men vi gjorde så gott vi kunde! Tibasten är nästan utslagen, ett säkert vårtecken. Och vildsvinens framfart kunde ha varit värre!