Husby gård

Man kan nog med fog säga, att Vist kyrkby har sina rötter på Husby, kungsgårdens ägor. Där  avsattes en bit mark för den första träkyrkan. I anslutning till kyrkan avsattes också mark för en gemensam kyrkogård. När Kyrkan under 1800-talet behövde mera mark för utbyggnad av kyrkogården gjordes markförvärvet först genom arrende, sedan genom marklösen från Husby gård, vars ägogränser gick ända intill kyrkogårdsmuren.

År  1900 fanns en manbyggnad av timmer, uppförd på 1870-talet. Dessutom måste rimligen ha funnits ett antal ekonomibyggnader.

1919 uppfördes ytterligare ett boningshus av trä. Ladugård av trä uppfördes 1909 och ett magasin uppfördes 1941.

 

Husby gård mitt i kyrkbyn. Idag finns inte Husby kvar
Vist kyrkby 50-tal

Den 16 maj 1975 blev kungsgårdens ödesdag. Då togs det avgörande beslutet om rivning av gården. Någon utförlig arkeologisk undersökning gjordes tyvärr ej av den plats, som med all sannolikhet varit förutsättningen för kyrkbyns tillkomst.

Husby mangårdsbyggnad rivs