Källor

Hjortkälla vattenkälla, som troligen givit namn åt torpet, blänker som ett blått öga inne i den mörka skogen. Källan sinar numera under torrår, vilket inte behöver, men kan ha samband med den närliggande bergtäkten.

Hjortkälla vattenkälla 2001-10-29. Foto: Hans Hansson

En förnyad exkursion gjordes 2022-06-02 av Mats Persson och Bertil Tunel. Med stor sannolikhet är detta den riktiga källan som även är utmärkt på kartan över Styvinges ägor 1691. Källan ligger i ägohörnet längst bort i den gamla Hjortkälla kohage som numera är skogbeklädd. Där möttes förr tre socknar, Skeda, Sankt Lars och Vist, numera bara två, Berga och Vist. Här passerade också en stig eller mindre väg till Idingstorp och Äskebäcken.

Källan med gul gränsmarkering 2022-06-04. Foto: Bertil Tunel

Källans koordinater: X:6467272 Y:1491480. Lat 58° 19′ 43″N, long 15° 39′ 35″E.

Det är svårt att hitta några spår av stigen från Hjortkälla till  källan men från ägohörnet tror vi att stigen har gått något hundratal meter som kartan visar.

Byabrunnen är grävd och stensatt i början av 1800-talet och den grävdes troligen därför det blev för långt att hämta vatten från ”Hjortkällas vattenkälla”, när man var som flest människor bosatta här. Vattnet i brunnen är källfriskt och fint. Vid extrem torka kan brunnen sina, t.ex. sommaren 1994.

Brunnen vid Hjortkälla 2001-06-24. Foto: Hans Hansson