Sturefors säteri. Uppgift å ägare från äldsta tid till år 1700

Sammanställd av inspektor Halvar Jungenfelt

Noteringar från tidig medeltid:
1286, Tegneby: Beseglar Clemens i Tegneby Olof i Risnäs testamente.1303, Tegneby: Omtalas frälsemannen Birger Likvidsson i Samband med Tegneby. Han tillhörde Likvidsönernas ätt som under 1300 talet tillhörde högfrälset.
1303, Forsa: Skänker Helena i Forssa 1 kvarn till Askeby kloster.
1333, Forsa: kaniken Magnus i Linköping gör anspråk på mellersta strömmen i Kabbafors gentemot Askeby kloster.
1370, Forsa: I brev av 1403 omtalas att Bo Jonsson Grip på Bjärka till kyrkoherde Karl i Vist bortbytt kvarnströmmen vid Forssa mer 30 år tidigare.
1433, Forsa: I brev av 1433. 16/4 ( R.A.) vittnar Margit, hustru. i Kabbefora att hon givit sin kvarn till Linköpings Domkyrka.

Ägare från medeltid till 1700:
omkring 1400: Sigrid Uddormsdotter (c:a 1360-1445) gift med riddaren Erik Nilsson Bielke (död 1402). Erik Nilsson Bielke blev slagen till riddare vid Erik av Pommerns kröning vid Mora stenar 1396. Sigrid Uddormsdotter gifte 1410 om sig med danske stormannen Bo Diure. Han avled 1420. I slutet av 1430-talet sålde Sigrid Uddormsdotter Forssa med rätt till återköp för hennes ättlingar inom 12 år.
1430-1440: Pawal Laurensson (eller Paul Lafrinsson).
Forssa var vid den här tiden troligen delad i 2 gårdar. Pawal Laurensson ägde förutom Forssa kvarnar i Tannefors.
omkring 1440: Håkan Jönsson Lillie. Sigrid Uddormsdotter pantsatte Forssa till Håkan Jönsson Lillie.
omkring 1445: Greger (Grells) Andersson ärvde Forssa efter sin farbror Håkan Jönsson. Greger Andersson var gift med Cecilia Stensdotter Bese.
omkring 1500: Marina Gregersdotter, dotter till föregående. Hon föddes omkring 1480. Gift med Bengt Slatte.
omkring 1520: Ingeborg Bengtsdotter Slatte. Äldsta dottern till föreg. Gift med Lars Tidemansson. De hade två barn: Catharina och Christer Larsson.
omkring 1560: Christer Larsson, gift med Christina Ulfsdotter Soop Han förlorade Forssa genom den process som Svante Sture hade inlett mot honom och fått godkänd 1562. Svante Sture mördades 1567 av Erik XIV. Märta Leijonhufvud, Svante Stures efterlevande maka, tillträdde gården 1570 Christer Larsson bosatte sig 1574 på Åby sätesgård, Horn. Han dog omkring 1580.
1570: Märta Eriksdotter Leijonhufvud, född 1517 död 1584. Kallades ”Kung Märta”. Märta Leijonhufvud och Svante Sture hade 14 barn varav ett var Margareta Svantesdotter Sture.
1581: Margareta Svantesdotter Sture, född 1547. Gift med riksrådet och överskattmästare Ture Nilsson Bielke av Åkerö, född 1548. Omedelbart efter sitt gifte började Ture Nilsson Bielke byggandet av ett stenhus vid sjön Erlången. Den tidens främste byggmästare och arkitekt Hans Fleming ”Mäster Hans” medverkade. I enlighet med tidens sed förändrades namnet på gården så att byggherrens namn ingick och Forssa nämndes härefter ”Tureforssa”.Ture Nilsson Bielke deltog på Sigismunds sida i slagen vid Stegeborg och Stångebro. Avrättades 20/3 1600 (Linköpings blodbad). Ture Nilsson Bielkes egendomar drogs in till kronan men återlämnades efter 4 år till änkan Margareta Sture. Efter hennes familjenamn ändrades gårdens namn ånyo och kallades Stureforssa och så småningom Sturefors. Margareta Sture avled 1617.
1620: Märta Turesdotter Bielke född 1585, dotter till föregående. 1611 gifte hon sig med Gabriel Gustafsson Oxenstierna, (1587-1640). Märta Bielke dog 1620. Gabriel Gustafsson Oxenstierna gifte om sig med Margareta Bielke och därefter med Brita de la Gardie. Han hade med Märta Bielke 4 barn, Gustaf, Ture, Johan och Gabriel.
1630: Ture Gabrielsson Oxenstierna (1614-1669) var gift med min syssling Sigrid Oxenstierna. De gifte mig 1640.Ture Oxenstierna bekostade Olof Thegners studier. Olof Thegner var son till rättaren Arvid Olofsson, Tegneby, adlades 1683 och blev landshövding över Stockholms och Uppsala län. Efter Sigrid Oxenstiernas död 1651 gifte Ture Oxenstierna om sig med Beata Leijonhufvud.
1675: Beata Leijonhufrud kvarsatt å Sturefors efter mannens död 1669 och utlöste 1675 sin styvson Ture. Beata Leijonhufvud dog 1692. Av hennes barn var ende sonen, Johan, ständigt bosatt utomlands. Striden om arvet och rätten att tillösa sig godset kom därför huvudsakligast att utkämpas mellan hennes två mågar Carl Persson Natt och Dag till Säby, Vist och Bernhard von Liewen. Ägare blev Bernhard von Liewen och sedan alla intressenter fått full uppgörelse sålde han Sturefora till Carl Piper.