Förteckning över banmästare och banvakter vid Östra Centralbanan inom Vist socken​

BANMÄSTARE i Bjärka –Säby.
1913-1929 Gustav Bordin Född 1869
1929-1937 Johan Lindqvist 1874
1937-1938 Johan Karlaard 1889
1939-1961 Emanuel Österlind 1897
1961-1962 Göte Karlsson 1915.

Banmästareområdet drogs in år 1962.

BANVAKTER
Stuga nr 3,Vist.

1902-1903 Karl Emil Lindqvist 1870
1903-1920 Herman Andersson 1875
1920-1929 Carl Johansson 1875
1930-1941 Erik Olsson 1879
1941-1945 Karl Gustav Lind 1911
1945-1954 Ivar Johansson 1893

Brovaktstuga nr 4,Risnäs
1901-1903 Gottfrid Hammarlund 1869
1903-1912 Carl Johansson 1875
1912-1942 Hjalmar Carlsson 1879
1945-1954 Elis Gustavsson 1895

Sträcka nr 4 Hovetorp ( egna bostäder till 1911)
1902-1903 Herman Andersson 1875
1903-1904 Gustav Andersson 1875
1905-1906 Axel Andersson 1876
1906-1907 Oskar Lundberg 1881
1907-1911 Gustav Andersson 1883
1912-1912 Hjalmar Carlsson 1879
1912-1920 Carl Johansson 1875
1920-1939 Sigfrid Olsson 1876
1939-1946 Axel Axelsson 1892
1946-1957 Nils Pettersson 1916

Sträcka nr 5 Bjärka-Säby.
1902-1903 Per August Andersson 1874
1903-1903 Carl Johansson 1875
1904-1906 Oskar Sjöberg 1876
1906-1907 Axel Andersson 1876
1907-1917 Johan Andersson 1884

Stuga SJ nr 715 (från 1941) Bjärka-Säby.
1941-1946 Ernst Liljedahl 1886
1946-1962 Gunnar Svensson 1918

Uppgifterna hämtade ur boken
Östra Centralbanan av Adell/Brännlund.

Överfört till datorhantering i sept 2000
Helge Fransson.