Sturefors Tennisklubb
Text: Urban Windahl, 2017

1984
STK , Sturefors Tennisklubb, bildades 1984 för att låta tennisspelare få möjlighet att boka tider på den kommunala banan på ishockeyrinken. Banan målades av medlemmarna och ett bokningssystem anordnades.
Intresset blev så stort att man ordnade tennisskola och ett Stureforsmästerskap. Som exempel på detta vanns juniorklassen, av den senare så framgångsrike landslagsbacken i ishockey,  Magnus Johansson.

 

Foto: Gösta Sjström 1985

1989
Intresset ökade år för år och klubben blev, efter antalet medlemmar, Östergötlands största! Den var nu dags att skaffa riktiga tennisbanor och 1989 kunde klubben inviga de nya grusbanorna och klubbhuset, efter tusentals timmar av ideellt arbete och med ekonomiskt bidrag av ett antal sponsorer. Banorna var då av så god kvalitet att till och med tennisproffset och landslagsspelaren Thomas Johansson tränade på banorna.

Verksamhet med tennisskola och mästerskap ordnades under flera år.
Klubben var tyvärr tvungen att lägga ner verksamheten efter ett antal år pga minskat intresse, beroende bl.a. på att många i stället börjat spela golf på den nyanlagda golfbanan vid Landeryd . Linköpings kommun köpte in marken och andra intressenter tog så småningom över banorna. i
 
2015/2016
Tyvärr förföll både banor och anläggning (värderad till en halv miljon kronor). Efter ett medborgarförslag 2015 beslutade Linköping kommun att bekosta en upprustning av båda banorna genom asfaltering. 2016 påbörjades detta och en ny tennisklubb, med samma namn som den första, bildades och startade sin verksamhet.