Första boken, del 1

Folkvisa som tolkar jungfru Gunnel Bielkes Kärlekssaga

(059)
Kungen han ståndar i höganlofts bur Gud råde
Och den döda Drottning bars på bår därutur
Men Gud give oss sina nåde

Den Drottning var svept uti silke och gull. Gud nåde
Mot kistlocket dånar svart kyrkogårdsmull
Men Gud give oss sina nåde

Kungen han ensam i kungssalen går Guds nåde

(060)
och månen han skiner på hans silvergrå hår
Men Gud Give oss sina Nåde

Vad är det för en fågel som i natten spelsr då. Guds nåde
Har näktergalen hjärta att han kan sjunga så.
Men Gud give oss sina nåde.

Och Kungen han skyndar i rosengård fram. Guds nåde.
Där satt en fager tärna med sin harpa i sin famn.
Men Gud give oss sina nåde.

Ack kära skön Gunnel du skall spela mer för mig. Guds nåde.
Min döda drottnings krona den vill jag giva dig.
Men Gud give oss sina nåde.

(061)
Herr Konung. Herr Konung! Ack lämna mig i ro. Guds nåde.
En vän har fått mitt hjärta och han har fått min tro.
Men Gud give oss sina nåde.

Kungen han blev då så vreder i sitt mod. Guds nåde.
Det kommer att kosta den unga svennens blod.
Men Gud give oss sina nåde.

Då kommo hennes fränder med buller och ståt. Guds nåde.
De aktade icke på skön Gunnels gråt.
Men Gud give oss sina nåde.

(062)
De gåvo henne krona och Drottninganamn. Guds nåde.
Men aldrig tog hon mera sin harpa i sin famn.
Men Gud give oss sina nåde.

Gunnel Bielke blir bortgift med Kung Johan

Gunnel Bielke blir bortgift med Kung Johan (Denna rubrik finns ej i Edvins text)

Så tolkar folkvisan jungfru Gunnel Bielkes Kärlekssaga då hon som ung och gladlynt och bildad och musikalisk väckte Kung Johan den tredjes kärlek och åtrå och tvingades att mot sin vilja ingå äktenskap med den nära femtioårige Kungen år 1585. Själv var hon 16 år och allaredan hemligt trolovad med en Liljesparre. Hennes protester hörde ingen på utan Bielkesläkten påskyndade den förnäma förbindelsen. Namnet ändrades till Gunilla och i det namnet kommer hon in i Sveriges historia. Att hon inte var så glad åt upp-

(063)
höjelsen berodde också på att hon kände väl till Kungen förut. Hon kom mycket tidigt till hovet som hovjungfru eller springflicka åt Drottning Katarina, Kung Johans polska gemål. Kung Johan var nu en gänglig knarrig och envis Gubbe, man åldrades tidigt på den tiden. Han var känd vid hovet för att vara småelak så det var ju icke så underligt att den unga jungfrun försökte spjärna emot det grymma ödet.
Det blev Kungligt bröllop men i och med den unga Drottningen så fick Kung Johan, om man får tro historien, inte bara en ung maka utan också en Kung över Kungen. Så mycket är säkert att den påstridige Kung Johan blev under sitt andra äktenskap en mätt gammal farbror. Hans strider, bland annat med svenska presterskapet i religionsfrågan, bland annat röda boken

(064)
stannade av och även i andra ärenden som den envetne Kungen inte låtit tala med sig i       ordnades upp och det kunde märkas att Drottningens ord varit med och fått honom till rätta. Och när man efter ett femårigt äktenskap, det blev inte längre, Kung Johan dör år 1592, dör han som en god ödmjuk Lutheran. Den unga Drottning Gunillas änketid räckte blott i sju år, så dör hon bort, en blomma vissnad för tidigt, år 1597, ännu ej fyllda tjugonio år. Hon fann säkerligen Drottningkronan tung att bära.
Och hennes ungdomsvän Liljesparre, ja han tog inte livet av sig, eller Kungens, som rövade till sig hans brud, utan han sökte tröst hos en annan adelsjungfru,

(065)
en Anna Posse som blev hans maka och tidens kvarn mal vidare.
Efter Kung Johans död flyttar den unga Enkedrottningen från Stockholms Slott, där hennes bistre svåger Härtig Karl förstod att göra livet för henne surt och kringskuret. Hon bosatter sig på Bråborg, ett vackert och ståtligt Slott, som Kung Johan skänkte henne en gång som morgongåva, beläget vid Djurön Bråviken nära Norrköpings stad i Östergötland. Drottningen var själv Östgöte. Fädernehemmet var Liljestad vid Söderköping. Här på Bråborg framlevde nu Drottning Gunilla jämte sin vid faderns död 3-årige son prins Johan uppkallad både efter fader Johan och morfader Johan Bielke. Men sjukdom bröt ned den unga Drottningen och när inte den tidens läkare visste någon bot

(066)
tog hon sin tillflykt, som så många gjort före och efter hennes tid, till S.T Ranghilds källa i Söderköping. Men fastän så många tusental fått igen sin hälsa vid källan, så kunde den ej bota Drottningen utan det blev som förut nämnts döden. Hon begravdes i Uppsala domkyrka. Drottning Gunillas korta levnadssaga följdes med deltagande av landets folk. Den lilla drottningen som aldrig mer tog sin harpa i famn besjöngs av landets trubadurer och hon blev kanske den utav alla Vasadrottningarna vilkens minne levde längst bland allmogen.
Det finns åtskilliga minnen kvar som påminner om henne. Så har vi Gunillaklockan i Uppsala som hela svenska folket tack vare radion kan lyssna till, åtminstone varje Valborgsmässoafton.

(067)
I den spröda klangen törhända gömmes ett ackord från skön Gunnels harpa. På Sturefors slott förvaras en pokal kallad Gunillas pokal. Den är ett utmärkt vackert silversmidearbete från denna tid och räknas till den Biekeska familjens förnämsta familjeklenod.
Den fader- och moderlöse prins Johan som var rätt arvprins till Svenska Kronan. Efter halvbrodern Konung Sigismunds avsättning tog farbrodern Härtig, sedermera Konung Karl den IX:de hand om. Han fick titel och värdighet Härtig av Östergötland och vid 16 års ålder tva,ngs han avsvära sig arvsrättigheten till tronen. För att yttermera binda honom vid sin familj omstyrde Kung Karl att han blev gift med sin kusin Maria. Kung Karls dotter. De bosatte sig på det stora Vadstena slott men äktenskapet blev barnlöst

(068)
och mycket olyckligt. Prinsessan Maria led av sinnessjukdom och fördystrade tillvaron för den unge Härtigen. Båda två dogo i unga år och äro begravda i Linköpings domkyrka. Härtig Johan lät vid Norrköping uppföra ett starkt slott, Johannisborg, dit han tänkte bosätta sig ty han trivdes ej i Vadstena. Men döden kom emellan. Både Johannisborg och Bråborgs slott brändes ned vid ryssarnas invasion 1719.

Kung Märtha

Kung Märtha

Den starka högadelssläkten Bielke var med sina anor förenad med större delen av den övriga svenska adeln, bland annat med den grevliga ätten Sture och Lejonhufvud, och här kommer den historia som är liknande Gunilla Bielkes men icke så vemodig.
Gustav Vasa var bliven Konung

(069)

och gift med en prinsessa av tysk börd, Drottning Katarina. I det äktenskapet föddes sonen Erik sedermera Konung. Emellan de båda makarna förekom ofta stridigheter ty drottningen fann ett nöje i att intrigera litet i regeringsärenden emellanåt. Kung Gustav var en mycket hetlevrad Herre så en gång när hon genom sitt inpass totalt förstört en av Kungens utrikespolitiska planer blev det en häftig träta som slöt med att han daskade till sin Drottning med en käppliknande silverstridshammare. Och efter den agan avled Drottningen kort därefter. Sagan vill gärna ge hammaren skulden till dödsfallet men man får väl hoppas att så ej är fallet. Hammaren har funnits att beskåda i Livrustkammaren, en mycket vacker pjäs men föga lämplig att smiska damer med. Drottningens död

(070)

skedde år 1535 och ett år därefter gifte Kung Gösta om sig, denna gång med en Svensk adelsjungfru Margareta Lejonhufvud. Några skrupler över att han tog henne från sin trolovade fanns ej hos Kungen.Margareta var nämligen förut trolovad med Svante Sture. Denne var ute i utrikes resor och Margareta var lätt övertalad av sina fränder. Drottningkronan lockade och Kung Gösta var en charmerande herre med ett ståtligt yttre. I Margareta fick Kung Gösta en maka efter sitt kynne. Med sitt ljusa praktiska sinnelag blev       hon Kungen en hemmets goda genius. I äktenskapet föddes 10 barn varav den förstfödde Johan och den 10:nde i ordningen, Karl, båda blevo Svenska Konungar. Vid Fester och officiella tillfällen framträdde hon och uppbar med värdighet Kunglig prakt medan hon i vardagslag med intresse ingrep i husliga landtliga sysslor. I synnerhet var hon mycket intresserad av de Ladugårdar som kungen höll

(071)

för sin räkning, och med kännarblick kunde hon bedöma kreaturen. Kung Gösta höll också sin Drottning mycket kär och när hon dog bort efter ett 15-årigt äktenskap var Kung Göstas lyckliga år       slut. Visserligen ingick han i ålderns höst ett nytt äktenskap med en ung adelsdam Katarina Stenbock. Men hans sista år fördystrades av oro och familjesorger. Och även om ålderns krämpor, inte minst tandvärk, som den stora undersökning av den kungliga familjens kvarlevor, utförd 1946, visade. Även Drottninga Katarinas skelett undersöktes men experterna kunde ej finna några märken efter Kungens hammare sedan hon vilat i graven över 400 år.

När nu Kung Gösta var lyckligt omgift med sin Margareta så kommer Svante Sture hem och möts av den föga hugnesamma underättelsen att hans trolovade är bliven Sveriges Drottning. Man får väl antaga att känslan av att 

(072)

vara förskjuten grämde honom djupt ty Svante hade ett vekt och känsligt sinne. Svante Sture var son till riksföreståndaren Sten Sture den yngre och den modiga Kristina Gyllenstierna, två namn som möter oss i medeltidens sista timmar och vårt folks kamp för frihet från utländskt förtryck. Farfadern var riksföreståndaren Svante Sture och farfarsfar Nils Bosson Sture av Natt o Dag bekant från slaget på Brunkeberg, då i spetsen för Dalkarlarnas anfall av Danska hären i ryggen medan Sten Sture den äldre med den övriga bondehären för tredje gången stormar upp för berget. Danska hären klämdes ihop och den svenska segern var given. Svante Sture var mäkta rik och trivdes bäst att borta från larm ooch stridsbuller, vilket inte var lätt under dessa stormiga tider, tillse och sköta och förkovra sina många Landtgods när hans mor Kristina Gyllenstjärna

(073)

gifte sig med Johan Turesson Tre Rosor måste han göra arvsskifte med sin son Svante. Inventarieförteckningen upptager 500 gårdar vilket visar vilken makt adeln redan då var i besittning av när det gällde jord och gods. Hur mycket som kom på Svantes lott kan ej förmälas men lite var det inte. Hörningsholm var dock Stamgodset men sedan var det ett otal gårdar och till och med städer, bland annat Västerviks stad.

Nu är Svante i Stockholm, kommen till Slottet som är hans barndomshem så han känner väl till dess vindlande gångar, hallar och rum. Och kanske utan att han själv kan göra reda för hur det gått till så står han inför drottning Margareta inne i henne rum. Som hövisk riddare böjer Svante knä inför sin Drottning och kysser henness framsträckta hand. Vad de unga då kände hör hjärtats saga till. Kanske räckte Svantes knäböjning längre än vad etiketten föreskrev, kanske hade hans hand svårt att släppa.

(074)

Då plötsligt står Kung Gösta inne i rummet. ”Vid Fanen i Helvetet, vad betyder detta!”. Kungens ögon ljungar, stämningen åskar och hans värja blixtrar snabbt ur skidan. Det är blott ett steg emellan mig och döden, står det i skriften. Men för den handfallne Svante kunde avståndet räknas i tum då Margareta visade prov på kallblodigt handlande och kvinnlig fyndighet och kastar sig emellan Kungen och Svante. Ja, hon glömmer ej ens hovetiketten hur hon skall tilltala sin make inför undersåtar. ”Ers Höghet”, säger hon, får ej missuppfatta detta möte. Herr Svante Sture har hos mig anhållit om min syster Märtas hand och vill att jag skall bliva hans böneman. A!, var det inget annat. Kungens vrede försvann så fort som den kommit. Värjan slogs med en smäll tillbaks i skidan. Märta Lejonhuvud! Ja den saken kunde Svante anse avgjord så visst som Kung Gösta ännu hade något att säga till om

(075)

och nu skulle Svante Sture och Kungen tömma en bägare tillsammans på det blivande svågerskapet. Bägarna kom fram. Drottningen själv kredenserade utan att darra på handen. Skålarna druckos och svenska historien hade blivit ett drama mindre från den osaliga vasatiden. Detta är dock fel sagt. Svante Sture skulle senare bliva ett av vasatidens mest mörka minne.

Det blev ett ståtligt bröllop emellan de båda hastigt hopförda ungdomarna Märta och Svante. Kungen själv dansade med bruden, svägerskan. Men om Svante vågade dansa med Drottningen förmäler icke historien. Detta äktenskap blev mycket lyckligt. Kanske beroende utav att makarna var så olika. Till kynne och sinnelag var Svante saktmodig och vek medan Märta var så mycket mer styrande. Med kraftig hand grep hon sig ann familjens stora godsaffärer. Hon kunde, om det gällde, tala reson både med kungen såväl som med Svante

(076)

och fick nästan alltid sin vilja igenom. En eftervärld kanske skulle dömt henne som både hård och särskilt jordgirig men hon var barn av sin tid med utpräglad regeringslusta. Hon blev och i folkmun kallad för Kung Märta och med det namnet skymtar hon fram i vasatidens historia. Hon skulle ej vara sämre än sin syster Drottningen så hon skänkte sin Svante 10 barn. Sönerna voro Nils, Sten, Erik, Mauritz och Karl. Döttrar voro Sigrid, Anna, Magdalena (lika med Malin), Margareta och Kristina.

Så framlevde de sina dagar under tidens växlande skiften och räknades till Kung Gustavs käraste vänner. Avunden försökte att rubba vänskapen, men den ärlige Svante Sture lyckades dock bevisa sin trohet mot Kung och land och vänskapen blev blott därigenom fastare.

Nu vänder vi oss från det kungliga och förflyttar oss ned till östgötabygden.

Sturefors tidiga historia

Sturefors tidiga historia fram till 1600 (Denna rubrik finns ej i Edvins text)

Stark och fri kom Stångån. Upprunnen

(077)

i Småland går den genom de stora Kindasjöarna förande med sig av deras vattenöverflöd på sin väg norrut för att sluta i sjön Roxen för vidare befordran genom strömmen (Motala ström) till Bråviken och havet. När den på sin färd, där gårdar och byar tagit plats på dess stränder, kommer till den plats där Vist kyrka och Risnäs by ligger på var sin sida om ån gör den en skarp gir och ändrar riktning från förut mot norr, nu mot öster, en sträcka på två kilometer, för att uppfånga den långsmala sjön Erlångens vatten. Innan den går ut i sjön måste den ta ett steg nedåt, ty sjön ligger lägre, som resulterar i ett vattenfall och ännu mer, en moränbank försöker ställa sig i vägen, och ån får mitt i fallet dela på sig och med två armar omsluta och kringgå den motsträvige. Den norra armen är bred och strid, den södra betydligt smalare (denna har i senare tid blivit förvandlad till en sluss i Kinda kanal men drev

(078)

förr en liten sågkvarn). Här vid åns utflöde låg en gård sedan hedenhös dagar, som när man kom så långt att man började pränta gårdarnas namn, nämndes vid namn Kabbafors. Var den äldsta gården låg vet ingen men efter den tidens byggnadssätt, att beräkna gårdens försvar, var säkert dess plats på den lilla kobben eller holmen varifrån det gick lätt att slå bro över den smala södra strömmen. När man så tar i beräkning att färd- eller ridstigen emellan Grepaboområdet österut (nu Grebo socken, då mest kändt som kopparbergsslag) via Risnäs by, där stockbro ledde över ån, till vägar väster och norrut, gick på södra sidan, så har man nog lagt gårdenpå rätt plats. När den fram i tiden kommer i Jordaböckerna skrives den för ett mantal. Då så var denna gårds ägor ej så lysande. Området var starkt begränsat. Det låg inklämdt på södra strandens kuperade mark,

(079)

i öster gränsande till ett mantal Bostorp, i söder till ett mantal Byrstorp och i väster till den flere bönder starka Risnäs by. I norr var ån naturlig gräns utom strandrätt vid vattenfallet som hörde till gården. Närmaste granne på norra sidan var gården Sjövalla, 1 mt, och västerut på en kilometers avstånd byn Tegneby minst fem bönder stark 21/2 mantal. Norr därom låg Vreta by ett? Mantal. Men någon bro fanns ej över den strida strömmen då så gårdarna på norra sidan voro avskilda från Kabbafors. Gårdens största inkomst låg säkert i det rika fiskvatten som strömmen och sjön gav. Även kunde hö skördas medan däremot åkerbruket var i minsta laget, men så var det på den tiden.

När Kristendommen blivit fast i landet, riket indelat i stift och socknar, byggdes en Kyrka vid Husaby lilla gård som låg vid norra brofästet av Risnäs bro. Där låg antagligen då för tiden ett ”viste” liktydigt med vandrarhem eller

(080)

plats där resande kunde rasta eller övernatta. (Jämför Snorre Sturlassons Konungabok). Platsen var då en viktig vägknut där ridvägen från Linga (Linköping) delade sig öster och västerut. På denna plats, Husaby viste, hade väl någon den tidens missionär slagit sig ned och vunnit traktens allmogen för den nya läran. När så kyrkbygget blev aktuellt så blev det platsen  varifrån läran haft sin utgångspunkt. Törhända att vi däri har det underliga sockennamnet Wist som ibland blivit tydt på olika sätt. Nu börjar sägner om Kabbafors med att dess namnlöse ägare för absolution eller något annat skänskt och bestämt att all lax som fångades i Kabbafors ström skulle tillfalla Wreta kloster (häfderna säger Askeby). Hur som helst så var det en storslagen om och unik gåva ty laxen i Kabbafors ström var både mycken och fet. När nu ett Klosterfolk fick hand om någon gåva lämnades den icke vind för våg

(081)

utan den togs nogsamt hand om. Så togs säkert fisket hand om vid Kabbaforsa av Klosterfolket. Nu har vi dessa medeltidens Klosterfolk att vara tacksamma för mycket ty de voro föregångsmän inte bara i andliga frågor utan även i kulturella ting. Så infördes genom dem väldiga förändringar till det bättre på alla områden inte minst på väg, bro och annan byggnadskonst. Nu såg väl den munkingenjör som hade fisket vid Kabbafors sig om hand att strömmen kunde brukas till mer än att ta fisk i. Och så säger sagan att det blev en kvarn bygd vid strömmen och bro slagen däröver. Man förstod sig nu på att slå brovalv som gjorde att det nu gick att slå broar även över strida strömmar. Kvarnen blev revolutionerande för gården. Den fick nu förbindelse med gårdarna norr om strömmen, vilket dock blev ödesdigert för dem.

Gården bytte nu namn och nämnes nu Forssa och även Forsa kvarngård. Nu nämnes snart gården som frälsegård

(082)

och nu börjar gården historia.

Forsa gård, (lika med nuvarande Sturefors) pantsattes på 1400-talet av fru Sigrid Uddormsdotter (En vingad armborstpil på skölden). Hon var änka efter Herr Bo Djure som dog 1420. Pantsättningen skedde till Håkan Jönsson till Lövstad (Lilliesläkten). På Gusatv den 1:stes tid var den Sätesgård för Lars Tidemansson (Hjortsläkten) som var broder till Håkan Jönssons måg. Gården ärvdes av sonen Christer Larsson vilken levde ännu 1578 men långt tidigare gått gården förlustig genom de anspråk på den förut nämnde pantens lösen. Greve Svante Sture vilken framställde rätt till panten åberopande sig utan att hans farfars ? farmor var just den ovan nämnda fru Sigrid. Christer Larsson åberopade sig av att gården varit i hans släkt över 100 år. Det blev process och rättegång och då visade det sig att det var omöjligt att prestera

(083)

pantsumman i utsatta myntslag. Rättegången dömde 16/4 1562 Christer Larsson förlustig gården. Larsson fordrar ersättning men hans talan ogillades helt och hållet och Svante Stures änka Märta Lejonhuvud       (Kung Märta död 1584) tillträdde gården 1570. Hon skänkte gården till sin måg, riksrådet Ture Nilsson Bielke vilken var gift med Märta, och Svante Stures dotter Margareta. Hon skrev sig Grevinna till Stäckeholms slott och Västervik stad. Men dessförinnan hade Grevinnan Märta förstorat Forsagårdens ägor i hemsocknen med 8 frälsehemman: Björksätter 1, Bostorp 2, Risnäs 2, Sjövalla 1, Tegneby 1, Vreta 1 samt kyrkohemmanet Byrstorp 1. Att Byrstorp kunde läggas till Forsa visar Kyrkans oförmåga efter reformationen att taga vara på sina intressen och Kung Märtas förmåga att göra som hon ville. Ja, gården plånades ut och lades som ängsmark tillika med Sjövalla

(084)

och ingen vet var deras bebyggelse har legat. Ja, Byrstorp blev alldeles glömt av höga vederbörande och hade så förblivit om inte en änkefriherrinna Maria De la Gardie ställt till spektakel vid ett arvsskifte och begärt att för sin del få utlösa hemmanet Byrstorp, som ingen visste om. Detta skedde under reduktionens dagar och kom en del rabalder åstad och stannade vid , var det än låg, skulle i fortsättningen tillhöra Sturefors vilket det också gör i denna dag. Byrstorpbråket var omkring 1650-1659-1680. Den nu förstorade Frälsegården kallades nu Turefors efter Ture Bielke som bosatte sig därstädes, lät bygga ett efter den tiden ståtligt Stenhus. Om Kung Märta själv har bebott gården vet man ej men det är föga troligt. Hon hade sitt viste på Hörningsholm. Eljest skulle hon varit Grevinnan no 1 av dem som bebott Sturefors. Grevinnan Margareta

(085)

Sture, Ture Nilssons maka, bebodde nu tillsammans med sina barn slottet. Makan upptagen av rikets tjänst var sällan hemma. Oroliga voro tiderna och frid var sällsynt gäst. Tung låg sorgen kvar över den splittrade Sturesläkten. Vi skall dröja lite vid dess öde. Svante Sture bemöttes efter Kung Göstas frånfälle med högaktning och förtroende av den nye Konungen Erik       den XIV. Vid dennes kröning var det Svante som med rikssvärdet stötte tre gånger i Kyrkans golv (Uppsala Domkyrka) och ropade Kung Gustav är död! Kung Erik är bliven Sveriges Konung. Efter kröningen upphöjdes Svante Sture till Sveriges förste Greve, en titel tillika med Friherre, som Kung Erik införde. Så gick åren och så kom olyckan. Kung Erik blir sinnessjuk och istället för att taga vara på honom och ge honom vård så utnyttjas han av vissa avundsmän till att gå deras ärenden. Misstänksam av naturen får Kungen för

(086)

sig att Sturarna står efter hans liv och Krona och så låter han fängsla den nu ålderstigne Svante jämte hans söner Nils och Erik. Sonen Sten hade 1565 stupat i en sjödrabbning i danska kriget och nu var det 1567. En dag i ett anfall av raseri tar Kung Erik med sig några drabanter, tränger in i Sturarnas fängelse på Uppsala slott, sticker ned Nils och låter drabanterna dräpa Erik och den gamle Greve Svante som han vid sin kröning yttrat sig om att han var rikets och Konungens mäst redobogne man. Efter dådet flydde Konungen från sin omgivning och irrade i skogarna utanför staden utan att kunna ta vara på sig själv. Så blodigt grymt fick den hederlige Svante Sture gå ur livet. Änkan Märta levde 17 år efter maken och fick i sin ålderdomi rikt mått erfara vad sorg och grämelse livet kan bjuda på. Men det hör inte till

(087)

denna historia. Riksrådet Ture Nilsson Bielke blir invecklad i den stora politiska striden emellan Kung Sigismund och dennes farbror Härtig Karl. Det resulterar i vapendån. Slaget vid Stångebro vid Linköping avgör saken till Härtigens förmån. Sigismund får lämna riket och draga tillbaka till Polen. Hans riksråd, bland dem Ture Nilsson, fängslas av Härtigen och insättes på Nyköpings Slott. Det skedde 1598. Samma år har Grevinnan Margareta och Herr Ture fått begrava en son, en 16:års yngling i Linköpings Domkyrka. Sin man får hon inte träffa sedan förrän en dag i mars månad år 1600, dagen innan han tillsammans med andra olyckskamrater skall avrättas vilket är den 20:de mars år 1600. Stureforsa gård anses förbrutet gods och tillfaller kronan men 1603 får Margareta det tillbaka och hädanefter kallas

(088)

gården Sturefors efter Margareta Sture.

1615: Margareta Sture tänker tillbaka

1615 Margareta Sture tänker tillbaka (Denna rubrik finns ej i Edvins text)

Margareta Sture, Grevinna till Västerviks Stad, Stäckaholms slott, arvsrätt till Hörningsholm, ägare av Frälsegården och godset Sturefors.

Det lider mot jul 1615. I bygderna rustas och arbetas då som nu att möta högtiden storfejat och med överflöd i mat och dryck. Inom Sturefors slotts murar var det också liv och rörelse i bak-brygg-tvättstugor, hand- och vävkammare. Över den nya vindbryggan har arrendebönder kommit insläpande med flera lass torrved till Julbrasan som de nu inne bland murprången staplar upp i vedfamnsmått övervakade av Slottets gårdsdräng. De grå kutiga bönderna skyndar att lasta av. I deras ansiktens minspel

(089)

uttryckes både underkastelse, fruktan och nyfikenhet. De vet visserligen att de, sedan de lastat utav, skall efter gammal sedvänja av slottsdrängen bli förplägade med ett stop varmt öl som gudnås är att sätta värde på och som är en förmån som endast gällde för de bönder som budats till vedkörning för Stenhusets behov. Men här inom murväggarna kände de sig likväl inte hemma. Här riktigt kändes det i luften adelns magt över bonden. Under medeltiden hade den frie Svenska bonden fått lämna plats och bestämmanderätt till de övriga stånden och nu satt svenska adeln i högsätet medan bondens rätt och frihet sjönk djupare och närmade sig rena livegenskapen. Adelssläkterna samlade byar och gårdar under sig till väldiga gods och de förut självbestämmande bönderna blevo nu deras lydige, ja slaviska tjänare.

(090)

I slottets vävkamrar dundrade vävstolarna, blixtrade synålarna. I det stora köket hackades, stektes och ställdes med slakt, styrdes med brygd och ställdes med bak. Övervakande det hela gick den goda blida Slottsfrun Friherrinnan Märta Oxenstierna. Svag till hälsan gjorde hon ej stort väsen av sig men var älskad utan att vara fruktad. Hon lyssnade gärna till vad folket hade att säga och lyssnade gärna om någon sjöng en ny visa. Därför tystnade inte skrattet eller samtalen när friherrinnan kom. Men ej sällan hördes steg som trippade långsamma, markerade av en käpps doppsko mot stengolven. Det var gamla Slottsfrun Grevinnan Margareta som ännu gärna, fastän hon överlämnat hemmet i dotterns vård och styre, ville se till att gammal god ordning iakttogs. Där hon gick fram blev det tyst och arbetstakten ökade och den hon fäste sin fasta lugna blick på

(091)

böjde huvudet djupare än vanligt. Hon var inte ”Kung Märtas” dotter Margareta förgäves utan hon ägde en härskarvilja utan att vara grym och hård men som dock fick andra att böjas och lyda.
Hon är nu 68 år men Livets sorger beskärda i rikt mått, omsorg och bekymmer för sina gods och inte minst den allt annat än hälsosamma bostad, det kalla, fuktiga Stenhuset eller slottet, hade gjort att hon grånat och blivit bruten av giktvärk. Nu har hon gått sin arbetsrond som hon gjort så många gånger förut. Men nu är det snart slut. När bara Helgen blir över och vintervädret stadigare, vägarna bättre tillkörda så skall den stora bredmedade träskodda familjesläden prydd med Stures och Bielkes vapensköldar köras fram. Då skall hon företaga en långresa upp till sitt barndomshem Hörningsholm. Så är det blivet bestämt. Och om hon

(092)

kommer åter vet blott Gud allena. På sin vandring har hon nu passerat Drabantsalen. Här har hon många gånger tillsammans med sin make och sedan ensam välkomnat långväga förnäma gäster och fränder. Hon går långsamt uppför trappan till Riddarsalen. Underligt vad den nu tar lång tid att gå uppför nu mot förr. I salsspiseln har tjänaren tändt brasa. Salen är svår att hålla varm. Rummet är för stort och spiseln för liten i motsats till medeltidens väldiga härdar. Grevinnan sveper sin mjuka lammskinnrock bättre om sig, sätter sig tillrätta i en av de stora stolarna vid brasan. Det är godt att att sitta när den värkfulla kroppen känner sig trött. Men är kroppen trött så är hjärnan klar och här vid den varma brasan kommer minnenas stora ljusa o mörka, mest mörka, bildgalleri fram. Den stora salen är redan fejad

(093)

till högtid. Tunga lädertapeter med konstnärliga bilderier ur jagt, herde- och stridsscener ger liv åt de kala stenväggarna. Konterfej hänger där även av dem som stått henne nära i livet. Där är farmodern Kristina Gyllenstjärna. Hon kommer mycket väl ihåg med vilken vördnad hon och hennes syskon som barn hyste för sin farmor och hur, efter hennes död 1559, gamla grånade ärriga knektar på Hörningsholm sutto och med rörelse berättade om dessa tider då fienden hade riket inne, hur farfadern Sten Sture den yngre, kallad Riksföreståndare, dödligt sårad i en drabbning på Bogesunda sjö blir nedbäddad i en släde och köres så fort hästar kan springa över Tivedens djupa skogar, Nerikes slätter, över frusna sjöar men dör i släden ute på Mälarens is. De talar om hur Kristina, när hon fått taga emot sin döde make, i stället för att nedslås av sorgen och förtvivlan över motgången,

(094)

mönstrar upp garnisonen på slottet, ger stadens borgare order att väpna sig, stänger slottets och stadens portar, ser till att kanoner och vallbössor äro i godt skick, låter mala krut, gjuta kulor, smida pilar och uppmanar till mod och tillförsikt, att försvara slott och stad till det yttersta ty säkert skall hjälp komma. Fienden kom, Kristina sade knektarna, gick själv ut i krutröken på murarna, berömde dem som sköt bra, uppmanade vid kanonerna att de skulle giva hårda skott, såg till att de sårade kom under vård. Så försvarade sig Stockholm, väntande hjälp men det kom ingen. De svenske ute i landet voro slagne , maktlöse och, det farligaste, de Herrar som skulle leda dem var oense. Så måste den tappra Kristina Gyllenstjärna dagtinga och ge sig fången till Sveriges eröfrare Kristian den II:dre av Danmark, Tyrann kallad.

(095)

Där hänger en bild av Far, den gode, saktmodige Svante Sture. Det blir varmt i hjärtat under lammskinnspälsen. Det var så tryggt hos honom. Hon drar sig också till minnes hans något sorglustiga kärlekssaga som slöt med att han blev svåger med Kung Gösta och att Margareta en gång fick kalla Kungen för morbror och både Kung Johan och Kung Karl för kusiner, vilket dock när det gällde den sistnämnde inte var något att vara stolt över. Hon minns den svåra dag fylld av ångest då deras skräckslagne tjänare kom hem med budet att Far och bröderna Nils o Erik voro mördade. Hon minns den sorgedag då budet kom och broder Sten, den glade sjömannen som hon var mest fästad vid hade stupat ombord på örlogsskeppet Vita Svanen. Alrig mer fick hon lyssna till hans sång och skämtfulla upptåg. Hon minns den vinterdag

(096)

då hon från ett fönster i Hörningsholm såg Erik Stenbock när han med den väna Syster Malin och hennes amma o lillpiga inpackade i en släde medan han själv stod bakpå och körde, omgiven av hundra harneskklädda ryttare, ut och bort över Slottsvikens is och flydde ned till Visingsö och därifrån till Västergötland där han lät viga sig av en enkel from prest. Och hon minns vad strid denna enlevering åstadkom. Mor kär Märta Lejonhuvud tog den saken så hårt vid sig så att hon aldrig blev riktigt sig själv mer. Orsaken till det förtvivlade kärleksäventyret var att de båda unga voro kusiner och Kyrkan förbjöd äktenskap mellan syskonbarn.
(Säkert är det ej många som vet att denna händelse gav upphov till att en av de viktigaste frågorna som grundligt avhandlades på det märkliga s. k. Uppsala möte var just

(097)

frågan om äktenskap emellan syskonbarn och beslutet blev att sådant äktenskap fick utan hinder ingås. När detta beslut blev kungjort och känt då gav Kung Märta sin dotter Malin och hennes make sin förlåtelse. Men Malin bar som något slags botgöring för sin synd alltid svarta kläder under hela sitt liv).
Mitt emot sig på väggen blickar bilden av en ståtlig riddargestalt. Det är ett väl målat konterfej av hennes egen Herre och man, riksrådet Ture Nilsson Bielke med sina rena, öppna anletsdrag, klara ärliga ögon, manliga, ja sköna yttre så är bilden ett förnämligt konstverk i Salen, och här tornar Grevinnans tankegång upp sig i minnenas strövtåg.Hur väl hon minnes bröllopet på Hörningsholm när syster Sigrid giftes bort till Riksrådet Ture Bielke Pedersson, hur bland brudgummens fränder voro som ett klöverblad tre bröder Bielke, Hogenskild, Ture och Klas. Nilssöner, ståtliga, belevade och höviskt uppträdande drogo de mer än andra

(098)

uppmärksamheten till sig. Och så blev det och stannade vid att två av 3 blev mågar på Hörningsholm. Hogenskild den äldste gifte sig med Anna Sture och Ture blev hennes, Margaretas, riddare. Hon minns hur mor här skänker henne och mågen Ture bland andra gåvor även Forsa gård i Östergötland. Hur de som unga nygifta reser ned genom landet, hälsar på hos svåger och svägerska och syster Anna o Hogenskild Bielke på Ulfåsa och far och tar sin gård Forsa i betraktande, hur hon och make blir förtjusta i trakten och beslutar att bosätta sig där. I gårdens åldriga timrade gäststuga hos gårdens fogde voro de gäster. Herr Ture red i fogdens sällskap omkring och gjorde sig underkunnig om sitt nyvunna gods utseende och storlek. Hon minns hur en dag då hon är med de färdas ut på den udde som går ut mot sjön, låglänt beväxt med lövträd av alla slag. Ytterst på udden höjde sig markytan som en låg kulle och här, sade Herr Ture, skall vi bygga vårt

(099)

Stenhus. Så blev det också. Fogden fick i uppdrag att besörja att de underlydande budades upp till körarbeten så erfoderligt byggnadsmaterial blev framfört. Byggmästare och murmän föreskrevs och snart var kullen på udden planerad. Källarvalv byggdes och Stenhusets kärna 3 våningar hög jämte flera bostads- och ekonomihus reser sina murar mot höjden. Herr Ture hade i Kunglig förläning Svinstad (Bankekind) Socken och den befolkningen var skyldig att stå till hans förfogande så arbetskraft tröt ej (men folkets känslor förmäles intet om). När Stenhuset är färdigt enligt tidens sed var det säkert skildt från landsidan med en vallgrav. Man kan ännu på sjöns inbuktningar se att så var fallet. Så flyttar familjen Ture Bielke med tjänarskara och bohag in däri (det skedde i början på 1580-talet) och vindbryggan mullrar från hästars tramp när vänner och fränder kommer på besök och gästning och tar

(100)

Tureforsa Stenhus i beskådande.
Hon minnes utflykten på sjön i båt till den vackra storön där barnen Nils, Märta och Johan sprungo och plockade stora knippen liljekonvaljer som de vid hemkomsten ivrigt placerade i krus och skålar och som sedan spredo sin ljuva sommardoft i de djupa fönsteröppningarna. Men tiden växlar. Herr Ture bliver allt mera upptagen av arbete, uppdrag och långa resor utomlands i Rikets tjänst. Och i hans bortovaro får Margareta alltmera med tillhjälp av gårdsfogden taga hand om det vidsträckta godset och med allt som därmed följer och Margareta mognar till den första respektabla personlighet som vi vill känna henne. Nu minnes hon hur hennes make, som icke vill kännas vid något svek, emot sin vilja drages med i de inre politiska brödrastrider om rikets krona. Härtig Karl först oense med sin broder Konung Johan

(101)

till vän och förtrogen men är gramse på rådsherrarna och försökte åstadkomma splittring emellan dem och Kungen. Och värre blir det efter Johan III:djes död och Sigismund blir Konung, allt som vår Svenska Historia klart kan berätta om. Hon minnes den oro som spreds bland allmogen när det ryktades att Kung Sigismund kommit med krigsfolk från Polen och Härtig Karl började draga ihop trupper inom sitt härtigdöme. På Tureforsa var det sorg detta år 1598. Den unge adelssonen Johan 16 år var bliven död och begraven i Linköpings Domkyrka. En dag kommer en av Herr Bielkes svenner i sporrsträck med bud från sin husbonde att Kung Sigismund med hovstat, riksråd och trupper kommit till Linköping och slagit läger i staden för att invänta vad Härtigen ämnade företaga sig. Nu ville Herr Ture Bielke besöka sin familj och han och några av hans vänner skulle vara

(102)

med. Det skulle bliva en stunds avskildhet från det dagliga oroslarmet. Tjänaren hade bud att den orörda lilla vinkaggen som Herr Bielke hade med sig från sin sista Diplomatbeskickningsresa i Sydlanden och som nu var förvarad i slottskällaren skulle slås upp. Han ville bjuda sina vänner av äkta oblandat vin en bägare. Margareta lät också genast ordna upp till att emottaga sin make och gäster. Den gamle falkeneraren lämnade efter en kort stund ett nyskjutet rådjurskid från den lilla djurgården till köket och ur slottets fisksump hämtades upp vad som behövdes i fiskväg och snart fräste det i grytor och pannor i köksregionerna. Mot aftonen red en allvarsam grupp män över vindbryggan. Slottsherren och hans vänner följda av en tropp tjänare i järnhuvor, harnesk väpnade med eldrör, bardisaner och värjor. Herrana buro stålharnesk

(103)

under sina ryttarkappor, bältepistoler och långa rappinvärjor. Några hade hjälm, några bredbrättade hattar. Uppe i salen tog Margareta emot och välkomnade sina gäster och man, som var huvudet högre än de andra, och snart var sällskapet bänkat kring salens storbord och i silverbägare dracks välkommen. Där var Hogenskild Bielke, tung och korpulent och svettande under sitt harnesk som han nu med ett mullrande ”att nu för fanen skall det utav”, spänner av sig stålrocken och slänger den bortom stolen. Den lugne Banér säger ”vi måste dock vänja oss vän, broder att alltid bära den ty mången har nåtts av lod eller pil medan harnesket varit av; ”för oss min käre Banér” svarar Bielke ”skyddar icke harnesket, det är vår hals som är i fara. Gud hjälpe om Härtigen vinner”. Nu bullrar det i trappor och dörrar och tjänarskaran

(104)

träder in med fulla fat och en riklig måltid dukas upp på bordet. Ljus av talg sprider sitt dunkla sken från tunga stakar av silver och blank malm och värdinnan bjuder sina gäster till bords. Där bänkas nu bröderna Ture och Hogenskild Bielke, bröderna Gustav och Sture Banér, Herrana Erik Sparre och Bengt Falk. Sällskapet låter sig maten väl smaka men bordssamtalet vill envist hålla sig till vad som rör sig i deras tankar, tidens laddade tillstånd. Det är som en mörk föraning gripit dem. Gustav Banér höjer sin bägare och dricker för värdinnan och uttrycker på samma gång sin önskan att fredligare tider måtte bli dem beskärda och att han då skall få se sina ståndsbröder vid en bägare utan att behöva bära harnesk hemma på Stens Brokind. Herr Ture Bielke höjer sin bägare med

(105)

önskan att Lag skall i landet råda och i Kungens sak rättvist döma. Men stunderna flyr undan. Utanför borgen hörs det dova tutandet från nattvaktens kopparlur när han ger till känna att timglaset vändes. Herr Ture Bielke har tillsammans med sin fru Grevinnan Margareta uppsökt den trånga brevkammaren. Här har Herr Bielke tagit fram pergamentbreven på gården och skrivstället. Han säger hur det månde gå och vad som skall hända vet ingen. Men skulle Kungen förlora mot Härtigen, och med honom vi, bör dock du som maka få sitta i orubbat bo. Detta gods är ju din arvedel. Vi ändrade gårdens namn från Forsa till Tureforsa när vi fick slottet byggt, då var det efter mitt namn. Nu sätter vi dit en bokstav till och så skall gården hädanefter bära ditt namn till lycka för efterkommande i alla tider. Nu skall den

(106)

från denna dag kallas Stureforsa och så präntar han dit ett S till Tureforsa. Jag har insatt vår fogde i allt som rör våra gårdar. Han skall vara dig behjälplig i vad som kommer på.
Nu måste sällskapet bryta upp. Ute på borggården, belyst av några facklor, håller svenneskaran redan till häst. Herrarna stiger i sadlarna, en sista avskedshälsning till den på trappan stående Borgfrun. Så bär det iväg i trav och snart har ljudet av klirrande stål, knarrande läder och klapprande hästhovar dött bort i natten tystnad.
Andra dagen efter detta samkväm står Grevinnan vid fönstret i salen och betraktar den höstfärgade ängspark som sträcker utanför vattengraven, ser hur septemberdimman höjer sig från Erlångens vattenyta. Då når ett doft dunder hennes öra, så ett till, ett till. Det är kanonerna som spelar upp preludiet till Stångebro slag den

(107)

25 September 1598. Hon tänker på de dagar av oro som följde, hur rykten spreds, det ena emotsade det andra. Men så kommer Herr Bielkes mäst betrodde sven och med honom de övriga slottsdrabanterna. Sorgsen och allvarsam medför han budskap om hur det stod till. Härtigen hade segrat och Kungen var faren men det farliga var att rikets rådsherrar nu emot att ha flytt undan frivilligt på Härtigens tro och loven stäldt sig till Härtigens förfogande. Och hur mycket denne herre håller sina löften det kan en tänka så som han handlade med dem? Nu hade han fört dem till Nyköpings hus till fängsligt förvar och hur det skall sluta det är blott en allmän mening om slöt trotjänaren. Så kom året 1599 och ovissheten om herrarnas öde var ännu kvar men åtgärder från Härtigen börjar tala sitt tydliga språk.

(108)

Så uppträderr en dag lagfogden från Härtigen med kungörelse och bud att de av riksrådet Ture Bielke besuttna gods och förläningar äro nu indragna till kronan. Här blev dock frågan svårtydd när det gällde gården Sturefors som ju var grevinnan Margaretas egendom. Först 1603 blev den frågan löst till grevinnans förmån men då var den stora stormen över. Hon tänker på hur hon brådskande med sin gårdsfogdes hjälp och råd rustade ut och fick sin äldste son Nils fort åstad utomlands dit ej Härtigens blodiga händer kunde nå honom. Medan hon själv och den 15-åriga dottern Märta väntade händelsernas utveckling så kom mars månad 1600. Hon får nu bud att hon kan få träffa sin make. Herrarna hade blivit flyttade ned till slottet i Linköping. Härtigen hade utlyst riksdag i staden och nu

(109)

skulle herrarnas öde avgöras. Domen blev döden och den 20:de mars går den i verkställighet på Linköpings torg. Grevinnan fryser i tanken på denna fruktansvärda dag men huvudet höjes när hon tänker på med vilket manligt mod och rättfärdigt sinne hennes make Herr Ture Bielke, en riddare utan fruktan och tadel gick till en orätt och våldsam död.
I rikets tjänst hade han genomfört stora och krävande uppdrag, rest som sändebud till Påven, Toscana, härliga Siena, Polen o Frankrike. Fredsunderhandlare med Ryssland, ett mycket farligt uppdrag men som löstes till Sveriges fördel. Dessutom var han kammarråd, lagman, skattemästare, häradshövding över Åkerbo härad och detta slut var lön för mödan. Inte ens en kristlig begravning unnade blodhunden offren. Innanför dörren på norra sidan av Domkyrkan fick de jordas i gemensam grav men ingen upphöjning

(110)

eller minnesstod fick utmärka platsen. (I våra dagar visar vaktmästaren gärna på en svag sänkning av stengolvet på platsen och påstår att det blev aldrig riktigt jämnat sedan, fram i tiden, de dödas kroppar åter togos upp) Det dröjde ej länge förrän Härtigens befallningsmän kungjorde att Bielkens gods och förläningar voro förbrutna och skulle till kronan indragas men nu kan Margareta sätta emot att Sturefors med stort S icke var Bielkes utan hon var ägare och efter många kontroverser så tillskrevs Margareta äganderätten till Sturefors frälsegods 1603. Men Härtigens hätskhet mot Bielkesläkten av Åkerö fortsatte. 1605 låter han bödelsknektarna bära ut, ty han är så giktbruten att han ej kan gå, hennes svåger Hogenskild Bielke som var ej blott broder till hennes make utan även gift med hennes syster, han bars nu ut till stupstocken och halshuggen ty Härtigen kände sig ej säker så länge han

(111)

hade den gamle räven i livet påstod han (det kan ej förvåna om Margareta Sture hårdnade till inför allt blod och våld).
År 1611 blir ett märkesår hon minns. Då är det som mörkret skulle vika. Detta år får Margareta ordna med bröllopp för sin dotter Märta Bielke på Sturefors. Brudgummen är Gabriel Gustavsson Oxenstjärna, en man som man börjat tala om. Han har varit kungens Karl IX:des kammarherre sedan 1604 och utfört många viktiga uppdrag och beträder många höga poster i Rikets tjänst. Han blev sedermera Rikets drots under Gustav II Adolf. Sverige låg nu 1611 i krig med arvfienden Danmark. Operationslinjen gick i linje Öland, Kalmar, Blekingegränsen men de danske voro starka och gjorde djärva framstötar norrut till stort förfång för de Svenske. Den gamle kungen var med och fäktade som en gemen knekt men fick oftast dra det kortaste strået. Då var krigsluckan mera huld mot

(112)

den unge prinsen Gustav Adolf och bland krigsfolket ryktades det om att han var den fältherre som skulle skaffa fram segern. Men trots krigslarm så skulle det nu bli bröllop på Sturefors. Här vid Erlångens sjö var det lugnt för skott och hugg. Efter tidens sed rustades det väldeliga för att det skulle bli så värdigt som möjligt och den 8 augusti 1611 går det av stapeln på Sturefors gamla slott. Bland gästerna lägger man märke till prins Filip, Gustav Adolfs broder. Härtigen av Östergötland, prins Johan, son till Johan III och Gunilla Bielke, med maka prinsessan Maria. Han var gift med sin Kusin som var dotter till Karl IX och syster till Gustav Adolf och Filip. Så ses bland gästerna brudgummens broder, en ståtlig gestalt och vars namn, Axel Oxenstjärna, är förknippat med vår stormaktstid. I rum och salar rör sig gäster. Mat och drycker

(113)

avnjutes. Talrika ljus och facklor lyser upp när augustikvällen skymmer. Slottskanonerna dundrar, musikinstrument av olika slag ljuder och dansen trädes i den höga Salen. Utanför beskådas ståten av allmogen och på gammal sed förplägas de genom gårdsfogdens försorg. Öltunnor är uppslagna och bröd, kött och ost fördelas . Det hela slutar med dans och lek på lekbacken, som aldrig det skulle vara någon sorg i världen.
De nygifta bosätter sig på Sturefors trots att Oxenstjärna har flera stora gods.
Den 30 oktober 1611 dör konung Karl IX:de och när det budet kommer om kusinens död till Sturefors så är det förlåtligt om Margareta kände mer glädje än sorg. Att ny ordning inträtt visade sig snart. Den unge nye Kungen Gustav II Adolf ger bud att de överlevande hustrur och barn till hans faders blodsoffer får upptaga de döda och i värdig grav sättas och så blir det att efter 11 år de döda lyftes upp ur den gemensamma griften

(114)

i Domkyrkan. Så ordnar också Margareta i samråd med barn och måg (sonen Nils har av nye Kungen blivit hemkallad från sin frivilliga landsflykt) och riksrådet Ture Nilsson Bielkes kvarlevor blir högtidligt gravsatt i det Bielkeska gravkoret i samma kyrka (i samma gravkor säges att biskop Karl Kettil var jordad, bekant för att han här i sin Kyrka inför altaret drog av sin biskopsskrud och drog harnesk och vapen på och gav löfte att ej vila förrän Sveriges Land var ett fritt land från utländskt förtryck. Det skedde på 1400-talet.) (Ett ståtligt monument lät man utföra men det blev ej färdigt i Margaretas tid utan först 1626 då det också blev ett litet fel i inskriften. Där står att Margareta Sture vilar där men det gör hon inte utan i Sturarnas grav i Mörkö Kyrka. Det var nog ej roligt att vara i bildhuggarnas jacka när felet upptäcktes men man kunde ej ändra på den täthuggna inskriften utan den stå där

(115)

den dag som i dag är). 1613 är det åter högtid på Sturefors. De nygifta har fått en son. Han döpes på Slottet, får namnet Gustav och som fadder står landets Konung Gustav Adolf som nu gästar slottet. År 1614 kommer en son till och han får namnet Ture. Om Kungen var där då och hade honom på armen förmäler ej historien men längre fram i tiden bar Ture Kungen.
Så har vi gått förbi Grevinnan Margareta Stures minnesgalleri där vi nu lämnar henne i Stora Salen 1615. Vi skall i stället tala om att Juldagen 1615 kommer Oxenstjärnas betrodde gårdsrättare Arvid Olovsson bosatt i Tegneby och meddelar sin husbonde att hans hustru Anna Maria på Juldagsmorgonen skänkt honom en son. Föga kunde man här, Greven och rättaren, ana att detta lilla barn i tiden skulle bli en drivande kraft till ett omstörtnings-

(116)

drama som vi känner under namnet den stora reduktionen (barnet blev den bekante Olov Tegner). Efter Helgen på eftermiddagen lämnar Margareta sitt som vi får tro kära Sturefors där hon fått möta så många Livets stormar. Färden går till Åkerö där sonen Nils nu är bosatt och sedan till Hörningsholm med barndomsminnena. Men nu är resan slut, sjuklighet tillstötte och den 3:dje Dec. 1617 dör hon och begravs i Mörkö kyrka den 19:de Febr. 1618. Sonen Nils Bielke till Åkerö blev gift med Catarina Oxenstjärna. Nils Bielke dör 1626 och Catarina 1624. De hade en son Ture Bielke. Han dör 1647 och med honom dör Åkerösläkten Bielke ut på svärdsidan. Alla tre, föräldrar och son, är begravna i Linköping. Märta Bielke Sturefors dör 1620 ifrån sin make Gabriel Oxenstjärna och sina två små söner 7 och 6 år gamla. Oxenstjärna låter begrava henne i Tyresö Kyrka.

Sturefors historia 1600-1699

Sturefors historia 1600-1699 (Denna rubrik finns ej i Edvins text)

Gabriel Oxenstjärna ingår nytt

(117)

äktenskap med en kusin till sin första hustru, Margareta Bielke dotter till Riksrådet Ture Nilsson Bielkes broder Klas Bielke. Hon var nu änka efter Nilsson Ryning. Margareta dör 1629 och begravdes i sin förste makes grav i Länna Kyrka i Roslagen där den Rynningska graven är. Oxenstjärna gifter sig för tredje gången med Britta de la Gardie år 1631. Han dör i Stockholm 1645 och är begravd i Storkyrkan. Gabriel Oxenstjärna får lämna sina gods och sina uppdrag i rikets tjänst. Bland annat hade han uppdraget att föra Gustav Adolfs Lik till Sverige 1632 och han dör själv 1640 och begravs vid sidan om Märta Bielke i Tyresö. Nu är det äldste sonen Gustav som blir godsherre på Sturefors. Han gifter sig med Maria Sofia De la Gardie. I deras äktenskap föddes döttrar men inga söner, utan när Gustav Oxenstjärna dör 1648 övergår gården till Brodern Ture Oxenstjärna. Ture var gift med med Sigrid Oxenstjärna

(118)

och först bland flera barn i äktenskapet är sönerna Gabriel född 1642 och Ture.
Sigrid dör bort och Ture Oxenstierna gifter om sig med Beata Lejonhuvud. I det äktenskapet föds döttrarna Katarina och Sigrid. Katarina var född 1656, blev sedan gift 1682 med den gamle Karl Persson natt och Dag till Säby. Han var född 1628 och var nu 54 år och hon 26 år men blott ett år därefter dör hon i barnsäng 1683. Sigrid född 1660 blev gift med Generallöjtnant Bernhard Liewen. Sigrid dog redan år 1688. Deras fader Ture Oxenstjärna deltog med oförskräckt tapperhet i 30-åriga kriget. Han var kammarherre hos Gustav Adolf och överste för Östgöta ryttare. Vid stormningen av Würtsburg bar han Kungen på ryggen genom den uppskjutna bräschen och kulregnet. Kungen var nämligen alldeles uttröttad, ”han var ju tämligen fet”. Oxenstjärna fick själv 2 kulor i kroppen men slapp undan med livet.

(119)

För denna bravad fick den oförvägne starka och tappre ynglingen ett gods i Ingermansland och stiger fort i graderna. Under hans befäl är Östgöta ryttaren en av arméns förnämsta elittrupp. Sedermera blir han Landshövding i Stockholm, Guvernör över Ingermanland, står högt hos Drottning Kristina, erhåller många och stora förläningar. Han blir rik på gods men möter också avund. Slutligen drager han sig tillbaka till Sturefors sedan han råkat i tvistigheter med andra av Rikets store. Men även här får han striden fast i mindre skala att utkämpa. Det är svårt för krigaren och storstadsmannen att rätta sig in i och ordna sin vilja i små förhållanden. Så fick han en uppgörelse med sin svägerska Maria De La Gardie., brodern Gustav Oxenstjärnas hustru. Hon var född 1627och dog 1694. Hon var en mycket energisk och framsynt kvinna. Hon blev en arbetsgivare av stora mått och satte upp åtskilliga industriella verksamheter bland annat väveri så att en tid levererade hon allt kläde till

(120)


svenska armén. Nu fann hon sig väl orättvist behandlad vid ägareombytet av Sturefors 1648 och så begär hon hos kungliga Kammarkollegium att för sin del få från Sturefors frånskilja det förut här omtalade forna kyrkhemmanet Byrstorp. Hon var väl förtjust i den vackra ängsmark som Byrstorp vid denna tid utgjorde. Det blev bråk utav att få reda uti på vad sätt nu hemmanet kommit under Sturefors. Ture Oxenstjärna går direkt till Kungs (Drottning Kristina) med ärendet för att få bugt med svägerskans anspråk. Och av Drottningen får han den dommen och nåden att han är ägare av Byrstorp på vilket sätt det än redan kommit under Sturefors. Och Maria De La Gardie fick laga sig vederlag på annat håll. En annan tragikomisk uppgörelse fick han med ägarinnan av Säby änkefriherrinnan Sofia Kristina Stenbock, änka efter den 1634 avlidne Per Nilsson

(121)

Natt och Dag. Bemälde Sofia Kristina har vid Kvarntorp invid Säby låtit uppföra en ny kvarn med dammbyggnad över hela åns vattenflöde varigenom hon kunde reglera vattenmängden. Nu hade också Ture Oxenstjärna vid sitt Sturefors låtit bygga till flera hjul vid den gamla klosterkvarnen. Men så kom det fatala att vattnet på grund av dammen vid Kvarntorp tar slut vissa tider och de nya hjulen står stilla. Oxenstjärna rasar och sänder skarpt bud till Säbyhärskarinnan att släppa vattnet men utan resultat. Då låter han sin gårdsrättare Nils Arvidsson, son till rättare Arvid Olofsson och bror till den legendariske Olov Arvidsson Tegner, en natt taga med sig fyra starka karlar och bege sig till Kvarntorp där de grundligt bryter sönder dammen. Att Sofia Kristina Stenbock i sin ordning blir rasande är ej att undra över. Hon stämmer Oxenstjärna in till laga rätt för grovt övervåld och hemfridsbrott men

(122)

rätten vågar ej ta upp saken till sin vidd mot en sådan hög Herre i Rikets tjänst utan rättaren får varning för ”oförståndigt övervåld och egenmäktigt förfarande” och Sofia Kristina Stenbock förständigas att hålla halva dammen öppen och så kunde åter kvarnhjulen snurra vid Sturefors. 1669 dör Ture Oxenstjärna. Sonen Ture Oxenstjärna den yngre är ut i främmande land där hans väg för honom genom ärans, guldets och kärlekens irrande öden. Här dör han utomlands 1676. Sitt fädernegods låter han styvmodern mot lösen behålla och Beata Lejonhuvud bor nu här på Sturefors hela sitt liv tills hon 1692 slutar sina dagar därstädes. Då äro hennes båda döttrar döda förut och hon har haft många svårigheteratt bekämpa, inte minst genom den stora reduktionen som inte lämnade Stuefors oberört men som Beata Lejonhuvud på ett mästerligt sätt till större delen

(123)

räddade genom att lösa igen de gårdar som reduktionen beslagtogo. Sturefors var vid Ture Oxenstjärnas död på höjden av sin storhet på grund av hans många förläningar. Men man vet just ingenting om rörelsen där mer än gårdsbyten o.d. Vid Slottet har dock denna tid ändrats något, så ombyggdes säkert den s. k. norra flygeln till bostäder för herrskapet, rumsinredningen talar därför. Så utfördes säkert en hel del fyllnadsarbeten utanför Slottet med tillkomst av bland annat den s. k. stalldammen som då utgjorde Slottets (flygelns) spegeldamm samt troligen det nuvarande stallet. Mot slutet av Beata Lejonhuvuds dagar var dock stora huvudbyggningen rätt förfallen. Hon måste också alltmer lämna gårdsstyret i andra händer och det blev då mågen Bernhard Leinie som stod för det men han var sällan vid gården. Dessutom ville den andre mågen Karl Persson Natt och Dag ha ett 

(124)

ord med i laget så det hela slöt efter Beata Lejonhuvuds död och tvister emellan Svågrarna och Bernhard Leivien att Sturefors Slott och gård med underlydande egendomar utbjöds till försäljning 1697 och den Oxenstjärnska Stureforstiden är slut.

Karl Persson Natt och Dag 1694 gravplats okänd
Bernhard Livien död 1703 begravd i Domkyrkan i Linköping Bielkeska gravkoret
Gustav Oxenstjärna död 1648 begravd i Tyresö Kyrka
Hustrun Maria Sofia De La Gardie född 1627 död 1694 begravd i Tyresö Kyrka
Gustav broder Ture Oxenstjärna dör 1669 i Stockholm och är begraven i Storkyrkan därstädes., hans sista fru Sigrid Oxenstjärna dör i barnsäng 1651 och är begravd i Storkyrkan, hans 2:a fru Beata Lejonhuvud född 1620 död 1692 är begraven i Linköpings Domkyrka.
I första giftet hade Ture Oxenstjärna sönerna Gabriel född 1642, död 1707 och är begraven i Jäders Kyrka.

(125)

Han hade utomordentliga, krävande och lysande uppdrag och hade inga anspråk på Sturefors. 2:dre sonen Ture var som ovan nämnts i utrikes tjänst, tjänade under den store berömde franske fältmarskalken Turenne och stupade vid stormningen av Wolgast 1676. Han erhöll 7 dödliga sår innan han dött. Det fanns flera döttrar i Oxenstjärnska familjen som blevo ingifta bland den förnämliga högadelns släkter men de flesta drabbades av ödet att dö unga..

Sturefors gods och Slott och Släkten Piper 1699-1747

Sturefors gods och Slott och Släkten Piper 1699-1747

Karl Piper föddes i Stockholm 1647, blev tidigt faderlös men modern försökte och höll honom trots små medel i skola och han är student i Uppsala 1660. Utrustad med ett godt huvud och förstånd, energi och hård vilja blir han snart uppmärksammad av Konung Karl den XI:te. 1668 är han kanslist, 1679 statssekreterare och statsråd, 1698 Greve och Friherre och Överste
(126)
Marskalk 1705. Då skrev han sig Greve till Sturefors och Viggebyholm Friherre till Krageholm, Högestad, Baldringe, samt Herre till Ängsö. Han gifte sig 1690 med Christina Piper född Törnflyckt. Efter slaget vid Poltava 1709 blev han rysk krigsfånge och dog i eländigt tillstånd i en rysk fästnings fångvalv ensam. Dödslägret var lite rutten halm. Ryssarna saltade in den döda kroppen och sände den över tlíll Sverige. Han dog enligt inskrift på gravmonumentet den 9/6 1715 men liket kom ej till Sverige förrän september 1718 och begravdes högtidligt i hans egen Kyrka Ängsö i ett praktfullt gravkor (som förut iordningsställts av hans hustru) den 3:dje Maj 1719. 1699 blev Karl Piper köpare till Sturefors. Om han själv någon gång varit där är ovisst men hans energiska fru tog hand om egendomen. Köpesummanvar 26953 Daler Silvermynt. Godset hade då krympt genom reduktionen och andra orsaker till 26 o ¾ mt. Det gamla slottet var
(127)
rätt förfallet och Greve Piper med fru låter nu bygga om det efter ritning av själva kungliga slottsbyggmästaren Tessin.
Kristina Piper tar nu styret i sina händer medan maken är med Kung Karl den XII i främmande land. 1704-1705 bygges slottet och sedan inleder Grevinnan en hel rad gårdsköp vilket visar vilken energi och affärstalang hon hade. Godset växte och var snart uppe i sin forna storlek 50 mt. Som exempel kan nämnas det lilla torpet Ingetorp som låg inklämt emellan gårdar till Sturefors men tillhörde Säby. Det kunde inte Grevinnan tåla. Hon måste ha torpet men ägaren Germund Cederhjälm vill icke sälja. Då är Grevinnan över till Ryssland för att träffa sin make i det Svenska Lägret. Hon var däröver inte mindre än två gånger under de första krigsåren då segerlyckan följde den svenska hären. Här i högkvarteret råkar hon Cederhjälms broder och i sin
(128)
man Fältmarskalk Pipers närvaro drager hon fram Ingetorpsfrågan och begär Cederhjälms bistånd att överlåta torpet. För att inte komma på kant med sin maktägande överordnade gör Cederhjälm Grevinnan till viljes och tillskriver brodern att han skall låta Grevinnan Piper få sin vilja fram angående Ingetorp och Cederhjälm på Säby ger efter och torpet inköpes till Sturefors. Med bemälde Cederhjälm på Säby har Grevinnan Piper en seg strid angående Kyrkans nybyggande i Vist socken. Båda vill visa att de äro herrar på täppan. Men så kommer döden och bilägger striden i det att Cederhjälm dör bort och Grevinnan Piper får sin vilja fram. Striden gällde mest en enskild läktare som grevinnan ville bygga för sin räkning. Hon skyllde på att hon frös så förskräckligt om sina fötter nere i Kyrkan. Det blev en
(129)
(konstnären till altartavlan är träsnidaren och målaren som särskildt i Skåne målat flera altartavlor)* 
en grevlig läktare. Den  finns kvar än i dag. Till Kyrkan skänkte hon nuvarande altartavlan 1747  (Till Grebo Kyrka skänkte hon en predikstol). Hon gjorde 1747 Sturefors till Fideikommiss till förmån åt sin dotterson Nils Adam Bielke och kom så åter Sturefors i Bielkesläktens ägo. De gårdar som Kristina Piper förvärvade till Sturefors förutom förut omnämnda torpet Ingetorp märkes frälsegården Viggebyholm med underlydande torp i Grebo Socken. Gården hade förut varit i släkterna Beses (1500-talet), Snokenbergs (1600-tal), Schedings och Kaggs ägo. Kyrkhemmanet Karringtorp i samma socken tillhörande Kagg inköptes 1701 och dessa gårdar, tillsamman 3 mt, lades till Sturefors. Den lilla gården Tacketorp är uttagen till komministergård i Vist men Grevinnan lägger den till sin domän. Så lyckas hon genom en hastig affär komma över gårdarna Jordstorp, Ringtorp, Banketorp, Dalshult, Fallemo, Gasarp,
*(Johan Jelling har målat altartavlan och snidat ???)
(130)
Klint, Mårdstorp i Vist Socken samt flera gårdar i Vårdnäs socken vilka alla förut tillhört Säby. Inte underligt att Herren till Säby var henne gramse men hon glömmer inte de övriga av sin makes gods och hon skriver dem så småningom till olika fideikommisser för sina barn eller barnbarn. Hon är mäkta rik, hennes familjs fäderne, Törnflykt, var skeppsredare och en tid så godt som ägare av hela den dåvarande handelsflottan. Även hennes make blev under sin välmaktstid genom kunglig nåd tillägnad mycket guld som Kristina Piper väl förstod att förvalta. Det går en sägen att 1712 begärde Tsar Peter av Ryssland en rundligt tilltagen lösepenning för den fångne Karl Piper. Svenska staten hade inga pengar utan hänsköt frågan till hustrun. Pengarna skulle genom Hollands sändebud tillställas
(131)
Tsaren. Det säges att Cristina betänkte sig noga men så behåller hon pengarna och maken får stanna kvar som fånge. De hela är dock förtal. Det var förbud att föra ut svenskt mynt utan Kungens medgivande ur landet, allra minst till fiendeland, och Kungen var i Turkiet.
Bland familjen Pipers barn märks den vackra älskvärda Charlotta Piper född 1694. När Kung Karl kommer hem från sin ofrivilliga vistelse iTurkiet följer honom hans överlevande drabanter. En bland dem är Ture Gabriel Bielke, son till Fältmarskalken Nils Bielke på Salsta Uppland, som var född 1684. Emellan honom och Charlotta Piper kommer kärleken och den 14/5 1715 firar de bröllop på Hägerstad gård, således straxt före Karl Pipers död i Ryssland. De nygifta äro bosatta en längre tid på Sturefors, ja det var svärmoderns Kristina Pipers mening att mågen skulle bliva
(132)
fideikommissarie men därav blev intet ty det blev smolk i mjölken, därom längre fram. Här på Sturefors har Grevinnan styrt och ställt. Salar och rum äro i parad, säkert hade hon under åren närt en stilla önskan att här på det vackra slottet få hälsa sin från kriget hemvändande make välkommen. Och här kunde han få i stillhet och ro vila ut efter fälslagets strapatser. Hit kanske också den segerkrönte store Kung Karl skall söka upp sin förtrogne och vapenkamrat. Hon ser sig själv när hon hög och värdig får som värdinna hälsa den världsberömde Hjälten välkommen in i Sturefors stora Sal. Men ödet ville annorlunda. När hennes makes treåriga lik väntar på begravning i Ängsö så smäller skottet den 30 november 1718 vid Fredrikshall och Carolus saga är slut.
(133)
Men nu kommer det andra gäster till Sturefors. Uppför stora trappan stiger Ture Gabriel Bielke, högrest, väderbiten, manlig, klädd i sin karolinska blå uniform. Det långa kriget hade satt sina spår hos Kungens Livdrabant. Vid Poltava fick han två allvarliga blesyrer och hästen skjuten under sig men lyckades ta sig från det ryska greppet och hinna upp den lilla skaran som eskorterade den flyende Kung Karl den XII:te. Sedan deltog han i den sagolika uppgörelsen kallad Kalabaliken i Bender. Vid sin sida nu i trappan för han sin väna brud klädd i sirlig rokoko. Däruppe i stora Salen tager Grevinnan Cristina Piper emot sitt barn och måg och välkomnar dem till Bielkeska Sturefors. Månne inte Grevinnan Margareta Sture
(134)
i osynlig motto var närvarande. I och med detta bröllop slöt en långvarig strid som pågått i årtionden mellan släkterna Bielke och Piper och som störtade den mäktige och tappre Fältmarskalken Nils Bielke från rikedomens och ärans höjder till djup förnedring och fattigdom. Nils Bielke son till Friherre Ture Bielke föddes i Stockholm 1644, förlorade tidigt sin fader och moder. Vid 16 års ålder sändes han av sin fosterfader till Frankrike där han vistades i 6 år. Denna vistelse i främmande land och Fransk militärtjänst blir avgörande för hans livssyn och karaktär. Oförvägen, tapper, stolt. Sina tag parad med adelskavaljerens glada sinne gjorde att han blev en utmärkt officer som hade sina soldaters fulla förtroende. När man tänker sig in i Alexander Dumas De tre musketörerna, som rör sig i samma tidevarv så förstår man Nils Bielke när han kommer hem till Sverige. Efter sin bortovaro är han
(135)
kapten under Franske Fältmarskalken Turennes befäl. Här hemma blir han Överstelöjtnant vid Livgardet till häst och två år därefter är han Överste och chef för samma regemente. Den unge omyndige Karl XI fattar starkt tycke för den unge manlige översten och gör allt vad han kan att bistå honom uti att förbättra regementets kvalitet och stridsegenskaper som översten satt sig före. Detta var dock ej så lätt ty förmyndarregeringen var mycket njugg när det gällde armén. Kungen drev dock igenom att regementet utökades från tio till 15 skvadroner och manstyrkan var 1500 man. Bättre utrustning och bättre vapen erhöll regementet men detta buller gillades icke av regeringen som i Friherren översten Bielke mera såg en äventyrare som försökte införa utlänske manerer på svenske soldater. Kung Karl XI bliver myndig och tillträder
(136)
sin regering och Sveriges tron år 1672. Tilllståndet i riket är allt annat än gott. Särskilt har krigmakten både till lands och vatten fått förfalla. Till råga på allt har regeringen mot en rätt stor årlig summa i guld ingått militärt förbund med det avlägsna Frankrike, ett förbund som kastade Sverige in i en stor olycka som kostade mycket blod och stora uppoffringar.
Frankrike anfaller Holland med krig. Holland är i förbund med Danmark och som Hollands bundförvant anfaller Danmark Sverige som är Frankrikes bundsförvant. Så blev det att den unge oerfarne Kungen fick börja sin regering med att möta en stark fiende medan han själv hade en härsmakt som var bankrutt. Kriget bröt ut 1675 och gick i början mycket olyckligt för Sverige. Den svenska flottan som räknade många
(137)
fartyg blev mycket illa bemannad av hoprafsat manskap. De flesta var landsbor som aldrig varit på sjön förr. Skeppen hade 15 år varit upplagda och utrustningen hade tagit stor skada av dålig tillsyn. Flottan kom dock under segel men mötte sitt öde vid Ölands södra udde den 1/6 1676 då den förenade Danska och Holländska i grund slog sönder den Svenska. Det saknades dock icke prov på tapperhet på den svenska. Hade den blott fått lite tid på sig och blivit bättre övad både befäl och manskap hade den säkert hävdat sin plats. Till lands gick det lika illa. Det blir en mycket dyrbar exercis när soldaten skall övas upp i fiendens närhet. Slutligen vände sig krigslyckan till svenskarnas förmån. Vid Halmstad fingo Danskarna känna på vad nederlag innebär. Vid denna strid utmärkte sig Livgardet till häst under sin Överste
(138)
Nils Bielkes befäl som på franskt maner lät gardet storma med klingor och icke skjuta. På vintern när danska armén beredde sig att gå i vinterkvarter vid Lund i Skåne beslöt Kung Karl att våga allt och gå till anfall. Det månde bära eller brista och natten till de 4:de Dec 1676 gick Svenska armén till anfall mot sin starka och mycket bättre utrustade fiende. Efter en blodig träffning som räckte från mörker till mörker slogs den danska hären sönder och samman och seger och tillförsikt förutom ett väldigt krigsbyte tillföll de segrande . Denna strids utgång berodde till en stor del på Livgardets insats. I sin stridsiver råkade nämligen Kung Karl draga den svenska högra flygeln för mycket från den övriga hären och genom den uppståndna luckan beredde sig danskarna att
(139)
klyva och omränna svenskarna. Överste Nils Bielke ser faran, grupperar om sina skvadroner och går till rasande anfall mot övermakten och uppehåller fienden. Konungen har varskodd återvändt med sina trupper och därigenom att Bielken genom sin tapperhet tvungit danskarna att ändra sin front så kan Kungen anfalla dem i sidan. Den övriga svenska hären griper in från det motsatta hållet och den danska slagordningen rullas ihop till en blodig röra där parollen blev rädde sig den som kunde.
Efter slaget uttryckte Kungen sin beundran över sitt gardes och Överste Nils Bielkes tapperhet. Konungen skänkte honom som äretecken en värja (ett mycket vackert vapen som nu räknas som ett av de förnämligaste av Familjeklenoder i släkten Bielke. Förvaras i Sturefors). Han fick sitta vid Kungens högra sida vid kungliga taffeln efter slaget och
(140)
Konungen framhöll ”att Sveriges Krona denna dag hängde på Nils Bielkes värja”.
Förut hade gardet utmärkt sig i slaget vid Halmstad och sedan i slaget vid Landskrona tog det storartad aktiv del. Överste Bielke (som en kort tid först på fransk sida började sin krigstjänst som officer vid artilleriet) får nu olika befordringar. Han blir utnämnd till Generalmajor i armén och Generallöjtnant för kavalleriet. Dessutom är han överhovstallmästare och överhovkammarherre hos Änkedrottningen och kammarherre hos Konungen. År 1649 blir han sänd som svensk Ambassadör till Frankrike och tager då avsked från sitt regemente. I Frankrike tillvinner sig Bielke Konung Ludvig XIV:des bevågenhet vilket han ger uttryck för i storartade gåvor till ambassadören. Däribland det utomordentliga praktskåp av ebenholts, ett konstverk i snideri kallad för Salomos Härlighet eller
(141)
Svarta skåpet (förvaras på Sturefors).
Högadeln som handhaft rikets styrelse under Konungens minderårighet hade hos Konungen framsvurit en stark misstro mot densamma och efter kriget skaffar han sig helt nya rådgivare vilka han väljer, inte efter börd och namn, utan efter duglighet. Och med deras råd och hjälp försöker han reda upp det till bankrutt gränsande rikets finanser och så kommer det fram nya namn som kommer att minnas så länge svensk historia skrives.
Där finns en Kristoffer Gyllenstjärna, en aggressiv dugande kraft, Jakob Gyllenborg, Karl Piper med flera. Och ibland alla står lite undanskymd Högadelns kanske farligaste motståndare östgötasonen, Stockholms borgmästare och Borgeliga ständernas talman, Olov Tegner. Han är nu rätt till åren kommen. Han föddes Juldagen
(142)
1615 på Sturefors rättargård Tegneby i Vist socken. Hans fader var rättaren vid ovannämnda gård Arvid Olovsson och modern rättarmor Anna Maria. Han hade kommit i skola , blivit student och fått tjänst i statsverket. Nu blev han av Karl den XI nämnd som ”den redlige vännen”. Hans ord och råd vägde mycket tunga. Det nya rådet ser inte med blida ögon Konungens tillgivenhet och vänskap till Nils Bielke och eftersom en beskickning skall sändas till Frankrike så styr det om och förordnas att som Nils Bielke är den mäst lämpliga för det höga uppdraget och på samma gång fingo de honom ur vägen. För Bielke fick anses vara den gamla Högadelns förnämste representant, orädd, belevad, berest, lärd och hållande högt på adelns previlegium och ståndrättigheter var han en svuren fiende till intrång och reduktion utav
(143)
adelns ägodelar. Konungen sätter dock det stora Reduktionsverket i gång och adelns folk, i vars händer väldiga jordområden dels i form av kungliga förläningar under de långa krigen och sedan som arvslotter behållits, får nu plötsligt finna sig i att lämna dem tillbaka till staten. Den som inte kunde visa upp lagliga köpebrev på sina gods fann sig utan barmhärtighet ställd på bar backe. Reduktionskommisionen kunde icke helt bemästra den stora apparat de satt i gång utan mycket orättvisa kom också med. Den oskyldige fick lida med den skyldige. Ur det helas kaos blev dock att Kronan fick en väldig massa jord som sedan omsattes till skattehemman och statsverket fick penningar att röra sig med. (adeln hade ordnat för sig att de hade sina gods skattefria).
Nils Bielke återvänder hem från
(144)
Frankrike 1682. Här hemma möts han av en helt annan miljö än i Frankrike. Glädjen är borta, hans vänner och ståndsbröder bland adeln för en allt annan än lysande tillvaro där många nu släpa fram sitt liv i skriande fattigdom. Vid kungliga hovet är allt grått och mulet. Kungen tål inga hovfester, hans tid är upptagen av att rannsaka att regeringsmedlemmar och statsverk arbetar och gör sin plikt. Mycket är han ute på resor i sitt fattiga stormaktssverige som han satt sig före att rycka upp till krafter att kunna möta framtiden vad den än kommer att frambära. Nils Bielke, som sett mera av världen än någon av dessa vadmalsklädda rådsmän som med kunglig myndighet bragte familjer ur rikets yppersta ätter till tiggarstaven, ??????? och han stack ej under stol med sina åsikter när han sedan framförde
(145)
sin protest mot den nya politik som Svenska regeringen slagit in på. Kung Karl hade alltmer dragit sig ifrån Frankrike och i medråd med de nya riksråden, där Bengt Oxenstjärna och den Diplomatsluge och starke Karl Piper var de ledande krafterna, brutit alliansen med Frankrike och ingått ett nytt förbund med sjömakten Holland. Då ingår Danmark i stället förbund med Frankrike. Bielke spådde denna omkastning av förbunden skulle bli Sveriges olycka och klandrar riksråden. De i landet som äro fransksinnade samlar sig ikring Bielke. De kallades det franska partiet men kunde ingenting uträtta utan skingrades och Bielke fick i riksråden, särskilt i Karl Piper en dödsfiende som i Bielke såg en för staten farlig opositionsman. Bielkes farhåga gick dock i uppfyllelse ty Sverige blev nu i stället indraget i krig med Frankrike. Kung Karl lyckades dock efter två år draga sig ur förbundet men inte utan en del offer. Sverige hade fått sattsa både folk
(146)
penningar. Nils Bielke fann sig ej till rätta i sitt fosterland där allt efter hans syn på det ställdes på huvudet. Efter erhållen tjänstledighet ställde han sig i Kejsarens tjänst. Europas skräck, turkarna, infaller i Ungern. Första anfallsvågen är beräknad till 250000 man. I väldiga strider vid Pest, Ofen, Makacs m. fl. besegras Turkarna. Under de vilda slagen utmärker sig Bielke så han av Kejsaren utnämnes till Kejserlig Fältmarskalklöjtnant och Kejserlig Kavallerigeneral och av Romerska Kyrkan för tapperhet mot de ”otrogne” Turkarna till romersk Riksgreve. Här omgiven av böljande skaror utav Europas yppersta Kavalleri kände sig Nils Bielke på rätt plats och hans rykte spred sig hem även till Sverige. Men hans tjänstledighets tid tar slut. Han får taga avsked av nyvunna vapenbröder och trots strålande anbud känner han att plikten till det karga Sverige går före och bud från
(147)
Kung Karl XI kallar honom hem. Här hemma utnämner Kungen honom till Fältmarskalk och Greve. Till Grevetiteln hör ckså Grevskap och Greve Bielke blir tillerkänd 350 hemman belägna i Finland och som förut varit i hans svärfaders Gustav Horns ägo. Hans avundsmän ser ej gärna den äroomstrålade Greven ibland sig utan Karl Piper, som nu kommit till hög ställning inom rikets styrelse får det ordnat så att Kungen utnämner Greven till Guvernör över Estland och Pommern. Nils Bielke står nu på höjden av sin framgång och upphöjelse. Han är rik på gods och dyrbart lösöre. Förutom sitt grevskap skriver han sig Herre till Salsta, Gäddeholm, Örboholm, Vallholma gårdar i Uppland, Frugården i Västergötland och Korpalla gård i Finland. Salsta gård var dock
(148)
hans hustrus arvedel. Han var gift med Eva Horn av Björneborg år 1669. Hon var född 1653 i staden Riga. Hennes fader var fältherren Gustav Horn och modern Anna Bielke. I äktenskapet föddes 10 barn av vilka flera dock dör i barn- och ungdomsåren. Söner Gustav och Ture dör som barn och begraves tillsammans på en gång i Bielkeska graven i Tensta Kyrka 1674. Eva född 1677 död 1715, Adam född 1679 dör som barn. Sigrid född 1681, Carl Gustav född 1683 död 1454, Ture Gabriel född 1684 död 1763, Anna född 1687 död 1742, Ebba född 1688 död 1716, Sofia född 1693 död 1696. I Salstakoret Tensta Kyrka vilar 3-åriga Sofia i försilvrad kista.
Eva Horn överlevde i många år sin make och flera av barnen. Hon dör 1740 och är begraven i Bielkeska graven i Lena Kyrka, Uppland.
Guvernörskapet var ej så tilltalande
(149)
för Greve Bielke som militärtjänsten varit. I Pommern var det bekymmersamt. Stor fattigdom rådde orsakad utav att landet som gränsland blivit svårt betryckt under kriget. När så Kung Karls order kommer att Guvernören skall påskynda reduktionen så svarar Bielke att adeln här i Pommerska landet inget har att reducera utan i stället behöver hjälp från moderlandet. Det var ord som Kung Karl ej var van vid att höra. Det lät som uppstudsigt tal och guvernör Bielke blir hemkallad. Han reser hem men får ej komma till tals med Kungen ty Kung Karl XI är bliven död när han kommer till huvudstaden. Regeringen med Piper i spetsen behandlar greven som han inte funnits till. När förmyndarregering tillsättes för den 15-årige kronprins Karl kommer icke Greve Bielke i fråga fastän han var den Svenska adelns främste man. I stället sändes en reduktionskommision till
(150)
Pommern för att taga vad guvernören underlåtit. I vrede reser Bielke till Pommern igen och när Carl Piper driver till råga på allt att prins Karl skall förklaras myndig och krönas till Sveriges rikes enväldige Konung då rasar greve Bielke över det dåraktiga i tilltaget. Han ansåg att en duglig förmyndarregering tills prinsen nått lagstadgad ålder varit det rätta och inte sätta ett stormaktsrike i ett barns händer. Ute i landet höjdes många röster lika med Bielkes men Piper hade makt och förmåga att tysta dem. Så blev det för Kyrkoherden i Mora församling. Han dundrade i en predikan över att ”olyckligt är det land vars öde ligger i ett barns händer”. Några dagar efter den predikan kommer Kronfogden med fångkärra och knektar. Prästen beläggs med hand- och fotbojor och skjutsas till Smedjegårdshäktet i Stockholm, dömmes för majestätsförbrytelse till livstids fängelse och föres till den
(151)
dystra fästningen Kajaneborg som låg vid Ryska gränsen i Finlands ödemarker. År 1704 erövrade ryssarna fästet och levande begravne prästen fick, när de fick höra hans historia, sin frihet. Prästens namn var Boethlund?
Nemesis underliga öde blev att Piper, som förut är nämnts, fick till sist leva en fånges liv och död i samma landsända. Mot Greve Bielke vågade ej Piper taga till våld men han bidade sin tid. Prins Karl är bliven Konung över Sveriges Landområde. Den unge Kung Karl XII låter dock i allt sin rikskansler Karl Piper råda. Han ger honom sitt hela förtroende och räknar honom som sin mest förtrogne, vilket han på allt sätt söker visa genom gåvor och utmärkelser av skilda slag. Från Pommern kommer det rykten att guvernören Bielke på eget bevåg företaget ändringar av myntvärdet i och för att få näringen och handel i gång
(152)
i det fattiga landet. Det förhöll sig verkligen så men saken var inte upfunnen av Bielke utan det var en plan som Kung Karl XI en gång delgivit Bielke när han blev guvernör och som han nu satte i värksamhet när ingen hjälp kom från Sverige. Piper gnuggar händerna. Snart skall han visa den stolte Greve Bielke vem som är starkast. I den pommerska garnisonen är en ryttmästareplats vakant. Då fanns vid Livgardet en underofficer, en duktig karl som tjänat sig upp från menig. En tid som ryttare var han betjänt åt Överste Bielke. Nu blir han på Pipers förordnande av Kung Karl XI befordrad till ryttmästare med order att avgå till Pommern och fylla vakansplatsen som ryttmästare. Det hörde till etiketten att nykommen officer skulle installeras i sin nya värdighet av Guvernören samt inbjudas till hans bord. Men nu var den tidens
(153)
fördomar så att den som varit i tjänst hos Adelsman ej kunde räknas som hans jämlike om han ej var adlad. Och nu, på grund av dessa vrånga högmodiga fördomar som skadat adelns heder så oerhört, så trotsar Bielke Kunglig förordning att bjuda den nye officeren till sitt bord, utan blott tog emot honom i tjänstens vägnar. Och nu var klockan slagen. Greve Nils Bielke blir hemkallad, får ordren att infinna sig i rådssalen. Han tages emot under tystnad och utan övliga formaliteter men sedan kommer anklagelserna. Guvernören hade trotsat Kungligt påbud och icke påskyndat reduktionen. Guvernören har egenmäktigt förfarit med pommerska myntet. Guvernören hade emotsatt sig den nye Konungens kröning och användt sig av högförädiskt tal. Guvernören hade icke handlat efter Konungens order utan efter eget godtfinnande när det gällde besättande av officersplats. För allt detta skulle nu Guvernören
(154)
svara för sig, inför det församlade rådet. Den Stolte Greve Bielke såg klart vilket nät hans fiender dragit till om honom. Han svarar stolt och medvetet på deras frågor, vidhöll vad han sagt och gjort men någon medömkan eller förståelse kunde han ej finna. Han förklaras avsatt från Guvernörskapet och för vidare utredning förklaras han häktad. Och nu följer ett sorgespel. Den uppburne Krigshjälten, Kejsares och Kungars vän, han som i spetsen för sina regementen av Europas yppersta rryttare stormat fästen och sopat bort fiendehärar och vändt åter under flygande fanborgar och rungande vivatrop, han vandrar till fots i sin födelsestad omgiven av två led stadsdrabanter med bardisanerna färdiga till hugg ned till Smedjegårdshäktet där portarna slås igen bakom honom och dubbla skiltvakter av musketerare omsluter fängelset.
(155)
Piper hade segrat. Det dröjde emellertid med rättegången och under tiden gör grevinna, famlj och vänner fruktlösa försök att få greven fri. Jaa, Bielkes hustru Eva Horn söker och får tillträde hos Kungen. Den högättade ädla kvinnan knäböjer inför gossekonungen och ber om nåd för sin make. Kung Karl har ej fattat vidden av vad han efter Pipers råd tilskyndat Bielke. Hans hjärta var ej mer förhärdat än han blygdes inför Eva Horns ödmjukhet och ville helst att hela saken var bragt ur världen och allt vore glömt och Greve Bielke tillbaka på sin plats igen. Men då skyndar Piper att föreställa Kungen att han om han nu ger efter skall svenska folket kalla honom vankelmodig och han skulle mista allt förtroende men i stället råder han Kungen att hänskjuta Grevens sak att dömmas efter Sveriges lag och rätt. Så blev det, domstol tillsättes som skall reda ut Greve Bielkes påförda brott men domstolens ledamöter skynda långsamt och
(156)
så kommer det hinder i vägen, det stora kriget med Ryssland, Polen och Danmark bryter ut och tar allt i anspråk. Kungen drager ut i fält men även nu tager han sin Karl Piper med sig som är både Greve och Fältmarskalk. Kriget försvårar undersökningen av Nils Bielkes brott och först när man kommit till år 1705 är man färdig. Nu dömmes han till att mista Äran, Titlar, Gods, såväl löst som fast samt att med livets förlust sona sina gärningar. På domen svarade Bielke att liv och gods kan tagas ifrån honom men äran kunde de icke taga, den hade han förvärvat. När domen läggs fram för Kung Karl som då var på sitt segertåg genom Europa så ser Piper att han fått bågen för hårt spänd. Att taga Bielkes liv var att gå för långt och kunde vara farligt ty Bielke hade ännu sympatisörer bland både adel och allmoge. Det sägs att 1710 när det stora
(157)
uppropet gick ut över landet, att kalla folkallmogen till vapen mot Danmarks överfall, skall Dalkarlarna svarat att giv Bielken fri! Och om vi får honom till anförare ställer vi upp 10000 man, eljest inte. Regeringen kunde dock ej då göra något till saken och Kungen var då i Turkiet. Men 1705 råder Piper Konungen att efterskänka dödsstraffet men eljest låta domen ha sin gång och så blev det. Greven förklarades ovärdig som svensk medborgare. Han fick vistas i landet men icke på något sätt i ord eller gärning taga del i rikets handlingar ty om så skedde var han redo till döden. Nu konfiskerades Grevens gods, hans jordegendomar lades under kronan, hans penningar försköts till Kungliga slottets byggnadskassa. Den ville eljest alltid hålla sig mager men fick nu ett godt tillskott . Det kan ju vara av intresse att veta att det aktades
(158)
icke för rov att av enskild mans penningar resa upp de murar som bildar vår stolta Kungaborg. Hans rika lösöre av silver som han ägde mycket genom gåvor skänkte Kungen med varm hand till sin gunstling Karl Piper. Nu var Bielke en utfattig hemlös man men hans maka som stod tappert vid hans sida blev hans räddning. Som modersarv ägde hon Salsta och Gäddeholm i Uppland, gårdar som i århundraden varit i Bielkesläktens ägo och Eva Horn var född Bielke. Här bosatte sig nu familjen och som en örn i bur såg den forne uppburne nu slagne hjälten åren rinna hän. Tiden var full av händelser. I nio år har Svenska svärdet vunnit segrar mot sina fiender men nu har Svenska armén och Kungen kommit för långt in i fiendeland. Under tiden medan armén skar lagrar härjar fienden
(159)
i de svagt försvarade östra gränserna. Kungen med armén kan ej vända hemåt. Det vore liktydigt med nederlag. Här var ej annat än att fortsätta och segra eller dö. När Poltavaslaget 1709 28/6 är slut då är segrarnas dagar slut och nederlagens tid börjar. Kung Karl har fått en slags fristad i Turkiet. Hans tappra här har fått gå i fångenskap och bland de många har även, som förut är omtalat, Fältmarskalk Greve Karl Piper börjat sin levnads sista etapp såsom en av Krigets hårdaste lott hemsökt man som krigsfånge som slöt först med döden 1715.
Medan åren gå åldras Greve Nils Bielke på Salsta. Som alla starka själar lider han först och främst av det hårda domslutet, dels av sin plötsliga overksamhet och en del av medmäniskors förakt. Hans maka och barn är dock de som icke svika och Eva Horn håller fast vid att den dag skall komma då sanningen
(160)
skall segra och rättvisa i Grevens sak skall klarläggas. Grevens fall sträckte sig även till barnen. Förut var det en förmån att få räknas till grevbarnens umgängeskrets men nu drog man sig med avsky från deras sällskap. Deras studier måste avbrytas. Salsta gård är rusthåll och måste hålla ryttare. År 1704 måste ny ryttare ut och då rider Grevesonen Ture Gabriel Bielke ut som ryttare för sina föräldrars gård. Så kommer man fram till året 1715. Kung Karl XII är hemkommen till sitt land igen. Det är en helt annan man än den yngling som drog ut år 1700. En hård skola hade ödet beskärt hans liv. Under sin rätt långa vistelse i vår Tyska besittning hade han bland annat fått helt andra upplysningar om den forne guvernör Bielke än dem som bestods honom före kriget. Och så händer den stora händelsen
(161)
att en dag 1715 kommer kunglig kurir till Salsta med Kungligt bud att domen över Greve Nils Bielke , som blivit orätt och falskt dömd, är upphävd. Greven skall återställas sin ära, sina Titlar och allt vad som kan återställas av hans gods och penningar, något som var svårt i det av kriget utfattiga landet. Men att rättvisa var erhållen var rikedom. Så gick makans hopp och förtröstan icke på skam utan hade segrat. En annan tilldragelse under detta år den 14/5 gifter sig sonen Ture Gabriel, han som red ut som volontär för Salsta 1704, med dottern till greve Karl Piper, den väna Charlotta Piper. Samma år 9/6 dör krigsfången Karl Piper i sin fångenskap. Det underliga är att ej Kung Karl försökte utlösa sin rådgivare allt i allo utan i stället ställde sig avvisande mot detsamma.
Greve Nils Bielke blir erbjuden
(162)
en hög post i rikets tjänst men den 71-årige Greven är en bruten man och den 26 Novb dör den legendariske hjälten, en av 1600-talets högadels främste representant rik på erfarenhet om hur den jordiska lyckan växlar. Han ligger begravd jämte sin hustru i eget gravkor i Lena Kyrka i Uppland. Hans maka Eva Horn överlevde honom i 25 år och dör 1740. Sonen Carl Gustav hade gått tidigt i rikets krigstjänst. Han stiger till Generalmajors grad, blir Landshövding i Västernorrlands län och President i  Statskontoret. Carl Gustav skrev sig Greve till Salsta och dör 1754 och blir begraven i Riddarholmskyrkan. Han var gift med Britta Sofia Horn född 1679 död 1728.
Ture Gabriel är förut omtalad. Efter studier i Angers, Oxford och Leydens universitet så, efter faderns fall,
(163)
avbröts studierna och i stället red han ut som ryttare för Salsta rusthåll 20-årig 1704. Han var en gladlynt, berest och bildad ung man med ett mycket fördelaktigt ståtligt yttre förenad med stor tapperhet att han från volontär befordras i graderna och 1721 är han Generalmajor av Kavalleriet. Efter det långa fälttåget, slaget vid Poltava, Kalabaliken i Bender får han följa Kungen till Demetico och i överste Funcks beskickning till Konstantinopel var Ture Gabriel med 1711. Turkarna såg med beundran på den ståtlige blå krigaren. Turkarna förstod att värdera mannamod och Kal XII:e sagan lever ju än idag efter 250 år i turkarnas minne. Efter sin hemkomst och giftermål med Charlotta Piper så får han bevittna sin faders frikännande och återupprättelse. Så kommer skottet vid Fredrikshall med åtföljande
(164)
förvirring och omstörtningar. När det sedan kommit i lugnare tider så kan Greve Ture Gabriel skriva sig till Tureholm Ulfsunda, Beateborg och Stensta i Svealand samt Baldringe och Högesta i Skåne samt gårdar i Småland och Västergötland. 1727 står han som riksråd i Arvid Horns regering och med Horns fall 1739 går också Bielke. Sedan för han en adelsmans på den tidens Landtliv men 1761 blir han 77-årig återigen vald till riksråd men dör 1763 och ligger jämte sin andra maka Anna Margareta Oxenstjärna begraven i Torstensonska gravkoret i Riddarholmskyrkan. I sitt första gifte med Charlotta Piper föddes dottern Eva 1717 på Högesta. Hon gifte sig 1749 på Sturefors med hovmarskalken Gustav Gyllenkrok. Hon dör 1794. Sonen Nils Adam född 1724, dottern
(165)

Cristina Sofia född 1727 död 1803.
Familjen hade sin vistelse en tid på Sturefors men 1727 dör Charlotta Piper. Ture Gabriel gifter om sig med Anna Margareta Oxenstjärna vilket ej var riktigt efter svärmoderns Kristina Pipers vilja och Ture Gabriels Stureforssaga var all. Kristina Piper grep dock in och tog an barnen, särskilt dottersonen Nils Adam blev hennes ögonsten. Han fick sin uppfostran i mormoderns hägn en lång tid på Krageholm i Skåne, blev student i Lund och Uppsala och Greifswald.

Fideikommisset Sturefors bildas 1747. Bielkeeran börjar.

Fideikommisset Sturefors bildas 1747. Bielkeeran börjar. (Denna rubrik finns ej i Edvins text)

 

Den på gods och guld stormrika Kristina Piper förvaltade sina gods väl och såg till att intet förfors. Sitt Sturefors glömde hon inte utan vistades där ofta, tog del i gårdstvister och Kyrkbyggen och fick nästan alltid sista ordet. År 1747 instiftar hon till förmån för sin dotterson och skyddsling Sturefors,
(166)

Viggebyholm, Kaningtorp (Sturefors i Vist, de senare i Grebo socken) till ett Fideikomiss. I fideikomissbrevet bestämmes att äldste manlige bröstarvingen i släktens led är rättmäktig Fideikomissarie. Så bands det stora Stureforsgodset till Bielkesläkten vilken nu varit innehavare av detsamma i 200 år.
Nils Adam Bielke, Greve till Sturefors föddes den 30/1 1724 på Högesta. Efter sin förut omtalade uppfostran och studier kom han tidigt i kontakt med rikets högsta kretsar och erhöll så småningom en stor mängd ansvarsfulla uppdrag. Han var kammarherre redan 1738, år 1743 , nittonårig, var han med i den beskickning som hämtade och ledsagade Konung Adolf Fredrik från Hamburg till sitt nya hemland. Greve Bielke vann de kungligas bevågenhet och räknades till de
(167)
kungliges närmaste vänkrets utan att bli för mycket inblandad i de strider som rådde emellan de regerande partierna och Konungen. Greve Bielke blir Hovmarskalk hos Drottningen, reser som sändebud till Ryska hovet för att meddela prins Gustavs födelse 1746. Han utnämnes till Guvernör för prinsen, Kanslist i Kanslikollegium, Riksråd, Landshövding över Södermanlands län, ordförande i Brännerikommisionen, President i Bergskollegium. Under en tid av 50 år var han i statens och rikets tjänst och nedlade alla sina ämbeten först 1789 då han drog sig tillbaka till sitt Sturefors. Under sina åligganden försummade han dock ej Sturefors utan här lät han utföra ett storartat arbete med att låta fösköna efter tidens stil omgifningen kring det relativt unga Slottet. Genom planering, shaktningar och terrass-
(168)
byggen samt anläggandet av en vacker trädgård och park dels i fransk och dels i engelsk stil med sirliga blomster och häckgrupper, långa linjeraka lindalléer och mjult slingrande gångar, små vattenränilar med snidade broar, lusthus (kinesisk pagod), spegeldammar etc, blev Slottet med park och trädgård ett verk som än i dag behåller sin plats som ett av rikets sevärdheter. Vid entren av den långa infartsallén möts man av en ståtlig vägport, antagligen bygd som äreport för den kungliga familjen, som behagade med sin närvaro hedra sin betrodde greve Bielke. De Kungliga tunga vagnarna stannade i Linköping och i lättare ekipage reste hovet ut till Sturefors som var paradputsat med krattade sandplaner och de mångtaliga alléträden prydligt ansade
(169)
med rundklippta kronor. Östgöta regementes musikcorpsen spelade, slottskanonerna sköt salut, mot skymningen upplystes trädgården av ett 360-tals stycken lampor som greven förhyrt ned från Stockholm. De höga gästerna, Drottning Lovisa Ulrika och Konung Adolf Fredrik tillika med kronprins Gustav samt uppvaktning, sutto 8 timmar till bords under angenäm samvaro. Prinsen hade dock lite svårt att finna sig i den subtila stelheten, utan, sägs det, smet ut för att skåda på anordningarna utanför slottet och ställde till åtskilligt besvär för sin tjänande Kammarherre.
Under sin första Fideikommisarie ordnades det upp åtskilligt med själva landtgården Sturefors. Den 5 gårdar närbelägna byn Tegneby var nu helt i Sturefors ägo och dess åker och ängsmarker läggs under
(170)
Sturefors åkerbruk. En stor del av byns ängsmarker odlas upp och tillför Sturefors en betydande åkerareal som på samma gång bildar en enhetlig ägofigur och vars bördighet än i dag räknas till Sturefors förnämsta. I Tegneby hade Sturefors förut sina ladugårdstallar förlagda men nu flyttas de till den av Stångån bildade lilla holmen vid dess utlopp i sjön Erlången. Dessa frälsegårdar, 4 till antalet, blevo 1871 ersatta med en pampig stallbyggnad i rappat tegel och fyller även den moderna tidens av i dag fodringar. Med den nya och större åkerarealen blev det större skördar. De gamla sädesfataburerna blevo för små och 1809 bygges ett präktigt magasin som för sin exteriörs skulle av främlingar togs för själva slottet.
(171)
Genom gårdsägorna går landsvägen mellan Vist och Grebo Kyrkor. Sturefors gårdsägor sträcker sig från Vist kyrka till nära Grebo sockengräns. Båda gränserna markerades genom stabila grindar. Mot Grebo var det en vanlig bastant landsvägsgrind som brukades då för tiden emellan ett par stabila ekstolpar. Men allt var tjärat eller målat i svart och grinden kallades därför ”svarta grinden”. Neremot Vist kyrka voro stolparna vita monumentala uppmurade av sten och tegel. De finnes kvar än i dag. Grinden ghär var en präktig stark och vackert snidad port av ekvirke men den, liksom den svarta grinden, äro nu borta. Såsom den ståtliga s. k. vita porten med sina vackra konstsmidda järngrindar var entren till infartsvägen till slottet så var porten
(172)
vid kyrkan entren till gården i sin helhet. Här vid porten ligger en vit stuga. Byggnadsmaterialet är gråsten och tegel. Med sitt spetsvinkel branta tak och runda fönster i gavelröstena påminner den mycket om en tysk bondstuga och över förstugadörren läser man det tyska namnet ”Peenemünde” som påminner om den tid då Sverige ägde land på andra sidan Östersjön. På stugans knutar ser man dock att av de typiska Bielkes byggnadsmärken från denna tid , det är de tvärränder som pryder murytorna. Sagan som tar vid där historien tystnar säger att en östgötagrenadjär som varit med i sjuåriga kriget och då deltagit i försvaret av Peenemünde skans i svenska Pommern blivit tysk fånge. Efter krigets slut kommer
(173)
han hem. Som krigsminne har han fåt ett träben. Det rätta hade kriget tagit. Men värre var att när han kom hem var han hemlös, på torpet gick en ny knekt. I sin bedrövelse gick han och klaga sin nöd för Greve Bielke som när han fått knektens historia utnämnde honom att såsom han stått på vakt och stridit för riket i dess yttersta utpost skulle hans stuga och bliva Sturefors yttersta vakt och stugan skulle kallas Peenemünde efter den pommerska skansens namn. Om nu sagan är sann vet ingen men den är vacker nog för att ej glömmas bort. Porten har alltjämt kallats för Peenemündeporten.
Under denna tid som närmast skildrats har Grevinnan Christina Piper 79-årig samlats till sina fäder och sedan åtskilliga år vilat i sin marmorsarkofag i Ängsö
(174)
Kyrka. Hon dog den 25/3 1752. I sin stora verksamhet med gods och gårdar visade hon även att hon uppfattade sina plikter mot dem som ledo nöd i de bistra tiderna. Sålunda lär hon bedrivit en stor välgörenhet bland de svenska krigsfångarna som försmäktade borta i rysk fångenskap. Hennes make, den fångne Fältmarskalk Carl Piper luttrad i livets strider var under den tid då hans fångenskap var av lindrig art och han fick röra sig tämligen fritt, henne till stor hjälp och de svenska fångarna såg i Greven och Grevinnan Piper sina mäktiga och barmhärtiga beskyddare och de som en gång slutligt kom hem berättade under rörelse att när de kände sig övergivna och bortglömda så kom Piperska postbudet med tröst och kontanta medel som rättvist fördelades
(175)
bland fångarna (man måste stanna inför att det var så pass statlig ordning i det stora Ryssland att detta barmhärtighetsverk kunde gå för sig).
Greve Nils Adam var 2 gånger gift. Första äktenskapet var med Grevinnan Ulrika Eleonora von Düben född 1722 i Stockholm. Hon var Kammarfröken hos Drottning Lovisa Ulrika. Brölloprt ägde rum 1757 men lyckan blir ej långvarig. 1758 dör Grevinnan i barnsäng efter att ha födt ett dödfödt gossebarn. Det var på Ulfsunda i Bromma , Stockholm. Den 9/4 1759 ingår greven nytt äktenskap. Nu med Friherrinnan Fredrika Eleonora von Dyben född 1738. Hon var Överhovmästarinna hos Drottningen. (Det var två släkter von Dyben, en Grevlig och en Friherresläkt). I det giftet föddes flera barn. Äldst var dottern Fredrika Lovisa Gunilla född 1760 men dör redan 1764 på Sturefors. Sonen Gustav Ture född 1762. Sonen Nils född 1763 går ung i militärtjänst,
(176)
utnämnes till livdrabant, går in vid flottan som Löjtnant, deltager som frivillig på Frankrikes sida i kriget mellan Frankrike och England och stupar i franska flottan i slaget vid Madras 12/4 1782 nittonårig.
Dottern Charlotta Catarina född 1765 död 1793gift med Friherre Louis De Geer av Lövsta.
Dottern Gunilla född 1770 dör 1815 blev gift med svågern De Geer i hans andra gifte. Louis De Geer dör 1830, han var född 1759.
Dottern Sigrid var född 1768, dör ogift 1819.
1789 har Greve Nils Adam Bielke avsagt sig alla ämbeten och dragit sig tillbaka att njuta ålderdomens ro på sitt Sturefors. Den blir dock ej långvarig, den 20de juni 1792 dör han bort. Även han hade fått pröva att livet har både sorg och glädje. I Sturefors park låter den efterlevande makan resa en präktig minnessten på vilken är inristat att han var skapare till den storslagna parken samt hans titlar. Som slut står att ”sörjande maka vars
(177)
sällhet han gjorde i 33 år reste stenen”, vilket säger att han varit en god make. Grevinnan Bielke födt von Dyben dog i Linköping 3/1 1808. År 1752, Christina Pipers dödsår skänkte greve Nils Adam Bielke till Grebo Kyrka en Nattvardskalk med paten? av Silver. På kalken står att den är skänkt till kyrkan 1752 av riksrådet Bielke. På patenen läses blott årtalet men det antages att den är av samma givare. Det sägs att socknen förut fått avhämta sig sitt nattvardssilver för ond tids skull och användt sig av nattvardskalk av lergods, och det bevaras ännu två lergodsbägare i Kyrkan. Greve Bielkes gåva fick ett underligt öde. 1825 bröt sig tjuvar in i sakristian och stal bort kyrksilvret, bland annat en vacker oblatask skänkt av en av Socknens prester 1646. Man fann ej tjuvarna men 1933 vid upprensning av en slottsbrunn på Kalmar Slott hittades diverse gods bland annat Grebo Kyrksilver tyvärr mycket skadat och anfrätt. Kyrkan har fått tillbaka sina kärl som nu kan
(178)
beskådas i sin monter i Kyrkans Sakristia. Som förut nämnts hade Christina Piper skänkt Kyrkan en prydlig predikstol.
Greve Gustav Ture Bielke Fideikomissinnehavare no 2 född 6/4 1762 blev Kornett vid lätta Dragonerna 1778, gifte sig på Tureholm år 1791 med sin sysling Charlotta Catarina Hård av Segerstad. Hon var född 1760, dotter till Fänrik Per Hård av Segerstad och skildras som en kraftnatur medn Greve Gustav Bielke hörde till dem som voro stilla i landet. I deras äktenskap föddes sonen Nils 1792, sonen Ture Nils född 1793 dör 1794. Dottern Eva Fredrika född 1796 på Sturefors ingår äktenskap med Greve Erik Johan Gabriel Oxenstjärna på Tureholm 1820. Grevinnan Eva dör 1863 i Stockholm. Sonen Axel Gabriel född 1800. Han blev utnämnd kammarherre och blev ägare till Tureholm och dör 1877. Han räknades som sin tids främste konstkännare och

(179)
var en stor Konstsamlare. Det mesta av sina Konstskatter testamenterade han till Nationalmuseet. Greve Gustav Ture Bielke dör i Stockholm 1833.
Greve Nils är nu tredje Fideikommisarien till Sturefors född den 13/9 1792 på Sturefors. Han tar Teologie- och Kansliexamen i Uppsala 1812, blev samma år Fanjunkare och Kornett vid Livregementsbrigadens Kyrassierkår, Adjutant och Skattmästare 1813. Han deltager i Tyska Fälttåget 1813-1814 , utnämnes till första Löjtnant 1814, första Adjutant 1818, andra Löjtnant 1820 och tar avsked 1821. Han utnämnes till Kammarherre 1823 och dör i Stockholm 22/1 1845.

Första boken, del 2

Lars Ulrik Sandberg

 (179)

Lars Ulrik Sandberg (Denna rubrik finns ej i Edvins text)

 

(179)
Sista decenniet utav 1700-talet och början av det följande verkade på Sturefors en personlighet som nu är glömd men gjorde en stor insats till godsets förkovran. Det var Löjtnanten Lars Ulrik Sandberg. Adelsätten Sandberg härstammar från Västergötland, blev adlad 1714. Äldste kände huvudman för ätten
(180)
är en Häradshöfding Anders Larsson född 1593 död 1643. Siste man på svärdsidan var bemälde Lars Ulrik. Han föddes 22/1 1755 i Klockrike socken Östergötland, blev volontär vid Östgöta ryttare 14-årig 1769, passerar underbefälsgraderna och är premiärkornett 1785. I Ryska kriget 1788.1790 utmärker han sig så att efter landstigningen på Uuraansaari utanför Viborg, skänker Konung Gustav III honom sin värja för visad tapperhet och rådighet. Han deltager i slaget vid Svensksund och erhåller den förtjänstmedalj som präglades till hågkomst av segern. År 1791 begär han och får Löjtnants avsked. Nu ägnar han sig åt Landthushållning och tillträder posten som Inspektor på Bielkeska godsen Sturefors och Tureholm. Här utförde han ett mångsidigt förbättringsarbete med odling och byggen och fick Sterbhusets efter Nils Adam Bielke fulla erkännande. Från hans tid är gårdens magasin, Förvaltarbostad
(181)
(Inspektorbostad som inrymmer Gårdens kontor). Sannolikt nybyggde han även ladugården och genom odlingen åstadkom han den enhet i åkerarealen som förut saknats. Han var ogift. Ett par systrar Sandberg förestod hemmet. 1814 blir han riddare av Vasaorden och 1815 dör han den 16/11. Den 10/12 samma år begraves han i Vist Kyrka och den Sandbergska vapenskölden krossas. Till officiant till denna handling utsågs G. A. Silverstolpe.

Hur godset gestaltade sig ca 1830

Hur godset gestaltade sig ca 1830 (Denna rubrik finns ej i Edvins text)


Efter Inspektor Sandberg tillträder Inspektor Bergman och efter honom Inspektor Lindberg. Hur godset gestaltade sig under denna tid (1830) visar följande tablå. Huvudgården Sturefors bildad av de hopslagna gårdarna Forsa, Byrstorp, Bostorp, Sjövalla och Tegnebys 5 gårdar gör 4 ¼ mantal. Dessutom är Viggebyholm med Kaningtorp i Grebo Socken och Tinnerö i St. Lars socken under eget bruk. Från huvudgården bärgas i medeltal 400 lass ängshö, 600 tunnor spannmål. Jorden brukas med 16 par dragoxar. Kreatursbesättningen utgöres av
(182)
8 hästar, 30 mjölkkor, 90 stalloxar, 70 får samt svin. Vid Sturefors finnes kvarn med 3 par stenar och stålkvarn, 2 stycken enkelbladiga ramsågar av primitiv konstruktion, ett tegelbruk som slår omkring 30000 tegel per år , en smedja med 2 vattenhammare och 2 ässjor. Smidet utgöres av tillverkning dels av jordbruksredskap samt spik och yxor. Överskottet såldes ut i marknaden. Det finns en mindre kalkugn för gårdsbehov. Råstenen hämtas i Vreta Kloster. Enligt lag hålles sjuder Lada??? för utvinning av saltpeter. Ett bränneri med 2 pannor, en på 61 ½ kannor och en på 26 kannor höll brännvinet vid makt. Råämnen var potatis som nu allt mer började odlas för brännvinet samt något råg och korn meden folket själva envist höll sig vid rovorna och surkolen i det dagliga hushållet. Brännvinet såldes dels i tunnor
(183)
till Norrköping, dels hölls det som torghandel i Linköping där en kvinnlig kusk från sin hästkärra utminuterade varan i kanna, stop, kvarter oc jumfrumått vissa dagar veckan. Sturefors brännvin såväl som dess yxor och spik hade god omsättning i allmänna marknaden. Godset utanför Huvudgården utgjordes dels av Frälsegårdarna Slattefors i Landeryd, dels av Fröö gård i Östra Harg. De övriga gårdarna varierar i olika storlekar och hem i mantal. De flesta varierar dock emellan 1 till ¼ mt. Det är 25 dagsverksbönder, 63 skattebönder och dessutom 65 torpare. Det finns 43 backstugor och kammare som gör tjänst som den tidens ålderdomshem. De voro väl befolkade av gamla utslitna småbönder och torpare. Gårdarna ligger i inte mindre än 17 Kyrksocknar vilka äro: Vist, Vårdnäs, Tjärstad, Kettilstad, Skeda, Rappestad
(184)
St. Lars, Landeryd, Östra Harg, Lillkyrka, Svinstad (Bankekind), Grebo, Östra Skrukeby, Ringarum, Västra Husby, Drothem och Mogata. Förutom gården var Sturefors ägare till 3 av de 12 kvarnar som funnos i Tannefors utanför Linköping samt brädsågar, 1 i Ringarum och 1 i Tjärstad. Således åtskilligt för Greve Nils Bielke att sätta sig in uti efter officerstidens fred och ofred. Men Gårdsbruket lägges nu om så att Sturefors med  dagsverksskyldiga bönder och torpare utarrenderas till privat person vilket var mindre lyckligt för gårdens del. En Gyllenram som innehade gården under en lång tid gjorde sig av folket känd som en ny Jörn Eriksson som utan barmhärtighet kramade ut de underlydandes utskyld och mera till. Någon ordnad bokföring och bra konton fördes inte utan det var bara att arbeta på order. Om det sen var aldrig så orättvist var ingen
(185)
att klaga för. Det började också mörkna för godsets åboar. Fattigdomen och dryckenskapen började alltmer ta överhanden. Inget byggdes på gårdarna utan bebyggelsen började se lutande och fallfärdig ut och flera småbönder sattes i konkurs ooch fingo försöka skaffa sig nya torftiga hem när de förlorat allt.
Greve Nils Bielke ingick äktenskap 1827 på Strömstad med Friherrinnan Ebba Florentina Sture. Hon var dotter till Friherre Sten Sture på Strömsta. Hon var född 1808 och hon dör 1887. I deras äktenskap föddes barnen:
1 Dottern Ebba Charlotta 1827 på Sturefors. Hon blev Hovmästarinna hos Kronprinsessan Viktoria 1885 och dör i Stockholm 1911. Hon var gift med Överhovjägmästare och Ståthållaren Conrad Viktor Ankarkrona som var född 1823 och död 1912.
2 Sonen Ture född 8/9 1829.
(186)
3 Dottern Eva Lovisa född 1832 död på Sturefors 1834.
Greve Nils dör den 22/1 1845 i Stockholm och den 38-åriga änkan Grevinnan Ebba född Sture gifter om sig med Översten Greve Karl Gabriel Napoleon Kalling. Han var född 1803. Bröllopet står på Sturefors den 11/8 1846. Greve Kalling dör 1878.

 

Svedjebränning

Svedjebränning (Denna rubrik finns ej i Edvins text)


Den omyndige 16-årige Greve Ture Bielke är nu den 4:de innehavaren utav Fideikomisset vars jordbruk fortfarande är utarrenderat. Slottet står långa tider obebott och far därav allt annat än väl. En unik sak från denna tid på fyrtiotalet är att då brändes det sista svedjelandet på godset. Svedjebränning var långt förut i lag förbjudet men ville envist hänga kvar i skogstrakter där det var långt till åklagaren. Under Greve Nils tid förbjöds all våldsam


(187)
röjning i skog och hagmarker som inte var nödvändig för djurbetets förbättring och svedjor för råg fick icke förekomma. Men för småbönderna och torparna vars boställen lågo i skogarna var det frestande att överskrida förbudet när som ett svedjeland gav mycket mer i utbyte än den odlade åkern. De små åkertegarna voro i regel magra och med grundt matjordstäcke. Åkerbruksredskapen voro för lätta och primitiva, träplogen var ej lämpad för djupkörning. Någon annan gödning av jorden än med kreatursgödseln förekom ej och den var också bristfällig ty någon gödselvård förekom ej utan den fick lakas ur av sol och vind. Skördarna blev också därefter. För ett svedjeland valde man helst en skogsbacke med lutning så att inte ytvatten kunde samla sig. Om den var stenig betydde mindre. All skog och buskar


(188)
höggs av och fördelades över platsen så att ingen fläck fick bli bar. Huggningen verkställdes tidigt på våren och så fick det huggna ligga och torka i försommarsolen. Något före midsommar samlades hela familjen och kanske någon granne som ville vara med en lugn kväll och tände på det torra bråtet. Det skulle tändas i alla fyra väderstrecken ty då, om det var vindstilla, drog elden ihop sig mot centrum av stycket. Alla som var med var försedda med yviga gran- och enruskor och höll vakt vid utkanterna så att inte elden gav sig iväg längre än den skulle. I allmänhet brann det torra virket snart upp och ut över bygden spred sig svedjeröken med lukt av torv och trä skvallrande om vad som hades för händer. När elden brunnit slut och marken svalnat såg stycket tröstlöst ut. Avbrändt


(189)
och sotigt med svarta kolstycken och vitbrända stenar om varandra. Men då kommer torparen med sin dyrbara råg i sin skäppa. Försiktigt och vant kastar han ut sin tuvråg bland sten och aska. Tunt skall den sås, sju korn på ett kalvskinn. Tror knappt att våra dagars såningsmän gillar den skalan. Efter sådden krattas ytan till för hand med träkratta eller med en smäcker granruska som man tagit upp med rötterna. Den greniga roten får då tjäna som kratta och går bra att komma in emellan stenarna med. Rågen får ej myllas djupt. Djupet skall vara tre gånger kornets längd. Sedan sopas stenarna som är i ytan rena från aska och de korn som fallit på dem och sist sätts upp ett provisoriskt stängsel


(190)
ikring stycket som ligger där svart och öde. Men vid midsommartid kan det komma någon stilla regnskur och svedjan får först rödgrön och övergår snart i råggrön färg. Under eftersommaren växer rågbrodden ihop sig till små gröna tuvor, därav namnet tuvråg. Han kallades också för svedjeråg och messömmerråg. Den var mycket vinterhärdig och när nästa vår kom växte den med rekordfart och i många fall stod den redan i juli med tunga mogna ax som tagit sin kraft ur asksörjan. Att skörda den gick ej med lie utan med skäror. När första kärven var huggen och bunden tog torparen den och gick hem. På logen slog han kärven mot logbalken och på så sätt tröskades ut en del råg vilka han samlade och kastade med kastskovel så de blevo något så när rena från agnar.


(191)
Sedan krossade han dem på handkvarnen ty på kvällen skulle familjen äta gröt som var kommen av den första kärven. Den kallades skördegröten. Namnet lever kvar än i våra skördefäster och gillen fast nu kommer de efter all skörd. Den gamla förutnämnda seden var antagligen en kvarleva från någon bortglömd offerritual från forntidsdagar. På 1840-talet kunde en f. d. bonde i Åndebäck i Vist socken ej motstå än han trots förbudet så högg han i yttersta gränsen av betesskogen upp till ett svedjeland som han brände, sådde, och skördade. Han slapp några efterräkningar. Godsherren var borta och skogvaktaren tröstades med brännvin. Det var det sista svedjelandet i socknen sägs det. Nu växer där en tempelsal av raka tallar med gröna kronor och bruna stammar. De gamle kunde berätta


(192)
att efter en halspanns utsäde kunde man få 8 till 10 tunnor råg på ett bra svedjeland. Det gick 4 halvspannar på tunnan medan åkerjorden ej gav hälften så mycket.

 

Småbondeliv

Småbondeliv (Denna rubrik finns ej i Edvins text)

Vid en återblick på denna tid så stod i kulturellt avseende allmogen på samma ståndpunkt som i århundraden förut. Jorden sköttes efter samma former och med samma redskapstyper som i farfars farfars tid. Man lade ned mer vikt och betydelse vid seder och vidskepliga tecken än arbetets utförande. Så skulle vissa sädesslag sås när det blåste särskildt vind. Ett annat när vinden kom från annat håll. Om sen jorden var tjänlig för sådd så väntade man ändå tills rätta vinden kom även om ett dyrbart tillfälle förspilldes. Även månskiftena tillräknades stor betydelse och även vissa dagar. Således t.ex. fick inget foder köras in


(193)
på St. Olovs dag. Den som det gjorde fick ingen nytta av det ty djuren som åt därav blevo fulla av ohyra! Sädesslagen voro råg som var det förnämsta ty med rågskörden steg eller sjönk bygdens livskraft. Därefter kom kornet och hafren och ärter. Av vete såddes ringa ty vetebrödet användes mycket lite i hemmen. Potatisen odlades allmänt men det ansågs ännu att att den bäst fyllde sin plats som råvara till brännvinet. De äldre bönderna och torparna sådde med förkärlek ett land med små runda rovor till hushållsbruk. Även bondbönor och vitkålen var något som ej fick saknas vid något hem. Ännu hölls den ohygeniska surkålen som stående nationalrätt i bygden. Den stöttes ihop i en kraftig tunna och bestod av vitkål som blandades med rovor, suräpplen eller sura rönnbär. Tunnan hade alltid sin plats i gårdens förstuga


(194)
där innehållet fick stå och surna spridande en förskräcklig stank över gården. När den blev så sur så en klar lake bildades på ytan var den färdig och då var det bara för husmor att hämta upp en skopa, slå i en panna och värma upp det och måltiden var färdig med hårt bröd och något sovel i form av ost, salt torkadt kött eller fläsk som tilltugg. Även ett svagt brännvin s.k. Lank användes till bordsdryck. Eljest skjöldes maten ned med sur skummad mjölk. En sådan mjölk användes icke gärna till hushållsbruk förrän efter flera dygn. Så länge surkålstunnan räckte och det fanns några kakor bröd på takspettet och något kvar att karva på fläskläggen och inte lankkaggen var bliven tom så tyckte torparen att jorden var rätt god att leva på. Men tog det slut och man måste hålla sig


(195)
till den nymodiga potatisen eller ”jolpärana” då blev det enformigt. Boningshusen var den typ som varit gängse sen långt tillbaka. Ett stort rum ”stuva” och ett litet köket samt en trång förstuga ”forstua”. Ovanpå fanns en vind öppen till takåsen som användes till förvaring av kläder och diverse av hemmets föremål som ej var i dagligt bruk såsom handredskap och dylikt. I en del stugor var dock ett rum inrett på vinden utan eldstad och den kallades för ”nattstuva”. Om sommaren användes den som familjens sovrum, om vintern som förvaringsrum, särskilt för ostförrådet. En del stugor var dock uppförda i två våningar och var då den övre lika med den nedre med ett större och ett mindre rum. Men då kallades det lilla rummet för kammaren. Uthusen var trånga och mörka. På boningshusen voro fönster men små. Ännu användes blyinfattade fönster. På ladugårdarna var uthuggna


(196)
små gluggar men på vintern stoppades dessa igen och djuren fick vistas i mörkret. Endast när de skulle få sitt dagliga vatten, vilket skedde en gång på dygnet, öppnades dörrarna och djuren släpptes lösa för att taga sig fram till vattningsstället som låg något stycke bort vid gårdens eller byns källa där vatten östes upp i en ho gjord avav en bastant stock som holkats ur till lämplig form. När djuren kom ut ur mörkret den korta stunden i dagsljuset så for de oftast mycket illa av snöblindhet. Även den omottliga vattenförtäring de måste göra efter att ha varit utan ett dygn gjorde att korna fick stora bukar och skulle i vår tid verka avskräckande. Avkastningen i mjölkprodukter blev också mycket dålig. Helst ordnade man så att korna ej


(197)
mjölkades på vinten utan i vårtiden då skogsbetet väntade. Dragare, oxar och särskilt hästarna, var man mera rädd om. De skulle ha det bästa fodret och utfodras ofta. Den bonde som inte gav sina hästar första fodergiven kl. 3 på morgonen hölls mest för en djurplågare. Även skulle hästen vara klädd i täcke när han stod i stallet. Man hade litet med nötdjur men höll mycket får och även svin. Vart hem var en liten värld för sig själv där man måste frambringa vad man behövde till livets uppehåll. Man måste ha föda men även kläder.
Åkern måste lämna lin och fåret ull. Men hur man än bar sig åt så måste man även ha lite penningar. Någon säd såldes inte, det måste då vara i yttersta nödfall och var då tecken på förfall. Nej, fick man någon tunna spannmål över till kommande år så skapade det trygghet och förtroende. Men fåret och svinet


(198)
var småbondens säkraste inkomstkällor. Kött och fläsk som icke gick åt i hushållet avyttrades. Även ullen gick bra att sälja. Dessa djur voro också lätt försörjda, de fick taga sin föda ute i skogsmarkerna. Svinen släpptes på hösten i backar där eken växte där de begärligt frossade i ollonen. Det stora besväret var att de måste vallas för ännu strök vargarna fram i de djupa skogarna och kunde ställa till med stora skador som de gamle kunde berätta om. Kött och ull måste fraktas till Norrköping som var stapelplats för jordbruksprodukter av alla slag. Även måste man köpa hem åtskilligt, i synnerhet salt var en viktig vara. Då brukade en bonde taga hem en tunna salt och vid hemkomsten delades den upp mellan grannarna i de mängder som var och en behövde


(199)
kappe, fat eller fjärding. En annan inkomstkälla var här i trakten tjärbränning. Nästan vid var mindre gård i skogstrakten fanns en ”tjärdal” (plats för tjärtillverkning) . I skogen fanns gott om furustubbar som bröts upp, konstfärdigt staplades och brändes lämnande en präktig tjära. Denna tog sedan bonden eller torparen en dag och reste ut med, helst till bönderna på slättbygden där den var mycket lättsåld. Även i Linköping funnos tjäruppköpare. Men det var trevligare att sälja direkt till bönderna. När tjärbonden kom hem var han ej blott tjärig utan även bra lurvig som följd av alla köpskålar han bekommit under resan.
Torparen som hade det magraste jordbruket måste skaffa sig någon binäring som hjälp och kunde man finna dels skinnkokaren. Han beredde fårskinn till pälsskinn. Av svinhår kunde han tvinna starka rep åt allmänheten och framför allt var det


(200)
träslöjdare i redskap, träskor, trätråg, tallrikar, skedar, slevar, möbler. Byggnadssnickare , timmermän och takläggare kunde också finna sysselsättning. Alla uthustak voro täckta med tjocka halmtak. Stugorna med tegel men än var det torp och backstugor som bar grönskande torvtak. Husen voro grå. Rödfärg var svåråtkomlig och så måste man vid tillredningen taga en del av det välsignade dyrbara rågmjölet. Det var ju som att trampa på brödet. Hemmens inredning var enkel och lutade mera till förfall än förbättring. Bord och stolar voro ofta omålade och var det färg så var det mest i brunt eller annan mörk färgton. 1700-talets skåp och kistor med färgglada, fantasifulla slingor, sirater, blommor, årtal och namninitialer finns ej i den nya tillverkningen utan nu blir det enkelt, rentav


(201)

fult. Det är som meniskorna gripits av någon slags liknöjdhet eller en andlig fattigdom. Kanske en följd av det rikligt flödande och själsligt nedbrytande brännvinet. 

Jakt

Jakt (Denna rubrik finns ej i Edvins text)

Trots allt det dystra i allmogens liv


(207)

med synd, vantro, vidskepelse, fattigdom och förtryckenhet fanns dock en naturlig sprudlande livsglädje som inte kunde släckas. Den tog sig uttryck vid deras små samkväm, enkla festmåltider som inte var så överdådiga i mat och dryck som nutida forskare påstår. Men glädjen var det inget fel på förrän det blev för mycket av brännvinspokulerande.
Ungdomens lekstugor, midsommarstänger och dans, slåttergillen, brytgillen och vad de alla hade för namn visar att mitt i dagliga arbetet förstod man att att giva det vid tillfälle en festens prägel. Inte minst när budet om skallgång på varg kom rustade man sig mer till en glad dag än strävsam jakt. Den pojke som då ansågs vara värdig att vara med , han var så godt som Karlskriven även om åren voro få. Då väpnade sig folket med primitiva vapen. Påken


(208)
var kanske det bästa vapnet näst bössan som blott få ägde. En vass järnspets på en stör eller i många fall hökroken voro spjuten vilka stodo i stor skillnad mot de liknande vapen som norrlänningen använder sig av i sina jakter. Resultaten blev dock i allmänhet att några vargar fick man ej men uppskrämda harar och en och annan räv som ej hann ur drevkejan fick sona med sina liv för även vargens brott om det nu var så lyckligt att ej flintlåsbössan klickade. Men det goda hade skallet med sig att vilddjuren blevo oroade och det var alltid något. Flera vargskyttar funnos dock i socknen. En av dem vid namn Sultan boende i gården Sand brukade skjuta varg på åtel. Man köpte då en uttjänt häst. Hästkött hade allmogen motvilja för och


(209)
en hästkropp grävdes vanligen ner sedan man tagit skinnet av den. Vid slakt värderades en häst således efter det värde som huden ägde. Och så stor var vantron att rätta slaktaren på orten icke slaktade häst utan det överlämnades åt en personlighet som stod ytterst lågt på samhällsskalan och gick under namnet Bosen. Bosen var i allmänhet en man som av fattigdom tvingats till detta förnedrande yrke. Var han då förut av rättvisan straffad med spö eller fängelse på vatten och bröd var han särdeles lämplig. Hans ställning i samhället var ungefär som skarprättarens. Någon nöd gick det dock ej i allmänhet på Bosen. Han hade fullt upp med arbete och fick ersättning för allt även om den än var ringa. Men ingen ville eller fick offentligt umgås med honom utan han fick känna sig som den ensamme


(210)
utstötte men mycket anlitade personen. Till hans yrke, förutom hästslakt, hörde att gälla (kastrera) grisar, stutkalvar, bagglamm och fölungar, att taga vara på döda djurs hudar, vara behjälplig att taga reda på självmördares kroppar, att skära, under Länsmannens kommando, ner den hängde eller draga upp den drunknade. Men tyngre än allt i den tidens ögons förnedrande arbete var känslan av medmänniskornas förakt som i längden brukade förvandla Bosen till en hård och rå människa.
Jägare Sultan levde på 1840-talet sedan han för några skilling köpt ett hästkadaver av Bosen på förvintern vilket sedan lades ut på lämplig plats och sedan var det att vänta ty vargen är en vidt farande vagabond som är den ena tiden här och den


(211)

andra där men när det ryktades om vargspår och i kalla vinterkvällar man hörde vargylet ute i moarna då spände Sultan sin Flintbössa och lade sig på pass. Det sägs att åtskilliga gråben och rävar tog han bort men så hade han också sin vinterkyrkrock fodrad med vargskinn och den höll värmen. Han fick dock akta sig på kyrkbacken att han inte knäppte upp den ty då började de vid ringmuren bundna hästarna slita i grimskaften. Så stor var deras vargskräck.

Andligt liv

Andligt liv (Denna rubrik finns ej i Edvins text)

På den andliga odlingens område var mycket övrigt att önska. Det sades visserligen att alla var läskunniga och visserligen måste alla genomgå mer eller mindre undervisning i läsandets konst i de primitiva skolorna. Men om man kunde stava och lägga samman bokstäver till ord så hade man ej mycket litteratur att öva sin surt förvärvade kunskap med än den förskräckliga katekesen. Bibliska nya testmentet och psalmboken och katekesen var ungdomens andliga gissel. Presterskapet fodrade att var och en skulle vara väl insatt i de 5 avdelningar den bestod utav och nästan som villkor att den skulle kunna rabblas upp utantill vilket då var bevis på god Kristendomskunskap. Varje år hölls husförhör


(202)
i Socknens byar och gårdar som voro indelade i Kyrkliga rotar och där prövades särskildt ungdommens kunskap. För de flesta var dessa dagar en fasa. Det lästes och stavades tiden förut på Katekeseens frågor, svar och bibelord. Och mången dräng läste mer tysta förbannelser än bibelord när det inte ville lyckas att få orden att fastna i minnet. Och hade man mödosamt lärt sig dem så var det änåå till det mesta alldeles förgjort när man stod inför den myndige själaherden ty då hade man tappat bort alltihop. Presterna försmådde ej heller att hålla sina offer på den andliga sträckbänken. Allt för att hålla dem nere i andlig ödmjukhet.
Presterskapets makt var stor. De dömde ut straff för visad liknöjd även om den berodde av ren okunnighet. Nattvarden som var och en konfirmerad måste begå minst en gång på


(203)
året kunde man bli utstängd ifrån vilket var mycket förnedrande. Vid vissa fall kunde syndaren sättas i stocken, ett slags tortyrredskap. (i Vist kyrka finnes den förvarad än i dag daterad från 1844!). Den placerades utanför Kyrkdörren så de inträdande kunde få beskåda den straffade och det var god sed att man skulle med hån och skällsord visa honom sitt förakt. Den råa seden togs dock vid denna tid bort men en annan Kyrklig tortyr, nämligen att dömmas att en eller flera söndagar stå på Kyrkgången för påbördad synd, praktiserades dock än lång tid. Detta straff tillämpades mest på kvinnor sedan de, förledda av någon man, syndat mot 6:te budet. Katekesböckerna som trycktes i massor för allmänhetens bruk voro mycket dåligt tryckta vad bokstavstyper och stilar gällde. Om man så betänker den primitiva undervisningen i läsning,


(204)
den långa arbetstiden och den ytterst dåliga belysningen under den mörka årstiden. Ty det var den tiden som gav rum för dessa andliga hemmastudier vid en fladdrande spiselbrasa eller svagt lysande talgljus så får man beundra den tidens kvinnor och män som ändå ärligt försökte att uppfylla allan rättfärdighet i vad det gällde kunskap i Katekes, testamente och psalmbok. Kanske att även Kyrkans stränghet häri hade en orsak. Allmogens inställning till Kyrkan var mer fruktan än kärlek och vördnad. Ju mindre man hade att skaffa med prästen ju bätter. En bra präst skulle predika mycket om Helvetet. Då var han en stor predikant som fick respekt med sig och det stämde lite mera överens med dagliga livet på jorden. Harpospel och palmer förstod man sig icke mycket på. Vem hade


(205)
sett någon palm eller hört någon harpa medan däremot Helvetets furste kunde man få en bild av i närmaste överhet, ja i prästfar själv när han satte den sida till. Därför var det god sed och gärning att man ej glömde bort prästgården när man slaktade hemma på gården eller när de få korna stod i sommarens högmjölkning att man tänkte på att prästen behövde ost. Det kunde man ha godt utav vid tillfälle. Att en literär hunger var gällande ibland allmogen finner man dock i de små öresskrifter som spreds bland folket av gårdfarihandlare. Det var små tunna häften innehållande enkla sagor om riddare, rövare och fantasiäventyr. Även om man tittar i den tidens psalmböcker hittar man ett stycke där bladen är mer tummade än övrigt i boken. Det är stycket om ”Jerusalems Gruvliga och Jämmerliga förstöring” som kommit


(206)
med i boken till vad nytta det hava kan. Det är åtminstone inget fel än berättelsen är fylld av dramatiska stridsscener. Inom Kyrkan var en oerhörd och benhård klasskilnad både i livet och döden. De förnämliga hade de förnämsta platserna framme vid koret, fattighjonen nedersta bänken . Om de inte hörde eller såg betydde inget. Efter döden gällde samma lag. De förnäme hade sina gravar i Kyrkan, fattighjon, odöpta barn och självspillingar fick inte begravas ute på Kyrkogården ibland övrig allmoge utan för dem fanns en plats , vanliga fall norra hörnet av kyrkogården. De sistnämnda fick ej föras genom kyrkogårdsporten utan hivades över kyrkogårdsmuren vid gravplatsen och det skulle då ske baklänges. För dem fick inga klockor ringa och för fattighjonen klämtades i Lilla klockan.

Klädedräkter

Klädedräkter (Denna rubrik finns ej i Edvins text)

Allmogens klädedräkt denna tid var enkel och stark och hämtad från egna tegar och djur utom en del diverse saker som köptes hälst för kvinnornas del och då gällde det i synnerhet silkessjaletten för de mer burgne och kattunen för de fattige. Eljest var klädesberett vadmal högtidsdräkt och grövre stampat


(212)
vadmal till bruk i helg och söcken. För vinterbruk var de fodrade med beredda fårskinn. Även användes pälsar av bara fårskinn, ullsidan var vänd inåt. Pelsen var skodd med gult kalvskinn och försedd med stora mässingsknappar. Det var ett prydligt plagg så länge den höll sig ren men blev snart smutsig och var då långt ifrån aptitlig. Byxorna skoddes gärna med kalvskinn både i sitsen och på knän. Under rocken bar man väst, vävd ylletröja, lärftskjorta och halsduk. Man hade långa strumpor och underbyxor, helst av halvylle. Skodonen var svenska stövlar med näverbottnar eller träbottnar. Till helgdagsbruk var det s.k tyska stöflar även kallade rakstövlar. Skaften var sydda med rak söm på sidorna. Även låga


(213)
skor var i bruk och först och sist träskor helt av trä. Om sommaren bar man hemfärgade hemvävda linnekläder. Huvudbonad var mössa av skinn eller tyg, grov filthatt eller halmhatt. För damerna var klädmaterialet liknande. Det bars skinn- och vadmalströja till vadmalskjolen. Här funnos dock rester kvar i kvinnornas sommardräkt av någon slags nationaldräkt och det var att deras livtyg syddes med långa ärmar försedda med handlinning. Utanpå bars livstycke i någon vacker färg och kantad med kulört färgade band. Utanpå kjolen bars alltid ett vackert mönstrat förkläde. På huvudet bar man huvudduk, vid kyrkbesök och liknande även en axelschal. Skoplagg var kängor till helgdags och träskor till vardagsbruk. Till männens klädsel får man inte glömma


(214)

det präktiga ned på vaden räckande och med bröststycke försedda förskinnet och som var dem oskiljaktigt i det dagliga arbetet.

Åter till Bielkesläkten

Åter till Bielkesläkten (Denna rubrik finns ej i Edvins text)

Efter denna långa avvikelse från det vi lämnade Sturefors 4:e Fideikomissarie 16-årige Greve Ture Bielke år 1845 får vi veta att han är född 8/9 1829 på Sturefors, bliven student 1849 och Fanjunkare vid Livgardet till häst samma år. Officersexamen togs 1852, blev samma år underlöjtnant, befodrad till Löjtnant 1854 och Ryttmätare 1859. Således ett bevis på att han var en uppmätksammad Officer vid det Kungliga Elitgardet. Men 1859, således samma år, tar den 30-åriga ryttmästaren avsked. Att denna händelse blev föremål för olika gissningar och i vissa kretsar väckte förundran är inget att förundra sig över


(215)
när som Greven i samma tid företar en resa utomlands. Närmast gällde det en rundresa i Orienten. År 1861 den 7/11 finnes han åter i sitt land igen ty då ingår han äktenskap i Stockholm med Fröken Pauline Ermentine Fouche De Otrante. Hon var född 25/6 1837 på Nygård i Lofta s:n Kalmar län. Hon var dotter till Överstekammarjunkaren Härtig Paul Athanase De Otrante i hans andra Äktenskap med Adelaide Sofia Vilhelmina Caroline Stedingk. Greve Bielke var en utomordentlig ståtlig personlighet med en glad syn på Livet, full av humor och med en vilja som gjorde honom likställig med mannen ”som gjorde vad som föll honom in”. Bland kamratkretsen jämnställd med Porthos i ”De tre musketörerna”. Grevinnan var en fin enkel allvarlig fint bildad kvinna. De nygifta


(216)

bosätter sig på Sturefors där Greve Ture Bielke nu skall idka en Landtgodsägares gärning, en i sanning främmande tillvaro för den som varit van vid de högre kretsarnas mera omväxlande och bildande Leverne. Det unga parets hemkomst till Sturefors låter vi ett ögonvittne berätta om så som det sågs från godsets folks ögon. 

Salmen August berättar

Salmen August berättar:


”Ja när vi fick vete att Grevens skulle komme hem så gick vi ner ti herrgårn å tog poste ve Stenhuset. Å där va fullt mä fölk från hele trakten söm gått ner för te si påt. Å dä va klätt ve båe vite porten och store porten ve store gårn. De brann elle å marschaller di kaller å så sto de kare som skulle ha blöss i ordning när Herrskapet kom å de hade en liten särskild ell te tänne däm ve för att dä skulle


(217)
gå fort å så roptes dä nu kommer di! Å då vart dä brått men alla blösa brann å skjussen kom i trav i stor droske mä fyre häste för så ståtligt va dä. Suffletten var nerfälld å Greven satt i uniform, i huvudbonan hade han långe, yvige fjär å i jämtan satt Grevinnan å grann å fin va ho mä. Å när de fått gått ur droska å sto på trappen så talte Greven te öss å tacke för att ni samlets öpp å mötten nu när han kom för te re säj ett hem här på Sturefos. Å Inspektöran talte å önska Greven å Grevinna välkommen å höppedes att de skulle trives. Å så sköt di mä kanonera så de slå löck för öra. Å sen sa Inspektorn att Greven vill att vi skulle trakteres allihop som va där nere. Å vi hurre å skrek så mycke vi örke

(218)
å sen bar de öpp till bruket å dår öppne de brännvinvtunne å Inspektorn, rättarn å bokhållera, de hade två såna på den tin, hade fullt öpp mä göre te hälle öpp å dele ut så alle feck sej en bröllopssup å mejeripigera dele ut ost å bröd te bite i å sen feck vi tag i Knapp i Risnäs. Han spelte fiol för oss å vi danse i valvet te långt på möran.”
”Kommer farbror ihåg när hemkomsten skedde, om den blev av omedelbart efter bröllopet som stod i november eller var det senare efter eventuell bröllopsresa?”
”Nähej dä kommer ja int ihåg men dä va inte vinter å inte sömmer heller. Men öm dä va höst eller vår kan ja inte säje nu men va ja kömmer ihåg dä är att vi hade livat utå bare fa-ann.””Tyckte inte ni att det var underligt


(219)
att Greven som framgångsrik ung officer, han var ju redan ryttmästare och bara 30 år, nu bosätter sig på sitt gods, som väl sköttes för hans räkning även om han vore i militär tjänst och vad fick ni för intryck av honom som husbonde och godsherre?”
”Att Greven flytte hem tyckte vi var klokt gjort ty godset är ju stort. Ägarn behöver nog sätte säj in i hur de ska skötes. Men, dä ä ju klart att ryktet geck ända hit å prates hit å dit å det las dit lite här å lite där söm dä brukes. Å bättre fölk ä ju värst utsatte när pratet kommer igång. Ja hörde säjandes att en person som sto mycke högre än Greven börje å titte lite för mycke på den ståtlige Löjtnanten, å dä kan bli farligt dä mä. Å Greven säjs fått en vink öm att han skulle ta avsked och bege säj bort ett tag som han också gjorde. Han for utomlanns å när han kom hem igen var han snart


(220)
gifter. Dä va en rediger karl som ville att vi skulle leve utan te förtryckes. Så kan ja nämn att 1868, dä svåre året, så fast dä nog inte rann över i Grevens skäppe, så fick bönnera å törpera mä förstås, åslaget på arrenda å hjälp så långt han kunne. Bare dä viser ju hur dan karl han va. Men han tålte inte nått hyckleri, då vart han förbannad. Han kunne komme å se på gåla, i synnerhet på skoga å då bruka han prate mä öss särskildt. Mä de gamle gubba ble han förtroliger, to gärne en sup mä döm å lät döm berätte hur dä vatt förr. Våra gamle danssteg ville han ha reda på å iblann kunne han mä fagre ol få gubba å kärngera å dansa sina gamle masurker å va dä hette. Å feck han reda på att dä bodde nån gammal spelmansgubbe i nån koje dröjde dä inte länge förrän


(221)
Greven var där å ville höre hans låte. Han var också mycket skämtsam å sej å skoje iblann rätt bra. Så fölket i allmänhet feck månge gånger fel öppfattning ömen å skyllde på att han handle i fyllan. Si fölket de meste trodde inte att en kan roge sej utan te dricke sej fuller först. När han hade sällskap mä Grevinna, å dä va ofte, då va han mer Grevaktiger och allvarlig men så var Grevinna själv ett mycket allvarsamt fruntimmer men ett rejält fruntimmer. Ho satt säj in i folkets liv å Godsets skötsel mer än Greven å till slut var det nog han som var styret å dä förlore varken Greven eller godset på. Men hon la inte hinder i väjen för Grevens små roligheter och de måtte ha trivs ihop för inget förtal hördes om deras familjeliv. Greven satte upp en liten musikkår. Musikanter togs ut bland godsets folk och de blåste gladligt i sina horn


(222)
till glädje för gårdens folk och även för de små familjefestligheter som ordnades i Stenhuset. Dä vart rätt månge barn i familjen men det var också sorger, flere barn do bort i ungdomen å värst va dä väl när äldste son dog bort. Dä va 1894, han va gift å lämna änka å två små barn äfter säj, dä va nog ett hårt slag. Ja minns sen att när vi hade väga förbi stenhuset så kunde Greven sitta ute på gården. Han hade blitt så förbi i sina ben så han fick bäras i trappera. Han va nu hopsjunken och alldeles vit i huvet å 1899 gick han bort. Det kändes tomt efter honom å likadant när Grevinna Pauline också var börte. De var år 1906. Ja dä ha vatt mycket sorg där, like mycke som hos vanligt fölk. Ve såna härna familjehögtider, antingen dä ä sörj eller gäldje,


(223)
bruker Gossets fölk bli bjudne te minneshögti. Å ja har vatt mä unner min ti på fem begravningar å ett bröllop hos de Grevlige. Men en ä ju snart färdi själv å väl ä dä för här ä en allt mer främmande öm en än försöker si antingen bakefter sej eller framför sej.”
”Har farbror några minnen ur sitt liv att berätta?”
”Nej inget särskilt. Dä ha vare för mej söm för annre, arbete å släp dä ha tajt tin. När vi va unge va vi söm pöjke å kavate och dumme. Vi danse på loga, söp för mycke iblann å sloss utan te vete va vi sloss öm å så blev vi sams igen. När vi blev våra egne så tar ungdomen slut å då to allvara ve. Vi hade tunge arrende mä mycke arbet ve herrgårn. En betalde inte mä penge då som nu, å dä hade inte gått för penge va jämt ont ätter. Vi i byn skull blann annat slå gräsängen långt hinundan  i ner i Tinnerö gålen i S. Lars. Dä va te bude ihop folk från grannbya å åke dit


(224)
å slå å gräset. Sen åkte vi hem å dä skulle då vara slåtterkalas åt folket som hjälpt oss med slåttern. Dä ble mat å va huset förmådde å brännvin å dans. Men sen va en tvungen å packe en rediger matsäck å ge sej bort te de slajne gräset å skötet å törket å köre innet å dä kunne ta månge dage å unner tin står ju skördearbete still hemmevid. Dä va dä svåreste arbetet vi hade fast vi dessutom under året skulle skörde åt herrgårn utå deras åker köre gödsel, grus, ve å va dä va allt. Men nu ä de där bortlagt å ta mej tusingen leddes vi inte ätter slåttergänga ändå när di inte mer fanns. 

Salmen August fortsätter att berätta, nu om den stora branden

Salmen August fortsätter att berätta, nu om den stora branden

Ett jag minns som bet sej fast var när byn brann. Små bränner va de flere gånger i de gamle husa men den här gången va dä storbrann. Dä va på 1870-talet då lite sent


(225)
på kvällen så fölk hade gått å lagt sej då de börje rope att ellen va lös. Dä va i Salsgårns lagård dä brann men innan en kom sej te nånting så flytte ellen på sej te logen å därifrån te lagårn intè . Dä gick fortere än ja hinner å prate ömmet. Menskera va yrvakne å rädde mä. Barna skrek, i husa va alle djura inne. Dä va te försöke få ut döm. Men när de kom ut å så ellskenet å kände röken så sprang de in igen i husa fast de sta i låger. Ja dä va månge djur som satte livet te. En å bönnera höll på å följe mä. Han va inn å gjode döm löse å så skulle han dra ut en häst mä sej men ve tröskel stöp han. Men de varsnen å slet uten. Me då va han mäst dö å röken. Våra spruter va torre å dålige å dugde inget te. Då kom de mä folk å spruta från herrgårn å Grveven va mä. Då skoje han inte, vill ja


(226)
säjje. När han fick se hur det sto te så börje han kommendera å röst hade han så han hördes över allihop. Låt dä söm brinner brinne!, skrek han, å försök hålle ellen borte från husa som ä frie! Å så ordna han så vi bilde langkedjor från bybrunn. Herrgårns brandspruta öste bra mä vatten emot våre å på dä viset rädde vi boningshusa i byn så att vi inte vart husville. Men när dä hade slockne då va dä en en syn som en allri glömmer. När en så de brände djura söm låg där i aske å kötbränner?. Brann börje däroppe (August gör en gest med handen) å slöt därnere. Å de gamle husa där vi gått ut å in i, å våra fäder i flere mansåldrar, de va börte. Ja minns att när de börje å brinne, då kom e uta bonndöttera ut i bare särken.


(227)
Håret va långt å slängde ikring huvet påna. Min kalv! skrek ho, å så sprang hon in i röken å lagårn å kom ut mä en späkalv i famnen. Ho hade fått den av far sin daga förut. Byborna fick smådjur som e slags lön. De fostre öpp didär djura å sen räkne de döm som sina och vid försäljning fick de förtjänsten. Nu satte den här flicka livet på spel för sin kalv. Dä gick bra men tänk om dä hade tage ell i håret. Ja, sen ble de att röje unna. Vi fick gräve brede långe graver te få ner de döe djura i och det tog länge om innen vi fick bort alle spillrer å aske. Å sen blev en svår ti mä te bygge nytt. Men nu blev det bättre lagåle i byn och de lades med långt avstånd ifrån varanre och dä syns ju än i dag. De gamle bonnstugera står kvar som de


(228)
har stått, gammalmodige, medan uthusen ä pampige å mer moderne. Ja dä fanns ju nåre gamle boder kvar mä. Brandens eftervärkninger räckte länge men åra gick. De nye ladugårda vart fullsatte mä nye djur och byn börje åter å repe sej. Mycke va de nog tack vare att vi hade gått in i brandförsäkringa som då börje bli allmänt bruk. Det vart dock ett tråkigt efterspel. Dä skulle ju undersökes hur ellen kommit lös å så börje dä misstänkes att dä va mordbrann. Det kunde dock allri utrönes. Men när folk i en by går å bär på misstanker å inte törs å sjunge ut, då tryckes sinnet. Ja nu har ja inget mer å tal om men ja kan ju säje att när ja gift mej så hade jag två fiolspelmän som var mä till Landeryd Kyrka å de geck före


(229)
oss från Kyrkbacken å in i Körka å spillte Brulåt för oss. Dä va dä siste bröllopet här i socknen som de förekom ve.”

Greve Ture Bielke och Grevinnan Pauline

Greve Ture Bielke och Grevinnan Pauline (Denna rubrik finns ej i Edvins text)

Så bosatte sig Greve Ture Bielke och Grevinnan Pauline på Sturefors som ligger lite på sidan från allfarsväg och det blev ingen vila i ro och maklighet. Det stora godset med sina många åboar, de stora Skogsmarkerna visade tecken på mindre god omvårdnad inte minst vad byggnader av alla slag beträffar. Huvudgårdens egna Ladugårdshus stodo hundraåriga, ruttna och stöttade. Stora bron över strömmen var fastbunden med kedjor för att ej sköljas bort vid starkt vattenflöde och ungefär lika stäldt var det ute på godset. Men Greve Bielke gick efter samråd med sin Grevinna och Inspektor till storms mot förfallet. Det första byggnadsverket blev stora bron som blev färdig 1863. Sedan blev det


(230)
stallarnas tur. Den pampiga Ladugården var färdig 1871 och sedan har nybyggnadsarbetet fortsatt år från år och är ej färdigt än. Men främlingen måste erkänna vid besök och genomresa att godset är välbygdt. Bron över strömmen var en träbro med mycket vackra valvbågar av ekträ. I vår tid har den på grund av den tyngre trafiken fått lämna rum för en ny av betong som dock aldrig fick den vackra stil över sig som vilade över den gamla Grevens bro. Inom den Grevliga familjen föddes flera barn: Sonen Nils föddes den 1/10 1862, Dottern Anna Pauline 18/8 1864, Sonen Ture Gabriel 20/12 1866, han dog redan den 25/5 1869, Sonen Ture 17/6 1869, Dottern Ebba Gunilla 7/4 1872, Sonen Sten den 25/5 1875, Sonen Bengt 27/12 1878.
Grevinnan Bielke fick i fullaste mått sin tid upptagen med barnens fostran och sina husmoderliga plikter


(231)
men som varande en kärnkvinna av högsta klass räckte hon till för alla även utom hemmets väggar. Hon gav inte blott paktiska råd i Godsets skötsel utan personligen tog hon del i de underlydandes liv och ställning. På Godset var en mängd backstugor och s.k. undantagskammare bebodda av åldringar som fick föra ett mycket sparsamt leverne för att inte svälta ihjäl. Något ålderdomshem fanns ej utan socknen var uppdelad i fyra fattigrotar som hade att svara för var sina nödträngda och principen var att ju mindre man kunde bistå den fattige från kommunalt håll dessdå bättre var det. Vid Sturefors var förutom dem som var lyckliga nog att få ha en stuga för sig själva, gårdens fattigstuga den sista stationen före kyrkogården de gamle hjälplöses tillflykt. Peenemynde Stugan hade blivit fattigstuga. I ett mörkt rum och ett litet rum utan


(232)
eldstad som fick användas som förådsrum och en liten kammare på vinden voro inhysta flera åldringar som i sin skröplighet skulle sköta sig själva och hade till sitt uppehälle ytterst lite i allmänt bidrag att leva på. 28 kg mjöl och 20 kr i penningar ansågs vara tilltaget i överkant som bidrag per individ och år. Det hela hade ju inte gått om inte de gamle hade haft sina vänner ute bland folket som av sitt knappa bröd delade med sig åt de gamle. Man kan tänka sig hur det skulle vara i en sådan stuga när det var tillfällen då ända till sex gummor skulle dela rummet och spiselhällen. Var och en hade sitt kosthåll efter råd och lägenhet för sig själv. På övre kammaren hade någon av pensionärerna som var något yngre och kraftigare sin bostad. Hon skulle ha en viss uppsikt över dem som bodde på nedre botten och


(233)
titulerades sköteremor, ett oförtjänt namn ty de gamle fick sköta sig själva. Men när någon dog måste hon ju läggas i fattigkistan och föras upp till kyrkogården. En sådan transport skedde då utan vidare ståt. Vid utgården Norrberga som låg närmast togs det åk som var närmast till hands och efter som de dragare som denna tid var i bruk utgjordes av oxar så var det vanligt att den döde gamlingen i sakta mak på veddrög efter oxen fördes till gravens ro där ceremonierna utfördes i enklaste slag. Men den utslitna livlösa kroppen stördes inte i sitt döda lugn trots det bisarra tillvägagångsättet. Grevinnan såg nöden och fattigdomen men också de små möjligheterna att avhjälpa det onda. Hon besökte stugorna och undersökte hur de gamle hade det. De sjuka såg hon till att de fick vård. Sådan kunde ges av närboende. Själv mycket intresserad av medicin hade hon ett rikt


(234)
försett husapotek och Grevinnans droppar och salvor värderades högt bland folket. För den lekamliga tillvaron sörjde hon efter bästa förmåga. ”Om jag ger en allmosa det är som att giva en törstig en dryck vatten, det hjälper för stunden, men om jag kan ge förtjänstarbete så giver det både bröd och dryck” var ett av Grevinnans ordstäv. De flesta av de gamle utgjordes av änkor, karlarna var i minoritet. Det berodde på att männen i allmänhet dukade under för någon förkylningssjukdom när de kom i den ålder då kroppen ej längre hade sin ungdomliga motståndskraft. Bland svåra sjukdomar grasserade smittkoppor, frossa m. fl. men den sjukdom som krävde de flesta dödsofren var lunginflammation som man vid denna tid stod hjälplös


(235)
inför. Ock mannarna, som var ute i hårda väder och kanske brännvinsmissbruket även har stor skuld, dukade oftast under i 40 till 60 årsåldern och så var det för änkan att sätta sig ned som nådehjon i någon backstuga och fösöka uppehålla livhanken med åtskilligt förvärvsarbete så långt livskraften räckte. Vid Sturefors producerades mycket Lin och även ull. Grevinnan styrde om med att de arbetsföre gamle som kunde fick sig partier tilldelade till spånad. Hon övervakade själv arbetet och vid dess avlönande utbetalades spinnlön och extra tillägg i form av matvaror. Det var stora buntar garnknippen som på så sätt arbetades fram och i Slottets arbetskamrar dunkade vävstolarna fram långa vävlängder. I sjukvården för övrigt arbetade Grevinnan. Hon ordnade


(236)
att Läkare skulle stå till förfogande för de underlydande och det skulle vara en doktor som hon erkände. De sjuka fick hans hjälp på gårdens bekostnad. Nu var dock allmogens Doktorskräck vid denna tid så stor så att i flera fall fick Grevinnan skicka ut Doktor emot patientens önskan. I en del fall kunde också Doktorn vara halsstarrig. Så var det ett besök till en mycket sjuk torpare. Det var svårt väder och väglag. När de hade två km kvar, de hade då färdats 18, förklarade Doktorn för skjutsbonden att han inte riskerade sitt liv längre för Grevens torpare utan nu fick han vända för återfärd till Linköping. Skjutsbondens protester och försäkringar att de snart var framme vid ort och ställe hörde inte Doktorn på utan återfärden skedde utan sjukbesök. Den sjuke torparen dog någa dagar därefter.

Forts:

Andra boken

Något om åldringsvård

(001)
Forts: ”Sturefors” (1-3)

Något om åldringsvård (Denna rubrik finns ej i Edvins text)

Om förhållandet emellan yngre och äldre bland allmogen kan man säga att trots trångboddhet och fattigdom var förhållandet godt. De yngre ville inte se att de gamla for alltför illa utan försökte hjälpa dem efter sin förmåga. Det bestod då mest i att se till att de gamla hade vedbränsle hemkört, sina små potatisland upplöjda samt att sticka till dem diverse matvaror när det var råd och lägenhet.
Det var ju fall då det blev raka motsatsen men sådan vrånghet fördömdes i gemen av allmänheten. Dessa förhållanden kan belysas av följande:
Torparen på det lilla skogstorpet Kottsäter under Sturefors hade dött bort och änkan som ej hade några anhöriga som kunde hjälpa


(002)
henne och ingen kammare var ledig såg hon ingen annan utväg än att få bliva förflyttad till Peenemünde.
Det unga nya torparfolket såg gumman Majbritts ängslan och då säger den unga moran: ”ni behöver ej flytta , ni får bo kvar i köket. Anners (Anders) å ja reder oss nog mä stuva (det stora rummet). Så blev det till gummans glädje att hon fick bo kvar och disponera köket med sina knappa 6 kvm golvyta. Högre jordisk lycka kunde hon ej önska sig. Hon bodde där tills hon slöt sina dagar. Här är att märka att den nye torparen visade välviljan mot den gamla och lät henne bo kvar utan att tänka på någon ersättning.
Dock blev ej de yngre vid sådana tillfällen alldeles lottlösa ty de gamla ville gärna göra rätt för sig så i allmänhet blev det så att den ene var den andres ömsesidiga hjälp.


(003)
En bild som visar motsatsen är denna. I torpet i Bäck under Viggebyholm bodde en gammal gumma i kökskammaren. Den torpare som nu gumman delat stugan med har flyttat och nu kommer en ny. Johan heter han, begåvad med ett bryskt sinnelag. I hans äktenskap hade hans hustru skänkt honom två tvillingpojkarsom var faderns stolthet. Johan kunde ej tåla att den gamla gumman skulle nu som under hans företrädare bebo köket, utan gumman ovetande ordnade han med att hon skulle förpassas till Grebo fattigstuga. Och så körde han fram till trappan med sin höskrinda och enbetsoxe. Gick burdust in till den gamla, tog hennes få enkla tillhörigheter och lassade på åket. Sist tog han gumman och förde ut henne trots att hon spjärnade emot och försökte hålla sig fast i dörrposten och placerade den gråtande och förskrämda varelsen bland sakerna


(004)

och körde upp henne till fattigstugan. Det våldsamma förfaringssättet, sorg och ombyte gjorde att en kort tid därefter var gumman död. Johan ooch hans hustru rustade upp efter gumman och fick bättre utrymme. En tid därefter bryter det ut en svår halssjukdom i trakten, vi kallar den difteri, och de första offren för densamma blev Johans tvillingpojkar. Traktens folk höll före att det var en Gudsdom för Johans hårdhet.

Grevinnan Pauline

Grevinnan Pauline (Denna rubrik finns ej i Edvins text)

Grevinnan Paulines intressen räckte till för mångahanda. Ett av dem var att tillvarata och studera vad som fordom varit haver. Hon var flitig samlare av hushållsföremål. På traktens auktioner var grevinnan oftast närvarande och månget vackert tennstop, pampigt tennfat eller vackert slipad stopaflaska förde hon med sig hem. En och annan sirlig vacker möbel hittade


(005)
hon, som ännu idag pryder sin plats i slottet. I arkeologi var hon väl insatt. I sällskap med sin äldste son Nils utförde hon mätningar och uppteckningar över stensättningar, gravrösen och högar och en mycket vacker samling av fornföremål från sten-, brons- och järnåldern var ordnad inom slottet. Särskilt skulle stenåldern varit rikt representerad genom ett mångtaligt urval av olika yxtyper. Men även den levande naturen hade i grevinnan sin beundrare. Med tillhjälp av av en skicklig, på godset bosatt, konservator skapade ett biologiskt museum av på orten förekommande fåglar. En samling som tilldrog sig berättigat intresse. Men trots alla uppgifter och arbeten hon satte sig in i var dock hennes barns uppfostran det som låg henne närmast. Grevinnan gav


(006)
mycket av sin tid för deras fostran och hon var ej den sämsta pedagogen. Men skickliga lärare anställdes för skol- och allmänbildning. Den siste av dessa lärare var Geselius sedermera mycket berömd och avhållen rektor vid lantmannaskolan Hamra. För språkutbildning införskrevs guvernanter från Frankrike, England och även Tyskland.
Till sin andliga hållning var grevinnan djupt religös hållande sig till vad som i vår tid ironiskt kallas för barnatro. Och det var denna tro som bar henne när sorgernas stormar bröt fram. Ett exempel på grevinnans ödmjuka tro belyses till en del av följande. En av godsets torpare hade en son som i 18-årsåldern är svårt sjuk i bentuberkulås. Det sprider sig så småningom till bröstet och ynglingen är dödsdömd. Den enkla


(007)
pojken var av ovanligt hög andlig resning och bar sitt öde med kristligt tålamod. Grevinnan var ofta gäst hos den sjuke, skaffade honom läkarvård och intalade honom med förtröstan. Men hon har sagt att det slöt med att det var den sjuke som gav henne tröst och genom Gudsordet påvisade Guds ledning och vilja med människorna. Grevinnan och den fattige pojken voro de bästa vänner den lilla tid han hade kvar. En dag när grevinnan kom låg han i själatåget. Han kunde inte tala men han räckte sin skröppliga hand till grevinnan och hon höll den tills det var slut. Hon läste inga böner, inget bibelord, men hon säger till honom: ”När du nu kommer hem skall du bära fram en hälsning från mig till mina kära som gått förut”.
Detta att grevinnan sände en hälsning till andra sidan graven med deras son


(008)

grep föräldrarna mer än något annat. De kunde aldrig glömma det att hon likställde sig som en av dem.

Nya tider

Nya tider (Denna rubrik finns ej i Edvins text)

Greve Nils Bielke högaktade sin grevinna och lade inget hinder i vägen för hennes intressen. Tvärtom blev han genom grevinnans verksamhet väl informerad om folkets förhållanden på godset. Greven själv umgicks ej mycket i allmänhet med sina underlydande utom med de mest orginella typerna och då med dem där det flödade av kärv bondvisdom eller burlesk allmogehumor. Greven var till sin person raka motsatsen till sin Grevinna. Han ville gärna se livet från den optimistiska sidan. I glada likasinnade vänners lag kände han trivsel. Då höjdes skålarna vid glada dryckesvisors toner och många gånger har från stora salens fönster ljudit i baryton eller mörka


(009)
baser sentimentala dikter om månsilver över vaggande sjö och glittrande böljegång. Herrarnas sinnen var då upprymda utav världens mahognybruna toddyar och goda punsch. Men greven glömde för den skull ej sitt gods skötsel. Viktiga förbättringar utfördes, de stora skogarna räknades och stora områden mättes upp och kartlades och yttergränserna justerades. För övrigt var den stillastående tiden slut. Det rörde sig med nytt på alla områden. Själva statsstyret var ändrat. Den gamla riksdagen med ständer av fyra stånd var nu satt till två kamrar och riksdagsgubbarna fick nu heta ledamöter i stället för ständer. Myntet hade ändrats till krona och öre från riksdaler och shilling. Vikten var nu kilogram och hektogram i stället för pund, skålpund och ort.


(010)
Måtten var i rymd liter i stället för kannmått och längdmåtten vara nu metern och kilometern i stället för tum, aln och famnmått. Milan och samfärdselns nya medel började förkorta avstånden och det påstods att man snart skulle kunna tala till varandra genom trådar på mycket långa avstånd. Göta kanal hade sedan länge varit i bruk och snälla oxar draga i sakta mak de tungt lastade skutorna emellan slussarna utom de båtar som vidunderligt nog tar sig fram med eld och ånga. En liknande kanal hade nu muddrats, gräfts och sprängts i Stångåns floddal och genom de stora Kindasjöarna. Det är Kinda kanal som går förbi Sturefors i sjön Erlången. Den gamla sågen är borta och i stället finns en sluss som tar fartygen ett steg högre i Stångån.


(011)
Men det viktigaste i landet var järnvägsbygget som överallt var i gång. Från Sturefors hade man nu bara 15 km till järnvägsstationen i Linköping och sedan var vägens fortsättning till norr eller söder i långa avstånd snart verkställd. Även närmaste poststation fanns i Linköping och posten fraktades därifrån med häst vissa veckodagar. Inom det kulturella området var det något nytt som var i vardande. Man vill ha bättre skola för barnen och bättre lärare. Tidningar som förut bara lästes av de s.k. bildade började spridas bland allmogen om än blygsamt i början. Man brukade då slå sig ihop med andra hushåll. Det kunde vara ända upp till fyra eller fem om en prenumertion och då blev det ju inte så färska nyheter för den som fick tidningen sist. Men lästes väl gjorde den. En liten histoia från Kinda kanals invigning visar att det dock fanns


(012)
de som levde i lantlig ro. Sturefors hönspiga, Hönskari, hade väl hört talas om kanalarbetet men vad det egentligen var till för ändamål brydde hon inte sin hjärna med. Så en dag står hon bland sina kära pullor, hönshuset låg vid sjön, då hon får höra ett stort buller men även musik och ute på sjön kommer något liknande ett hus utstyrt med alla färger. Från stänger och rep fladdrar dukar och det rök och bolmade om odjuret och mot slottet såg det ut att gå. Hönskari fattade genast att Domens dag var inne och så fort som hennes värkbundna ben tillät skyndar hon fram till slottet och in i köket där hon utropar. Nu kommer Jesus! Det var ångbåten Gustaf af Uggla som kom med invigningsherrarna ombord.

(013)
Jordbruket reformerades betydligt under 1800-talets senare hälft. De gamla invanda metoderna från farfarsfars tid började övergivas för nyare idéer. Så blev det en stor förändring i och med att det urgamla sättet att bybor och gårdar som lågo intill varandra odlade jorden gemensamt åker som åker vilket gjorde att gårdens ägor voro spridda över hela byn. Med slåtterängarna förfor man så att man utförde slåttern gemensamt och delade sedan upp höet så godt sig göra lät så att alla skulle få lika mycket. Meningen med detta förfaringssätt var att ingen av byborna skulle bli minderlottad eller hava förmån av bättre jord än den andre. Nu emellertid så ändras det så att var gård får sin jord för sig i en helhet så att han är oberoende av grannen. Det har visat sig att detta var bättre än det


(014)
gamla gemensamhetsarbetet. Till jordbrukets fromma började även bättre redskap tillverkas. Så försvann de gamla träplogarna och nya av järn komma i stället. Bättre harvtyper och spadar av olika slag kommer i arbetet.
En märklig odlingsfeber griper bönder både stora och små. Först lägges de naturliga slåtterängarna under plogen. Sedan fortsätter man med mossarna eller som vi kallar dem kärren. Den vattensjuka jorden urdikas och det sega starrtuvetäcket avhugges i breda torvor som får torka och sedan lägges i högar och bränns. Den skarpa torvrökens doft var i många somrar ett inslag i sommar luften. I den jungfruliga myllan såddes och skördades präktiga skördar av olika sädesslag där man förut kunnat med möda skrapa ihop några lass näringsfattigt starrhö.


(015)
I logen hängde den gamla slagtröskan bortglömd på sin spik och i dess ställe hade man uppfunnit en maskin som trökade säden både fort och bättre. Den var med sina många stora och små hjul mycket likt ett urverk till ett golvur fastän i mycket förstorad upplaga. Den kallades också för tröskverk. Den otröskade sädeshalmen fördes genom en smal trumma över en hastigt roteande tunna (cylinder) som slog ut sädeskornen. Kraften till att driva verket fick man genom att större hjul, som var uppbygdt på ett sinnrikt sätt utanför logen och med en lång axel var förbunden med verket inne på logen, bringades i rotation genom dragdjur, hästar eller oxar, som förspända vid hjulet drevos i en rätt så snäv cirkel och fick så hjulet att gå runt. Det var den en lång följd av år vid alla


(016)
gårdar obligatoriska ”körvandringen”. Fyra eller fem personers arbetsstyrka kunde med ett sådant tröskverk på en timme tröska mera säd än samma arbetsstyrka med slagor kunna på en heldag. Men det kom snart ännu bättre tröskmaskiner. Det var de stora tröskverk som voro för transport byggda på hjul och voro så fulländade att, förutom att de avverkade massor av säd per dag, så både de tröskade ur säden, ristade halmen, sållade bort agnarna och lät säden ren och fin hamna i säckar. Det var rena underverket. Drivkraften var här den nymodiga ångmaskinen. Vi var nu i ångans tidevarv. Dessa stora verk hade dock sin verksamhet fölagd till de större gårdarna på grund av sin tunga otymplighet och att de var


(017)
svåra att transportera. Så långt in på nittonhundratalet behöll körvandringsverken sin plats på de mindre gårdarna. Nu är de alldeles försvunna. Ångmaskinen blev en väldig kraftfaktor att räkna med inte minst när det gäller skogen. Stora kraftverk kunde ställas upp var det bäst passade för virkets transport och de starka ångmaskinerna draga lekande lätt ramar och cirkelsågar genom timret. Vid Sturefors sparades det dock på skogen. Greve Bielke ville inte att yxorna skulle börja sitt härjningståg här som det då allaredan börjat på många ställen. Vid Sturefors bygges stor ny och präktig loge och här installeras ett av de nya tröskverken. Men drivkraften till det tages från vattenfallet eller strömmen som det kallas i dagligt tal. Vad vore


(018)
Sturefors utan strömmen sade de gamle. Den drog kvarnen, sågen, vatten eller stora hammaren och blåsbälgen i smedjan och vid tegelbruket snurrade två hjul och nu sist drar den tröskverket också. Ja det var kraft att räkna med och alldeles gratis kom den bara man tog reda på den. Genom stora skördar så började ett visst välstånd växa fram bland allmogen. Man kunde hava och försörja flera husdjur och även sälja något spannmål och därmed kommer årskilligt nytt in i levnadsförhållandena. I hemmen går ännu spinnvagn och vävstolar. Man väver till kläder för hemmabruk men till högtidsdräkten har man köpetyg. Därigenom att man föder upp flera djur får man genom hemslakten tillgång till mer omväxling i dieten. Och vetet


(019)
börjar konkurera med rågen. Man brygger ej sitt hemöl längre hemma utan det köps vid bryggerierna i staden men används mycket lite. I stället har allmogen fått smak för kaffe och som nu i många hem ersätter både mjölk och dricka, ja övergår till rena missbruket. Brännvin får man köpa men det är billigt och är det obligatoriska festmomentet vid alla tillställningar i glädje och sorg. Det gamla bruket att röka tobak i snugga lägger man bort och i stället stoppar man tobaken i form av snus antingen i näsan, då snusar man, eller i munnen, då kallas det tugga. Båda sätten är rätt så naturliga men prisades högt. Att dra upp snuset i näsan skulle giva klarare ögon och förhindra ögonstarr samt bota mot näsblödning, de som led av det samma. Och att tugga


(020)
snus var ändå bättre. För det första så var det ett tecken på att man var en karl och så gav det friska tänder, bättre matsmältning. Det var också ett osvikligt medel mot halssjukdomar och den som hade snus i munnen fick lättare en kyss av en flicka än en som smakar sötmjölk. Så nog var det propaganda för den ädla snuskonsten. En egenskap hade lasten, liksom alla njutningsmedel med gift i, det piggade upp, tog bort trött- eller hungerkänsla för en stund, men osnyggt var det. De mera borgerliga höll sig till rökningen och då var det i cigarren de tog sin njutning. På 1850-talet var fiolen och klarinetten de musikinstrument som spelades bland allmogen men närmare sekelskiftet kommer dragspelet allt mera i bruk och de gamla


(021)
bygdespelmännen dör ut. På gårdarnas hus börjar halmtaken försvinna och man täcker nu här i skogsbygden med takspån och hus med eldstäder med tegel. Man börjar också få tillgång till rödfärg som tar bort mycket av det trista grå som vilat så länge över byar och gårdar.

Amerikafebern, Ferdinand Gustavsson berättar
Amerikafebern, Ferdinand Gustavsson berättar (Denna rubrik finns ej i Edvins text)

Vi äro nu vid 1890-talet. Den rörelse som de föregående decennierna varit vittne till med samfärdsmedel, levnads- och jordförbättringar, så ligger det nu en oro över ungdomen. Det är den s. k amerikafebern till landet i väster det talas och dröms om. Där är allt mycket bättre än här och många äro de som sparat ihop till amerikabiljett och rest. Ja, ett tag var det inget hem än de hade någon eller flera därute och de kvarvarande anförvanterna talade om de som voro i ”Nyork”,


(022)
Ilinois, Minnessota som om de hade varit i närmaste grannsocken. Att de som reste ut mer än engång, fick känna på vad sviken förväntan betyder är mer än nog talat om. Men hur det gick till vid en sådan amerikafärd för en emigrant kan den nu 80-årige f.d. arrendebonden i Vreta by Ferdinand Gustavsson berätta:
Ja det var 1890 i början av maj månad som jag reste iväg. Jag skulle då den 15:de fylla 20 år så den födelsedagen skulle inträffa under resan. Jag får inte säga att det var någon nöd som kom mig fara utan det var väl vad man kallar amerikafebern. Här på min lilla bygård var vi utom far och mor 4 syskon, 3 pojkar och en flicka. Vi hade släktingar förut där ute så min äldsta bror gav sig iväg när han var 14 år och


(023)
vi skrev brev till varandra så vi visste rätt bra hur det stod till med oss på var sin sida av atlanten. För min del var det vid denna tid ej så svårt att få utkomst här hemma ty en del arbeten vid sågverk, skogshyggen hade kommit igång. Men hur det var, här hemma på gårn redde de sig utan mej och amerikatanken ville inte släppa, så jag ställde om att jag fick resebiljett mej tillsänd och så var det att rusta sig i ordning och resan skulle som sagt bli av i maj. Min resekoffert snickrade jag till själv i vår täljbod. Jag hade en stor fallenhet för att arbeta i slöjd. Det blev en stark och bra koffert med lås och beslag och ordentligt målad. Min bästa kostym och diverse över- och underkläder packade vi ned i den. Så hade jag en kappsäck i grant randigt tyg. De kallar dem nu


(024)
för hemlängtan. I den hade jag ett par ombyten av underkläder för resan,en bastant matsäck och mitt snuspaket. Min resdräkt var av ett starkt, rejält tyg. En snygg hatt och en varm ytterkavaj med foder och nya resårstövlar. Mina pengar, papper och biljett låg i en innerficka på den dubbelknäppta västen. Klocka, fällkniv, fickspegel och snusdosa fullbordade utrustningen. Ja, jag hade föstås även rakdon, vit handduk med mej och så ett hoprullat knyte som innehöll ett bolstervar, ett täcke och en yllevepa (lakan). En emigrant skulle nämligen då för tiden ha en del sängkläder med sig på resan. Kvällen före avresan gick ja och tog adjö hos våra grannar. Men några som de kallar romantiska cener utspelades inte. I allmänhet lät det så här:


(025)
Jaså dä ä din tur nu, ja då dröjer dä i stuan innan vi får se däj igen. Du ska väl hälse te den och den när du kommer över ( att det sedan i verkligheten skilde hundratals mil emellan dem som jag fick hälsningar till tänkte ingen på). Vi måste fara från Vreta vid 11-tiden på kvällen ty tåget jag skulle med på för att komma till Göteborg passerade Linköping vid 2-tiden på natten. Min far skjutsade mej med våran häst. Vi hade burit mina saker och jag tog min 5 år yngre bror och min lilla syster i hand och sa adjö med er. De hade inte lagt sig utan satt uppe för att se brors avfärd. Och så tog jag mor i hand. Tack ska ni ha mor. Jag ska skriva så fort jag kommer fram. Jag kände att mors hand darre när jag höll i den. Hälse te Karl och måtte dä gå bra för er därute, om


(026)
ja allri får se er mer. Så satt far och jag upp i vagnen. När jag såg mej tillbaka stod mor och syskonen på farstubron. Mor styrde med sin förklädessnibbe med något hon fått i ögonen, månne hon grät? Så lämnade jag i den något kyliga vårnatten den sovande byn. Vi var mitt uppe i vårbruket så både dragare och människor vore trötta. Det luktade nyharvad jord när vi åkte förbi de nyredda åkrarna. När skulle jag färdas förbi här nästa gång? Vi åkte ända ned till station i Linköping, band hästen vid en spång medan far hjälpte mej bära mina saker ut på perrongen och så skulle far vända åter hem. Men innan så plockar han fram ur säteslådan tre stopsflaskor konjak som han ger mej och säjer att dem skall jag förvara och ha när jag kommer


(027)
på sjön som medel mot sjösjuka. Far tror jag aldrig varit på sjön i större båt, utan blott hört vad andra sagt och jag skulle aldrig glömma denna kanske missriktade men dock om en fars kärlek och omtanke vittnande handling. Så blev det farvälshandslag emellan far och mej. Han vänder hem och jag går in att invänta tåget. På perrongen står min koffert nu påklistrad vita lappar med svarta bokstäver. Fr Linköping till Göteborg stod där och min amerikaresa var börjad. Så kom tåget in. Konduktören syna min biljett, öppna en dörr och släppte in mig i en kupé. På den tiden var det dörr på sidan till var kupé på tåget och konduktören såg till att dörrarna var låsta. Vi var inte många resande. Det var några som med tillhjälp av sina rockar gjort det lite bekvämt för sig på de hårda träbänkarna och lågo och försökte sova.


(028)
Mej tog de ingen notis om och eftersom det var plats så försökte jag sedan jag suttit en stund att göra som de. Men någon vila blev det inte och det var rätt så kyligt. Nå, natten gick och när det blev dager blev det mera rörelse. Mina reskamrater var också amerikafarare och vi började bekanta oss. Vi var också tvungna att anlita vår matsäck. Det blev under dagen allt livligare. Resande steg på vid stationerna och resande steg av. På en station stod några ungdomar ungefär i min ålder utrustade med resefekter. De var utstyrda med blommor på rocken och kappan ty det var flickor med. Jag fick veta att här var det brukligt att utresande till Amerika kläddes med blommor. Det blev sedan även brukligt här hemma i våra trakter också men jag reste utan


(029)
blommor. När vi kom till Göteborg var resagenten framme och tog reda på oss. Det var ett skrivande och upprop av namn. Tullen skulle se igenom våra saker vi hade med oss så att vi inte smuggla med oss förbjudet gods ur landet. Men så småningom var allt klart och vi skulle gå ombord på den båt som skulle föra oss över Nordsjön till Hull i England. Vi stod på kajen, för mej var det något nytt och det var det nog för flertalet att se sjölivet här i en storhamn. Vår egen båt såg dock inte så märkvärdig ut och det var inte heller något annat än en stor lastångare som tagits till hjälp att frakta emigranter över Nordsjön. Jag har alldekes glömt namnet på skorven och det kan göra detsamma. Jag såg hur de lastade våra koffertar ombord. Det slogs en tross om flera


(030)
stycken på engång och så vinchades de ombord. Vid ett tillfälle slant trossen när bördan var högt i luften och alla kofffertarna slog med en skräll i kajens stenläggning. Följden blev att en del lock slogs upp, en del gick sönder och innehållet spriddes runt omkring. Båtens besättning samlade ihop hela haveriet och bar det ombord för att sedan under resan försöka leta ut de ägare som drabbats av olyckan. Som väl var så var inte min koffert med i den svepen men det var synd om dem det gällde. Så kom vi ombord och stävade ut från Göteborg utan att väcka någon vidare sensation. Inga symboliska band förenade båten med land och som skulle brista vid avfärden. Någon höjde ett svagt Hurra! Men det kom inget gensvar. Några viftade med näsdukar eller


(031)
mössor. Men för oss innifrån landet var ju Göteborg en främmande stad så vi gjorde inte stort väsen av oss. För övrigt var emigrationsskeppningen så stor vid denna tid så den kunde liknas vid vanlig fraktfart. Nordsjön var vid sitt bästa lynne trots alla stormhistorier vi hade hört om hemma och väl var det. Vår båt såg rätt skamfilad ut, gjorde dålig fart. Trångt och obekvämt var det och vi kunde knappt tvätta oss fast vi var på havet. Vad maten angår så tärde jag på det mor hade lagt in i ”hemlängtan”. Men inte förutan så kände vi oss som riktigt sjöfolk när vi efter tre dar såg land och hamnade i Hull. Här var det åter en storhamn som mötte oss med skogar av master och fartyg av växlande storlek och utseende, buller och gnissel fyllde rymden och nu trängde sig känslan av


(032)
främlingskap på oss. Vi förstod ej människornas språk men vi fick ej dröja länge här i Hull. Det blev nya upprop och snart var vi infösta på ett engelskt järnvägståg som skulle föra oss tvärs över England till Liverpool. I Hull hade flera båtar från annat håll kommit samtidigt med oss och lämnat utav passagerare som hade samma mål som vi. Så det var en stor skara som var i följe. De engelska järnvägsvagnarna och bänkarna var icke mjukare än de svenska utan skakade ännu värre. Så vi var rätt så möra i kroppen när vi efter ett dygn anlände till Liverpool. På emigranttågen var det inte så bra ordnat. I allmänhet äro de överbefolkade och en sådan sak som toiletter voro få. Kom så därtill att efter sjöresan många voro sjuka eller


(033)
illamående så kunde det bliva rätt så pinsamma situationer bland de resande. Men när man kommer ut så där så försöker man hjälpa varandra så långt man kan. Liverpool ja, här mötte vi stora havet men också en stor språkförbistring. Här stod vi, en människoskara, med olika språk, olika dräkter. En del talade ivrigt, gjorde ivriga gester med händerna och kunde knappast stå stilla medan en del slöa, nästan likgiltiga satt på sina packningar som i många fall blott voro knyten. Tolkar och båtagenter skrek på olika språk och det gällde att lystra så man hörde rätt när det var svenska. Vi voro här svenskar, finnar, norrmän, ryssar, polacker och tyskar och Gud vet allt ifrån. Och framför oss vid hamnkajen låg en stor hejare


(034)
till båt. Ett svart högt och långt skrov med höga master med långa rår på vilka väldiga segel voro revade.Två stora skorsstenar som det pyrde och rök ur.
City av Berlin, namnet lyste skarpt mot den svarta fartygssidan. Det var båten som skulle föra oss på en fjortondagarstur över Atlanten. Kraftiga engelska polismän som stodo posterade följde likgiltigt med blicken vår embarkering. Vi gingo efter upprop uppför landgången i grupper och försvann in i fartygets inre där vi togs om hand av båtens stewarder som gällt och skarpt med röst och handrörelser visade oss våra platser. Det hela hade mera tycke av en slavtransport än en fri passagerarskara på väg mot frihetens land. Vi tredjeklassare

(035)
fingo en väldig sal till vår tillvaro i förskeppet under däck. Den var mycket sparsamt upplyst, golvet var bestrött tjockt med sågspån. Utefter väggarna gick breda bänkar som om nätterna fick tjänstgöra som gemensamma sovplatser. För kvinnorna var sovavdelningen närmre midskepps. Om dagarna fick båda könen vara tillsammans. Även på övre däck hade vi stor rörelsefrihet när vädret så tillät. Vi fick oss tilldelade skålar av plåt i vilka maten serverades. Den var inte att klaga på men var olik den som vi var vana vid hemifrån. För tvätt och toilet var rätt bra fastän mycket enkelt ordnat. Läkare fanns ombord för de sjuka. Ja när det blev färdigt med allt och alla voro ombord så bogserades den stora Berlin ut på redden där de egna maskinerna började arbeta och vi var på väg.


(036)
Vädret var fortfarande bra och i detta vårt stora brokiga sällskap gick tiden undan. Under utfärden från Liverpool mötte vi många olika fartyg som var på ingående eller också gick vi om de tungt nedlastade båtar som var på utgång liksom vi. Ståtligast var de stora segelskeppen när de kom klädda i sina spända segel på de skyhöga masterna. De flesta hade tre master (de kanske inte var så höga som vi tyckte) och när solen lyste på seglen såg det ut som de voro snövita emot det blå havet. I verkligheten på nära håll äro de rätt grå. På Berlin vecklades också de stora råseglen ut och med både segel och ånga gjorde vi god fart och de vågor som gingo bekom inte det


(037)
tunga fartyget något utan de klövs och kastade sitt skum upp mot däckena utan att det förmärktes ens en darrning i skrovet.
Ibland vår stora skara hade vi flera musikanter på dragspel och då kunde vi ta en sväng på någon lämplig plats. Även försökte vi oss på dragkamp med rep och dylika oskyldiga tidsfördriv. Bland polackerna var det flera präster och de samlade sina anhängare till böner och gudstjänster under många för oss underliga formler, knäböjande och handrörelser.
Den 15:de maj fyllde jag 20 år och på något sätt skulle väl dagen firas. Vi voro ett lag av ungkarlar som hade kojlag tillsammans. Vi voro från olika håll men hade samma mål. Det var ett par värmlänningar, en norrman och några


(038)
finnar. Vi var unga allesammans och tog inte livet från den mörka sidan. Vi skulle slå oss fram. Det var det naturligaste i världen. Nu tänkte jag att eftersom jag hade fars stora buteljer med konjaken kvar så skulle jag spendera av dem till dagens åminnelse Jag tog fram två av dem och bjöd och att det blev mycket uppskattat behöver man ej nämna. Men till vårt sällskap sällade sig en mindre angenäm person. Ombord fanns en kvinnlig passagerare, ett riktigt fnask. Hon påstod sig vara gotländska. Hur det sedan var med det vet jag inte. Hon kom genom sitt uppförande på båten aldrig iland i Amerika utan fick transport hem igen. Nu kom ibland oss den här kvinnan och ville ha sprit. När man är ute så här får man inte visa sig snål så hon fick en tår hon med. Två buteljer blev


(039)
tömda men sen tyckte jag att det var nog. Men jag var dum nog att visa att jag hade en tredje butelj kvar. Men jag sade att den skulle vi ha när vi kom mot land och då skulle vi dricka en avskedsskål. Det tyckte laget var ett bra förslag och vi tummade på saken. Och så var födelsedagsfesten slut. Den fick dock ett sorglustigt efterspel. Morgonen efter fann man den där kvinnan liggande dödfull på det manliga logementet. Jag fick oro i tanken, var kunde hon ha fått spriten ifrån och tänkte på den butelj hon sett dagen förut och som jag så dåraktigt visat. Jag undersökte kappsäcken men låset som var ett bastant hänglås var orört. Men så märkte jag att den var våt. Jag tillkallade kamratlaget och när vi öppnat kappsäcken upptäckte vi att det var inte en droppe


(040)
kvar av det vi skulle ha till avskedsskål. Det usla fnasket hade smitit in till oss i mörkret, letat sig fram till min plats där jag hade mina saker och lyckats få tag i kappsäcken. Så hade hon genom tyget lyckats få tag i den och med hjälp av korkskruven på sin fällkniv lyckats dra ur korken. Sedan hade hon genom tyget sugit i sig så mycket hon kunde. En hel del stannade dock ibland kappsäckens övriga innehåll. Åtminstone blev mitt snuspaket väl fuktigt. Men så mycket fick hon med av innehållet att hon blev redlös. Att hon inte tog sig tillbaka till sin avdelning utan som sagt blev liggande. Mina kamrater tog förlusten djupare än jag och finnarna tog i ilskan och ställde släckaren


(041)
på huvudet emot väggen till allmän beskådning och skjutsa sen iväg henne dit hon skulle vara. Hon uppvaktade oss ej mera under resan. Vi hörde sedan att istället sökte hon bättre sällskap i fartygets besättningsmän. Ja så kan det gå när man är ute och är oerfaren. Vår sjöresa som varit så bra med präktigt väder skulle dock visa oss en annan sida innan vi kom i hamn. Det börja grumla till i himmelens kanter och vattnet fick en mörk och grå färg och de stora seglen revades in och stormen var över oss. Vågorna blev stora och Berlin började rulla rätt så hårt. Då blev det ett herrans leverne bland passagerarna. Den som inte varit med på ett skepp i sjögång fyldt av sjösjuka människor kan ej göra sig en föreställning om hur ett sådant mänskligt helvete tar sig ut. Här var vi hänvisade att vara bland


(042)
varandra. En del var mäst livlösa och allt vad av matrester och tarminnehåll gick ur kroppen. Spyor och uttömningsnersmorda kläder och en stank som i sig självt gjorde oss sjuka. Ja det var en tillvaro. Och oberörda av eländet gick eller vaggade allt efter båtens rärelser besättningsmännen och öste ny sågspån över där sörjan var som värst och befälet påstod att det var ingen storm att tala om. Vi var endast i ytterkanten av området men det var sjöhävningen som åstadkomden värsta villervallan. Nå ja allting har en ände och det blev det här också. Vädret blev normalt igen och det var förunderligt så fort vi repade oss efter den vedermödan och så ställdes det till med tvätt och storrengöring och städning av fartyget och snart var det ett


(043)
minne vi hade av vår resa.Vi hade nu varit rätt länge på sjön. Ovädret hade fördröjt oss lite och man märkte en viss spänning och undran hos medpassagerarna. Vi skulle snart se land sades det och snart så gick ropet om att det syntes och där trängdes vi på överdäcken och såg de molnaktiga konturerna av Amerika framför oss växa fram. Vi hade också de senaste dagarna sett hur det blivit livligare på havet. Ångbåtsrökar och segelytor mötte blicken åt alla håll vilket bevisade att man närmade sig en storhamn. Ut emot oss kom en obetydlig ångbåt målad i skarpa färger och med en särskild flagg och vårt befäl och besättning har så brått att göra fallrepstrappan i ordning. Våra maskiner stoppar och den lilla båten lägger till och åtskilliga unifomerade män stiger om bord. Det är


(044)
den amerikanska lotsen och tullens män som nu för talan på Berlin. Ur landmassan framför ser vi något som reser sig högt likande ett smal kyrktorn. Vi får veta att det statyn över frihetens gudinna som är på samma gång ett sjömärke och fyrbåk för insläppet till Newyorks hamn. Så stannar City of Berlins maskin. En jättetross sticks ut till en liten men stark bogserbåt och vi lägger sakta till vid den klumpiga men storvulna kajen av trävirke och vi äro i Amerika. Och så börjar embarkeringen. Vi säger farväl till varandra med löftet att vi nog skall träffas. Vi ser hur våra reskoffertar i massor langas ut ur fartyget. Men än har vi ingen frihet. Nu skall vi gå igenom provet på den


(045)
fruktade införsporten till Amerika, Ellis Island. Tolkar och resagenter har fortfarande hand om oss. Här genomgår vi en enkel läkarbesiktning. Vi får redogöra för varför vi rest hit, vad vi vet om landet, hur gamla vi är, vårt yrke, om vi har släktingar här och främst om vi äger de erfoderliga penningar som varje immigrant enligt statens föreskrift skall ha på fickan om han skall befodras vidare. Så bär det iväg till järnvägståget och nu har Amerikalinjen gjort sitt. Nu är det amerikanska järnvägen som tagit vid och hand om immigranten. Man skakar fram i dagtal genom obekant land, förstår ej vad folk säger utom när konduktören på dålig svenska säger till om att man får mat. Man reser genom städer, förbi sjöar, genom åkerbruksbygder och skogsparker. Vid en slutstation får


(046)
man gå av och sätta sig på ett nytt tåg och enahanda upprepande. Det blir nytt tågombyte och slutligen vid en liten station säger konduktören att nu är vi framme. Tåget går och jag står på en enkel plankperrong och en bit bort står min koffert. Jag kände mig riktigt glad när jag upptäckte den. Ifrån stationshuset kommer en amerikan klädd i vidbrättad hatt, uppknäppt skjorta (det var sommar här nu), plösbyxor (ridbyxor) och högskaftade snörkängor. Han stod och skrattade när han fick se mig och så ropar han godag på dej Färdis! Välkommen hit. Det var min bror Karl som kommit till stationen för att möta mig. Sedan vi hållit om varandra talar han om att de visste att jag måste komma med något av de närmaste tågen
(047)


och så hade han tittat in på stationen och upptäckt att jag var med. Ja så tog vi mina saker emellan oss och gick ut från perrongen. Utanför stationshuset som såg mycket nytt ut stod en häst, förspänd en smäcker tvåhjulig kärra, bunden. Vad säger du om min häst sade Karl, det är mitt både kärra och krake. Här i Amerika går vi inte vart vi ska som hemma i Sweden utan vi håller oss med egen häst och åk. Det är en allmän praxis här och när du blir hemtam så ställer du dig där med. Ja det där visste jag förut genom breven från brorsan men nu fick jag se det i verkligheten. Här vid stationen pågick nybyggnadsverksamhet. Flera hus var färdiga, andra i vardande och röjnings- och planeringsarbeten voro i full gång. Uppbrutna stubbar och buskager såg jag men ingen sten


(048)
och jorden hade en brunaktig färg. Det finns ej någon sten här sade min bror och det är svårt med jorden om det kommer stormväder. När vi har den nykörd är den så fin så den blåser då upp i svarta moln och då kan vi inte arbeta i den. Men bara vi får upp grödan så den täcker ytan då är den bunden. Vi satte oss upp i kärran och lunkade iväg. Vägen var ovanligt bred, tre skjutsar skulle utan besvär kunna färdas tillbreds. Men den var inte grusad utan bara tillkörd mark. Och inga landsvägsdiken funnos. Den föreföll vara mjuk för tyngre åkdon. Vi hunno upp en arbetsklädd man som var på väg från stationen bärande en väska och en bunt tidningar. Vill pastorn åka med så sitt upp säger Karl och mannen hoppar upp och placerar


(049)
sig på min koffert. Karl talar om att jag är hans bror som kommit över från Sweden. Ja då får jag hälsa mister Gutavsson välkommen hit ibland oss säger mannen. Det var första gången jag tilltalades med amerikanska mr. Vi kommo till en anspråkslös byggnad och här hoppade pastorn utav. Det var våran präst sade Karl sedan. Och det där är hans prästgård. Men den kan ju bli bättre med tiden. Där uppe, han visade på en svag höjning där det växte åtskilliga lövträd och ett större nybygge pågick, håller han på och bygger en kyrka. Det skall bli skola i samma hus och därinvid ska vi ha vår nya begravningsplats. Vi har för lång väg till den vi använde oss av förut. Vägen fortsätter, stora fält med allehanda grödor, mest vete,som nu stod mycket frodig bredde ut sig åt


(050)
alla håll och kringliggande gårdar avtecknade sig ute på den stora vidden. Så närmade vi os en av dem, ja nu är vi snart hemma säger Karl och svänger upp på en mindre väg. Vi passerar en stor fålla. I den låg en kringtrampad halmstack och det myllrade av svin där. Hur många sådana har ni frågar jag. Ja nu är det bara hundra men till hösten är det minst dubbelt. Vi kommer fram till ladugårdshusen. De voro grå. Taken voro täckta med grovt spån och de sågo rätt vårdslöst byggda ut. men det vimlade utav fjäderfä ikring dem. Dem räknar vi inte säger Karl på min fråga hur många det är. Men hästar har vi tolv nu men behöver flera om vi skall hinna körslorna. Hur många kor har ni då på en sådan gård? Ja vi har fyra nu. Det räcker


(051)
godt till hushållet. Men växer det upp till en stad vid stationen får vi sätta upp med flera ty då blir det avsättning för mjölken också. Som det nu är är det vete, fläsk och ägg som vi för till marknaden som betalar sig bäst.
Vi kom fram till boningshuset. Det var ett tvåvåningshus men inte särskilt högt men målat i blått och vitt. Fönstren voro stora och en präktig veranda på framsidan. Gårdsplanen var gräsbevuxen och det var i stället för sandgångar smala plankbräder? att gå på ut till de övriga husen och till vägen. . På verandan stod min morbror kortväxt och trygg prydd med hakskägg. För övrigt klädd som Karl förutom att han bar en rejält svensk väst utanpå skjortan och på den dinglade en alldeles likadan klockkedja av mässing som den Far därhemma alltid bar på sig.


(052)
Han hälsa mig förstås välkommen men sade att nu är det ingen konst att komma över med så bra båtar och järnvägar.Det var lite svårare förr. Jag teg, jag hade inte funnit det så behagligt. Karl kom sedan han lämnat hästen och vi tog mina saker upp på hans rum. Det fanns ett präktigt tvättrum. Jag klädde av mig och tvättade mig grundligt från topp till tå och bytte om beklädnad ty dem jag användt behövde mycket väl komma i tvätten. Det händer ofta sade Karl att när de kommer hitut så är kläderna fulla av löss. Det får de på båten av dem som kommer österifrån hälst ryssarna. När jag gjort toalett så gick vi in i familens dagrum. Det var stort och rymligt, påminde mycket om bondstugan hemma i Sverige. Där var morbrors familj samlad, en äldre men livlig gråhårig gumma som


(053)
var min mormor. Nu har två av Matildes pöjke tagit sej hit. Då dröjer det väl inte så länge innan pöjke o flecka som är kvar ä så förståndige så di gör lika dant å inte går därhemme å trälar ut sej åt herrgåla och knappt får klär på kroppen.
Min morbrors hustru hade jag inte sett förr men hon tog emot mej som barn i familjen och vi samlades kring bordet till en präktig måltid och sedan tog vi en pratstund som räckte länge . Jag fick redogöra för allt som tilldragit sig hemma i byn och sedan blev det förfrågningar om allt som därhemma var, om vad som växte på den och den lyckan eller åkern, om krösaslätten och smultronbackar, om grannar som levde och kända som dött bort eller flyttat. Och orden och tonfallet och intresset för den lilla fattiga grå byn Vreta som klängde sig fast på de lika grå bergen


(054)
långt borta i Vist socken i Östergötland Sverige som det gällt den mäst eftertraktansvärda ort på jorden så som den avhandlades här långt inne i U:S:A staten Ilionis trots mormors först påstådda försäkran att vi alla skall komma hitut.
Det hade blivit kväll. Här blir ingen skymning, dag övergår hastigt till natt. Jag skulle ligga Karls rum i en präktig järnsäng med hård madrass, vita lakan, örngott och mycket filtar. Vi släckte ljuset. Karl somnade tvärt men jag kunde inte somna. Jag låg och hörde på hans jämna andetag medan tankarna irrade. Jag var ju ändå en främling långt borta från den plats jag växt upp i. Kunde inte landets språk eller seder. Mina släktingar måste hålla sig till svenska språket för min skull. Jag tänkte på min hitresa, på järnvägen, Atlanten, England, Nordsjön och genom Sverige, på byn och


(055)
dem där hemma. Nu var det natt här men därhemma gingo de nu i sitt arbete ty där måste det nu vara dag. Jag kunde se dem. Far var nog nu som bäst i gång med att plöja trädan. Jag såg mor stå på förstubron och hoja hem till middag. Då gol plötsligt en tupp ute vid uthusen och vid den hemlandstonen somnade jag.
Hur gick det sedan?
Hur det gick, ja när man kommer ut så där så blir det helt annorlunda än man tänkt sig. Men man tar snart seden dit man kommer. När man var dag hör saker och ting nämnas på landets språk, så härmar man efter, och snart nog kan man den amerikanska engelskan. Sedan vad det gäller de stora utkomstmöjligheterna äro de rätt så ovissa och det fodras både krafter och god hälsa. I gruvor och skogen går att tjäna


(056)
stora pengar men det är arbeten som kan bryta ned kroppen fullständigt. Det farligaste är om man grips av guldfebern och ger sig iväg till ödemarkerna att söka den varan. Få äro de som återvänder därifrån. Säkraste utkomsten för svenskar är nog jordbruket Och kan han slå sig fram så han får en egen farm då sitter han trygg. Efter åtskilliga år kunde jag fått det med. Farmaren jag arbetade hos var rätt gammal. Han hade en enda dotter och hon var en både stilig och duktig jänta. Jag blev av farmaren erbjuden farmen och kunde få flickan på köpet. Men jag avstod. Jag saknade kärleken. Och fast dollar är bra, mycket bra att ha rikligt av, så gifta sig med den ska man inte. Ty det är hårdvaluta.

City av Berlin var inte ensam att föra emigranter öve havet. De stora båtlinjerna


(057)

konkurrerade med varandra. De byggde allt större skepp med allt större knophastighet och stora bekvämligheter ombord. Nu blev det hytter även fär emigranterna, bad och uppassning som gjorde resorna rätt så angenäma och Europa, inte minst Sverige, lämnade troget sin tribut. Från Stureforsgodset var det många av de resligaste ungdomarna som lämnade sina hem och foro iväg. Åtskilliga vände åter men många stannade därute.

Nya redskap inom jordbruket

Nya redskap inom jordbruket (Denna rubrik finns ej i Edvins text)

Här hemma står dock ej tiden stilla inom jordbruket. Nu på nittiotalet kommer de revolutionerande redskap vilkas betydelse man nu ej tänker på. Det var slåttermaskinen, åkerräfsan och radsåningsmaskinerna. Med dessa hjälpmedel kom jordbruksarbetet ett långt steg framåt. För erhållande av bättre skördar började man


(058)

tillföra jorden artificiella gödningsmedel vilket visade sig hava önskad värkan. På Sturefors gård var åtskilligt ändradt, spiksmedjans hammare har tystnat. Bränneriet är borta, så och sjudareladan. Tegelbruket är nedlagt och på ugnens plats är ett präktigt mejeri i tegel byggt och i de stora skogarna gallras en del av beståndet ut till fösäljning. En del mindre ångsågsbolag uppträder som köpare men mycket får det inte bliva ty greven är rädd om skogen.

Nya tider på Sturefors slott

Nya tider på Sturefors slott (Denna rubrik finns ej i Edvins text)

På Sturefors slott har tiden rullat fram. Lärarpersonalen är försvunnen ty barnen äro nu så stora att studierna fortsätter i högre skolor. Så är äldsta sonen Nils eftter studentexamen inskriven på krigssskolan på Karlberg och de övriga fortsätter i följd sina studier. Ture skall också gå militärvägen medan Sten


(059)
visar håg åt mera fredliga yrken. Döttrarna är vid denna tid, även inom de adliga familjerna, efter studier bundna vid hemlivet såvida inte ekonomiska svårigheter tvinga dem att söka självständigt arbete. Den grevliga familjen på Sturefors, som på olika sätt fösökte och lyckades höja sitt gods ekonomiska ställning, åtnjöt bland sina umgängesvänner och Östergötlands honaratiories högaktning, och de umgingos med sina likställda vid årligen återkommande familjefester till omväxling mot den gråa vardagen. Under greve Ture Bielkes och grevinnan Paulines första årtionden på Sturefors funnos det godt om adliga grannar att umgås med. Där voro grevefamiljerna Sparre på Bjärka Säby, Falkenberg på Brokind, De la Gardie på Sörby, baronerna Adelsvärd i Åtvid, Mecklenburg på Ljung och många flera. Då komma


(060)
de i präktiga stora vagnar och ståtliga hästar, livréklädda kuskar och betjänter. Det var en ståtlig syn för ögat när ett sådant ekipage kom i vackert trav och svängde in på stora borggården. Men många gånger var dessa resor för sina resenärer rätt besvärliga om avståndet var långt, ex Ljung – Sturefors, och vädret blev dåligt. På dessa familjebjudningar eller middagar iakttogs en mycket noga etikett där var och en skulle placeras efter rang och värdighet vid bordet. Först efter stora middagen kunde gästerna sprida sig, herrarna vid rök- och spelbord bärande bruna höga toddyglas, damerna i kabinettens och salongernas soffor kring konfektyr och vin. Så slappades stelheten och de blev vanliga människor som talade med människans tungor om politik, hästar, jord skog, jakt och affärer. Och damerna rörde sig


(061)
inom sitt område. Här gällde att få reda på så mycket som möjligt av vad som i kretsarna sig tilldraget. För ungdomarna var det sörjdt att de kunde få en plats för sig själva. Vid Sturefors var det då den s. k. nedre salen som blev deras tillhåll där de kunde, vid pianots toner trakterad av någon guvernant eller någon musikalisk bland gästerna, få tråda en vals eller polka eller en av de gamla vackra ännu ej helt utdöda menuetterna. Tog de sdan ett steg över tröskeln voro de ute på den av lager- och orangeträd omgärdade och med sittsoffor möblerade parksidans smala gårdsplan. Därbortom tog den franska ros- och blomsterträdgården vid flankerad av ståtliga alléer. Där gick det lätt att förirra sig in i skymningen i någon av de fyra stora lövsalarna,


(062)
de s. k. fyra kabinetten. De finns kvar än i dag, skuggiga platser för dröm och romantik. 

Gunilla Bielke, 18 år , drabbas av tuberkulos

Gunilla Bielke, 18 år , drabbas av tuberkulos (Denna rubrik finns ej i Edvins text)

Med åren glesnade den stora umgängesskaran. Döden skingrade en del. Ekonomiska svårigheter att hålla ihop de stora godsen i den nyare tiden tog en del. De stora festerna blir allt färre. På Sturefors kommer man allt närmre den tid då den grevliga får gå in i sorgens och prövningens tid. Det börjar med att Gunilla adertonårig, hela familjens avhållna medlem börjar bliva sjuk. Hon var av naturen en mycket god människa. Långt utom slottet hade hon bland godsets folk och tjänare sina vänner på grund utav sitt blida väsen. För att få en bild av henne kan hon jämföras med


(063)
plantagedottern miss Eva i ”Onkel Toms stuga”. I dagligt tal kallades hon för Mia. När hon nu blir sjuk fastställer läkarna att hon lider av en bröstsjuka (lungtuberkulos) och tillråder att hon måste ha luftombyte om hon skall räddas. Grevinnan Pauline reser då med sin dotter till Davos i Schweiz. I början ser det ut som sjukdomen skall övervinnas men under mellandagarna jul och nyår 1888 tillstöter en plötslig försämring och den andre januari 1889 dör Gunilla i sin fagraste ålder.

Utdrag ur ett brev från grevinnan Pauline till Gunillas f.d. sköterska under barnaåren:

”——- Mia är ej mer —–

——- så reste vi då på doktorns bestämda ordinationer till Schweiz

(064)
till en ort som kallas Davos. Här var så frisk och härlig luft och natur och Mia trivdes så godt och det såg ut nu mot sistlidne jul som att vi kunde hoppas att sjukdomen var övervunnen. Under julhelgen som vi firade för oss själva var väderleken så vacker. Solen strålade så varmt så vi fingo våra solparasoller och vi buro halmhattar på huvudet när vi vistades ute på de stora verandorna. På julaftonens kväll kunde Mia och jag glädja oss åt Julhälsningar frå de våara hemma på Sturefors. Även julgåvor hade kommit i god tid som vi nu öppnade. Och våra tankar voro hos de våra som nu hemma firade jul utan oss. Jag läste julbön och det evigt friska Julevangelium


(065)
och vi sjöngo våra kära julpsalmer. Mia har alltid varit kär i psalmen ”Se natten flyr för dagens fröjd” som hon nu sjöng själv med i. Juldagarna förflöt i stillhet och lugn men i mellandagarna fjärdedagjul fick Mia ett svårt återfall i sjukdomen. Det blev ytterligare försämring och nyårsdagen såg jag att allt hopp var ute och det var att vänta slutet vilken stund som helst. Den andre januari kl. fyra e.m. vaknar hon upp ur sin dvala och säger ”mamma läs för mig om vandringen genom den mörka dalen, och om synden som, om än röd som blod, blir vit som snö”
Jag läste för henne verserna ur Esaias 41, 53, 54 kap om Herrens starka hjälp och 23:e psaltarpsalmen ”Herren är min herde”. När jag läst versen ”om jag och vandrar i dödsrikets dal” säger hon: mamma sjung vår julpsalm ”Se natten flyr för dagens fröjd”.


(066)
Men då sjönk hon samman och Mias ande hade gått hem till det fadershem och till sin frälsare som hon här nere älskat och längtat till ——

Den förkrossade men själstarka modern tager sin döda dotter med sig hem. Hon begravs i Vist kyrka och vilar i Stureforsa graven,. Den stora gravhällen som täcker nedgångstrappan till kryptan ligger mitt på stora gången nedanför Stureforsläktaren. Den unga flickans död väckte sorg och stor förstämning i familjen och bland alla som lärt känna henne. Äldste brodern Nils låter i parken resa en vård till systern minne. Det är en vacker granhäcksomgärdad hög bautasten bärande en bronsplatta på vilken Gunillas bild är återgiven i hög relief.


(067)
Bilden återger hennes drag i profil och är ett fotografi från hennes nyligen timade konfirmation. Hon bär på bilden kort rak pannlugg och sitt rika hår slätt tillbakakammat i en lång fläta. Den enkla dräkten och det själfulla ansiktet får den som besöker parken att stanna inför vården. Den enda inskriften som stenen har är namnet ”Gunilla”. En del besökare som är lite insatta i svenska historien gissar att vården är något äreminne över Bielkesläktens drottning Gunilla vilket dock är fel. Det är en vård rest av kärlek till minne av en syster som, fastän blott 17 år, kunde lämna minnet efter sig av en god människa.
Tiden stannar dock icke och livet och dess öden går vidare. År 1891


(068)

Bielkefamiljen

Bielkefamiljen (Denna rubrik finns ej i Edvins text)

den 22:dre oktober ingår Nils Bielke äktenskap med med Edit Maria Clementine Carlesson. Hon var född den 4 juli 1869 på Nyckelviken vid Stockholm och var dotter till justitierådet Edvard Henrik Carlesson och hans maka Maria Louise Amore Arvedsson. Bröllopet ägde rum i Stockholm och de nygifta bosätter sig på Slattefors i Landeryd socken i Östergötland. Slattefors är en större utgård tillhörande Sturefors. Den allvarlige sakkunnige greve Nils tager härifrån aktiv del i sitt en gång blivande fideikomiss till båtnad för gamle greven Ture som åldern börjar göra sig kännbar hos. Den 17:de januari 1893 föddes en dotter. Hon fick namnet Gunilla och den 5:e mars 1894 föddes en son som fick Bielkenamnet Ture Gabriel. Så såg det ut som om lyckan skulle vara


(069)
Bielkefamiljen bevågen men åter kommer sorgen. Den 25:e juli 1894 dör greve Nils Bielke på Slattefors från hustrun och de två små barnen. Han var då inte fyllda 32 år. Att den bortgångne greven var en framsynt människa visar sig däri att flera av honom föreslagna projekt äro nu efter 60 år utförda.
Den gamle greve Ture greps hårt av sonens död. Men den unga änkan grevinnan Edit fick i sin sorg, för sig och sina barn, ett fast stöd av sina svärföräldrar. Särskilt i grevinnan Pauline fick hon en trofast vänskap som räckte till döden skilde dem åt. Lång tid dröjde det icke sedan gravhällen lagts tillrätta över greve Nils förrän den åter lyftes upp. Nu är det för den yngste i syskonskaran greve Bengt som dör bort


(070)
den 23:dje september 1895. Han var ej fyllda 16 år vid sin bortgång. Han var född den 24:e december 1878. Greve Ture Bielkes krafter börjar genom tillstötande krämpor att försvagas och den 28:e oktober 1899 får han gå ur tiden. Med honom gick en av 1800-talets adelskavaljerer bort. De voro den tidens nobla glada män. Den tunga gravhällen är åter upplyftad. I den trånga mörka gravkryptan har grevinnan Pauline, som räcker till för allt, låtit städa upp. Tidens tand hade farit illa fram med en del av de avlidnas viloläger. Särskilt voro flera barnkistor illa åtgångna och illa placerade. Grevinnan tog gårdens murare och snickare till hjälp och rustade upp i rummet. Hon var hela tiden medan reparationen pågick närvarande och


(071)
gick själv först ned i gaven med ljus för att pröva luften. De sönderfallna kvarlevorna plockade hon själv tillsammans och lade i nya kistor. De andra förstärktes och tillsammans med de oskadade ställdes de i ordning. Hon skrev katalog och namnlista över de döda som kryptan rymde (var finns den?). Hon tjänstgjorde både som förman och hantlangare till murmästaren och hon lämnade ej griften förrän hon fick den i ett värdigt skick. Men rummet är mycket trångt, det blev blott två platser kvar, en för maken greve Ture och en trång plats för hennes egen del när den tiden kommer. Efter greve Tures död sluter sig de båda änkegrevinnorna mera tillsammans för de båda barnens uppfostran och godsets skötsel. Det nya seklet har gått in. På Sturefors förs ett mycket tyst och enkelt familjeliv. Tjänarstaten är gamla


(072)
trotjänare. Familjen är skingrad. Sonen greve Ture är kavalleriofficer vid ett av gardesregementena. Greve Sten studerar och praktiserar landtbruk medan dottern, fröken Anna, är hemma till moderns sällskap och hjälp. Inga samkväm i stora mått förekommer men enstaka vänner och släktingar kommer ofta på besök men utan buller och ståt. Fröken Anna Bielke har till hobby jakt och skogsliv. Hon vistas mycket ute i de stora skogsvidderna som hon känner utan och innan, ja var stig. Hon har utbildat sig till skicklig skytt och behöver ej ödsla med många skott på det villebråd hon möter. Hon har övat sig i att värdera timmervärdet i växande skog så hon blir många gånger rådfrågad av de skogsmän som har hand


(073)
om skötseln av godsets skogar. Grevinnan Pauline skulle även få en sorg till men utav annat slag. Sonen greve Ture vill göra gällande att eftersom han vid faderns död var den i livet varande äldste sonen så var han den rätte arvingen till godset före den femårige brorsonen. Familjehistorien kunde ej lösas utan genom process och greve Ture förlorade ty fideikomissbrevet säger att äldste sonen på svärdslinien är den som är rätte arvingen och domen utföll till den unge Ture Gabriels förmån. Tvisten upprörde grevinnan Pauline mycket hårdt men det är att märka att hon hela tiden stod på sonsonens sida. År 1906 den 22:dre augusti dör en av de ädlaste borgfruar som haft sin tillvaro på Sturefors grevinnan Pauline Bielke. Återigen är Stureforsa gravhäll lyftad. Den stora natt och dag


(074)

klockan har ringt från det man skymtat liktåget vid Eskils ek.

Emma

Emma (Denna rubrik finns ej i Edvins text)

En packad allmogeskara fyller templet. Grevinnan Paulines orgel spelar. (år 1890 skänkte grevinnan den orgel som ännu är i bruk 1950). Kyrkoherde Broman håller griftetalet (se Stifthälsning från 1906) och förrättar jordfästningen och så föres stoftet av hertigdottern grevinnan Pauline ned i Stureforsa graven. Kryptan är full, dörren stänges och hällen lyfts på plats. Den skall ej mera öppnas för någon död. Av dem av godsets allmoge som då var närvarande hade de flesta mer eller mindre mindre minnen av sammanträffande med den avlidna under hennes livstid. Det var många tårade ansikten den dagen i Vist kyrka. Som en bland de många satt då en medelålders småbondehustru från en av godsets arrendegårdar. Rörd och gripen låter hon sitt liv


(075)
passera revy för sin inre syn. För henne var grevinnan Pauline en räddande hand när hon en gång var i stor nöd och så här är hennes hitoria:

En gång som en ung flicka stod hon som den fattigaste bland de fattiga. Hemmet var ett enkelt arbetarhem och Emma, så hette flickan, var kommen i konfirmationsåldern. Dagarna före konfirmationen skulle hon gå bort med några par träskor. Fadern var träskomakare. På hemvägen får hon åka med en kvarnbonde. I närheten av hemmet var en grind över vägen och Emma skall hoppa av och öppna den. Då bär det sig så illa att hon slinter och i fallet bryter hon ena benet. Kvarnbonden för henne till hemmet. Då för tiden hade man ingen telefon, ingen ambulans så man försökte i det längsta att undvika läkare och för övrigt var det svårt och tog lång tid innan


(076)
man kunde få någon kontakt med en sådan. I det här fallet tager Emmas far och skyndar bort långt på Stavsättergodset där en sjukvårdsknekt är boende. Han är socknens betrodde läkare vad det gäller sår och benbrott. Han följer med hem, undersöker den av smärtor uppgivna flickan, kan konstatera att lårbenet är brutet tvärt utav en handsbredd ovanför knäet på högra benet. I vedboden späntar han till spjälor och med bindor av ett linnelakan som offras spjälkar han ihop benet. Han bäddar själv sjukbädd åt flickan och lovar att komma och se till henne. För modern förklarar han att om inte flickan får stark hetta (feber) så skall hon nog bli bra och nu


(077)
begynte en lång och plågsam tid för Emma. Konfirmationen som hon glatt sig åt att få vara med i gick om intet. Det var också bestämt att hon sedan skulle få plats som lillpiga i en barnrik bondfamilj och kunna så hjälpa till och tjäna sitt bröd själv men allt gick om intet. De voro tre systrar. Den äldsta hade gift sig mycket ung och flyttat från hemmet och den yngsta var bara en liten sjuårstös. Emma slapp undan febern kanske tack vare den outtröttliga knekten som flitigt gick den rätt långa vägen mellan Stavsätter och Cedersberg vid Bjärka Säby där Emmas föräldrahem var. En rätt lång tid såg dock ej knekten vidare glad ut när han undersökte förbandet. Men så en dag när han kom och stod och nöp i bandaget ger han med ett


(078)
belåtet skratt sin glädje tillkänna. Han ropade till sig flickans mor. Nu är jag glad sade han för nu blir flickan frisk och tro mej att du kommer att kunna dansa både vals och polka när du kan gå igen. Vad som gjorde glädjen var att han i bandaget funnit en lus och det ansågs som ett osvikligt tecken på att den sjuke skulle bli frisk igen. Nu tog han bort det gamla bandaget. Lårbrottet hade läkts ihop så mycket så att han kunde varsamt bada det sjuka benet och lägga om nytt bandage. Så fort gick det dock ej för Emma att bli återställd. Det gick hela sommaren och när hon så äntligen skulle börja att gå igen så var det brutna benet något kortare än det


(079)
andra så hon gick låghalt. Under sin sjuktid hade hon dock, med tanke på sin framtida konfirmation och även av läslust, lärt sig katekesen utantill och de flesta psalmerna i psalmboken. Även nya testamentet hann hon studera. Hon hade aldrig gått i någon skola men fadern var för sin tid mycket boksynt och kunde både läsa och skriva. Innan årets slut darbbades familjen av ett svårt slag. Familjefadern dör hastigt bort och nu blir det en ny prövotid. Den lilla familjens olyckor inträffade omedelbart efter det svåra nödåret 1868 som med sin dyrtid hårdt försämrade familjens ekonomi. En annan svår sak var att godset bytt ägare för vilken underlydande ännu voro främlingar och en ny ordning skulle införas i


(080)
godsets förvaltning. Så får Emmas mor snart besked om att hon måste flytta ifrån sin lägenhet ty gården behöver den. Änkan ber att hon mot att hon gör dagsverken vid gården kunde få bo kvar för sina barn, den minderårige och den ännu ej återställda Emma. Hon får nåd tills Emma anses kunna reda sig så att hon kan taga någon lättare plats och den yngre flickan skall utackorderas och gumman själv skall transporteras till godsets fattigstuga Källsäter. Och nu med dessa framtidsutsikter fick Emma bereda sig till sin andra konfirmation. Hon slapp dock nu bevista undervisningen men fram på vårsidan, de sista dagarna före konfirmationen fick hon komma ned till kyrkbyn och liksom tentera för kyrkoherden. Till alla andra bekymmer


(081)
kom nu var Emma skulle få någon passabel konfirmationsklädning. Det var omöjligt för modern att åstadkomma någon. En svart huvudduk och en psalmbok hade hon fått utav fadern till förra året. Likaså ett par präktiga fast grova kängor som hade ett år sorgfälligt bevarats. Men klädning var ej annat råd än att låna. En av grannhustrurna som inte var så storväxt ville stå till tjänst med sin svarta kjol och tröja. Så kom den stora dagen och då befanns det att det var svårt att få den lånta klädningen att passa på den unga flickkroppen. Men med nål och tråckeltråd så gick det nödtorftigt att få den att sitta uppe. De nya kängorna var inget fel på men de voro så hårda, något som Emma smärtsamt


(082)
fick erfara. Emma hade av naturen blivi utrustad med ett rikt och vackert hår men det ville gärna hålla sig buckligt vilket stred mot tidens sed och Emma vattenkammade sitt hår så att det låg slätt och fint bakstruket över hjässan. Och så med huvudduken tätt åtknuten under hakan gav sig mor och dotter iväg till kyrkan. Att de skulle försöka få någon skjuts kunde ju inte komma ifråga för fattigt folk. I början gick det bra men när de kom ett stycke på väg upp på Hovetorpskogen så gör de hårda kängorna att Emma får förskräckliga smärtor i benet som varit brutet. Hon försöker dock men när de kom fram till stugan kallad Påland kan hon ej längre och det ser ut som om det ej skall bliva någon konfirmation denna gång också. I Påland gingo de in klagande


(083)
sin nöd. Hustrun där föreslår då att Emma skall byta om skor. Hon får låna ett par som är mycket mjukare men även för stora men nöden har ingen lag och det bästa var att smärtorna
försvann när hon fått byta om skodonen. Och nu med ett par rätt mycket använda och stora kängor så fortsätter de sin kyrkfärd men nu hade en del tid blivit förspilld så de förstår att de nu är i senaste laget ute. När de kommer så långt så de ser kyrkan så ser de dock inget folk på vägen. Någon klocka har de ju inte och nu kommer ängslan över att de skall komma för sent. Komna till Nordanbacken börjar klockringningen och väl framkomna till vapenhusdörren hörs orgelspelet och psalmsången. Kyrkstöten som står vid dörren frågar förvånad varför


(084)
de kommer så sent och Emmas mor förklarar förtvivlad orsaken och att nu blir väl inte flickan konfirmerad i år också fastän de gjort vad de kunnat. Ni ska väl i alla fall gå in säger ”stöten” och öppnar dörren. På den tiden var konfirmationsdagen hållen som allmän högtidsdag för sockenallmogen och kyrkan är full av åhörare och här nere vid dörren står nu Emma och hennes mor svettig, förgrämd. Klänningen satt rymlig och sjaskig, huvudduken satt lös och det släkammade håret vill åter visa sig burrigt och där framme i kyrkan står redan kamraterna kring altarringen och presten för altaret. Nu var kyrkoherde Lindstedt en lugn och erfaren prestman. Från sin plats ser han de senkomnas vånda. Han har två döttrar i kyrkan och dessa


(085)
ger han en vink. De går ner till dörren och tager hand om Emma, rättar till hennes klädsel och mellan dem kommer hon haltande och sent ändå fram till sin plats vid altarrundan. Men en ängslans väg hade det varit. Kyrkoherde Lindstedt hade den lilla vanan eller ovanan att vid kristendomsförhör, om det gällde barn eller vuxna, så kunde han fördjupa sig i frågor och svar med en och densamma och glömma att det var flera som skulle förhöras. Så blev det även nu. Om det var för att upmärksamheten nu var fästad på den senkomna flickan eller om det skedde utan eftertanke, så började kyrkoherden kristendomsförhöret vilket gick efter katekesen som var delad i fem avdelningar eller huvudstycken. Guds lag, de tio budorden, trons tre artiklar, herrens bön, dopets


(086)
sakrament och nattvardens sakrament. Han började med att ställa första frågan till Emma. Nu glömde hon alla smärtor och motigheter, nu gällde det konfirmationen och här var hon på rätt plats. Hennes röst var ren och klar och tydligt kom svaren på lärarens frågor. Det fortsattes stycke efter stycke genom katekesen. Han frågade hon svarade och bestyrkte svaret med bibelord som voro citerade. När slutligen kyrkoherden kom att tänka på att det var flera som skulle förhöras så hade Emma blivit utfrågad och gått igenom katekesen utan att stå svarslös. En prestation av den fattiga flickan som väckte åhörarnas gillande. Bland åhörarna satt på sin läktare grevinnan


(087)
Pauline Bielke som intresserat följt den för henne okända Emmas intermezzo konfirmation. Sedan högtiden var över voro alla vänliga mot Emma. Både hon och modern fick åka skjuts hem med andra sockenbor och även skedde så när den heliga nattvarden begicks. Men sedan när vardagarna kommo blev familjen påmind om flyttningen och så hölls där auktion på det lilla hemmet. Realitionssumman stannade vid nittio kronor. Så fick barnen femton kronor var så inte var guld bördan tung att bära. Så kom modern på fattigstugan. Yngsta systern kom till en släkting och Emma fick åter komma ned till kyrkan. Hon hade fåtte en pigplats hos en skräddarfamilj som bodde alldeles intill ringmuren.


(088)
Den var dock mindre lämplig för henne ty familjen var rätt stor med gesäller och lärpojkar som hade sin plats i hushållet. Familjen var barnlös och frun var en duktig men mycket fodrande matmor. Och eftersom hon inga barn hade själv som givit henne inblick i barnens liv så var hon rätt hård och karg till sinnet. Emma fick snart veta att hon var en stackare som inget dugde till i madammens ögon. Inte kom hon nog fort fram och inte kunde hon uträtta så mycket som hon skulle. Ja till sist trodde hon själv att hon inte dugde till något. Därtill kom att känslorna efter fadern och efter det brutalt spolierade fattiga hemmet, skilsmässan från mor och lillasyster och så det brutna benet som gjorde sig


(089)
kraftigt påmint i synnerhet när hon skulle bära något tungt utlöste en förtvivlans längtan till det förlorade. Hon tog sig för att om kvällarna när äntligen arbetet var slut för dagen smyga sig upp kyrkogården till faderns grav där hon sökte sig tröst. En kväll gick skräddarmästaren över kyrkogården. Familjen hade en genväg däröver. Då hörde han någon gråta och när han gick däråt så fann han att det var Emma vid faderns grav. Mäster var en god människa som rördes av flickans sorg och när han utfrågat henne om varför hon sörjde och hon klagade sin nöd, så sade han att det skulle nog bli bättre, det skulle han vara man för och nu skulle de gå hem och allt skulle bli till rätta. Men när de kom hem


(090)
och mäster började förhålla sin fruga att det måste bli ett bättre förhållande mot flickan då titta hon bara lite stadigt på mäster och han blev tyst och smög sig in till sitt. Hur det slutligen skulle ha gått kan ingen säga men så hände något som ändrade det hela. En dag svänger Sturefors enbetsdroska in på gården och Grevinnan Pauline Bielke gör ett besök i skräddarfamiljen. Grevinnans ärende är att hon vill veta om tjänsteflickan skall vara kvar där. Om så ej är fallet vill hon städja henne till tjänst på slottet. Madamen svarar att nu, när hon lärt upp flickan i det mesta av arbete, hade hon tänkt att hava henne kvar, men var det så att grevinnan ville så inte skulle hon stå i vägen. Men vad


(091)
grevinnan skulle ha henne till kunde hon inte förstå ty ofärdig var hon och en klen stackare och från ett fattigt hem kommen. För övrigt så hade hon sin mor på fattigstugan. Ja det där hörde ej grevinnan på utan hon vände sig till Emma med frågan, vill du komma till mig? Jag har av kyrkoherden hört om dig och ditt hem och så var jag och åhörde din konfirmation och det räcker som betyg för dig hos mig. Emmastackaren knäppte ihop sina händer.
”Tack snälla grevinna” var det enda hon kunde säga. Och så blev det att Emma fick flytta till Sturefors slott och och där, under Grevinnans tillsyn och omvårdnad, kände sig snart Emma som en flicka bland flickor. Ja genom lämplig behandling så mildrades låghältan så den besvärade


(092)

mycket ringa. Ja det gick som sjukvårdsknekten spådde att hon kunde dansa både vals och polka. Ja när hon var 70 år så kunde hon undervisa en flicka, som bar sig lite klumpigt åt, hur lätt hon skulle taga på steget i valsen. Emma blev en tjänarinna i många år under Grevinnan Bielke och så småningom blev hon gift och småbondemora på godset. Men aldrig kunde hon glömma eller förgäta att Grevinnan var den som räddade henne ur den fötvivlans nöd som hon varit uti. Och nu på Grevinnans begravning är det som hon i kyrkbänken binder tacksamhetens minneskrans. Att den fuktades av tårar gjorde den ännu friskare.

Åter till Bielkefamiljen

Åter till Bielkefamiljen (Denna rubrik finns ej i Edvins text)

Så var Grevefamiljen Ture Bielke borta och splittrad. Av barnen är blott tre kvar. Ture, rustmästare,


(093)
bosatt i Stockholm, Sten går lantbruksskolans väg, har åtskilliga gårdar och stannar slutligen på J????holm, Södermanland. Anna, fröken, bygger sig en enslig villa på Norrbyns ägor i Grebo socken. Flera gårdar har hon köpt i byn och villan ligger på en liten skogsäng på tre sidor hägnad av furuskog. På fjärde sidan sjön Erlången. En typisk plats för en människa som älskar naturen.
På Sturefors residerar nu änkegrevinnan Edit Bielke. Hon tar verksamt del i godsets skötsel. Stor var hennes förståelse för de underlydandes tillvaro och stora förbättringar på jordbruket och bebyggelsen utfördes. Det var under den relativt lugna tid som rådde före stormåret 1914. Hur många mil tegelrör som under grevinna Edits tid grävdes ned på Sturefors gods skulle göra


(094)
ett flersiffrigt tal och de ladugårdar och ekonomihus som restes vid arrendegårdarna voro många. Grevinnans måtto var bättre hus, bättre djur, bättre dikning, bättre skörd och sedan bättre bostäder. Hon hade också de underlydandes fulla förtroende och även respekt. När den ståtliga manhaftiga grevinnan inte drog sig för utan med sin grova agronomkäpp mätte djupet på dikena eller djupet på plogfårorna eller enkelt lantligt men sakligt diskuterade med bönder och torpare om husbygge, arrende och dylikt och först och främst satte sig in i deras ekonomiska förhållanden gjorde henne både älskad och avhållen. Och när hon gick bort den 15:de januari 1923 yttrade en gråhårig odalman av godsets


(095)
folk att ”hon varit en stugornas vän”. Grevinnan Edit Bielke fick sin grav utanför kyrkan. En vacker marmorvård är rest till hennes minne. Hon är den första av Bielkesläkten som fick sin grav ute på kyrkogården. Gravkryptan inne i kyrkan är stängd. Där vilar bland andra av släktens avlidne huvudmännen grevarna Nils Adam Bielke, Gustav Bielke, Nils Bielke och Ture Bielke. Dessa har i ordningsföljd från far till son varit fideikomissägare till Sturefors. Ture Gabriel Bielke, född på Slattefors i Landeryd socken den 5:e mars 1894, tillträder på grund utav sin faders år1894 timade död Sturefors fideikomiss efter sin farfader Ture Bielke vid dennes från fälle 1899. Han är den 5:e fideikomissägaren av Sturefors och den grevliga ätten Bielkes 8:de


(096)
huvudman. Under hans minderårighet handhavde modern grevinnan Edit Bielke godsets styrelse. Ture Gabriel tager studentexamen 1912 och bliver samma år volontär vid livgardet till häst. Officersexamen 1914 och får samma år underlöjtnants grad. Han tager avsked år 1916, bliver 1918 utnämnd till löjtnant i reserven. Tjänstgjorde 1922 i 3 månader i det italienska kavalleriregementet Piemont Real. År 1921 utnämnes han till nämndeman i Hanekinds härad i Östergötland och får slutligen titeln kunglig hovstallmästare. Under sin tid erhöll han många förtroendeposter i hemmakommunen och i länet särskilt i skogsfrågor och med stor plikt- och ansvarskänsla skötte han sina många updrag. Den 16:de oktober 1916 ingick han äktenskap med grevinnan Birgitta Marianne Sparre av Sövdeborg. Hon är född den 5:e september 1895 på Kronovall,


(097)
dotter till kammarherre greve Karl Gustav Sparre av Sövdeborg och grevinnan Alexandrine Anna Maria Hamilton.
I äktenskapet äro födda barnen:
1 Nils född den 29:de juli 1914 i Stockholm
2 Gunilla Maria Birgitta född den 8:de juli 1919 på Sturefors
3 Karl Gustav Gabriel född den 2:dre juni 1923 på Sturefors
4 Catharina Maria Alexandra född den 12:e november 1930
5 Marianne Ebba Therese född den 10:de november 1934

Greve Ture Gabriel var en ädel personlighet som på ett lyckligt sätt kompletterade den borne adelsmannen med den praktiske godsägaren. Sina underlydandes fulla tillit och aktning ägde han helt och hållet men även långt ut i vidaste kretsar var hans namn


(098)
känt och värderat. Sitt gods vårdade han sig mycket om och särskilt skogsvården var hans stora intresse. Trots svåra depressionstider som följde det första stora världskriget så stannade ej förbättringsarbetena på gård och skog. Kartläggning, skogräkning, vägarbeten avlöste varandra. Ett annat stort arbetsföretag var restaurering utav slottet i början av 1930-talet. Den var genomgripande men pietetsfull och och förvandlade det 200-åriga slottet till en modern bostad utan att förgripa sig på den vördnadsvärda byggnaden.
Greve Ture Gabriel var en skicklig och intresserad jägare och det förekom storslagna jaktdagar på Sturefors med även kungliga gäster. Så kan man än idag av den betjäning som var med få utpekat att där hade kung Gustav sin plats och där stod


(099)
prins Gustav Adolf. Jakten gällde i synnerhet fasaner vilken odling greven var intresserad av men även annat villebråd kom med såsom rådjur, hare och en och annan räv strök med. Men de stolta älgarna höll sig vid storbullret uppe i storskogarna..
Festerna på Sturefors voro mycket uppburna och det värdskap som grev Bielke och hans charmerande grevinna utövade var oöverträffat. Men inget under solen är beständigt. När greve Ture Gabriel är i sina bästa mannaår och när allt ser som bäst ut då mörknar det ute i världen och det drar ihop sig till storm. Det andra världskriget bryter ut. Frampå året 1940 känner sig greven ej längre vid hälsa. Det går fort med försämringen och den 6:e oktober 1940 dör greve Ture Gabriel något över 46 år gammal.


(100)
Begravningen som ägde rum i Vist kyrka 12:te oktober blev en sorgehögtid av säregen karaktär . En gripen skara av Sturefors underlydande jämte representanter från många sammanslutningar och företag som ville bringa sin husbonde eller medlem eller styresman sin sista vördnadsbetygelse. Greven hade under senare tid övergått till katolska kyrkan och jordfästningen förrättades efter densammas ritual. Och så fick man i den enkla landskyrkan återigen efter 400 år uppleva den gamla kyrkans mässa. Ärevördiga dignitärer j Biskopsmitra och färgrika dräkter stodo samlade kring båren i koret. Efter den högtidliga akten fördes kistan ut till kyrkans nya begravningsplats där greven inte långt förut under året utsett sin grifteplats. En enkel men karakteristisk vård hägnar griften.


(101)
Greve Ture Gabriels verksamhet på Sturefors sammanfaller med tiden mellan första och andra världskrigen. De blodstormar som krossat så många liv och värden. 1:ste augusti 1914 var det med en gastkramning om hjärtat man hörde storm eller mobiliseringsringningen från kyrktornen och man plötsligt liksom vakna upp inför den krassa verkligheten. Det är storkrig, måste vi med? Man följde i dagspressen hur tyska armén stormade in genom Belgien krossande allt motstånd och strömmade in mot Frankrikes hjärta.
England går Frankrike till hjälp, öster ut kämpar tyskar och österrikare mot det självhävdade Ryssland. I början av kriget stormar arméerna på invant manér mot varandra. Rödbyxade fransmän, rödrockade Engelsmän, Tyska Ulaner, Franska Kyrassiärer, Engelska dragoner, Ryska Kosacker, Österike/Ungerns


(102)
perfekta kavallerister stormade mot varandra i sina prålande uniformer och nedsablas utav de numera moderna repetergevärens snabbeld. Och snart bytte kriget karaktär. De lysande uniformerna utbyttes mot en färg som närmade sig jorden. Den i sekler borttagna hjälmen kom till heders igen, handgranaten blev ett av soldatens handvapen och så övergav man uppställningen ovan jord och grävde ned sig i jorden i stället och kriget förvandlades till ett långsamt nervtärande skyttegravskrig. Flygmaskinen kom i allmänt bruk för spaning och bombardemang och slutligen uppenbarade sig stridsvagnarna under namn av tanks. De drogos ej som under antiken av hästar utan nu var det de starka bilmotorerna


(103)

som hjälpte människorna att förgöra varandra. I början av kriget sades det att det är snart över men man spådde fel. Först 11:te november 1918 blåstes signalen ”Eld upphör”. Då var 10 millioner människoliv släckta, troner störtade, städer i grus och ändlös nöd, frukten av 4 års krig.
Efter freden förvandlades Europas kartas landsgränser fullständigt. Om det blev till det bättre är knappast troligt ty efter 20 års frist så kommer den nya stormen, 2:dra världskrigets grymmare, hårdare utplånande och längre tidsskede än det 1:sta.

Greve Nils Bielke

Greve Nils Bielke

är efter faderns död laglig ägare och godsherre till Sturefors fideikommis. Han är född den 22:dra juli 1917. Vid faderns död är han 23 år. Den efterlämnade familjen skingras inte utan bor kvar på Sturefors där änkegrevinnan
(104)
Britta (Birgitta) Bielke född Sparre representerar värdinneskapet. De 4 övriga barnen slutar i tur och ordning sina studier. Så kommer sonen Karl Gustav i U.D. tjänst och varit beordrad delta i Engelska och sist i Polska beskickningen.
Dottern Gunilla Maria Birgitta född 8 juli 1919 ingår den 10:de oktober 1942 äktenskap med den Tyske Furst Friedrich Carl Georg Marie Fugger Babenhausen. Han är född den 20:de november 1914. Han är f.d. Kapten i Tyska armén och innehar slott och godsen Babenhausen och Wellenburg i Bayern Tyskland. Brölloppet stod på Sturefors och blev ett celebert högtidsminne med förnämliga gäster och kungligheter. Det var brinnande krig ute i världen men på Sturefors var det blott brudgummens uniform som påminde om örlighet (likställ bröllopet på Sturefors den 8 augusti 1611).


(105)
Om det furstliga bröllopet Sturefors talar ett brev från en av åskådarna bäst, om hur det uppfattades av den yttre publiken.

Sturefors den 11/10 1942

Min bästa ——

Furstebröllop
Det är bröllopsnatt. Nyss kommen från hyllningarna för Fursteparet Fugger-Babenhausen skriver jag dessa rader och hoppas att den ärade läsaren därav skall kunna få en liten föreställning om hur det var på denna galafest på Sturefors i nådens år 1942.
När man kom från Sturefors järnvägsstation på bröllopsdagen angav redan de fladdrande fanorna vid Peenemyndeporten att här var det


(106)
fest …. Och när det blev mörkt tändes vid stora vita porten transparangen med Tron Hoppet och Kärlekens symboler i rött ljus. Vid magasinintaget var flaggstången med dukar i topp och nere vid borggården lyste initialerna G.F.C. (Gunilla. Fugger. Carl) i guldgult sken från en jättetransparang. Slottsfasaden belystes med strålkastare och på terassen mot sjön brunno marschaller.
När jag kom pågick bröllopsmiddagen som bäst. Genom fönstren skymtade serveringspersonalen som skyndade med brickor och flaskor. Det såg ej ut att vara brist på något. Hurraropen hördes och man skymtade gästerna då de reste sig och skålade för brudparet. Klockan 18 hade vigts i nedre salen som iordningställts


(107)
till kapell. Vigselförrättare var slottets katolske huspräst kyrkoherde O. Levin.
Det började samlas allt mera människor och klockan drog sig sakta sakta allt närmare 21:45 då brudparet lovat visa sig.
Sturefors flickscoutkår med fröknarna Rustner och Novik i spetsen tågade in på borggården bärande tända facklor och bildade häck och sedan fick folket, först och främst de underlydande vid Sturefors, gå in på borggårrden. Så breddes en röd matta ut från slottstrappan ut till borgporten. Och så kom brudparet företrädda av brudens unga systrar Cathrina och Marianne Bielke samt en mycket ung herre som folket påstod bar namnet Beckfriis. Bruden, ”en dröm” i siden och tyll


(108)
med myrtenkrona och bukett av Liljekonvalj. Brudgummen, manlig och käck, i fältgrå uniform. Mössan pryddes av tyska örnen. Folket hurrade och sjöng ”Ja må de leva” och så talade furstinnan Fugger Babenhausen och tackade för all den tillgivenhet som hon fått röna under sin ungdomstid på Sturefors och önskade att hon en gång varje år skulle få återkomma hit och se alla gamla välkända ansikten igen.
Brudparet gick så in, men visade sig igen i salsfönstret på andra våningen där grevinnan Bielke kysste sin svärson på kinden. Men nu började folket ropa Prinsparet, Prinsparet och om en liten stund kom Prins Gustav Adolf och Prinsessan Sibylla


(109)
ut på trappan och mottogs med applåder och hurrarop. Så kom Landshövding Hamilton och Friherrinnan Gunilla Beckfriis född Bielke ut och uppe från ett fönster vinkade brudgummens moder Furstinnan Fugger-Bebenhausen åt folket.
I slottets fönster skymtade gäster av Sveriges blåaste blod. Det var lyx och ståt, dyrbara toaletter, bara axlar, glimrande smycken. Grevinnan Bielke bar en ljusblå sidenklänning och stort diadem samt pärlecollier. Prinsessan Sibylla hade även ljusblå klänning, diadem och halsband med stora röda pärlor.
Fru Ekman, Bjärka Säby, var även klädd i blått och med stor päls Cape. Friherrinnan Adelsvärd stålgrott siden. En ung


(110)
adelsfröken i vit klänning med paljetter som gnistrade och strålade vid varje rörelse. Äldre damer med diadem och slöjor och rosor vid barmen. Det var fest. Cigaretter glimmade mellan damernas smala ringprydda fingrar. Skratten ekade och ordnarna lyste på herrarnas färgrika uniformer, det var prakt och ståt.
Brudparet ut! Ropade folket ännu en gång, och unga Catharina Bielke ropade ned till folket från andra våningen: ”Hallå där nere, rulla ut mattan en gång till”. Flitiga händer fick den utrullad på ett ögonblick och under folkets jubel som nu kommit i feststämning, kom brudparet ut för andra gången i facklornas ljus och gingo vänligt hälsande


(111)
mellan den tätt packade folkmassan. Till sist tackade slottsherren Greve Nils Bielke för all den hyllning som kommet hans syster till del på hennes bröllopsdag och inbjöd alla att åse ett fyrverkeri som nu skulle avbrännas i parken.
Så blev det ett ståtligt fyrverkeri med solar och stjärnor, raketer och gnistregn och med slottets kanoner sköts salut så marken tror jag darrade. Så var den offentliga delen av brölloppet slut men för gästerna återstod brölloppsbalen.
Och nu sitter jag och skriver ned mina intryck så du skall få del av dem innan de hinner att blekna och många journalister hamrar intensivt sina reportage så att svenska folket i morgon kan få del av


(112)
brölloppet på Strefors den 10 oktober 1942. När folket började och skingras och gå var och en till sitt hördes en röst. Tänk sådan fest vi sett och ändå är hela världen i sånt krig.
Men vi som varit med om kvällen, vi kan i framtiden berätta för våra barn en sannsaga. Om att det var en gång en fursteson från främmande land som kom hit och fann en fager mö och när de hållit bröllop på hennes fäders borg följde hon sin furste hem till hans land.
Så uppfattade en ung åskådare bröllopshögtidligheten på Sturefors. De nygifta avreste omedelbart till Tyskland och på Sturefors går livet åter i vardagens id.
Krigets gissel går med oförtröttad kraft över jorden men Sverige


(113)
förskonas från att dragas in i häxkitteln. Först 1945 tystnar kanoner och gevär, bomber och minor. Men då står människorna skräckslagna för sina egna gärningar och stora människomassor äro hemfallna till den bittraste nöd.
En storslagen hjälpverksamhet sättes igång genom Röda korset och andra humana sammanslutningar att hjälpa så långt det räcker att hjälpa. Här är grevinnan Britta Bielke en av krafterna men det är inte bara i den offentliga hjälpverksamheten hon är med. Det är många som hon bistår utan att ropa ut det på gatorna och på Sturefors få flera som blivit offer för kriget en fristad där de som


(114)
konvalecenter kan hämta krafter och hälsa för trasiga nerver eller skadskjutna kroppar.

Greve Karl Gustav försvinner snart ur hemmet för erhållen beskickningstjänst och familjen har krympt ihop till några få medlemmar. Vardagen omväxlar med besök av personliga vänner till familjen och någon jaktdag på höstarna.
En vinterkväll i början av år 1944 mäler radion om den ohyggliga flygkatastrofen där svenske prinsen Gustav Adolf förolyckades. Blott ett par ett par månader förut hade han varit gäst på Sturefors en jaktdag glad kamratlig.
Den sympatiske godsherren


(115)
greve Nils Bielke har under de 10 år han varit fideikomissinnehavare, fört ungkarlens lugna liv. Han är den 6:te fideikomissherren och 9de huvudman för Grevliga ätten Bielke. Men söndagen den 16:de April 1950

Kungörs Lysning till äktenskap

Kungörs Lysning till äktenskap

Mellan greve Nils Bielke och Madeleine Juhlin-Dannfelt. Vigsel äger rum den 19:de maj 1950 i Marie Bebådelsekyrkan
Den blivande bruden är född den 12:te April 1926 och är dotter till militärattachen generalmajor Kurt Juhlin Dannfelt och hans maka Margareta född Almqvist..
När den nya Grevinnan gör


(116)
sitt inträde på Sturefors intar hon sin plats in den långa nobla rad av dess borgfruar som den sextonde. De förutvarande kända äro:

1600-talet:
1 Margareta Sture
2 Märta Bielke
3 Margareta Bielke
4 Brita de la Gardie
5 Maria Sofia de la Garide
6 Sigrid Oxenstjärna
7 Beata Lejonhuvud

1700-talet:
8 Cristina Thörnflykt
9 Ulrika Eleonora Dyben (Ovisst om hon varit på Sturefors.)
10 Fredrika Eleonora von Dyben
11 Charlotta Catharina Hård af Segersköld?

1800-talet:
12 Ebba Florentina Sture
13 Pauline Ernestine Fouche D. Otrante
14 Edith Maria Clementin Carlesson

1900-talet:
15 Birgitta Marianne Sparre

(117)
Så skall en ny släktgeneration länkas till den långa Bielkeska ankedjan som genom Grevar, Friherrar och Riddersmän sträcker sig bort i gråaste medeltid då striden om magten mellan Oden, Thor, Frej och vite Krist ännu stod het.
Och än idag har ej Ödets Norna sänkt sin griffel för att sätta punkt för Sturefors historia.
Sirligt står Slottet vid insjöstrand omgärdad av Lindar som grönska och susa gömmer en Saga ett pärleband i skiftande färger båd mörka och ljusa. Täljer om snar nåde tappre män. Om Borgfruar, båd väne och karske, om idogt arbet i fred och än om krigsbataljer så barske.
Det står som en vård ifrån fordom tid


(118)
över sekler som gått, över släktled som svunnit. Må dessa vita murar få stånda i frid i långom tid innan dess timglas försvunnit.
Av den föregående generationen dör major Greve Ture Bielke 1926. Han var född 1869 på Sturefors.
Greve Sten Bielke, hovjägmästare född 1875 på Sturefors dör 1945 i Stockholm men hans aska är gravsatt i Vist kyrkogård.
Men ett slotts och gods är ej bara dess ägares historia, det rymmer också en stor skara utav tjänstemän och ledare från de äldre ridfogdarna till senare förvaltare, inspektorer, skogvaktare och andra tjänstemän


(119)
men vem kan skiva dessas historia. Deras liv har varit fyldt av problem, plikt och ansvar för godsets skötsel. I gulnade gårdsdokument finner man deras namn men ifrån den nu 1950 varande inspektor Jungenfeldt och hänöver en Karlsson, Frick, Blomberg Far och Son. Förvaltare Gyllenram, Munck, Tollin, Bergman, Sandberg och så tonar och bleknar namnen bort och ändå är det deras insatser som varit det som lotsat godsets ekonomiska tillvaro fram genom tiderna.
Och så kommer man till den stora skaran av godsets allmoge som under mycket enkla och torftiga levnadsförhållande satt släktled efter släktled efter sig, varit barn


(120)
växt upp till arbete och slit för att slutligen dö bort, lämna rum för andra och glömmas. I tunga kyrkböcker hittar man deras namn, men sällan är det någon som gör sig besvär att se efter dem. Men dessa nu bortglömda som inte sällan fick blanda upp sitt bröd för att kunna få daglig spis. De har sig ovetande lämnat en vård efter sig i de större och mindre åkerfält de brutit och odlat och vilkas landfäste, diken, de som skyttegravar fört fram allt längre tills berg och morän gjorde det omöjligt. Och detta deras monument tvingas det levande släktet för sitt livsuppehälles skull vårda och bearbeta.


(121)
och får som lön för sin möda skörda de gyllene skördar som lik en årlig minneskrans vajar över de av de bortgågne och glömdas uppbrutna tegar till deras minne.

Anna Pauline Bielke född den 18/8 1864 dör på Norrbyholms gods 6/5 1955.

(122)

Något ur släkten Bielkes äldsta ansaga

Något ur släkten Bielkes äldsta ansaga

I en gammal krönika säges att Herreätten som i sina sköldar som märke förde två balkar (bjälkar) tvärs över skölden voro besläktade med kung Sverker. Bemäld Kung blev julafton 1156 dräpen utav sin stallknekt vid Ålebäcks bro i Hästholmen Östergötland.
Släkten är sannolikt från Småland, från Västbo härad där de gårdar ligga som tidigast varit i släktens ägo.
1) Den förste som man känner till namnet av släkten heter Kettil och något vidare om honom är icke anmäldt. Men han har två söner samt att han levde i mitten av 12-hundratalet. Sönerna


(123)
voro Nils och Ture.
2) Nils nämns 1295 som riddare Ture. Han var lagman i Värend och riksråd 1288. Det var i kung Birgers tid. Ture Kettilsson är borta 1324 men efterlämnar flera söner av vilka Nils Dannes är äldst samt Sten och Bengt. Ture Kettilsson var gift med Sigrid av släkten Sparre.
3) Nils Turesson är riddare 1336, var ägare av ett flertal jordegendomar i skilda delar av riket. Han var gift med Ingeborg Larsdotter. Hon var dotter till Lars Botulvsson (2 stjärna). Fru Ingeborg följde emot sin mans vilja med heliga Birgitta på dennes resa till Rom 1349 men fru Ingeborg dör på resan när de kommit till Milano.
Familjen Nils Turesson äger


(124)
4) en son, Erik Nilsson, Riddare 1379, död 1402. Han är begraven i Vadstena. Han var gift med Sigrid Uddormsdotter. Hon gifte om sig 1410 med Riddaren Bo Djure. Erik Nilsson äger blott en dotter och hon blir gift med väpnaren Bengt Pipa av Sparresläkt. Svärdslinjen övergår 5) nu till farbrodern Sten Turesson. Han var Riddare 1343 och var med Kung Magnus på dennes krigståg mot Ryssland. Han var död 1350. Han var gift 1345 med Ingeborg Sparre.
6) Sonen Sten Stensson Riksråd och Riddare 1369. Han försträckte Kung Albert ett större penninglån som dock blev återgäldat. Sten var Lagman i Västmanland och Häradshövding i Bankekind


(125)
härad i Östergötland. Som Riksråd bekräftade han stadgan om erläggande av vårfrupenningen till Vadstena kloster. Han valde sig gravplats i klosterkyrkan och skänkte till klostret stora gåvor i form av flera jordegendomar i Småland, Östergötland och Södermanland. Han sökte sig själv in som lekbroder i bemälda kloster. Han var gift med Katarina Larsdotter av släkten Örnsparre. Hon var dotterdotter till Heliga Birgitta. De hade två söner som dock dog unga samt döttrar av vilka en blev klostrets Abedissa. (Sten Stensson dör 1431)
Om Sten Stensson är den vackra sagan om hans rosor. Det säges att när den bålde Riddaren blev munk blev han en


(126)
mycket from och ödmjuk klosterbroder. Han sysslade med örtagårdsarbete i klosterträdgården Han blev mycket skicklig i yrket och tog sig gärna hand om frön och plantor som fodrade särskild omvårdnad. Så när det kom hem någon broder från någon längre vallfart och hemförde några sällsynta öreter så lämnades de i Sten av Bielkes vård och han ägnade dem då hela sin omvårdnad. Så kom en broder hem en dag från en lång sydeuropeisk vallfart och han medförde ett par små rosenstånd som skulle, om de kunde växa här uppe, bära skönt doftande blommor. Broder Sten tog hand om dem och


(127)
planterade dem på den bästa platsen i i trädgården. Och de slog rot och utvecklade sig och Sten gladde sig åt den dag då han skulle få se dem bära rosor. Men vintern närmade sig och då tog broder Sten och flätade ihop tjocka mattor av halm och byggde en liten hydda över sina plantor. När det började bliva kallt värmde han upp hyddan med varma stenar.
Vid denna tid hade Vadstena nunnekloster fått en mycket celeber gäst, Drottningen av Danmark, Sverige och Norge. Drottning Filippa hade funnit en fristad här i klostret. Hon var Drottning till Kung Erik känd från Engelbrektstid. Kungen hade på grund av


(128)
förtal och svartsjuka misshandlat sin Drottning så hon flydde till klostret. Hon var mycket älskad av allmogen vilkens sak hon ofta försökte behjälpa. Kung Erik var däremot grundligt hatad. Hit till den lilla byn och klostret räckte ej Kungens makt fastän han var herre över tre Kungariken utan här var Drottning Filippa, Prinsessa av England, i tryggt förvar. Men hon hade redan fått dödssoten i kroppen och låg sjuk. Klosterbroder Sten tänkte med vemod på sin Drottning som han höll mycket av. Och han pysslade med sina rosenplantor och närde en önskan att när de första rosorna bröt ut


(129)
så skulle han förära dem till Drottningen. Han hade kommit så långt att det hade bildats knoppar, men så sprider sig ett bud i klostret att Drottningens tillstånd förvärrats och att hon ligger i själatåget. Och då förstår broder Sten att Helga Guds Moder och Helga Birgitta sett synd i hans närda tanke och omsorger om ett världsligt ting som att förära Drottningen blommor. Broder Sten gör bot och bön men är ändå mycket sorgsen dels över Drottningens snara död och dels över sin påstådda synd. Han går emellertid sin vana trogen till det lilla halmhuset och när han viker upp en av mattflikarna så möter honom den ljuvaste doft


(130)
och i det skumma ljuset ser han två blekgula rosor som slagit ut. Då fylldes broder Stens hjärta av glädje. Guds moder hade ej sett någon synd i hans tilltänkta gåva till Drottningen. Nu bryter han rosorna, skyler dem i sin kåpa och skyndar till tittgluggen genom vilken munkar och nunnor fingo meddela sig med varandra. Han begär att skyndsamt få tala med Abedissan och han beder att hon skall frambära till Drottningen rosorna , ty det är Helgonens vilja. Den vördade broder Stens ord var Kungsord i klostret och Abedissan tog rosorna och skyndade till Drottningens


(131)
klostercell. Där låg Drottningen i dödsdvala. Hon hade fått sista smörjelsen, dödsbönen lästes och en äldre klostersyster hade satt dödsljuset i Drottningens hand. Abedissan sätter broder Stens rosor i den andra handen. Dödsrummet fylls av vällukt. Då vaknar Drottningen ur sin dvala, fäster sin skymmande blick på rosorna. Kanske de väckte till liv i dödsminuterna minnen från en lyckligare barn- och ungdomstid ty Drottningen dör sägs det med ett leende. Hennes hand höll så fast om rosorna så de kunde ej tagas bort utan de följde Drottningen i graven och hela tiden hon stod ovan


(132)
jord voro de lika friska och doftande med hela sin fullhet.
Så lyder sagan om broder Stens rosor.
(Drottning Filippa dör i Vadstena 6/1 1430 och är begraven i Klosterkyrkan)

7) Över till Bengt Turesson son av Ture Kettilsson. Bengt är Väpnare och Riksråd. Nämnes 1341-1358. Gift med Ingeborg Magnusson Lejon, han dör 1392 och var systerbarn till Heliga Birgitta.
Väpnare Bengts broder Nils var Riddare 1342, Drots och Lagman. Han var en av Kung Albrekts förtrogne, var gift flera gånger bland annat med Margareta Sparre. Han dör 1364 och lämnar inga barn efter sig. Bengt Turesson lämnar flera


(133)
söner efter sig: Ture Bengtsson som var Riddare och Riksråd och hade många befattningar, bland annat som Lagman i Uppland. Han var uppsättare och bevakare av drotsen Bo Jonssons Grips testamente och var betrodd rådgivare i drottning Margaretas regering och var den som blev sänd som Ambasad och sändebud till England med Kung Erik av Pommerns frieri till Prinsessan Filippa och som året därpå fick föra Prinsessan över till Danmark. Han var gift med Margareta Arvidsson Sparre. Han dör 1414 och begraves i Vadstena klosterkyrka 1415.

9) Sonen Sten Turesson, Riksråd, är nämnd som varande


(134)
mycket rik. Han gifte sig 1414 Margareta Karlsdotter Sparre. Hon var då änka efter Knut Tordsson Bonde. I detta gifte var hon moder till Karl Jnutsson Bonde sedermera Konung över Sverige. Sten Turesson blev fosterfader och förmyndare för Karl Knutsson. Själv har han två söner, Knut, som dör 1451 och Ture som dör 1439 och de lämna ej några söner efter sig. Sten Turesson dör 1431 och är begraven i Vadstena.

10) Nu går svädslinien över till Bengt Turessons son Sten Bengtsson, Riddare och Marsk


(135)
1376. Det var på kung Albrekts tid. Han var hövidsman på Nyköping, Lagman i Västmanland och även på Öland. Han dör 1408 och är begraven i Vadstena. Han höll på Kung Albrekts parti men övergick sedan till unionspartiet och blev en av Drottning Margaretas trognaste anhängare och hedrades med att utnämnas till Drottningens Hövidsman. Han var gift med Katarina Holmgersdotter 1371 på Tofta, Adelsö. Bland barnen nämner vi sönerna Erik och Ture.

11) Erik Stensson är Riddare 1402 och han dör nere i Flensburg 1410 men är begraven i Vadstena. Han var gift med Helena Gren. De har flera barn men de dör unga.

12) Ture Stensson herre till Kråkerum och Rävelsta, Riddare 1402, Riksråd 1413


(136)
Lagman på Öland efter faderns död 1408. Hövitsman på Pikeborg 1414. Han var gift med Birgitta Abrahamsdotter. Hon var enda barnet till danske Riddaren Abraham Brodersson Tjurhuvud känd som en av medeltidens stormän och för sitt tragiska slut. Genom detta gifte blev Ture Stensson en av sin tids största jorddrotter. Deras barn var Erik som är Riddare men är död 1450. Sten och Bengt dör unga. Dottern Birgitta (Britta) bliver gift med Konung Karl Knutsson Bonde i hans första gifte. Hon dog 1436.
Ture född 1425 och samma år dör Ture Stensson och begraves i Vadstena.
Här har upptecknats endast de av ättens medlemmar som fört släktens huvudgren fram genom tiderna under äldre medeltiden. Därförutom har det funnits ett otal medlemmar


(137)
på sidoled som gift in sig i andra släkter och dött ut. Med förkärlek har Bielkeätten omfattat Birgittaklostret i Vadstena kanske även beroende av sin släktskap med heliga Birgitta. De har understött klostret med rika gåvor och sist mangrant sökt sin gravplats därstädes så klosterkyrkan är den äldre Bielkeättens medlemmars mausoleum. I det politiska livet tog Bielkarna nästan utan undantag långt in i nyare tid vid stridigheter stånd vid den enligt lag erkände Konungen. Därför kom de att många gånger stå i strid mot eget land och folk. I Engelbrekt sågo de en upprorsmakare och Karl Knutsson, fastän han var befryndad med släkten, hade i dem farliga motståndare och i slaget vid Brunkeberg är Bielkarna på danska sidan. Så småningom ändras förhållandena. Men även i nya tidskedet höll Bielkeätten under vasatidens strider,


(138)
särskilt mellan konung Sigesmund och hertig Karl, på den lagligt krönte Sigismund.

Ture Turesson född 1425 är den som skall föra ätten vidare. Han blev Riddare vid Karl Knutssons kröning, Riksråd och Hövitsman på Axevalla slott. Hen skriver sig herre till Kråkerum Rävelsta. Ture Turesson har lämnat efter sig många mörka minnen. Han var som den tid han levde i, hård, grym, tapper i strid. Men såsom förädare mot sin Konung som givit honom riddarvärdigheten får han en mörk fläck på sin vapensköld. Men slutligen lugnar sig den vilda besten och bliver på ålderns dar en aktad man som gör att hans överilningar av hans samtid glömdes men i historien står de kvar.


(139)
Han var gift med Karin Königsdotter av dansk börd. Hon levde till 1503 medan Ture Turesson dör 1489 64 år gammal. Makarna är begravda i Kronobäcks Johanniterkloster beläget i närheten av Kråkerum. I äktenskapet föddes barnen Sten, Erik, Peder, Nils, Olov, Margareta, Britta Barbara och Anna. Sonen Olov dör ogift. Nils blir slagen till riddare på den Heliga Graven i Jerusalem år 1489. Han dör ogift 1493. De övriga tre sönerna blir riddare och riksråd.
Som hövidsman på Axevall som han försvarade för Karl Knutssons räkning underhöll Ture Turesson en hemlig förädisk brevväxling med danskarna. När Karl Knutsson fick vetskap om detsamma dröjde det inte länge förrän hans flinka ryttare gjorde blixtvisit på slottet och tager Turesson till fånga men


(140)
han lyckades rymma från sina fasttagare och kom genom skogen ned till sina danska vänner där han blev mottagen med öppna armar. Här i Sverige dömdes han att mista ära, livet och sitt gods. Det var år 1453 men 1454 när Kung Kristian den 1:ste tager svenska tronen i besiktning är Ture Turesson också med. Av danske kungen får han Kalmar Slott och Län i förläning och utnämnes till marsk och hövidsman på Stockholms slott. Den strid i unionsfrågan som blossade upp 1434 i och med Engelbrekts uppror fortsätter under hela Karl Knutssons tid. Det är ett allas krig mot alla och Svenskherrarna tar parti för och emot Danske kungen och de Svensksinnade. Tiderna var så bistra att i långa tider var fjärde allmogeman stod i vapen. Ture Turesson fick rikt med tillfällen


(141)
att känna på vad de svenska vapnen dugde till. Slottet var hårt belägrat dels av Karl Knutsson och dels av ärkebiskop Jöns Bengtsson Oxenstjärna och Linköpingsbiskopen Kettil Vasa. Men han var orädd, oförfärad och tapper och höll inte bara slottet utan gjorde många djärva utfall och åstadkom oreda och stor manspillan i de svenskes led. Vid denna tid hade en stark trupp upplänska bönder dragit ned till Stockhom för att bistå biskop Jöns som var hårt trängd. Ett tusental trängde in på Helgeandsholmen men Ture Turesson kringrände dem och ställde till med massaker. Så många bönder som fick rum tog sin tillflykt till den lilla kyrkan men Turesson respekterade ej det heliga rummat utan alla nedhögs. För denna råa bedrift fick han öknamnet Bondeslaktaren och det


(142)
namnet följer honom i vår svenska historia. Så småningom måste han på order av sin Kung Kristian den 1:ste uppge slottet till dåvarande Riksföreståndaren som då var Biskop Kettil. Men den sluge Turesson lämnar det i stället i Ärkebiskop Jöns händer vilket storligen förtröt Kettil. Turesson drar sig oantastad ned till Kalmar men 1471 är han med Danske Kungen i lägret på Brunkeby. Båda två äro säkra på seger över Sten Sture och hans bönder. Men denna gång kom det dräpande nederlaget. Ture Turesson kom undan med livet och tillbaka till Kalmar slott igen. Men nu dröjde det inte länge förrän Sten Sture är där med sin här och Ture Turesson lämnar slottet och staden i hans händer. Slug diplomat som han var tingar han dock först till sig


(143)
frihet från alla domar som de svenske dömt honom till och att hans beslagtagna arvegods åter skall tillställas honom. Allt bifölls och Ture Turesson bosätter sig på Kråkerum. Men i stillhet får han inte vara. Trots sin tvetydiga vandel så blir han Riksråd och får uppdrag att som sändebud föra regeringens talan tills, som förut är nämnt, döden sätter punkt för hans äventyrliga liv 1489.
Sonen Sten Turesson, herre till Rävelsta, riksråd, häradshövding, slagen till riddare vid Konung Hans kröning 1497 bliver hövidsman på Kastellholms fäste på Åland under riksföreståndare Svante Stures tid. I dennes stridigheter med Danmark stormas Kastellholm av den danske sjöhjälten Sören Norrby 1506 och Sten Turesson blev fången


(144)
och förd till Danmark men återfick friheten 1508. Han dör omkring 1520, var gift med Anna Bengtsdotter Sparre som dog1561.

Stens broder Erik Turesson, herre till Benhammar i Vada socken, Herrsätter i Värna socken Östergötland, var väpnare och fogde på Stockholms slott 1487, Hövidsman på Stegeborg fäste 1494, blir riddare vid kung Hans kröning 1497, erhåller i förläning 1499 Viborgs slott och län. På grund av kung Hans orättvisa i stridigheterna med Svenskarna avsäger Erik Turesson sin tro och loven och sluter sig till Sten Stures parti. Av denne blir han satt till hövding över hela Finland och Åland 1504. Han var en rättrådig upphöjd karaktär och åtnjöt det största förtroende och anseende av sin samtid. Han åstadkom fred med Ryssland och han


(145)
gjorde mitt under orolig tid det första försöket att förbinda den stora Saimensjön genom en kanal med havet. Han var gift med Gunilla Bese. Deras barn voro dottern Anna. Hon blev gift 1514 med Herren till Bjärka Säby, ståthållaren på Kalmar slott Johan Månsson Natt o Dag. Hon är berömd för att hon efter makens död 1520 tog hon befälet över Slottet och försvarade det tappert mot Danskarna. Hon dör vid tiden 1525.
Karin Eriksdotter var 1512 gift med hövidsman Jorm Eriksson på Viborg. Han blev ett av Kristian Tyranns offer. Karin gifte sedan om sig med den bekante Fältöversten Arvid Västgöte.
Barbro Eriksdotter gift med Måns Johansson Natt o Dag. Han är begraven i Linköpings domkyrka.
Britta Eriksdotter dör som barn.
Sönerna voro Nils, Ture, Johan, Axel, Bengt och Erik. Nils Eriksson blir hövidsman på Kalmar Slott 1524. Han är kung Göstas


(146)
fodermarsk 1524 och får Hanekinds och Bankekinds härader i förläning.
Erik Turesson dör 1511 och hur värderad han var visas av att änkan Gunilla Bese för makens förtjänsts skull fick behålla och sitta i orubbat bo i två år i Viborgs slott ooch län. Gunilla dör 1553.
Sonen Ture Eriksson herre till Benhamra och Rävelsta, Hövidsman på Läckö slott 1524 blir riddare 1528 vid Kung Gustavs kröning. Han deltog sedan i Västgötaherrarnas uppror och dömdes då att mista livet men benådades på moderns, Gunilla Beses förböner, och mot en lösen av 2000 gyllen. Han dör omkring 1533 och var gift med Britta Lillie. I deras äktenskap voro fyra döttrar och släktträdet går vidare genom Axel Eriksson herre till Rävelsta Herrsäter Han var född


(147)
1500. Han var häradshövding i Åkerbo härad men hade i förläning Vreta Kloster, Vånga samt Boberg, Hanekinds och Bankekinds härader. Han var en av Kungens Befälhavare i Dackefejden 1540-1543 och det var han som å Kungens vägnar uppgjorde stillestånd med Dacke 1542. 1547 är han hövidsman för de nyvärvade soldaterna i Småland. Han dör 1559. Han var gift två gånger. Första gången med Anna Lejonhuvud, syster till Drottning Margareta och till Märta gift med Svante Sture (se Sturefors). Anna dog 1540 och är begraven i Vreta Kloster. Andra gången gifte han sig med Elsa Pane 1548. Han hade 5 döttrar och en son.
Johan Axelsson herre till Rävelsta, Liljestad och Herrsäter. Han blev riddare och fick Askeby klosters indragna domäner i förläning. Han blev riksråd 1569,


(148)
Ståthållare på Vadstena slott och hela Östergötland 1574. Han var gift med en dotter till sin styvmoder Margareta Posse. Hon var född 1548. Johan dör på Liljestad 1576 och Margareta på Herrsäter 1575. De äro begravna i Skönberga kyrka. Deras barn voro Gunder, Axel, Gunilla, Elsa Britta, Erik Nils och Ebba. De tre sistnämnda dör i barnaåren. Gunilla blir gift med Konung Johan den 3:dje (se Sturefors).
Axel Johansson herre till Liljestad, Herrsäter och Rävelsta är ståthållare på Stockholms slott, lagman i Östergötland. Han dör 1597 och är begraven i Ekebyborna kyrka. Han var gift med sin släktfrände Ebba Bielke, dotter till Friherre Hogenskild Nilsson Bielke och hans maka Anna Sture. Han var friherre till Läckö Slott och herre till Ulvåsa.


(149)
Släktens huvudgren går nu till Ture Turesson. Han skrev sig Herre till Kråkerum och Blidingsholm. Väpnare 1475. Hövidsman på Kalmar slott till1477 då han måste uppgiva slottet till Konung Hans. Han blev Riddare samma år och Hövidsman på Stäckeholm 1606-1517. Han var bemyndigad att besegla Stockholms kapitulation 1520 till Konung Kristian den andre och samma år fick han dela lott med många svenska stormän och falla för bödelsvärdet i Stockholms blodbad. Han var gift med Karin Nilsdotter Sparre. Deras barn voro Anna, Agneta, Margareta, Barbro, Ingegärd. De blevo ingifta i olika ätter. Sönerna voro Nils och Peder.
Nils Pedersson kunde genom arv och förläningar skriva sig till Herre av Åkerö, Södermanland, och Stora Dala i Västergötland. Han var född 1502. Blev Hovjunkare 1544, Kammarråd och Häradshövding. Vid en båtfärd på Bråviken


(150)
20:de maj 1550 kantrade båten och Nils drunknade. Han hittades 9 dygn därefter och är begraven i Bettna kyrka. Han var den förste som tog sköldens märke som släktnamn och kallade sig Bielke. Han ingick äktenskap den 2/7 1537 i Söderköping med Anna Hogenskild till Hedensö i Näskulla. Hon hade förut varit gift med Hövidsmannen på Bohus Jakob Krumme. Han dog 1530. Anna var född 1513 på Nynäs gård i Finland och dör 1590 på Åkerö och är begraven i Bettna kyrka. Hon var dotter till Kennet Hogenskild till Åkerö. I sin vapensköld förde han som märke en röd balk i vitt fält. Barnen till Nils voro Hogenskild, Claes, Ture, Karin. Den sistnämnda var född 1539 och blev gift med Erik Gyllenstjärna. Hon dog 1586.
Hogenskild Nilsson Bielke, Friherre till Läckö, herre till Åkerö, Stora Dala, Nynäs och Ulfåsa, föddes


(151)
1538 på Stora Dala. Studerade vid Åbo, Wittenberg och Odense skolor. Var Hovsven hos Härtig Magnus 1556. Kammarråd hos Härtig Karl, kommendant på Varberg 566, Fältöverste i Småland, Öster- och Västergötland och många andra krävande uppdrag. Blev Friherre vid Konung Johan den tredjes kröning och riksråd. Efter Kung Johans död blir han som riksråd inblandad i striderna mellan Konung Sigismund och Härtig Karl och bliver efter slaget vid Stångebro 25/9 1598 tillika med de övriga riksråden, trots Härtigens försäkran om frihet, satt i fängelse, först i Vadstena och sedan i Gripsholm. Efter en tvetydig rättegång där Härtig Karl visar all sin hårdhet blir Hogenskild avrättad på Stockholms torg 1605. Utplågad av sjukdom (giktvärk?) och kanske tortyr tog den nedbrutne mannen på sig allt som han var anklagad för. Han kunde inte gå


(152)
ut till avrättningsplatsen utan knektarna buro honom till en stol och i den ställningen halshöggs han. Han blev först begraven Riddarholmskyrkan men flyttades sedan till Ekebyborna kyrka där ett ståtligt monument är rest över honom och hans maka. Han ingick äktenskap 1569 med Grevinnan Anna Sture dotter till Greve Svante Sture och Märta Lejonhuvud. Hon var syster till Drottning Margareta. Deras stamgods var Hörningsholm. Grevinnan Anna var född 29/1 1541 på Stegeborg och hon dör i Stockholm 9/3 1590. Deras barn var Ebba, född 1570, Nils född 1572 och död 1575, Kerstin död ung, Peder död 1587, Svante, Sten samt en dotter, namnet okänt. Ebba blev gift med Axel Bielke och hon dör 1618, är tillika med sin make begraven i Ekebyborna Kyrka (Östergötland). Bröderna Svante och Sten rymde


(153)
undan Härtig Karl till Polen där de är spårlöst försvunna. Mot Ebba rasade Härtigen, satte henne i fängelse att dela faderns lott och konfiskerade all hennes egendom men så småningom måste Härtigen frigiva henne. Hon var dock en människa som väl visste vad våld och väld kan åstadkomma.
Claes Bielke, Hogenskilds broder född 1544 genomgick i ungdomen flera skolor. Han hade ett skarpt huvud men med ett lungt sinnelag som tänkte först och handlade sedan. Han hade många uppdrag i rikets tjänst, i synnerhet inom sjöväsendet och flottan. Som riksråd kom han i onåd hos Konung Karl (den nionde) och blev landsförvist. Han flydde till Polen och bosatte sig sedan i Danmark. Det var till honom Kung Karl sände sitt drastiska avsked att han Bielke fick draga iväg antingen till påven i Rom eller hamna i


(154)
helvetet. Men om han kom inom Sveriges gräns skulle han (Kungen) se till att han skulle bliva ett huvud kortare.
Claes Bielke blir hemkallad 1615 och återfick största delen av sin egendom. Han dog 1623 och är begraven i Västeråker. Han var gift två gånger, i första giftet med Elin Flemming. Hon dog 1588. Andra giftet blev med Elsa Bielke, syster till Drottning Gunilla. Hon var född 1569 och dör 1622. Båda fruarna är begravna i Västeråker. Elsa var dotter till Johan Bielke. Barnen voro Erik som efter ett äventyrligt liv dör 1638. Med honom slöt denna friherregren av Bielke.
Margareta gift första gången med Axel Rynning, andra gången med Gabriel Gustavsson Oxenstjärna herre till Sturefors i hans andra gifte. Hon dog 1629 på Sturefors. Helena gift med Magnus Brahe. Hon var född 1592, dog genom drunkning 1651. Gunilla född 1594


(155)
död 1657 gift med Nils Gyllenstjärna. Karin född 1599 dör 1695. Hon uppnådde den höga åldern av 96 år. Hon var gift tre gånger. Första maken var Knut Ulfsparre, andra var Carl Lillie och den tredje var Harald Stake och han var död 1677. Britta var gift med Svante Stenbock. Sonen Erik var gift med Karin Flemming. Av barnen voro Erik, Britta, Margareta i första giftet och Helena, Gunilla, Karin i andra. Clas Bielke var Friherre till Vik i Uppland där han bland annat hade Konung Sigismund som gäst när denne var på resa till sin kröning i Uppsala.
Ture Nilsson Bielke broder till Hogenskild och Clas, Riksråd, var en ädel personlighet med ett ståtligt fördelaktigt utseende. Han var mycket lärd och erfaren genom tillägnade skolstudier och resor. Han var väl förfaren i Statsärenden och fick resa som svenskt sändebud till många


(156)
länder i Europa. Han var född 1548 och skrev sig Herre till Sturefors. Han var gift med Margareta Sture, Grevinna till Västervik och Stäckeholm, dotter till Svante Sture och Märta Lejonhuvud Hörningsholm. Så Ture Bielke var svåger både med sin broder Hogenskild och farbroder Peder. Han byggde Sturefors första slott, ett ståtligt stenhus i tre våningar. Det revs 1704 för att lämna plats för det nuvarande. Ture Bielke blev som bröderna av Härtig Karl efter slaget vid Stångebro fängslad och fick med flera andra riksråd dela fångenskap på Nyköpings hus till år 1600 då de fördes till Linköping där riksdagen var samlad. Efter en diktatorisk rättegång dömdes de till döden och avrättades med svärd. Sannolikt på stadens stortorg ty ett ögonvittne skriver att liken efter avrättningen inburos i Slottsfogden Peder Matsons hus. Detta hus är kvar ännu


(157)
denna dag och ligger vid Stora torget ( i våra dagar inrymmer det bland annat en välkänd herrekipieringsaffär (Gunnar Jansson)). De avrättades huvuden lades icke som brukligt var emellan likets fötter utan på grund av att de voro landets förnämligaste adel syddes! huvudena fast på sina platser igen. För Ture Bielkes del åtog sig en hustru till en av hans Landsfogdar det sorgliga uppdraget. Hon erhöll därför som lön en gård och den skall finnas i hennes släkts ägo ännu. De avrättade voro fem till antalet. Gustav Banér, Sten Banér, herre till Brokind, Ture Bielke, Erik Sparre och Bengt Falk. De jordsattes skymfligt i domkyrkan men efter elva år 1611 befallde Konung Gustav den andre Adolf att de efterlevande skulle taga upp kropparna och giva dem en värdig begravning och föras till respektive gravrum inom riket. Så


(158)
stoftena fördes till olika orter, än till någon enkel Landskyrka där den döde hade sin hemvist, dels till rikets större katedraler. Gustav Banér till Uppsala domkyrka, Ture Bielke har sin ståtliga gravplats i Linköpings domkyrka. Ture Bielkes barn var Nils, Johan, Ture (Johan och Ture dör unga) och dottern Märta. Nils Bielke var född ? . Efter faderns död gick han i frivillig landsflykt för att undgå Härtigen, som man kunde vänta vad som helst utav, och uppehöll sig i utlandet till år 1612 då han återvände på konung Gustav Adolfs befallning. Märta Bielke blev gift med Gabriel Gustavsson Oxenstjärna den 8:de Augusti 1611 på Sturefors slott. Hon var född ?. Fick i äktenskapet två söner, Gustav och Ture, som blev namnkunniga män. Hon dör 1620 och är begraven i Tyresö Kyrka. Grevinnan Margareta Sture dör 3/12 1617 och är begraven i Mörkö Kyrka.


(159)
Nils Bielke Turesson skrev sig herre till Åkerö. Han blev gift med Catarina Oxenstjärna. Nils dör 1626, Catarina 1624. Deras barn voro Ture och dottern Sigrid. Om henne berättas att hon låtit bygga Ervalla kyrka. Hennes initialer och vapen är inhuggna över kyrkdörren. Den kostade henne 80000 daler kopparmynt.
Ture Bielke född 1618, död 1647. Han gifte sig 1644 med Friherrinnan Maria Sparre. Med den familjen dör Bielkesläkten till Åkerö ut. Både Nils Bielke och Ture Bielke äro begravna i Linköping. Nu räknas huvudgrenen från Peder Turessons son Ture. Han var farbroder till Hogenskild, Klas och Ture Nilssöner Bielke. Han var född 1507 och dog 1577. Han skrev sig herre till Kråkerum, Tureholm, Viks hus och Salsta. Ture Pedersson var gift två gånger, första


(160)
giftet var med Karin Gern 1540. Hon dog 1558 på Stockholms slott. Andra giftet var med Sigrid Sture till Hörningsholm, dotter till Märta Lejon huvud och Svante Sture. Hon var född 1538 och dör 1613. Ture Pedersson dog på Tureholm. Barnen komma i andra giftet. Katarina gift med friherre Krister Horn. Erik död 1599, gift med Anna Lejonhuvud, Svante, Friherre till Kråkerum, riksråd,död 1609, gift med Elisabet Lejonhuvud.
Nils friherre till Salsta, riksråd, gift med Ingeborg Oxenstjärna. Ture var på sin tid riksråd, samt Slottsfogde på Stockholms slott 1540. Han blev riddare vid konung Erik den fjortondes kröning 1561. Han var anförtrodd en massa viktiga uppdrag i rikets tjänst. (På Sturefors slott förvaras en praktfull värja (rappir) som tillhört Ture Pedersen Bielke.


(161)
Sonen Erik född 1564 var kammarjunker hos Sigismund och sedan Kammarherre. Han var ovanligt lång till växten och blev därför kallad Erik långe. Därtill var han mycket mager med sjukt utseende så ryktet spreds att han ådragiet sig en mindre hedrande sjukdom under utrikes resa. Det svor han sig dock fri för inför släkt och dem det angick. Han kom att spela den försmådde friarens roll i den tilldragelse som går under namn av onsdagsbröllopet på Stegeborg. Härmed förhöll sig att Erik Bielke fattat tycke för en fröken Sigurd Brahe, hovjungfru hos Sigismunds syster prinsessan Anna boende på Stegeborg. Både Brahe och Bielkeätterna var överens om förbindelsen understödda av


(162)
drottning Gunilla, Eriks fränka. Bruden Sigrid Brahe var däremot icke nöjd. Hon var dödligt förskräckt för Erik Bielkes frånstötande utseende och så hade hon en annan kär, Johan Gyllenstjärna. Sigrid sörjde så hon blev liggande sjuk men då grep prinsessan Anna in. Det var år 1695. Sigismund var rest till Polen. Till Stegeborg hade kommit ett sändebud från Polen, Lindorm Bonde, och honom anförtrodde prinsessan sin plan. Bud sändes efter Johan Gyllenstjärna och den 12 mars slogs festsalens dörrar upp för för en högtidsklädd församling bestående av av de på slottet tjänstgörande adelsmännen med sina familer. Vid ett altare stod prästen (säkert från Skällviks kyrka) i full ornat. Så kom Lindorm Bonde ledande fram Johan Gyllenstjärna


(163)
och från andra hållet kom prinsessan Anna ledande Sigrid Brahe brudklädd (månne hon bar Skällviks vackra brudkrona som då var ny) och inför alltaret vigdes de båda Sigrid och Johan till man och hustru varefter en präktig festmåltid vidtog. Ingen av de vigdas släktingar var närvarande men ryktet spred sig så att redan under festen kom en broder till bruden och uttalade sitt ogillande av handlingen. Men gjort var gjort. Bröllopsdagen var en onsdag som då ej var brukligt och därav fick det namnet onsdagsbröllopet. Det blev ett väldigt bråk i släkterna Bielke och Brahe. De förfördelade Bielkarna fodrade att prästen skulle mista livet och vigseln anses ogiltig och Gyllenstjärnorna satt illa till. Hertig Karl bannade med oförblomerade ord


(164)
sin brorsdotter prinsessan Anna men hon var en natur som icke tog illa vid sig utan i stället försökte få släkterna att taga reson. Hon fick här hjälp av själva Långe Eriks mor Sigrid Sture men allt förgäves. Så kom Bielke- och Brahesläkterna i strid och trätor med varandra och Långe Erik utmanade Gustav Brahe på tvekamp vilket dock hertig Karl avstyrde. På hösten 1695 blev det riksdag i Söderköping och där kom saken före och parterna dömdes att med sin brud hålla sig stilla på sin gård ett år så att han inte kom inför någon Bielkes åsyn och så fick han böta till Uppsala akademi 800 daler och till den försmådde Erik


(165)
2000 daler som de gåvor värderades till som han skänkt sin tilltänkta brud. År 1698 gifte sig långe Erik med Anna Lejonhuvud men 1699 dör han på Gripsholms slott och är begraven i Uppsala domkyrak. (Äktenskapet blev barnlöst)
Svante Turesson Bielke född 1567 inleder den Friherreliga ätten Bielke. Han var Friherre till Kråkerum och Salsta.. För de som tidigare varit friherrar gällde upphöjelsen blott personligt. Nu följer det släktmedlemmarna. Svante stod på Härtig Karls sida och deltog i striderna mot Sigismund både vid Stegeborg och Stångebro. 1598 blev han ståthållare på Kronoborg och Lagman i Småland 1599. Han var sändebud och kommisarie vid många utrikes statsförhandlingar. Han dör 1609 och är begraven i Uppsala domkyrka. Hans födelsehem var Stureslottet Hörningsholm. Han var gift 1598


(166)
med Grevinnan Elisabet Lejonhuvud född 1561. Hon dör 1612. Deras barn voro Sten, Friherre till Kråkerum, född 1598. Han företog vidsträckta resor utrikes och besökte de flesta Europeiska stater, bland annat Turkiet, som på denna tid var rätt riskfyldt, men även Syrien, Palestina och Egypten genomreste han och skaffade sig stora kunskaper om riken och folk. Hemkommen blev han Kammarherre 1625 hos Gustav den andre Adolf. Han fick flera viktiga förtroendeuppdrag i rikets tjänst men sjuklighet tillstötte och han dör ogift 1638 och är begraven i Uppsala domkyrka. Han räknades som en av Sveriges skickligaste Diplomater på sin tid.
Christina född 1603 död 1645. Hon var kammarjungfru hos Drottning Maria Eleonora och blev gift med


(167)
Carl Banér. Christina hade en tvillingsyster Anna född 1603 död 1643. Hon var gift med den tappre generalen greve Nils Brahe som i slaget vid Lytzen 6/11 1632 dör hjältedöden i spetsen för den berömda Gula brigaden. Den föll där den stod utan att vika till sista man.
Nils Turesson Bielke, broder till Svante Bielke, född 1569. Herre till Kråkerum, Salsta och Tureholm, student i Rostock och Siena. Gick i Härtig Karls tjänst och tillhörde hans hemliga råd 1594 och var honom följaktig i striderna 1598 och 1600. Han var med i riksdagen i Linköping 1600 och satt med som domare i den domstol som dömde de olyckliga riksråden bland vilka flera var hans fränder. Han erhöll många stora förläningar


(168)
i Brömsebro 1645. President i Svea Hovrätt 1645, Riksråd 1650. Legat till Ryssland 1655 men blev där kvarhållen i tre år. Hemkommen fick han flera svårlösta viktiga uppdrag. Han dör 1661 och begravdes i Riddarholmskyrkan men blev senare flyttad till Bettna kyrka. Vid Konung Karl den tiondes begravning bar han Konungakronan i processionen i stället för riksdrotsen Per Brahe som blivit sjuk.
Han var gift 1650 med Maria Elisabeth Sparre i hennes andra gifte. Hon var förut gift med Ture Bielke till Åkerö sonson till den i Linköping1600 avrättade riksrådet Ture Nilsson Bielke. Deras barn voro 3, Ture född 1652, Ryttmästare vid Livgardet till häst (där hans kusin Nils Bielke är överste). I slaget vid Landskrona den 14:de juli 1677 där det berömda regementet


(169)
går i elden med vanlig tapperhet stupar den unge ryttmästaren Bielke. År 1675 hade han ingått äktenskap med Hedvig Eleonora Levenhaupt. Hon var född 1657 och efter ett knappt tvårigt äktenskap änka vid 20 års ålder. Hon dör 1699. Ture Bielkes lik begravdes i Bettna kyrka. Margareta född 1653 död 1706 och begraven i Bettna kyrka var gift med fältmarskalken Bengt Horn.
Maria dör ogift 1686.
Friherre Sten Nilsson Bielke född 1624 var student i Uppsala och Leyden 1644. Kapten i flottan, amirallöjtnant 1653. Var sändebud till Kejsaren 1655, riksråd och amiral 1657, riksskattemästare 1672 och många andra förtroenden. Han dör 16984 i Stockholm och är begraven i Riddarholmskyrkan. Han vilar i en mycket dyrbar kopparkista. Han var gift två gånger. Första gången med


(170)
Britta Rosladin. Hon var född 1626, bröllopet stod 1655. Frun dör 1675. Orsaken var skräckchock vid att en tjuv höll på att bryta sig in i hemmet. Hon är begravd i Riddarholmskyrkan. Sitt andra äktenskap ingår Sten Bielke med Märta Sparre. Hon var änka efter Greve Leonard Lillie. Han dog 1667. Märta är född 1648. Äktenskapet med Bielke sker 1676 och hon dör 1703 och är begraven i Strängnäs Domkyrka jämte sin första man och en son i Sparregraven. Barnen i första äktenskapet voro nio. Magdalena född 1655 blev gift med Carl Falkenberg och är död 1676. Ture föddes 1656. Nils dör som barn. Christina är död 1711 i Arboga i pesten. Hon var gift med Carl Gabriel Bååt. Ingeborg är död i barnsäng 1682. Hon var gift med greve Knut Posse. Carl Fredrick född 1661. Löjtnant 1682. Dör i Ungern 1684. Katarina


(171)
född 1662 dör i barnsäng 1689 och är begraven i Jakobs kyrka.. Hon var gift med Sven Ribbing. Sten född 1664 dör 1666 som spädbarn.
Ture Stensson Bielke född 1656. Kornett vid Livregementet till häst 1674. Löjtnant 1675. Kaptenlöjtnant 1676 och avsked. Gjorde utrikes resor och gick i Fransk krigstjänst där han utmärkte sig. Blev vid hemkomsten Överste för Västgöta Dragonregementet 1709 och Överste för Bohus läns Dragonskvadron 1712. Landshövding i Stockholms län 1714 och dör 1717. Han är begraven i Riddarholmskyrkan. Han var gift med Ursula Kristina Törne född 1682, död 1765 och begravd i Makens grav. Deras barn voro sex. Sten Karl född 1709. Britta Kristina född 1710 död 1758 i Estland. Hon var gift med Överstelöjtnant Johan Manderstjärna. Eva och Nils äro tvillingar föddes


(172)
1712 och dör?, Nils 1712 och Eva 1714. Ture född 1713 dör 1733 efter hemkomsten från en utlandsreesa och Margareta född 1716 dör också 1733 på Broby i Fuidbo? socken där familjen hade sitt hem. 

Friherre Sten Karl Bielke född 1709 herre till Löfsta och Stenby i Adelsö socken blev kammarherre 1736 och asessor i Åbo Hovrätt smma år . Han är en av vetenskapsakademins Stiftare 1739 och dess Preses 1743, Vicepresident i Hovrätten 1747 och många andra uppdrag. Han tager avsked 1753 och dör samma år på Stenby. Han var gift två gånger. Första gången med sin kusin Hedvig Maria Brunner. Hon var född 1721 och dör 1742 i barnsäng. Andra äktenskapet blev med Eleonora von Mentser1744. Hon var född 1725 och dör 1786.

(173)

Barnen voro i första giftet Ture född 1742. I andra giftet blev det döttrarna Cristina, född 1746, död 1820. Hon blev gift med Greve Göran Posse. Catatrina född 1747 dör 1753. Eleonora född 1751 dör 1756 och Brita född 1753 dör 1754 alla på Stenby. Friherrinnan Eleonora fick nogsamt under tre år, då hon mister make och tre barn, känna sorgens tyngd och bekymmer.

Friherre Ture Johan Bielke herre till Ekehov i Björnlunda socken föddes 1742 i Stockholm. Han blev gift 1768 med Hedvig von Fuhrman. Hon var född 1751 och dör 1804 på Ekehov . Deras barn var dottern Cristine Charlotte född 1769. Hon blev gift 1787 med kapten Adolv? Reinholdt von Baumgartenpå Rynningsnäs i Mörlunda socken Småland.

(174)
Friherre Ture Johan Bielke innehade flera förtroendeuppdrag och 1792 bliver han vald till Ordförande i Riksgäldskontoret men kom ej att tillträda denna viktiga post. Bielke hade anslutit sig till det oppositionsparti som var emot Gustav den tredjes regeringspolitik. Han var medveten om den sammansvärjning som fattat det fötvivlade beslutet att taga bort konungen på maskeraden i Operahuset. Den 16:de mars 1792 satte de sin plan i verket i det att kapten Ankarström med pstol dödligt sårar Kungen. Planen var dock totalt misslyckad. Den påpasslige polischefen Liliensparre infångade med stor snabbhet de flesta attentatsmännen och någon revolution blev aldrig utav


(175)
men Liliensparre spar ej sina krafter utan jagar, infångar och häktar alla som har skenet emot sig. Det sparas inga medel att få de anhållne att bekänna. Även tortyr tillgreps. De 22:a mars står rättvisans tjänare vid Friherre Bielkes port. Deras budskap är att Bielke skall inställa sig till förhör. Bielke hade fullt väl klart för sig att spelet var förlorat. Någon flykt var ej att tänka på. Och följde han med att ställa sig inför domstolen så visste han på förhand hur saken skulle gestalta sig. Smedjegårdens fånghålor, rannsakan, Rosenkammaren (tortyrrummet), Dommen och Chavotten. Då var det bättre att gå rättvisan i förväg. Och i en avskedskål ur giftbägaren


(176)
förpassar sig friherre Bielke ur denna vanskliga värld och Liljensparres hejdukar finna blott hans döda kropp. Men även den skulle dömmas som riksförädare och självspilling blev hans kropp av bödelsdrängen utkörd och jordad på galgbacken. Och med detta tidsfärgade Drama slutar ätten Bielke på Friherresidan.

Grevliga ättens äldre ansaga

Grevliga ättens äldre ansaga (denna rubrik finns ej i Edvins text)

Grevliga ätten Bielke tager sin början med att Konung Karl den elfte gör sin avhållne och tappre Överste Friherre Nils Bielke till Greve år 1687. Nils Bielke är den storvulna gestalt som höjer sig över sin långa anrika ätt genom sin tapperhet,


(177)
sagolika framgång och sin lika sagolika motgång och olycka och slutligen till sist, fast för sent, erkänt rättvisa, så stannar man för hans nobla gestalt. Friherre Nils Bielke föddes i Stockholm den 7:de februari 1644. Föräldrarna voro Friherre och Riksrådet Ture Bielke och Anna Banér. Syskonen voro Ebba, Ingeborg och Ture. Ebba och Ture dör i barnaåren. Ingeborg bliver gift med Gustav Stenbock men dör i barnsäng 1671. År 1648 dör Friherre Ture Bielke och 1652 dör Anna Banér och vid 8 års ålder är Nils Bielke föräldralös. Släkten går i föräldrars ställe och den livlige gossen blir ej bortklemad. Vid 10 års ålder finner vi honom som student i Uppsala. År 1661 är han Kavaljer vid Clas


(178)
Totts ambasad till Paris kommer hem 1664 och befodras till Kaptenlöjtnant vid Artilleriet, Kapten vid Södermanlands regemente och Ryttmästare vid Plantings regemente och samma år blir den unge officeren Kammarherre hos den ännu omyndige Konung Karl den Elfte. År 1666 vänder han åter till Frankrike. Här går han i Fransk krigstjänst, allt för studier. Han blir Kapten i General Turennes regemente 1667 men blir hemkallad 1668 och blir utnämnd till Överhovstallmästare och Överkammarherre hos Änkedrottningen. Överstelöjtnant i Livregementet till häst och chef för samma regemente 16:de december 1673. Vid 33 års ålder är han utnämnd


(179)
till Generalmajor vilket allt visar att han var en ovanligt dugande kraft. I det svåra kriget mot Danmark 1675-1679 bidrog han väsentligt genom sin tapperhet och framåtanda hos sina ryttare att Sverige kunde sluta en ärofull fred. I slagen vid Halmstad, Lund och Landskrona har han och Livregementets namn en odödlig klang. Efter krigets slut 1689 går han i utländsk tjänst. Brandenburg som är en vasall åt Kejsaren i kriget mot Turkarna 1684. Han hade då tagit avsked från sitt kära regemente. Här på främmande mark utmärker han sig ytterligare och blir utnämnd till Kejserlig Kavalleri General och Romersk riksgreve. Han blir av Konung Karl hemkallad 1687 och blir då som förut nämnts upphöjd


(180)
till Grevligt stånd samt Guvernör över Estland och Reval samt över Pommern. Han blir Kungligt råd samt General över allt Sveriges Kavalleri och Infanteri och blir Svensk Fältmarskalk 1690. Han hade också varit Sveriges Ambasadör och svenskt sändebud i Frankrike. Han var nu på ärans höjd. Kungligheters och Kejsares vän, rik på gods och förläningar, bland annat 350 hemman i Finland. Storgodsen i Sverige voro flera såsom Örboholm, Tureholm, ?attholma, Salsta samt Frugården (belägen i Västergötland). Han var gift den 28/9 1669 med Grevinnan Eva Horn. Hon var född 14/2 1653. Hennes föräldrar voro Fältmarskalken Gustav Horn och Anna Bielke av Björneborg ?. I deras äktenskap föddes


(181)
barnen, sonen Gustav född 20/4 1672, han dog samma dag, sonen Ture född 18/2 1674, död samma dag. Båda bröderna äro begravna i Sahlstagraven i Tensta kyrka. Dottern Eva föddes 12/12 1677, dör 20/9 1715. Hon var gift med Greve Abraham Brahe. Sonen Adam, född 12/11 1679, dör samma dag och är begraven i Tensta. Dottern Sigrid född 1681 dog 1765. Hon blev 1706 gift med Johan Göran Flemming. Sonen Carl Gustav föddes 12/7 1683. Sonen Ture Gabriel föddes 1684. Dottern Cristina Anna föddes 1687 och dog 1742. Hon var gift med Fältmarskalken Carl Gustav Mörner. Dottern Ulrika Ebba född 1688 och dog 1716. Hon var gift med Preussiske Generalen Fredrik Vilhelm von Span? Dottern Sofia Charlotta föddes 1693 och dog 1696. Hon är begraven i en silverkista i Tensta kyrka. Barnens antal voro således 10 varav dock 4 dogo


(182)
späda. Greve Bielke hade, trots sin framgångar och upphöjelse även starka och bittra fiender. I Sverige pågick den stora reduktionen och Greve Bielke var som högadelns främste man dess starke motståndare. Men hans fiender hade magten i sin hand och med list och ränker fingo de Greven utropad som rikets förädare och 1698 blir han fråntagen alla sina ämbeten, titlar, ära och får gå i fängelse. En långsam rättegång följer och 1707 faller domen. Greve Bielke skall mista Livet och Äran. Hans jordagods indrages till Kronan, hans dyrbara silversamling skänkes till hans bittraste fiende Greve Karl Piper och hans penningar lades till det under byggnad varande nya kungliga slottets


(183)
byggnadskassa. Dödsdomen blev dock borttagen men utfattig och ärelös fick Greve Nils Bielke draga sig tillbaka till gården Salsta som han för sin hustrus skull fått behålla. Här framlevde han nu sina sista 10 år i overksamhet från allt som rörde rikets tjänst. År1715 får han dock av den hemkomne Konung Karl den Tolfte full upprättelse och förklaras vara orätt dömd. Men greve Bielkes tid är slut. Den 26/11 1716 blir hans dödsdag och hans hustru överlevde honom till 1740. Makarna äro begravna i Bielkeska gravkoret i Lena kyrka.
Greve Nils Bielkes fall och dom emottogs med olika känslor i landet men att ställa sig i opposition mot regeringens åtgärder belades med straff men flera böneskrifter om lindrande


(184)
av domen insändes, men utan resultat. Grevens fall återverkade självfallet även på familjemedlemmarna, särskilt på sönerna. Dessa voro ute i olika skolor och det hade varit och räknats som en stor förmån att få räknas bland Bielkarnas umgängeskrets men nu lämnades de ensamma, ja man undvek deras sällskap. Bielkes söner voro dock de som tog saken som män och det stora kriget gav snart människorna annat att tänka på och båda Bielkesönerna drager ut i fejden för sitt land.
Greve Karl Gustav Bielke född 12/7 1683. Student i Angers, Oxford, Leyden åren 1698-1702. Han blir Kapten vid Livgardet 1708, Generalmajor 1719, Landshövding över


(185)
Västernorrlands Län 1727 och President i Statskontoret 1739. Under krigsåren hade han flera viktiga uppdrag i synnerhet i de tvistiga affärerna om Polska kronan och dess predanter. Vid ryska kustinvasionen i krigets sista år fick han uppdraget att till stor del beställa om rikets kustförsvar. Det utföll mindre lyckligt men landets resurser voro uttömda. Han var gift med Brita Sofia Horn. Hon var född 1679. Barnen i deras äktenskap var sonen Nils född 12/2 1706, dottern Eva född 1706 död 1778. Hon var gift med en svåger till brodern Nils, Johan Gabriel Sack. Britta Katarina född 1709 död samma år. Sigrid född 1710 död 1726 på Salsta. Dessa tre äro begravna i Tensta kyrka. Ture född 1711 dör 1718


(186)
och Katarina född 1713 dör 1718. Grevinnan Brita Horn dör 1728. Så död och sorg var kända gäster i greve Karl Gustavs hem. Dock beredde sonen honom den största grämelsen. Greve Karl Gustav Bielke kunde skriva sig Herre till Salsta, Örboholm, Krusenborg med flera gods därav flera i Livland vilka dock gingo förlorade genom kriet. Efter fredslutet framställde han krav på dessa gods hos Ryska regeringen men utan resultat. År 1754 den 11/2 dör Greve Karl Gustav Bielke i Stockholm och är begravd i Riddarholmskyrkan men Grevinnan är begravd i Tensta kyrka. Så är det sonen Nils Bielke som är ättens huvudman. Om hans öde skall talas i forts:

Tredje boken

Forts: "Bielkesläkten"

Forts: ”Bielkesläkten”

Nils Bielke, son av Greve Carl Gustav Bielke och hans maka Britta Sofia Horn, föddes i Stockholm dem 12/1 1706. Redan dagen efter födelsen skedde dopakten i hennes Majestäts ÄnkeDrottning Hedvig Eleonoras bostad och högst densamma bar den nyfödde till dopet och skrevs upp som främst av faddrarna. Drottningen hade alltid visat sin välvilja till den Bielkeska familjen så i dess med- som motgång. Greve Carl Gustav var av Konungen förordnad som överadjutant hos den Polske Kungen Stanislaus och fick därför vistas under dessa krigstider utomlands. Hans maka var honom följdaktig Och det blev då så att barnen, de


(002)
voro utom sonen Nils två döttrar, Eva som också var född 1706, det skillde 10 månader i ålder till brodern, och Sigrid född 1710, fingo i föräldrarnas bortovaro ett hem hos farföräldrarna på Salsta. Fältmarskalken Greve Nils Bielke och Eva Horn. Den unge Nils Bielke d.y. visade sig snart äga ett annat barnalynne än det vanliga. Redan som barn hänger han sig åt drömmerier, helst i andliga ting. Berättelser om krigiska bragder och äventyr avskydde han men var det tal om helgon och klosterfolk och Guds moder Maria då lystrade han till medan han som barn hjärtligt hatade farfaderns huspräst för dennes fördömmande utläggningar mot allt som stred mot den


(003)
Lutherska kyrkan. När kriget är slut och föräldrarna kommer hem blir fadern utnämnd att som ambasadör resa till Paris och Franska hovet och han tager då hela familjen med sig för att barnen, särskilt sonen, skall få noblare uppfostran än som kan stå till buds här hemma och få se sig om i världen. Redan 1722 äro de dock redan hemma igen och unge Nils blir då utnämnd till Kammarherre. Ifrån vistelsen i Paris har han dock kommit i kontakt och blivit gripen av den Katolska kyrkans tro och lära vilket storligen förtryter hans stolte och från religionssvärmerier frie fader. Denne tar nu med sin son även till Ryssland, dels för att Nils skall glömma religionsgrillerna och dels för


(004)
att hava honom till hjälp ty det hade visat sig att Nils var begåvad med klar skarp blick för juridiska saker och Grevens ärende var att, som han själv förmente, av den Ryska staten få rättvisa för en del honom tillhörande gods som under kriget gått förlorade. (Greven förlorade dock i sitt krav och talan och fick vända hem med oförrättat ärende men Nils Bielke stannade kvar, dels för att avvakta ärendets gång, dels att studera Ryska förhållanden. Det var då den i Svenska ögon makabra händelsen inträffade som väckte upp en storm av ovilja mot den unge Svensken här hemma. Rysslands store Tsar Peter 1:ste hade gått ned sig på floden Nevas is och det kalla badet ådrog sig Tsaren en förkylning som


(005)
ändade hans liv. När han då låg på Lit de parade och hans trogna Ryssar passerade hans bår var även Greve Nils med. Gripen av någon stundens hänförelse för den store riksbyggmästaren griper han när han passerar båren den dödes hand och trycker vördnadsfullt en kyss på den. Ryktet om denna gest av hängivenhet och vördnad mot Sveriges och Svenskarnas störste och farligaste fiende spred sig snabbt hem till Sverige. Greve Karl Gustav, nu Landshövding över Norrlands län, rasade men det som var gjort var gjort. När Nils vid hemkomsten emottagit vederbörlig straffpredikan försöker fadern att få honom in på den militära banan och han får kaptensfullmakt i regementet Royal Swedish.


(006)
Men det stannar därvid. Då försöker man att utse en lämplig maka till den underlige svärmaren och hon finnes. Fröken, Friherrinnan Hedvig Elisabet Sack, född 1708, en sund och kärnstark flicka förenade både kvinnlig och manlig storvulenhet. Det sägs att i hennes färäldrars hem var det ingen häst så svår än att hon red in den. Och efter giftermålet kunde man få se Grevinnan göra sin promenad till häst över stock och sten medan gemålen mannen följde efter så långt det gick i vagn. Bröllopet ägde rum i Stockholm den 27/8 1727. Då hade Greve Nils syster Sigrid dött bort 1726 och hans mor dör 1728. Äktenskapet emellan de båda makarna som voro så fullständiga kontraster till


(007)
varandra blev mycket godt men barnlöst. Den starka Hedvig stod med ogrumlad uppoffrande kärlek på sin mera svage och vankelmodige makes sida i både de ljusa och mörka dagarna ända tills han går in i döden år 1760. Greve Nils trivdes ej i Sverige utan med sin maka bosätter han sig i Paris till faderns stora förtrytelse. Vistelsen i Paris blir för Hedvigs del rätt kort. Redan 1728 eller 1729 reser hon hem. Nils stannar kvar sedan han följt henne till vägs. Deras avsked blev dem då ovetande deras sista. Omständigheterna blev så komplicerade att Hedvig stannade hemma och Nils vände aldrig åter till Sverige. Men här hemma styrde och ställde Grevinnan på


(008)
gårdar och skrapade ihop större och mindre penningbelopp som hon tillsände sin i en drömvärld levande make. Många gånger fick hon försaka för att få något att skicka maken som alltid hade användning för vad som kom ty Greve Nils Bielke var ett stundens barn när det gällde ekonomi. En stor hjälp hade Hedvig i sin svägerska Eva Bielke. Denna kunde ej fördraga sin broders handlingssätt utan stod på Hedvigs sida. Ja yrkade på att hon skulle taga ut skilsmässa men det var något som Hedvg ej hörde på. Eva hade blivit gift med Hedvigs broder Gabriel Sach? så släktdragen var närstående. Greve Nils Bielke kommer allt mera in i


(009)
de maktägande kretsarna i den Katolska kyrkan och övergår helt till denna och så löper hans livsväg som är svår att följa. Men den 10 juli 1737 är han upphöjd till Romersk Senator. Han hade nu i många år vistats i Rom. Hans upphöjelse är ju ovanlig och nu är det slut med de ekonomiska bekymren. Ett ståtligt palats, tjänare och arvoden står till hans förfogande. När 1760 budet kommer att hans trogna Hedvig är död säges det att hans känsliga själ i förtid varskott honomom om sorgebudet. Hans fader kunde ej glädja sig åt sonens upphöjelse och avgick med döden 1754. Senator Nils Bielke får lämna jordens bojor den 12:e jubi 1765 och begravdes i Birgittas kyrka i Rom under


(010)
stor högtidlighet den 15 juli samma år. En praktfull marmorvård utmärker hans gravplats. Han hade varit senator i 28 år och hans minne och bild i Bielkeättens långa rad står ensam för sig.
Nu är det fältmarskalk Greve Nils Bielkes andre son som skall föra Greveättens stamvapen framåt. Greve Ture Gabriel Bielke broder till den 1754 avlidne Landshövdingen Greve Karl Gustav Bielke. Liksom brodern fick Ture Gabriel en vårdad uppfostran. Han föddes i Stockholm 1684 och studerade vid universiteten i Angers, Oxford och Leyden. Studierna måste avbrytas vid faderns fall och han, liksom brodern, fick erfara hur falsk vänners gunst och rikemanslycka kan vara.


(011)
När föräldrarna bosatt sig på Salsta gård skulle där utskrivas en ryttare att rida för gården och den 20-årige Grevesonen rider ut i Kriget som volontär och ryttare för Salsta år 1704. Den ståtlige ynglingen med sitt enkla rättframma uppträdande förenat med karolinsk tapperhet öppnade snart väg för honom bland Kung Karls bussar. I slaget vid Poltava var han nära döden. Hästen blev skjuten under honom och två blessyrer i kroppen av de Ryske fick han. Men han lyckades slå sig igenom och komma med i den trupp som följde Kung Karl till Turkiet. Här var han med i Kalabaliken i Bender. Sedermera var han med i Kungens beskickning till Konstatinopel under Överste Funchs befäl. Även var han Kungen följaktig till Demotica. Slutligen kommer han åter


(012)
till hemlandet och 17/5 1715 ingår han äktenskap med Grevedottern Charlotta Piper född 1693. Hon var dotter till Fältmarskalken Greve Karl Piper och hans maka Cristina Törnflykt ägare till Ängsån, Sturefors m. fl. gårdar. Samme Piper som störtat Ture Gabriels fader i förnedring och fattigdom försmäktar nu sedan 1709 som Rysk krigsfånge. Och detta år 1715, då hans ovän Greve Nils blev av Konungen benådad och deras barn gifter sig med varandra, dör Karl Piper en krigsfånges armodsdöd i ett Ryskt fängelse den 9/6 1715.
I äktenskapet Ture Gabriel Bielke och Charlotta Piper föddes barnen Eva 1717 på Högesta (hon blev sedermera gift med Hovmarskalk Gustav Gyllenkrok. Bröllopet stod på Sturefors 1749 hon dör 1794). Sonen Nils Adam född på Högesta 1724 och dottern Cristina Sofia född 1727


(013)
dödsår 1803. Greve Ture Gabriel Bielke har varit boende på flera av sina släktgårdar även på Svärmoderns Sturefors där hon tänkt sig mågen som ägare och Fideikomissarie. Därav blev dock intet. Familjen bosatte sig i Skåne Högesta Baldringe där barnen föddes. 1727 dör Charlotta Piper bort vid 34 års ålder.
Grevinnan Cristina Piper träder nu hjälpande emellan med de moderlösa barnen. Särskilt den treårige Nils Adam tager hon till sig som fosterson.
Greve Ture Gabriel ingår nytt äktenskap med Anna Margareta Oxenstjärna född 1692. Den ? I detta äktenskap födes en son Axel 1732. Han dog 20-årig 1752. Greve Ture Gabriel Bielke skrev sig Herre till Tureholm, Ulfsunda, Reateborg och Stensta i Svealand, Högesta Baldinge i Skåne. 1732 var han Generalmajor, 1727 är


(014)
han riksråd i Arvid Horns regering och går därifrån vid Horns fall 1739 men 1761 då han hunnit åldern av 77 år får han åter axla riksrådets kappa och 1763 slutar han ett mångskiftande liv på Tureholm och en av Kung Karls karoliner har gått ut tiden. Den nybildade Svenska Vetenskapsakademin hade i honom ett starkt stöd och han räknas som en av dess grundläggare. Vid hans död hölls på bemälda akademi en åminnelsefest till hans ära. Högtidstalet vari hans anor, bragder och förtjänster prisades trycktes i en öresskrift som spreds i landet och kan än i dag påträffas på något antikvariats gömmor. Han ligger begravd i Torstenssonska gravkoret i Riddarholmskyrkan i Stockholm jämte sin andra hustru Margareta


(015)
Oxenstjärna som dog 1755. Han hade låtit iordningställa bemälda gravkor som råkat i förfall.
Greve Nils Adam Bielke, son till Ture Gabriel Bielke och Charlotta Piper, föddes 1724 30/1 på Högesta Skåne. Blev moderlös vid tre års ålder och fick sin uppfostran hos mormor Grevinnan Cristina Piper född Thörnflyckt ägarinna av flera gods men mest boende på Krageholm Skåne. Han fick en sorgfällig uppfostran. Han blev student i Lund, Uppsala, Greifswald och är redan 1738 Kunglig Kammarherre och 1743 var han i den beskickning som hämtade Konung Adolf Fredrik och hans Drottning Lovisa Ulrika från Hamburg till deras nya Kungarike och 1746 reser han som Svenskt sändebud


(016)
till Ryssland att meddela Kejsarinnan och Ryska hovet att Svenska Kungafamiljen fått en tronarvinge prins Gustav. Han blir sedermera prinsens Guvernör och han får under sin levnad en mångfald av uppdrag med åtföljande titlar. Han blir även Serafimerriddare, en på denna tid mycket uppmärksammad ynnest. År 1789 avsäger han sig alla sina ämbeten och drager sig tillbaka till sitt Sturefors som han på många sätt låtit försköna med stor park och byggnader samt rumsinredningar. Han hade till rådgivare sådana men som Sergel, Kronstedt m. fl. 1747 hade han erhållit Sturefors gård jämte Viggebyholm, Kaningtorp med underlydande gårdar och torp av sin mormoder Kristina Piper som gjorde dessa gårdar till Sturefors Fideikomiss


(017)
för dottersonen och hans efterkommande så att äldste sonen i rätt nedstigande led är rättmätig Fideikommisarie. Nils Adam var två gånger gift. Första gången med Ulrika Eleonora van Dyben född 1722. Hon var kammarfröken hos Drottning Lovisa Ulrika. Bröllopet stod 1757 men redan 1758 dör Grevinnan i barnsäng efter att ha fött ett dödfött gossebarn till världen. Det var på Ulfsunda i Bromma socken. Den 9/4 1759 ingår Greven ett nytt äktenskap. Nu med Friherrinnan Eleonora Fredrika von Dyben. Hon var född 1738 och var nu överhovmästarinna hos Drottningen (Det var två släkter von Dyben. Ulrika von Dyben var av den Grevliga ätten von Dyben). I detta gifte föddes flera barn. Det är dottern Fredrika Lovisa född på Sturefors 1760 men dör vid 4 års ålder. En son Gustav Ture föddes 1762 och Nils föddes 1763. Han gick


(018)
tidigt i militärtjänst, går in vid flottan som Löjtnant, deltager som frivillig på Franska flottan i kriget mot England och stupar i slaget vid Madras som stod 12/4 1782. Han var då 19 år.
Dottern Charlotta Catarina föddes 1765. Hon blev gift med Friherre Louise de Geer av Lövsta och hon dör 1793. Så är det Gunilla. Hon föddes 1770 och blev gift med svågern efter systerns frånfälle. Hon dör 1815. En av systrarna , Sigrid, var född 1768. Hon dog ogift 1818.
Greve Nils Adam fick ej många år att njuta sin ålderdom på Sturefors. Sjukdom tillstötte och den 20/6 1792 avgår han med döden. Här är lämpligt att göra ett utdrag ur Vist kyrkas död- och begravningsbok för denna tid där följande står upptecknat med dåvarande pastors sirliga och prydliga stil:


(019)
”Hans Excellence Nils Adam Bjelke Greve och f.d. Riksråd, Överste Marskalk och President i Kongl: Bergskollegio samt Riddare och Commendeur af Kongl. Nordstjerne och Serphimerorden. Hade varit Hovmarskalk från år 1757 till 1761 då han blev förordnad att vara Landshöfding i Nyköpings Län och år 1769 kallad till Riksrådsembetet det han tillika med PreidentsEmbetet och öfriga höga Beställningar undanbedde sig och nedlade d. 5 Maj 1789 för att i mera stillhet och frid afbida sin ärofulla Lefnads saliga mål som uppnåddes d. 20 juni 1792. På dess Sätesgård Sturefors i dess 69 ålders år sedan han öfver 2 ne månader med Christeligt tålamod och uppmuntrande Gudsfrugtan uthärdat en smärtosam sotesäng och dödande vattusot. Han var en mycket Gudfrugtig och vördnadsvärd Rådsherre. Hans frånfälle beklagades


(020)
med uppriktigaste tårar af Höga anhöriga, af kände och underhafvande: Och hans vördade minne välsignas i alla redliga hjertan in till senaste efterverlds-”
Så långt boken. Änkegrevinnan låter i Sturefors park resa en ståtlig minnessten som än i dag påminner om dess skapare.
Den 26 juni 1792 skedde begravningen i Vist kyrka och den döde nedsattes i Stureforsagraven där så många av Bielkeätten sedan under tidens flykt skulle följa att den nu varit fullsatt sedan nära femtio år tillbaka. Grevinnan von Dyben flyttade till förmån för sin son Gustav till Linköping där hon inköpt en gård som nu inreddes i herrgårdsstil. Där var huvudbyggnad och en liten borggård inramad av två flyglar. Gården


(021)
finnes i denna dag fastän omändrad. Det måste fantasi till hjälp om man i det nuvarande handelshuset skall se Grevinnan Bielkes, född von Dyben, lilla herrgårdsslott. Den är numera gården Storgatan 52. Grevinnan Eleonora Fredrika avgår med döden 3/1 1808.
Gustav Ture Bielkes son Nils Adam Bielke föddes 6/4 1762 antagligen på Sturefors. Han blev Kornett vid Lätta dragonerna 1778 och tog Kornetts avsked år1833. År 1791 6/11 ingår han äktenskap på Tureholms Slott med sin syssling Charlotta Chattarina Hård av Segerstad. Hon var född 9/12 1760, dotter till Fänriken Per Hård av Segerstad. Hon är nämnd som en befallande natur. Greve Gustav hörde mer till dem som höll sig stilla i landet. Deltog ej gärna vare sig i politik


(022)
eller militäriska kretsar. Grevinnan blev slutligen den styrande när det gällde familjens hem och stora godsenheter. För övrigt skakades vid denna tid Sveriges politiska värld av den tidens stormar. Kungamord och omstörtningar vari den Friherreliga ätten dramatiskt dog ut så den gjorde bäst som höll sig stilla. I den Grevliga familjen kom emellertid flera barn till världen. En son Nils född 13/9 1792, sonen Ture född 1793 dör 1794 på Sturefors. Dottern Eva Fredrika född 1796 på Sturefors (hon blev sedermera år 1820 gift med Gabriel Oxenstjärna på Tureholm. Grevinnan dog i Stockholm år 1863. Son Axel Gabriel född 1800 dör 1877. (han blev ägare till Tureholm och Kammarherre. Han var en av sin tids förnämsta konstkännare. Av sina stora konstsamlingar skänkte han genom


(023)
testamente till Nationalmuseum). Greve Gustav Ture Bielke dör i Stockholm 18/6 1833. Vist kyrkoböcker nämner ej om hans begravning men det råder ej tvivel om att han vilar i Vist kyrkas Stureforsgrav. Grevinnan Charlotta Bielke född Hård av Segerstad går ur tiden 8/1 1836.
Greve Nils Bielke son till Greve Ture Gustav Bielke föddes på Sturefors de 13/9 1792. År 1812 tager han teologie och kansliexamen i Uppsala och blir samma år Fanjunkare och Kornett vid Livregementsbrigadens Kyrassierkår. Adjutant och Stallmästare år 1813. Åren 1813-1814 deltager han i fälttåget i Tyskland, blir förste Löjtnant 1817, Adjutant 1818 och andre Löjtnant 1820. Han tager avsked 1821 och utnämnes till Kammarherre 1823. Han dör i Stockholm den 21/1


(024)
1845. Nils Bielke ingick i äktenskap den 5/8 1827 på Strömsta med friherrinnan Ebba Florentine Sture. Hon var född den 27/5 1808 och dotter till friherre Sten Sture på Strömsta. I äktenskapet blevo barnen , dottern Ebba Charlotte (hon var född 30/6 1828. Hon blev Hovmästarinna hos Kronprinsessan Viktoria och gift med Överhovjägmästare och Ståthållaren Viktor Conrad Ankarkrona som var född 1823 och dog 1912. Ebba Bielke dör i Stockholm 1911). Sonen Ture föddes 1829 och dottern Eva Lovisa född 1832. Alla tre är födda på Sturefors. Om Greve Nils Bielkes död talar Vist kyrkobok följande.

Nils Bielke
Död 22/1 1845, begraven 30/1 1895. Sjukdom Rheumatiska plågor.


(025)
Ålder 52 år 4 mån: 9 dagar. Gift. Född på Sturefors den 13 September 1792.
Fldr: Högvälborne Greve Hr. Thure Gust. Bielke och dess fru Grevinna Catharina,Charl. Hårdh.- Efter aflagd Cancelli examen i Uppsala ingick han vid Lif. Reg. Dragoner 1812. Rivistade Tyska Fälttåget 1813 och 1814. tog afsked ss. Äldste Löjtnant 1820- Kammarherre 1821. Gift 1824 med Fröken Friherrinnan Ebba Florentina Sture, dotter till Översten m:m Högvälborne Friherren Hr. Sten Sture i Uppsala och dess Friherrinna Charl. Beata Florent: Sture f. ?. Haft 3 barn 1 son och 2 döttrar af vhilka den yngsta dottern Eva Lovisa med döden afgått 1834 – Efter nära 10 års lidande af Rheumatiska plågor död i Stockholm onsdags förmiddag kl ½ till 11 den 22 Jan.


(026)
och jordfäst St. Clara kyrka d. 30 ljusdem?. Hans Lik nedsatt i Stureforsa grafven den 14 Febr. 1845.
F l. Dödbok 1804-1863

Den 38 åriga Änkan Ebba Bielke född Sture ingår nytt äktenskap på Sturefors den 11/8 1846 med översten Greve Karl Gabriel Napoleon Kalling. Han var född 1803. Greve Kalling dog 1878 och Grevinnan Ebba 1887 i Stockholm.
Greve Ture Bielke, son av Nils Bielke föddes 1829 den 8:de september på Sturefors. Är 16 år vid faderns död, är student 1849 och blir samma år Fanjunkare vid Livgardet till häst. Han tager officersexamen år 1852 och blir Löjtnant 1854, ryttmästare


(027)
graden 1859, en mycket snabb befodran vid detta Elitregemente. Men nu, vid blott 30 års ålder tar den lovande Officeren avsked, gifter sig och blir en stilla landtjunkare på sitt stora Stureforsgods. Under hans tid bryter den nya tiden in. Så kommer Kinda kanal att gå förbi Sturefors och där blir sluss och lastageplats. I slutet av seklet bygges järnvägen Östra Centralbanan med inte mindre än tre stationer på Sturefors egendomar, Slattefors, Sturefors och Bestorp vilken by i Vårdnäs hör till Sturefors. Men när banan är färdig att tagas i bruk då har Greve Ture gått i ro bland sina fäder i sitt gravvalv i Vist kyrka.
Hans äktenskap stod 7/11 1861 i Stockholm. Bruden var fröken Pauline Ementine Fouche de Otrante. Hon var född på


(028)
(född den 25/8 1837) Nygård i Lofta s:n Kalmar Län. Hon var dotter Överste Kammarjunkaren Hertig Paul Alhanase??? de Otrante i hans andra äktenskap med Adelaide Sofia Vilhelmina Carolina Stedingk.
I äktenskapet föddes barnen:
Nils född den 1/10 1862 dör 21/4 1894
Anna Pauline född den 18/8 1864
Ture Gabriel född den 20/12 1866 död den 2/1 1889
Ture född den 17/6 1869
Ebba Gunilla född den 7/4 1872 död den2/1 1889
Sten född den 16/11 1875
Bengt född den 24/12 1878 död den23/9 1895

Greve Ture Bielke dör på Sturefors den 28/10 1899 och är begraven i Vist Kyrka.
Grevinnan Pauline dör den 22/8 1906 och är begraven i Vist kyrka.
Efter hennes gravsättning är den Bielkeska graven för alltid stängd. Härefter gravsättes släktens


(029)
avlidne på kyrkogården.
En stor sorg bland alla de andra i Ture Bielkes familj fick genomgå var när den lovande äldste sonen och godsarvtagaren Nils Bielke dör bort 25/4 1894. Han var bosatt på Slattefors gård och dog där vid 32 års ålder. Han är begraven i Vist kyrka. Han var gift med Edit Maria Clementine Carlesson. Hon var född 4/7 1863 och dotter till Justitierådet Edvard Henrik Carlesson och hans maka Marie Louise Amore Arvedsson. Bröllopet ägde rum i Stockholm 22/10 1891. I deras äktenskap föddes barnen Gunilla född den 19/1 1893 och Ture Gabriel född den 5/3 1894.
De efterlevande barnen i familjen Greve Ture och Pauline Bielke är nu sonen Greve Ture Bielke född 17/6 1869. Efter studier blir han militär i Livgardets Dragonkår. Volontär 1888


(030)
Löjtnant 1898, Ryttmästare 1908, Major 1919 och avsked samma år. Han var en duktig oficer. Under första världskriget var han Chef för Upplands Landstorm och kustförsvar. Intresserad av musik, var skicklig pianist. Efter faderns död inledde han en process mot sin framlidne broders son. Denne var då 5 år men rätt arvtagare till Sturefors. Men efter Grev Tures mening så var det han, som var den äldste efterlevande sonen efter fadern, som skulle ha arvsrätten. Greve Ture drog dock här det kortaste strået men kunde aldrig glömma än att det var han som förlorat orättvist. Han gifte sig i Stockholm 1899 med fröken Hilda Dahl, dotter till Grosshandlare Olov Dahl och hans hustru Kristina född Berg. I äktenskapet föddes barnen Nils, Gustav Ture, Clas Erik.


(031)
De skriver sig Turesson. Det ofrälse äktenskapet kom åtskilligt rabalder åstad utomkring i Greve Bielkes kretsar men äktenskapet blev lyckligt och det är ju huvudsaken. Major Greve Ture Bielke dör i Stockholm 1926 och är därstädes begraven.
Fröken Anna Bielke född 18/8 1864 förblev ogift och hade sin hemvist på Sturefors till 1913 då hon bosätter sig i sin villa Norrbyholm Grebo s:n. Hon är där ägande flera gårdar i byn Norrby och hon är en av de få Bielkarnas släkt som nått upp till hög ålderdom.
Greve Sten Bielke, Hovjägmästare född 16/11 gav sig efter studier landtbruket i våld. Arrenderade först Viggebyholm – ? under Sturefors sedan Tureholm i Trosa Landsförsamling i Södermanland och sedan ?holm


(032)
i samma Landskap. Sistnämnda gård var han och systern Anna ägare till. Så lämnar han Landtbruket och bosätter sig i Stockholm där han dör 7/6 1945. Hans kropp genomgick eldbegängelse och hans aska vilar i Vist Kyrkogård.
Han ingick äktenskap 1902 med fröken Gertrud Benedikte Estrid Nicoline Arenskog. I äktenskapet föddes barnen Hogenskild född 1903 7/11, Birgitta Margareta född 1906 5/1, Svante född 1907 16/10 och Anna född 1915 20/12. Alla barnen är gifta. Anna med Överläkaren vid Sabbatsbergs sjukhus Bertil Sahlén, docent vid Karolinska institutet R.N.O mm. Han är född 1888. Äktenskapet ingicks 1942. Det var hans andra gifte. Brudgummen var 54 år och bruden 27 år.
Svante , kapten på reservstat vid pansartrupperna samt Disponent i Svenska BP olje?, gifte sig


(033)
1935 med fröken Eva Birgit Carlsdotter Häggström. Hon dör 1997. Barn i detta äktenskap äro Johan Gabriel född 12/4 1937, Nils född 8/3 1940. De kalla sig Svantesson. 1949 25/4 ingår Svante Bielke i äktenskap för andra gången., nu med fru Kerstin Inga Karlsson i hennes andra gifte. Hon är född 27/8 1910.
Birgitta Margareta Bielke gifter sig 1930 10/5 med Gunnar Schultz i hans andra gifte. Han är född 22/11? 1877 och är Direktör i rederifirman And. Smith Stockholm.
Hogenskild har efter ett något svävande liv hunnit med att 1950 ingå sitt tredje äktenskap med May Söderberg. Han vistas utomlands och är bland annat Svensk konsul i Dakar Senegal? i Franska Västafrika.
Greve Sten Bielke var en ståtlig och tilldragande personlighet, glad och vänsäll. En prydnad för Svensk Adel.


(034)
Vi återgå till Sturefors. Greve Ture Gabriel Bielke född på Slattefors i Landeryds socken den
5:te mars 1894 och faderlös redan den 25:te juli samma år. Under hans minderårighet sköts godset utav hans moder samt godsets gamle med gårdens styre erfarne inspektor Jakob Blomberg. År 1912 tager Ture Gabriel studentexamen och bli samma år volontär vid Livgardet till häst. Officersexamen 1914 och blir underlöjtnant samma år. Han tager avsked 1916 och blir 1918 Löjtnant i reserven. År 1922 tjänstgör han tre mån. i Italienska kavalleriregementet Piemont Real. År 1921 utnämnes han till Nämndeman i Hanekinds härad Östergötland, begåvas? med titeln Kunglig Hovstallmästare. Han erhöll en massa förtroendeposter inom Länet säskilt i skogsfrågor. Han nedlade hela sin kraft och stor pliktkänsla


(035)
på sina poster. Bland godsets underlydande åtnjöt han stor popularitet och erkänsla. Därför var saknad och sorgen stor och uppriktig när han hastigt rycktes bort i sin mannaålders kraft den 6:e oktober 1940 något över 46 år gammal. Han är begravd på Vist nya Kyrkogård.
Den 16:de oktober 1916 ingick han äktenskap med fröken Grevinnan Birgitta Marianne Sparre av Sövdeborg?. Hon är född 5:te September 1895 på Kronovall. Dotter till Kammarherre Greve Karl Gustav Sparre av Sövdeborg och Grevinnan Alexandrine Anna Maria Hamilton. I äktenskapet föddes barnen Nils född 22/7 1917 i Stockholm, Gunilla Maria Birgitta född på Sturefors den 8/7 1919, Karl Gutav Gabriel född den2/6 1923 på Sturefors, Catharina Maria Alexandra född den 12/11 1930 och


(036)
Marianne Ebba Thirese född 10/11 1934, Av dessa äro Gunilla gift med den Tyske fursten Friedrick Carl Georg Marie Fugger Babenhausen. Bröllopet stod på Sturefors den 10/10 1942. Paret bosatte sig i Tyskland. Carl Gustav har i statens tjänst uppdrag som attaché dels i London dels i Warschava.
Greve Nils Bielke står som 9:onde huvudman för den grevliga ätten Bielke och som 6:te Fideikommissinnehavare av Sturefors. Den 19:de Maj 1950 ingår han äktenskap med fröken Madeleine Juhlin Dannfelt. Hon är född den 12:te april 1926 och är dotter till generalmajor Kurt Juhin. Dannfelt och hans maka Margareta född Almqvist.


(037)
Och så står vi vid linien vad som varit och vad som skall bli. Lång och märklig är den långa rad av Bjälkarna, män och kvinnor från Kettil med tvåbalkad sköld till Greve Nils Bielke 1950.