Vist skytteförening
100-årsjubileum 2002

Vist skytteförenings grundare och första ordförande var godsägare Oscar Ekman .

Det var nämligen 1902 som godsägare Oscar Ekman Bjärka-Säby lät sammankalla försvarsintresserade i socknen till ett möte. Elis Björkman föreningens sekr. under många år, berättar om några stolpar i föreningens historia. Vi vet ej så mycket om denna händelse, inte förrän vid 10 års jubileet är det klart att medlemsantalet var hela 80 st. Beväpningen dessa första år var 12 mm Remingtongevär, de anställda vid Bjärka-Säby som var skytteintresserade fick på arbetstid sitta i Hovetorps magasin och ladda patroner till dessa vapen. Men det dröjde inte så länge förrän godsägare Oscar Ekman köpte 12 st mausergevär m/96. Med den tidens mått mätt var föreningen mycket välutrustad. Man kan väl säga att på den tiden kom ej skytten till skjutbanan, utan skjutbanan till skytten, då inte mindre än fyra skjutbanor anlades. Storängen Bjärka Säby, Eriksberg Hovetorp, (samma plats som nu) Stohagen Sturefors samt Persbo Stafsäter. Det verkade som om församlingsborna skulle ana ofred, ty 1913 var medlemsantalet uppe i hela 118 st med 10653 skott lossade. 1916 sköt man 12669 skott. Efter första kriget sjönk aktiviteten och bara en skjutbana användes, den vid Bjärka-Säby. Bottenåret var 1937 med 19 medlemmar och 1495 lossade skott.
Andra världskrigets allvar återspeglas naturligtvis, men kanske inte så mycket ändå. Det verkliga uppsvinget började först när nuvarande skjutbanan vid Eriksberg togs i bruk år 1947. Medvinden ökade året därpå då den första ”Esselte matchen” gick av stapeln. Skyttetävlingar i fältskytte som hölls 2 gånger årligen mot Esselte skytteklubb i Stockholm var verkliga folkfester. Det var hård konkurrens om platserna i laget.

 

Skytte

Tävlandet höll på till 1956. 1952 firades 50-års jubileum med stor fältskjutning, 345 skyttar från hela Östergötland deltog. Det året lossades 28000 skott. 1962 invigde föreningen sin paviljong, som förut varit skogsarbetarbarack vid Bomanstorp. 1963 hade föreningen sin största medlemssiffra någonsin, 122 st.
I början av 60-talet börjades en satsning som pågår fortfarande, en omfattande rekrytering av ungdomar.

Föreningens ordföranden genom åren har varit:

1902-04 Godsägare Oscar Ekman, Bjärka-Säby
1904-05 Patron Thor Lundblad, Stafsäter
1905-20 Direktör Georg von Zweibergk, Bjärka-Säby
1920-22 Direktör Sigfrid Fredriksson, Bjärka-Säby
1924-37 Befallningsman Karl Kullin, Bjärka-Säby
1938-41 Arrendator Oskar E Johansson, Skogs Norrgård
1942-45 Skogvaktare Oskar Karlsson, Bjärka-Säby
1946-88 Agronom Oscar Ekman, Bjärka-Säby
1989-94 Per-Åke Larsson, Bjärka-Säby
1995- Göte Karlsson, Sturefors

I luftvapenhallen