Ur Stureforsgodsets historia

Edvin Karlssons ”Ur Stureforsgodsets historia” behandlar i tiden från ca 1790 fram till sekelskiftet 1880-1900. Det är ingen detaljerad kronologisk beskrivning och stora delar av texten är tillämplig inte bara på Stureforsgodset. Den kan anses vara en allmängiltig beskrivning av särskilt torparnas villkor och hur dessa förändrades under 1800-talets gång.

 

Ur Stureforsgodsets historia, del 1

av Edvin Karlsson

Ur Stureforsgodsets historia, del 2

av Edvin Karlsson