Städdagen på fornhemmet söndagen 15 april 2012

Sommarsäsongen 2012 vid Bjärka-Säby Fornhem inleddes med vårröjning den 15 april, vilket innebar räfsning av örtagården, kryddträdgården mm. och de gräsytor som under växtsäsongen brukar klippas. Grenar från under vintern kullblåsta och avverkade träd forslades bort etc.

Byggnaderna tycks inte ha tagit någon skada under den gångna vintern, spåntaket på logen vid Löten har dock heller inte blivit bättre. Tibasten var i det närmaste överblommad.