UNIK KYRKA I ASKA

Riskfyllt försök rädda altarklenod

Med explosionsartad fart spred sig branden, och på en kort stund var hela kyrkan övertänd. Några ögonblick efter det denna bild togs störtade tornet och taket in

Från Dagens Nyheters Norrköpingsredaktion

Ur DN xx juni 1961

NORRKÖPING, onsdag.

En explosionsartad brand förhärjade på onsdagen Vists 1700 talskyrka en mil söder om Linköping. Prästen och tre församlingsbor försökte in i det sista rädda det unika altarskåpet från 1400 talet, som tros vara ett verk av Notke, som skapat, ”S:t Göran och draken” i Stockholm. Först när taket hotade att störta in satte de sig i säkerhet.

Tre brandkårer bekämpade den rasande elden, som förstörde oersättliga kulturvärden och hotade att sprida sig till den omkringliggande kyrkbyn. Gnistor tände ett spannmålsmagasin och även en villa som låg 300 meter från brandplatsen. Av kyrkan, som byggdes 1745 på grunden av den gamla 1300 talskyrkan, återstod efteråt bara svartbrända murar. Både taket och det 18 meter höga tornet var av trä och förstördes, liksom inredningen. Särskilt tragiskt är att kyrkan var nyrenoverad för ett stort belopp, 110 000 kronor.

Stora kulturvärden förstörda. Gnistregnet hotade kyrkbyn.

Man höll just på att avsluta arbetena genom att lägga koppar över taket då branden utbröt, medan arbetarna ännu stod på byggnadsställningarna.

Brandorsaken är ännu dunkel och blir föremål för utredning av statspolis. En arbetare kände att det blev ovanligt varmt uppe på ställningen, och plötsligt vällde röken fram. Arbetarna fick hastigt sätta sig i säkerhet. Alla försök att hejda eldsvådan var dömda att misslyckas. När brandkårerna anlände  till sist också en avdelning från Linköping  slog lågorna högt upp över taket, och strax därpå störtade tornet ner. En av borgarbrandkårens medlemmar skadades av en fallande byggnadsställning och måste föras till lasarettet i Linköping.

Kyrkoherde Ragnar Nordfeldt med tre frivilliga inriktade sig på att slita loss kyrkans speciella klenod, altarskåpet, från väggen, men lyckades inte rubba det. Då elden bröt igenom taket måste de fly ut, och några minuter efteråt var hettan så stark att ingen kunde närma sig den brinnande byggnaden.

Kyrksilvret, också det från 1400-talet, hann man sätta i säkerhet, likaså en del textilier, dopfunten och några vackra processionsmadonnor. De unika takmålningarna förstördes emellertid, likaså den gamla predikstolen i kalksten med apostlabilder i marmor. Hela kyrkan är totalt utblåst. Flera i svensk historia namnkunniga ätter hade vapensköldar och epitafier i kyrkan, bland annat Bielkarna från det närbelägna Sturefors slott, Natt och Dag med flera. Allt detta blev också lågornas rov.

  Det är sorg i denna mycket kyrkliga församling, säger kyrkoherden till Dagens Nyheter. På extra kyrkoråd i morgon skall vi dryfta situationen. Enda ljuspunkten är att vi för någon månad sedan höjde brandförsäkringen med 200 000 kr.

Branden är mycket gåtfull. Sju takläggare befann sig vid tillfället på byggnadsställningar eller uppe på själva kyrktaket. Deras första impuls var att försöka släcka, men så trängde rök fram överallt, och de hade bara att skyndsamt ta sig ner till marken.

  Ingen av dem sysslade med svetsning eller ens med något elektriskt, säger förste kriminalassistent Hans Ahlström vid statspolisen i Linköping, som leder utredningen.

Det hela är mycket underligt.