Andra dödsolyckan

Lördagens dödsolycka vid Hållingstorp behöver inte ha skett i samband med avancerad flygning. De två omkomna i planet kraschade mitt framför ögonen på sin arbetskamrat som bodde på platsen. Olycksorsaken kan vara delvis densamma som krävde provflygaren Tord Grims liv 22 augusti 1986 i en Saab Safari. Statens haverikommission ansåg då att planets förmåga att plötsligt tappa flygegenskaperna borde noteras i flyghandboken.

Olycksplanet var ett systerplan till den Safari som havererade 1986. Planet har tidigare en gång varit utsatt för ett haveri. På grund av en felaktigt utformad skylt fick två piloter bränslestopp och lade sig på rygg med planet på en åker utanför Linköping.  Planet användes i Linköpings flygklubb för avancerad flygning, en flygning som Harri Jalonen bl a hade hand om.

– Jag har varit med om att utbilda piloter på planet, säger han. Harri Jalonen blev också inkopplad som expert vid det förra Safarihaveriet.

Förrädiskt

Den tekniska undersökningen visade att planet genom sina framåtsvepta vingar och en högt liggande stabilisator fick förrädiska flygegenskaper. Ett vanligt plan varnar ofta piloten för att det håller på att tappa flygförmågan (vika sig) genom att skaka och genom slapphet i rodren. Plötsligt viker det sig och störtar rakt ned.

Påbörjat looping

De första rapporterna från ögonvittnet, arbetskamraten, talar om hur planet påbörjat en looping.

– Vi har varit på platsen och vittnet har ganska exakta uppgifter. Vi vet inte om det finns stöd för teorin om att planet kan ha vikt sig, säger haverikommissionens ordförande Hans Gullberg.

– Planet har inlett en loopingrörelse på låg höjd och piloten hann inte räta upp planet. Det störtade rakt ned i marken.

På kommissionen är man försiktig i frågan om hur högt eller lågt planet kan ha flugit vid olyckstillfället.
För lågt

– Det har i vart fall varit för lågt för en looping.

Harri Jalonen berättar för Correspondenten att en normalt looping skall påbörjas och avslutas på samma höjd.

– Planet är ganska känsligt för alltför kraftig belastning. Om man försöker få nosen att lyfta genom att ge för mycket höjdroder, börjar det att lyfta nosen men tappar farten framåt samtidigt som den vertikala sjunkhastigheten ökar, säger han.

Störtade lodrät

Det var just det som hände vid haveriet 1986, då höjden för att upphäva dykningen var för låg. Planet slog då ned liggande rätt på vingarna. Vid lördagens haveri störtade planet exakt lodrätt ned och trycktes ihop som ett dragspel. Det talar emot att planet skulle ha varit inne i en looping. Då borde det ha ”kraschlandat” eller slagit ned på ”på magen”.

”Mycket omdömesgill”

En annan viktig faktor är att minimihöjden för avancerad flygning är 750 meter. Planet klarar att få ny flygfart om det tappar flygfarten på den höjden. Minsta flyghöjd vid normal flygning över landet är 150 meter. Mats Lind beskrivs av alla som en mycket omdömesgill pilot.

– Jag har utbildat honom och han visste om riskerna med planet, säger Harri Jalonen.

Den mest sannolika olycksorsaken tros vara att man i samband med överflygningen av arbetskamratens gård gjort en manöver för att påkalla uppmärksamhet eller för att hastigt vända om. Det kan man göra genom att göra en s k hjulning, dvs ta fart, stiga brant, låta planet vika sig och ge sidroder så att planet vänder tillbaka i samma riktning som det kom. Om planet överbelastas i en sådan manöver kan det sjunka så snabbt att det inte hinner få flygfart. Planet kan också ha kommit in i ett ryggläge vid vikningen man inte hunnit reda ut. Det kan också ha blivit missförstånd mellan lärare och elev, vilket resulterat i en okontrollerad manöver. Båda piloterna hade fallskärm på sig vilket var obligatoriskt vid avancerad flygning.
HÅKAN WASÉN

Ur ÖC måndag 19 december 1988

(Utan bilder) 2005-09-26/HH

Störtade vid flygövning

Flygläraren Mats Lind och hans elev Lennart Sundström från Linköping omkom på lördagen då de störtade med en Saab Safari utanför Hållingstorps gård söder om Sturefors. Störtningen skedde framför ögonen på en arbetskamrat. Planet inledde en loopingrörelse på låg höjd. Piloten förmådde inte räta upp planet utan det slog lodrät ner i marken och fattade eld. Dödsolyckan var den andra med en Saab Safari i Linköping. 22 augusti 1986 omkom provflygaren Tord Grims vid en liknande olycka.

Vid lördagens olycka skulle piloterna övat avancerad flygning på låg höjd. Hans Gullberg på statens haverikommission kommer i dag att fortsätta utredningen av olyckan. Det finns flera faktorer som talar för att flygarna gjort en oplanerad manöver ovanför arbetskamratens bostad. Där kan piloten ha överraskats av samma farliga flygegenskaper på planet som ledde till olyckan 1986.
Dödsstörtade inför kamrat

Flygläraren Mats Lind, 43, och hans elev Lennart Sundström, 34, båda Linköpingsbor, omkom då deras skolflygplan på lördagen störtade under en avancerad flygövning. En arbetskamrat till de omkomna blev ögonvittne till kraschen. Flyglektionen hade pågått omkring en kvart när planet strax före kl 11 störtade och fattade eld intill en hage vid gården Hållingstorp utanför Bjärka-Säby. Olyckan inträffade under en övning i avancerad flygning, en påbyggnadsutbildning som Lennart Sundström var i slutfasen av. Han tog sitt flygcertifikat 1975 och var även segelflygare.

Erfaren

Mats Lind var en mycket erfaren pilot och lärare med flera tusen flygtimmar. Innan han kom till Linköpings flygklubb för fem år sedan var han skolchef vid Chalmers flygklubb i Göteborg.

Flygplanet är en liten svenskbyggd modell, MFI-15 (Saab Safari). Troligen störtade planet rakt ned och landade på nosen. Statens haverikommission kopplades omedelbart in och skall utreda olyckan. En stor del av flygplanskroppen blev utbränd och delar av planet låg krindspridda i snön.

– Planet brann när vi kom till platsen och vi släckte branden med skum, säger räddningschefen Ragne Hanning.

-Vi gjorde en massiv räddningsinsats när larmet gick, och åkte ut med två ambulanser, tre brandbilar från Bestorp och Linköping och en sjukvårdsgrupp med läkare och sjuksköterska. Men tyvärr kunde vi inte göra mycket.

Ögonvittne

En arbetskamrat till de omkomna blev ögonvittne till olyckan och ringde genast SOS alarmering Flygledaren i Norrköping, som hade kontakt med planet, slog larm när det försvann från radarskärmen. Olyckan inträffade helt utan förvarning eller försök till nödlandning.

– Enligt ett annat plan om var i luften samtidigt flög olycksplanet på mellan 2 000 och 5 000 fot (600 -1 500 meter). Inget hördes om att de behövde hjälp, de har inte heller hunnit hoppa ut ur planet, säger flygchefen Lennart Johannesson.

”Fruktansvärt”

– Det är fruktansvärt det som hänt. Vi har inte drabbats av ett dödshaveri sedan mitten av 1960-talet, då ett plan på väg hem från Luleå kraschade i Jämtlandsfjällen.

På flygklubben rådde förstämning och sorg på lördagseftermiddagen. Lennart Johannesson beslutade att all vidare flygning skulle ställas in för dagen.
LENA LISS