Ungsvenskarnas musikkår i Hanekind

Ungsvenskarnas musikkår. Från vänster: Okänd, Bengt Hultgren, Klampenborg, Gunnar Gustavsson, Björkliden, Carl-Johan Jonsson, Skog, Olle Gustavsson, Björkliden, Ivan Franzén, Hjulsbro, Ingemar Larsson, Slattefors, Lennart Sjöstedt, Eriksholm, Sture Prebert, Ekliden och Folke Larsson, Slattefors.

Musikkåren fanns till från 1935 och till någon gång under de första krigsåren – fotot är troligen taget sommaren 1940 i Prästgårdsparken
i Wist (det var i alla fall före prästgårdsbranden ) vid någon hembygdstillställning eller liknande där. Efterhand som musikkårens
medlemmar blev inkallade i militärtjänst blev det svårt att hålla ihop kåren och så upphörde den helt enkelt.

Bild och namnuppgifter från Sture Prebert