Vist kyrka fick brudkrona

Fruarna Olga Johansson och Astrid Wiqvist tillsammans med kyrkoherde Sven M Hultkvist vid överlämnandet av brudkronan.

I samband med pingstdagens högmässa fick Vist kyrka mottaga en värdefull gåva, nämligen en brudkrona som levererats av hovjuvelerare Börje Berglund i Linköping. Det var lilla sykretsen i Bjärka-Säby som efter ett par års arbete lyckats skaffa fram erforderliga medel för ändamålet. Kronan av förgyllt silver samt pärlor och ädelstenar bär flera motiv från Vists nya kyrka och har fått en synnerligen tilltalande utformning.

Omedelbart efter sammanringningen frambars kronan av fruarna Astrid Wiqvist och Olga Johansson till altarringen. Fru Johansson berättade om sykretsens önskan att pryda kyrkan och på detta sätt bidraga till högtidligt bröllopsfirande. Kyrkoherden mottog på församlingens vägnar gåvan, tackade givarna samt förklarade brudkronan invigd för sitt ändamål.

Ur ÖC 1969-05-26