Styvinge gård

Christer och Jeanette Alexis

Historik – Bakgrund – Gårdsfakta

De som varit med i Hembygdsföreningen förknippar Styvinge gård med Ingmar Carlsson, som var bonde där i många år.

Ingmar gick ju bort under 2016, men sedan länge har det varit sönerna Nils-Åke och Christer som drivit gården. 1978 formades ett företag med far och söner tillsammans, och 1987 lades även granngården Seltorp till detta genom köp från Svenska kyrkan. Styvinge friköptes från Domänverket 1994.

Under lång tid har de även arrenderat mark, av Linköpings kommun, runt Sturefors samhälle och den lilla gården Braberg (ägd av Sturefors gods). På senare år har även Edsberga Bränngård tillkommit som ett arrende av kommunen.

I början av 2015 drog sig Nils-Åke Carlsson ur det gemensamma jordbruket, och arbetar sedan dess som extra inhoppande arbetskraft då och då. Han äger och arrenderar ut Seltorp, gården där han är boende med sin familj.

Det är familjen Alexis, Christer Alexis (ex Carlsson) och Jeanette Alexis som idag driver jordbruket.

Totalt utgör deras produktionsenhet 130 hektar åker och ca 85 hektar betesmark. På åkrarna odlas foder till djuren i form av vall, spannmål och majs. Betet beskrivs inte som produktionsbete utan består mest av hagmark, vilket innebär att djuren behöver extra foder även under utesäsongen.

Spannmål och inköpta ärtor bearbetas i en egen kross och kvarn till kraftfoder. (p.g.a. utbredningen av vildsvin i trakterna så går det inte längre att odla ärtor !) Majs utfodras tillsammans med ensilaget som kommer från vallen.

Grässkörden är mycket intensiv, man skördar fyra gånger om året (vilket är ovanligt). Gräset går övervägande till ensilage (inte så mycket hö). En självgående gräshack har ganska nyligen köpts in, och med den stora maskinen kör Christer Alexis även en del åt Lars-Johan Nilsson i Skog. Men också på gårdar utanför Vist, för att tillföra lite intäkter.

Djuren på gårdarna är nötkreatur. Främst 90 st mjölkkor (Svensk låglandsboskap och Svensk rödbrokig boskap). Mjölkkorna huserar i Styvinge i en lösdriftslagård, och de kan själva bestämma när de vill mjölkas genom den automatiserade mjölkroboten. Ungdjur huseras främst i Seltorp.

Jordbruket kan sägas sysselsätta ungefär 2,5 heltids tjänst. Förutom paret Alexis och Nils-Åke C. arbetar också Katarina Lindh från Ringsnäs inhyrd på timmar.

Under 2016 bildades även ett aktiebolag med Styvinge tillsammans med Nils-Erik och Katarina Lind i Ringsnäs samt Erik Drott i Sätra. Bolaget har köpt in en skördetröska tillsammans. Detta är alltså ett initiativ utanför samarbetet Vist Maskinkontakt, där alla för övrigt ingår.

Not:) På Seltorp gård finns även odling av grönsaker samt försäljning av detta och av ostkaka. Bakom grönsakerna finns Kristina Carlsson, och ostkakan tillverkas av Gunilla Baumgarth-Carlsson.

 

Utdrag ur intervjuer med Christer Alexis, Styvinge, januari 2017:

Christer Alexis beskriver en arbetsdag vintertid

Christer Alexis beskriver en arbetsdag sommartid

Bröderna Christer och Nils-Åke i samtal om kontakt och kommunikation mellan bönder

Christer och Nils-Åke i samtal om överdriven rationalisering