Två trotjänare fick guldmedaljer vid högtid på Bjärka-Säby slott

De två trotjänarna flankerar på bilden fru Anna Ekman som överlämnade medaljerna. Fr v fru Margit Ekman, befallningsman Per Johan Herrström, fru Anna Ekman, ladugårdsföreståndare Erik Bjerkfeldt och agronom Oscar Ekman

Ur ÖC 1967-01-28

Två trotjänare tilldelades på fredagskvällen Patriotiska sällskapets stora guldmedalj vid en högtidlighet på Bjärka-Säby slott. De två medaljörerna är befallningsman Per Johan Herrström och ladugårdsföreståndare Erik Bjerkfeldt. Utmärkelserna överlämnades av fru Anna Ekman med assistans av fru Margit Ekman. I ett varmt tacktal framhöll agronom Oscar Ekman vilken ovärderlig tillgång de två varit under sin långa och trogna tjänst. Han betonade att de alltid haft som valspråk Plikten framför allt och att han alltid känt stor trygghet över att ha sådana medarbetare. – Jag tackar för det förtroendefulla samarbetet och, får jag säga: den vänskap som förenat oss, sade agronom Ekman till sist och utbringade ett leve för de två. Efter överlämnandet följde supé.

Befallningsman Per Johan Herrström – snart 78 år – trädde i pension i höstas efter 46 års tjänst på den stora utgården Hovetorp. Han och hans hustru bor kvar i huvudbyggnaden. Eftersom det trots slitsamma år finns krafter kvar, enligt egen utsago, så har han glidit mjukt in i pensionärslivet genom att se till den ansenliga trädgården. Per Johan Herrström kom till Bjärka-Säby första gången 1914, då han gick ut den tvååriga lantbruksskolan där. Efter kondition på Gotland och i Västergötland återvände han till Bjärka-Säby 1921 och anställdes då som rättare på Hovetorp. Några år senare blev han befallningsman och i egenskap av sådan hade han mycket att beställa. Arbetsstyrkan räknade då 14 man och åkerarealen var cirka 215 tunnland – nu 300 efter indragning av fem torp. De första åren fick hr Herrström också ge sig skogsbruket i våld eftersom de lantarbetare som arbetade på åker och äng sommartid under vintrarna arbetade som körare i skogen. Posten som befallningsman på Hovetorp innebar dessutom att hr Herrström några veckor varje sommar fick kuska runt till de mindre utgårdarna med elevkullarna, som höll sig mellan 16 och 20 pojkar för att där bibringa de unga hurusom veven skulle dras på sådana mindre enheter.

Ladugårdsföreståndare Erik Bjerkfeldt är liksom Herrström vikbolänning född och liksom den senare blev lantbruksskolan första kontakten med Bjärka-Säby, som hr Bjerkfeldt gick ut 1920. Frånsett ett enda praktikant-år i Sörmland kom medaljören att bli godset trogen och då han pensionerades i höstas som 65-årig hade ha haft tjänsten som ladugårdsföreståndare sedan 1923. Dessförinnan arbetade han två år som ladugårdsförman. Han har alltså nästan hela sin mannaålder haft huvudansvaret för den stora kreatursbesättningen, som i numerär pendlat mellan 350 och 400 djur. För att klara den stora arbetsbördan har han städse haft ett tiotal elever till sin hjälp. Värst var det under höstarna, då de nya kullarna skulle ”köras in”, säger han. Det gällde att trumma in det speciella ansvaret som följer med vårdnaden av levande djur, ett ansvar som kräver noggrannhet och plikttrohet.

Och när inte ber Bjerkfeldt vilar sig så pysslar han med trädgården, han också. Det finns nämligen en sådan vid den nedlagda skolan som godset äger och där han och hans hustru hyr en lägenhet och nu tar det ”det lilla lugna”.