Noteringar om kommunalkontoret

 Av Gunborg Kaliff 2004-04-20

Efter den sammanslagning av Vist, Vårdnäs och Skeda till Vårdnäs kommun som ägde rum 1951 var Oscar E. Johansson kommunalkamrer. Han bodde sedan 1950 i Nordanbacka, där även kommunalkontoret inrymdes i de två östra rummen på nedre botten. Tidigare brukade Oscar och Elise Johansson Skogs Norrgård.

År 1960 startade Sparbanken en filial i Sturefors i kommunalkontorets lokaler och den följde sedan med till det nya kommunalkontoret beläget i Husbys röda hus. Filialen, som upphörde under 1968, bemannades av Oscar E. Johansson och mig.

Under hösten 1960 genomfördes i hela landet en Folk- och Bostadsräkning, där en ganska omfattande blankett skulle fyllas i av varje hushåll med uppgifter om samtliga boende, även yrke och utbildning. Vidare skulle uppgifter om bostadens ålder och standard fyllas i. För gamla bostäder fanns olika tidsperioder angivna att kryssa i. Till att granska dessa blanketter samt samla in uppgifter som saknades fick jag hjälpa till. Ett tidsödande arbete, då många protesterade och tyckte att mycket av det som skulle fyllas i var onödigt. Vad beträffar husens ålder så hade Oscar E. J. stor kännedom, men det blev ändå en del gissningar.

När det kom besök till kontoret så bjöd vi ofta på kaffe och wienerbröd som inhandlats på Gerd Hultgrens Kafé och Bageri. Östergötlands godaste Wienerbröd fick vi höra ibland.

Fram till slutet av1960-talet var det vanligt med besök på kommunalkontoret av romer, då kallades de zigenare. De fick bara stanna en viss tid inom varje kommun och hade då rätt till visst bidrag per person samt t.ex. nya bildäck, för nu var romerna bilburna, tälttiden var förbi. Det gick ganska livligt till när de kom in på kontoret, för de hade många barn.

År 1966 gick Oscar E. Johansson i pension och Olof Johansson blev kommunalkamrer. Han var tidigare anställd vid kommunalkontoret i Malmslätt. Vi var nu två heltidsanställda och två på halvtid. Nu ökade arbetsuppgifterna på grund av nyexploateringen och jag minns att protokollet från Byggnadsnämndens sista sammanträde i december 1970 omfattade 100 paragrafer.