Takarbete vid Fornhemmet 2007

070728-31

Foto Ingemar Österberg

Med åren har halmtaken vid Fornhemmet krävt allt tätare underhållsinsatser. I fjol var det vagnslidret som fick ett nytt lager vass, i år var det logen från Sadelmakartorp som stod på tur. Vassen för årets arbete skördades redan i april i kärret vid Korsgatorna och har sedan dess lagrats i buntar, stående utefter väggarna på ladugården vid Löten-stugan.

Ingemar och Greger berättar:

I lördags (2007-07-28) och i måndags (2007-07-31) var det dags. Det översta skiktet av den gamla taktäckningen räfsades bort och sedan lades och syddes vassbuntarna fast på plats. Den i vintras skördade vassen räckte förutom till logen även till svinhuset.

Förra gången logtaket förbättrades lades nockhalmen på en plastfolie för att förhindra läckage. Nu konstaterade vi att halm på plast inte är en helt lyckad lösning, på vissa ställen hade halmen ovanpå plasten ruttnat.

De som gjorde jobbet (i bokstavsordning):

Greger Andersson, Simon Bergman, Ingmar Carlsson, Magnus Ekdahl, Bengt Gustavsson, Lennart Karlsson, Hans Lindh, Cecilia och Johan Lindroth, Sven-Olof Rydström, Ivan Thorn och Jan Valfridsson.