ur Journal öfver Arrendatorernas tjenstbarheter 1842-1844

I slutet av ”Journal öfver Arrendatorernas tjenstbarheter 1842-1844,1 finns förteckning över dagsverksbönders och torpares resor.
 
Exempel:
 
DatumAntal skjutsarSyfte
03-feb6till Linköping med mjölk
01-apr2till Husbyfjöl efter järn
12-apr1till Linköping med smide
13-apr24myllat vid Sturefors
15-apr24till Linköping med bräder
19-apr1med en kalv till Linköping
02-maj8till Tinnerö med potatis och efter hö
02-maj4till Linköping efter trappstenar till kyrkan
11-maj23kört gödsel vid Sturefors
16-maj8till Berg efter kalksten
24-maj1till Linköping med kokerskan
09-jun3”skjutsat wattendrickare till Medewid brunn”
20-jun2till Norrköping efter salt
21-jun1efter en kvarnsten vid Slattefors
05-jul3till Norrköping med ull
11-jul3till Småland efter får
12-jul1till Linköping för grevens räkning
02-sep2till Alvastra efter gäss
02-sep4till Norrköping med mjöl
08-sep26kört tegelved
02-okt1efter piga från Händelö
01-nov1till Linköping efter en dräng
13-nov2till Gammalkils socken efter laggare
19-nov2skjutsat laggare till Gammalkil