Vist eller Sturefors - det är en knivig fråga

Ur Folkbladet Östgöten torsdag 30 mars 1967

Av MONA EDVARDSSON –

– Ja folk som ska komma och hälsa på dem åker ända bort till Bjärka-Säby innan dom förstår att dom är fel fel väg. Det är klart det ska heta Sturefors och inte Vist så det äntligen blir någon ordning.
  – Sturefors det är slottet det, och Vist det är byn. Så har det alltid varit, tycker en gammal dam. Född i Sturefors, men bosatt nästan hela sitt liv i Vist.
  – Sturefors är förstås ett bra namn, men så är det kyrkan. Den kan man inte byta namn på, för inte tycker jag i alla fall att det kan stå Sturefors kyrka i predikoturerna. Där måste det i alla fall stå Vist kyrka, säger en Sturefors-Vist-fru som flyttat hit från Södertälje.

Det handlar alltså om Vist kyrkby i Vårdnäs kommun med postadressen Sturefors. Förvirringen i ”byn” är fullkomlig. På alla kartor står det Vist, på alla vägskyltar Vist, men järnvägsstationen i Vist heter Sturefors och på alla brev står det Sturefors. Ursprungligen togs namnfrågan upp i egnahemsföreningen – Vists mäktigaste organisation – dit 75 procent av innevånarna är anslutna. Vist har varit en by till inte allt för länge sedan. Sedan tomtpriserna sköt i höjden i Linköping bor det mest ”Linköpingsbor” i Vist. Byn har vuxit från by till villasamhälle. Äldre Vistbor som tycker Vist ska hetta Vist kallar Linköpingsborna som är i majoritet i egnahemsföreningen för ”nybyggare”. ”Nybyggarna” som inte visste vad Vist var förrän de flyttade dit, vill att Vist ska heta Sturefors, precis som de trodde namnet på samhället var där de köpt sig en villa.

– Det är järnvägsstationens fel, säger kyrkoherden i Vist, Sven Hultkvist. Ingen människa kallade Vist för Sturefors innan man döpte järnvägsstationen till Sturefors för 70 år sedan. Kyrkoherden tillhör Vist-anhängarna, fastän har blivit en smula mer positivt inställd till namnet Sturefors, sedan han hade sina vägar förbi Ulricehamnstrakten. Där såg han en skylt som det stod, just det – Vist kyrka på.
Mot sig har kyrkoherden bland annat kyrkvaktmästaren Gunnar Kleist, som anser att Sturefors liksom är ett mera innött och gångbart namn.

KYRKAN SKA HETA VIST

– Men kyrkan den ska heta Vist kyrka. På den punkten är jag mycket bestämd säger Gunnar Kleist
På kommunalkontoret är förbistringen lika stor som inom kyrkan.
Unge kommunalkamreren Olof Jonsson, ”nybyggare”:
– Alla säger ju Sturefors, då är det väl lika bra att det får heta Sturefors.
Gamle kommunalkamreren Oscar Johansson, ”gammal Vist-bo”:
– Så länge jag minns så har det alltid hetat Vist. Jag är motståndare till namnet Sturefors, absolut. Men jag är för gammal att strida. Stationen lägger dom ju snart ner och poststationen kommer i alla fall snart att heta Linköping fyra eller Linköping sex eller något liknande. Då kan det väl lika gärna heta Vist. Vist är minsann inte något bihang till slottet längre. Jag tror inte greve Bielke på Sturefors tycker att namnet också ska omfatta samhället, förklarar Oscar Johansson. Har någon frågat honom, förresten?

Ännu ett tungt vägande namn för namnet Vist. Kapten Karl Axel Hall, grundare och mångårig ordförande i den mäktiga egnahemsföreningen. (Den lär förresten heta Sturefors villaägareförening.)

Men det är nog ändå folket på ”gatan” som kommer att segra. De vill att Vist ska heta Sturefors.
Som fru Alice Albinsson till exempel:
– Det är ingen människa här som kallar Vist för något annat än Sturefors.

Kommunalfullmäktige hade frågan uppe till behandling vid tisdagskvällens sammanträde. Det blev inget svar på frågan om namnet skall vara Vist eller Sturefors. Fullmäktige beslutade återremittera ärendet till kommunalnämnden som fick i uppdrag att företa en utredning för att utröna vem det egentligen är som skall besluta i namnfrågan.

Kyrkvaktmäst. Gunnar Kleist: – Samhället ska heta Sturefors, men kyrkan får dom inte byta namn på. Kyrkoherde Sven Hultkvist: – Det är järnvägsstationens fel. När den ändå ska läggas ner, ge samhället namnet Vist. Kommunalkamrer Olof Jonsson: – Alla säger ju Sturefors, då är det väl lika bra det får heta Sturefors, så det äntligen blir någon ordning. Kommunalkamrer Oscar Johansson:  Det ska heta Vist. Samhället har hetat Vist så länge jag minns. Fru Alice Albinsson: – Klart Oscar Johansson vill att det ska heta Vist. Det var väl han som ordnade dit de där skyltarna som det står Vist på.