Wist i Jan. 1891
Adolf Johansson


Avskrivet från stencilen nedan vid Vist Kyrkliga syförenings 110-årsjubileum
den 28 februari 2000.
Sturefors i nov. 2001 Helge Fransson.

Syföreningen i Wist
Räkenskaper öfver inkomster och utgifter för missionen bland
Judar, Hedningar och Sjömän.
Syföreningen började år 1890.


Syföreningens Räkenskaper från 1 Jan 1890 .

    
1890 DebetKronorÖre
Juni12Försålda blommor vid auktionen i Säby160
Kontant för insp. vid d:o340
Juli3Fru Rudebeck lemnat kontant till sjömansmissionen5 
Aug4Kapten Sehman skänkt kontant5 
  75
Aug20Mina Schyldt d:o d:o4 
Från Mörketorp d:o d:o1 
Onämnd d:o d:o2 
  Summa Kronor2275