Bjärka-Säby Fornhem, vagnslider vid torpet Löten. Löpande lägesrapport

Text och foto: Hans Hansson

För att frigöra utrymme i torpet Lötens ladugård skall ett enkelt vagnslider uppföras mellan ladugården och torpstugan, en stolpkonstruktion med brädväggar under pulpettak. Dimensioner: bredd 7 meter, djup 5 meter. Stolpkonstruktionen skall uppföras av återanvänt virke.

 

Lägesrapport 2014-04-13:

Ivan: –Här skall vagnslidret stå!

Lägesrapport 2014-05-24.

Grässvålen och den översta jorden har ersatts av makadam. Inmätta grundstenar har lagts för de blivande bärande stolparna. Resningen av stolpkonstruktionen har påbörjats.

Lägesrapport 2014-06-02.

Resningen av stolpkonstruktionen är i huvudsak avslutad, viss justering återstår.

Lägesrapport 2014-06-09

Några av de 11 (återanvända) takreglarna justerades på höjden. Brädtak lades på ca. halva takets yta.
Vindskivor sattes upp på vagnslidrets framsida och kortsidan vänd mot Lötenstugan.
Taket täcktes med presenning i avvaktan på leverans av virke och takpapp.

Lägesrapport 2014-06-11

Läggningen av brädtaket avslutades och täckning av detta med takpapp påbörjades.
Det mina sinnen för en vecka sedan uppfattade som en spretig stolpkonstruktion ger nu
intrycket av ett vagnslider i vardande!

Lägesrapport 2014-06-23

Sent under projektets gång upptäcktes att ett antal takreglar är för korta för att möjliggöra ett
normalt takutsprång på vagnslidrets baksida. Kvällen ägnades åt att i konkurrens med pågående VM
i fotboll förlänga de för korta takreglarna.

Lägesrapport 2014-06-30

I fortsatt konkurrens med pågående VM i fotboll utökades taket på vagnslidrets baksida att även täcka de
förlängda takreglarna. Gaveln mot Lötenstugan täcktes med brädor.

Lägesrapport 2014-07-07
Takplåtarna kom på plats, dock återstår någon justering av plåten närmast logen – körvandringen. Reglar sattes upp för brädvägg på vagnslidrets baksida (mot hjorthagen).

Lägesrapport 2014-07-09
Uppspikning av brädvägg och insättning av fönster på vagnslidrets baksida.

Lägesrapport 2014-07-14
Vagnslidrets bakre vägg rödfärgades. Lockläkt uppsattes på gaveln och rödfärgades. Takplåten mot logen – körvandringen justerades.

Lägesrapport 2014-07-21

Nu var det dags! Vissa smärre byggnadstekniska moment återstod på vagnslidret, men i kväll skulle inflyttning ske.
Ett antal större jordbruksredskap skulle flyttas från logen vid Löten till vagnslidret, den största pjäsen var en självbindare.

Flytten var inte helt enkel. För att få ut självbindaren ur logen måste först det till körvandringen kopplade
tröskverket tas ut för att sedan åter sättas på plats. Men med hjälp av många starka armar (och viss maskinhjälp)
uppnåddes Ingmars mål för kvällen. Och i Lötens loge fanns det nu tomma ytor. Uppfattad röst: här kan vi ha logdans …

I vagnslidret står nu diverse redskap/maskiner. Uppfräschning och städning återstår.

Under hela flyttprocessen arbetade Christer J oförtrutet med avslutande byggnadsarbeten.