Sammanställning av inköp per varutyp

Nedan visas en sammanställning av flertalet inköp av olika varutyper samt deras pris. 
För flera varutyper anges inte inköpt mängd i kontraboken. 
De i särklass största inköpen rör kaffe och socker som tillsammans står för nästan hälften av kostnaden. Värt att notera är att det inte finns några inköp av mjöl, vilket kan förklaras av att för en smed anställd på Sturefors ingick detta i lönen. Inte heller inköp av kött, förutom lite ”korf”, och mjölk förekommer. Egen ko och gris?

Beroende på svårigheter med tolkningen av Kontra-Boken är förteckningen nedan ej komplett.

.

VaraPrisInköpsmängd per köptillfälleSumma
Almanack0:14114
Anjovis0:351+1+1+1+11:40
Band0:12/bunt1+1+2+2+2+3+1,5+1+11:74
Charlett0:60160
Domestik0:32/m1+1+5+2,5+7+2,56:08
Fisk0:5/kg1,155
Fotogen0:20/liter3+3+2+3+2+3+3+3+2+3+3+3+3+37:80
Fönstervadd0:98198
Garn blekt N:o 200:960,548
Garn oblekt N:o 301:0011:00
Garn N:o 401:15/nystan11:15
Garn0:57157
Gas0:30/liter1+1+1+1+1+1+1+12:40
Gummiremsor0:30130
Häftkarta0:061+112
Jest0:051+2+2+1+1+2+2+2+1+1+1+1+2+1+1+21:15
Jus0:101+3 40
Kaffe1:25/kg1+1+2+2+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+
1+0,5+1+2+0,5+2+2
33:75
Kanel0:101+1+0,5+135
Kardemumma0:101+0,5+1+135
Klocka0:25125
Knappar0:08/dussin216
Korf0:13/hg3+5+5+2,5+3+4,52:99
Kryddpeppar0:17/hg1+1,543
Lagerberslöf0:0313
Lampglas0:151+130
Mandel0:051+215
Mannagryn0:50/kg0,5+0,550
Muskot0:0414
Papper0:15115
Pommeransskal0:10110
Resårband0:0515
Risgryn0:351+1+1+1+1+1+12:10
Russin0:16116
Sagogryn0:800,2520
Salt0:05/kg1+1+220
Senap0:40/kg140
Sill0:35/kg2+2+4+3+2+1+2+2+1+2+2+2+2+1+2+211:20
Sirup0:42/kg1,5+1,7+2+1,7+2,5+1,54:58
Skedar  20
Skoband0:061+112
Småbröd0:251+2+21:25
Smör2/kg0,5+0,5+0,5+0,25+0,5+0,5+0,5+0,57:50
Snus0:851+1+1+0,25+1+1+0,3+15:57
Socker0:60/kg2+7+2+2+3+4+1+1+1+1+3+3+2+2+2+3+2+
1+1+1+1+1+7+3+3,7
35:82
Soda0:12/kg1+1+136
Spetsar0:10/aln550
Starkpeppar0:24/hg0,5+136
Såpa0:46/kg0,5+0,5+2+0,5+0,2+0,5+0,5+0,5+2+0,5+0,5+0,54:60
Trådrulle0:10/st2+2+1+2+2+2+3+21:60
Tvål0:101+1+1+1+1+3+1+11:00
Tändstickor0:101+1+1+140
Ätticka0:20120
  Summa144:78