VIST PENSIONÄRSFÖRENING

 

Sammanställt av Helge Fransson

Sturefors i januari 2002

 

 

Innehåll
Bakgrund

Föreningens bildande

Deltagarlista

Bidragsansökan

20-årsjubileum 1987

Historik 1967-1987

Sånggruppen

En visa

 

 

VIST PRO.

( Lokalavdelning av Pensionärernas RiksOrganisation )

PRO skall enligt stadgarna vara obundna i förhållande till politiska partier, religiösa samfund och nykterhetsorg.

Vist PRO startades 1967 och firar alltså 35-års jubileum i april 2002.

***********************************

För att visa utvecklingen har jag gått igenom protokoll och andra handlingar som kan belysa föreningens arbete och utveckling Sånggruppen, som omnämns första gången 1978 har otaliga gånger fått beröm för sina insatser vid föreningens möten. Om det har jag skrivit ett särskilt aktstycke. Ett annat inslag som ofta återkommit i protokoll och andra redogörelser är de resor föreningen ordnat. Som t. ex. resan tillsammans med Skeda PRO till Tranås – Vadstena- Omberg. Pris inkl. kaffe 15:- Men resebeskrivningar har alltid återkommit. Utförligt och noggrant har man berättat och verkligen glatt sig, även åt små utflykter.

Ett annat förhållande jag fäst mig vid är att man verkligen slet ut sina ordföranden. Under alla åren 1967- 1990 hade man bara tre personer som ordförande. Henning Novik, Sven Lindqvist och Greta Augustsson.

Snyggt jobbat.

Sturefors i januari 2002 Helge Fransson

 

 

Vist PRO bildas 1967-04-14

Protokoll vid pensionärsträff i Vist församlingshem den 14 april 1967.

Enligt överenskommelse med Östergötlands distrikt av PRO hade Bertha Markman och Henning ( Novik ) inbjudit samtliga pensionärer inom Vist socken till träff med kaffe och underhållning. Vidare skulle man diskutera möjligheterna att bilda en pensionärsförening.

Efter inledande ord av Henning Novik höll konsulent Valter Nilsson ett längre anförande om pensionärsföreningarnas uppgifter och arbetsmetoder. Före och efter kaffepausen underhöll Märta Jonsson och Henning Vingren, Norrköping, med sång och musik. Allsång förekom också. Så vidtog förhandlingarna.

§ 1. Till ordförande att leda dagens förhandlingar utsågs Henning Novik.

§ 2. Beslöts enhälligt att bilda en pensionärsförening, som skulle kallas Vist pensionärsförening, med början den 1 juli 1967.

§ 3. Årsavgiften bestämdes till kronor 10:-, att betalas helårs-, halvårs-, eller kvartals- vis efter medlemmarnas egen önskan.

§ 4. Till ordförande valdes Henning Novik, till kassör för 2 år Abel Johansson, till studieorganisatör för 2 år Bertha Markman, samt Margit Lindh, 2 år och Gunnar Markman, 1 år.

§ 5. Till suppleanter i styrelsen valdes Lilly Santhesson, Ruth Novik, Carl Santhesson C.G. Österlind och Olga Wallman.

§ 6. Till revisorer valdes Elis Gustafsson och Linné Pettersson med Herman Lagerqvist som suppleant.

§ 7. Att representera föreningen vid Distriktskonferens med Östergötlands PRO i Motala den 18/4 1967 valdes Henning Novik med Abel Johansson som suppleant.

§ 8. Visades filmen ” Svenska Röda Korset i u-land”

§ 9 Avslutades träffen med korta anföranden av Valter Nilsson och ordföranden.

 

 

Deltagare i pensionärsträffen i Vist den 14/4 1967.

 

Gunnar Markman

Bertha Markman

Ruth Novik

Henning Novik

Tekla Johansson

Alma Johansson

Ivar Johansson

Abel Johansson

Frideborg Karlsson

C.G. Österlind

Carl Santhesson

Lilly Santhesson

Margit Lindh

Olga Wallman

Herman Lagerqvist

Anna Lagerqvist

Elsa Forsén

Dorothea Johansson

Axel Johansson

Teresia Johansson

Gerda Gustavsson

Eric Valdor

Sigrid Valdor

Anna Karlsson

Axel Nilsson

Maria Nilsson

Emil Sjöberth

Linnéa Sjöberth

Oskar Eriksson

Karl Uhlander

Axel Johansson

Samuel Göransson

Maja Göransson

Elis Gustavsson

Agnes Gustavsson

Sigrid Andersson

Helmer Watz

Karl Fridh

Gerda Fridh

Kriss Enkurs

Malvina Enkurs

Karl Jonsson

Elma Jonsson

Linné Pettersson

Ivar Norrman

Hedvig Norrman

Gerda Jonsson

Nils Drott

Gurli Drott

Gunda Säberg

Ivar Andersson

Greta Österlind

Hjalmar Andersson

Edith Andersson

Ragnar Eriksson

Judith Johansson

Åtomta

    ”

    ”

    ”

Lövingsborg

    ”

Björkelund

Sturefors trg.

Folkskolan

Hovetorp

Lillebo

    ”

Vistgården

Stationen

Sturelid

    ”

Skogstorp

Husby

Boo

    ”

Peenemünde

Sundet

    ”

Midgård

Stafsäter

    ”

    ”

    ”

Pirum

    ”

Krassebo

Kvarntorp

    ”

Odensberg

    ”

Vistgården

Markustorp

Nysätersslätt

    ”

Sturefors Gård

    ”

Skälstorp

    ”

Sågen

Fridhem

    ”

Klampenborg

Grensholmen

    ”

Gunnebo

Gården

Hovetorp

    ”

    ”

Pirum

Gården

Sturefors

    ”

    ”

    ”

    ”

    ”

    ”

    ”

Bjärka Säby

Sturefors

    ”

    ”

    ”

    ”

    ”

    ”

    ”

    ”

    ”

    ”

    ”

    ”

    ”

    ”

    ”

    ”

    ”

    ”

    ”

Linköping

Sturefors

    ”

    ”

    ”

    ”

    ”

Bjärka Säby

Sturefors

    ”

    ”

    ”

    ”

    ”

Bjärka Säby

Sturefors

    ”

    ”

    ”

    ”

    ”

    ”

    ”

    ”

    ”

    ”

    ”

 

 

Bidragsansökan 1967-06-30

Till kommunalfullmäktige i Vårdnäs kommun.

Vist Pensionärsförening anhåller härmed vördsamt, att kommunalfullmäktige ville till föreningens verksamhet under år 1968 anslå medel till underlättande av föreningens verksamhet bland pensionärer inom Vist socken av Vårdnäs kommun. Föreningen är nybildad i år, har nu 47 medlemmar men räknar med betydligt ökat medlemsantal. Dess uppgift är att söka främja medlemmarnas intressen ifråga om trygghet och trivsel; att ordna upplysande föredrag och underhållning; att främja medlemmars studie- och fritidsintressen; samt att bistå medlemmarna med råd och upplysningar i pensions-, social-, och åldringsvårdsfrågor. Föreningen intar en neutral ståndpunkt rörande politik, nykterhetsorganisationer och religiösa sammanslutningar. Som skäligt belopp vågar föreningen föreslå kronor Femhundra ( 500:- )

Sturefors den 30 juni 1967.

För Vist Pensionärsförenings styrelse

Henning Novik Abel Johansson

Ordförande       Kassör.

 

 

20-årsfesten den 24 april 1987

Lokal: Scandic hotell Ryd.

62 medlemmar av 77 kunde närvara

Buss mötte och körde oss hem.

För musiken svarade Göran Gustavsson och Bertil Markman, deras fruar var med som gäster. Festen började klockan 18 med ett välkommen av ordföranden som bjöd till bords.

Middagen: Slottsstek med gurka, gelé och sallad, inkokta päron med mandelgrädde, läsk eller lättöl. Senare serverades kaffe med en god kaka.

Pris pr. person 90:- kr, föreningen betalade.

Efter maten ledde Gertrud Hansson allsången och våra pojkar spelade. Greta Augustsson läste berättelsen om Vist PRO-förenings 20 år. Berättelsen ska sedan delas ut till medlemmarna.

Kvällens överraskning. Maja och Nils Gustavsson överlämnade som gåva till föreningen ett fotoalbum, där det fanns fina bilder från Vist och från föreningens resor och sammankomster. Kraftiga applåder blev allas vårt tack för den fina gåvan.

Sven Lindqvist framförde medlemmarnas tack till de som arbetat för att det skulle bli en trevlig fest.

Göran och Bertil spelade upp till dans som uppskattades av både dem som dansade och dem som tittade på. Lite minus. Då det som vanligt är fler damer än herrar blir det att damerna som får sitta, för att inte kavaljererna räcker till.

Klockan 23,30 kom bussen och hämtade oss. Ett fyrfaldigt leve för vår förening utbringades i bussen och vi var överens om att 20-åringen firats på ett värdigt sätt.

 

 

En berättelse om Vist PRO-förening 1967-1987.

Vid ett möte med pensionärer i Vist den 14 april 1967, beslöts att bilda en PRO-förening. Till styrelse valdes Henning Novik ordf., Abel Johansson kassör och Margit Lind sekr. Övriga i styrelsen Berta och Gunnar Markman. Föreningen fick vid starten 47 st. medlemmar. Av dessa finns fortfarande 3 st. med i föreningen. Årsavgiften bestämdes till 10:- kronor.

Redan den 24/7 67 startades den första dagsresan tillsammans med Skeda PRO. Resväg: Sturefors-Kisa-Tranås-Omberg-Vadstena. Resans pris 15:-kr med kaffe.

23/9 67 var Erik Tengdelius från Korpen här och bildade en gymnastikgrupp, den fick vid starten 12 st medlemmar, 1969 var det 23 st som gymnastiserade.

Första styrelsen förstod väl att det måste finnas kaffe på mötena. 27/11 67 fick Berta Markman hand om kaffekokningen och allt som blir däromkring. Lite senare valdes Lilly Santesson att hjälpa henne. Inte förrän 1974 utökades festkommittén med Vera Larsson, Sigrid Hildén och Gurli Drott.

Kassören hade inte mycket pengar att röra sig med de första åren. 1967 fick vi 500:- kronor i kommunalt anslag från Vårdnäs kommun. Paketauktioner gav tillskott i föreningskassan, även lotterier.

Den 10/10 1975 hade föreningen den första offentliga försäljningen som gav till kassan 3448:- kronor. Därefter har vi haft en årlig återkommande auktion och försäljning för att få pengar till kassan.

1967-1976 var det 4 ibland 5 möten per år, sedan har det varit månadsmöten lika som nu.

En studiecirkel i ämnet ”med ålderns rätt” startades 1969. Litet om hobbycirklar finns omnämnda i protokollen.

1974 fick föreningen en ordförandeklubba av Bror Bolin.

I 11 år var Henning Novik ordförande i Vist PRO, i protokollen finns väl dokumenterat den första styrelsens arbete för att aktivera föreningens medlemmar. Flera medlemmar var ute på olika kurser och det var god underhållning på mötena.

Av naturliga skäl blev det en del ändringar i den styrelsen . Efter Gunnar Markman blev Edvin Ilje vice ordförande år 1973 och därefter Sigrid Hildén. Vera Larsson blev sekreterare efter Margit Lind. 1978 valdes Sven Lindqvist till ordförande, Martin Jakobsson till v. ordförande och Maja Lindholm till vice sekreterare. Från föreningens början till 1979 var Abel Johansson kassör, till hans efterträdare valdes Olle Sundberg.

Med Sven Lindqvist stora kunnande och Olle Sundbergs energi började nu en ny tid. Då ordf. och kassör bodde grannar, var det ofta PRO det handlade om när de träffades.

Den 23/11 1978 omnämns vår sånggrupp för första gången och då med Sundberg som ledare. Studiecirklar kom igång. På årsmötet 1981 valdes Olle Sundberg till studieorganisatör. Sven Lindqvist ledde en cirkel för studieledare här i Sturefors, deltagarna där blev till stor hjälp i studiearbetet. Vi har sedan haft 3 och 4 cirklar årligen i framför allt litteratur, där vi har läst om olika landskap och sedan gjort sommarens resor dit. Linköpings historia 5:e delen har vi studerat. Resar-Herman har vi läst om och även haft besök av. På våra möten har vi haft god och glad underhållning av vår sånggrupp. Våren 1985 var vi ute i närradion och presenterade vår förening.

1982 valdes Maja Lindholm till sekreterare efter Vera Larsson. 1984 ändrades åter styrelsen. Sven Lindqvist slutade efter 6 år som ordförande. Till hans efterträdare valdes Greta Augustsson. Styrelsen fick i övrigt följande sammansättning: Olle Sundberg kassör, Tyra Jakobsson sekreterare, Erik Fredriksson vice ordförande och Vera Larsson vice sekreterare. Allt var bra till efter årsmötet 1985 då Olle Sundberg blev sjuk och senare avled. Olle Sundberg hade då uppdrag som kassör, studieorganisatör, reseledare, sångledare och att representera föreningen. Vi blev med ens utan bemanning för alla dessa uppdrag. Då märktes sammanhållningen i föreningen, de som kunde ställde upp efter bästa förmåga för de olika uppdragen. När vi sedan vid halvårsskiftet fick välja Herbert Fahlén som kassör, var det bra.

1973 – då samarbetskommittén i Linköping startades – var Henning Novik med i den. Samarbetskommittén ändrade sedan namn och fick heta Linköpings Samorganisation. 1974 kom stadgar till kommunala pensionärsrådet och även där blev Henning Novik invald. I samorganisationen och kommunala pensionärsrådet blev sedan Sven Lindqvist invald efter Henning Novik och därefter Greta Augustsson som fortfarande har dessa uppdrag.

Det finns många namn som här skulle nämnas, många som har gjort så mycket för föreningen, arbetat på mötena, arbetat hemma med fina handarbeten som vi sedan sålt på auktion eller lottat ut. Vi arbetar nu med att värva nya medlemmar till vår gemenskap. Vi har våra studiecirklar för att skall kunna läsa och diskutera med varandra. Vår strävan är att göra mötena trevliga med god underhållning, att hitta nya resmål som berikar vårt minne. Med det goda arbete som utförts av alla i föreningen hoppas vi på en god fortsättning på Vist PRO-förening för en ny 20-årsperiod.

Avskrivet i febr. 2002 Helge Fransson

Anm. Inga anteckningar finns som visar vem som skrivit ovanstående. En del förkortningar har skrivits om i klartext.

 

 

Sånggruppen inom Vist PRO.

Sånggruppen omnämndes första gången i föreningens handlingar den 23 nov. 1978, då under ledning av Olle Sundberg. Sånggruppen har därefter ofta förekommit som underhållare och varit mycket uppskattad av medlemmarna samt på övriga platser där de uppträtt. Under många år har nu Gertrud Hansson varit sångledare.

Ett exempel på uppskattning finns i ett brev från september 1989 där församlingens kyrkoherde Hans Eneroth skrev: ”Kära vänner i PRO i Vist församling. PRO i Vist gör en synnerligen fin insats för våra pensionärer. Programmet är alltid intressant och fullmatat med begivenheter. Faktum är att jag ofta känner det som om det vore ”församlingens verksamhet”. PRO gör ju en – med kyrkliga ögon sett – viktig diakonal insats genom att erbjuda gemenskap i olika former, utflykter, kamratligt stöd etc. Att PRO-kören numera är ett fast inslag i vårt gudstjänstliv framför allt på Stadsmissionens kyrksöndag i oktober förstärker bara mitt positiva intryck. Jag är glad för samarbetet PRO – Vist församling. Det skall bevaras och utvecklas.

Med bästa hälsningar för Vist församling

Hans Eneroth kyrkoherde”

 

I handlingarna som sparats i arkivet finns en del sångtexter, i de flesta fall avskrifter av kända visor.

En visa får jag svårt att undanhålla ev. läsare den kommer på separat blad.

Sturefors i febr. 2002. Helge Fransson.

 

 

Visan som jag hittade i arkivet.

Melodi: Mossbelupen hydda————–

 

1 Kära gamla sockenbor, god dag, god dag !

Vi vill gärna presentera oss ett slag.

Pensionärer är vi alla utav gammal ädel sort,

det kan ingalunda resoneras bort.

2. Nödens år på artonhundraåttisju (nittisju )

Blev vi satta hit till världen, jag och du.

när vi kom till jämmerdalen, sa vår dyra moder så:

”om det ändå bleve riktigt folk av dej ändå ”

3. Vi kom hit till världen i ett kök nå´nstans

utan minsta jordemoders assistans

inga barnavårdscentraler sedan synade oss små.

Tänk, att det har blivit folk av oss ändå.

4. Mamma fick ej mödrahjälp av något slag

Inte heller några flotta barnbidrag.

Inget krus och lite passning har vi fått se´n vi var små.

Tänk, att det har blivit folk av oss ändå.

5. Vägen bort till skolan fick vi vackert gå.

ingen skolskjuts fanns som stod och vänta på.

Uti tretti graders kyla frusen blev varenda tå.

men det blev allt riktigt folk av oss ändå.

6. Någon skolbespisning såg vi aldrig till

Men därhemma fick vi pära, gröt å sill.

Strömmingen vi åt var ”rö” och osten grön och mjölken blå.

Tänk, att det har blivit folk av oss ändå.

7. Ingen doktor kom och såg om vi var klen.

Värkte tanden fick vi pallra oss till smen.

Svett och sot och blod och tårar flöt, när tanden gav sej å.

Tänk, att det har blivit folk av oss ändå.

8. Aldrig tala man om vår intelligens.

Var och en fick ha sin egen kunskapsgräns.

Dum va dum, och klok va klok, det är väl enkelt att förstå.

Men så har det blivit folk av oss ändå.

9. Undervisningen i sexuella ting.

Det var saker som man helst fick gå omkring.

Storken fanns ju då för ti´n och den fick man lita på.

Tänk, att det har blivit folk av oss ändå.

10. Men nog fick vi lära oss förutan prut.

Att vi skulle snyta oss och veta hut.

Vara hövliga och frukta Gud och kungen likaså.

Det var därför det blev folk av oss ändå.