Vist kyrkby - Sturefors villasamhälle

Sturefors nuvarande samhälle är byggt på mark som ursprungligen tillhörde någon av gårdarna:

  • Husby

  • Rävantomta prästboställe

  • Nordanbacka komministerboställe

  • Norrbergagårdarna

 

Före 1900 fanns med några få undantag bara byggnader som tillhörde någon av gårdarna ovan. Det viktigaste undantaget var naturligtvis kyrkan men dessutom fanns bl. a Bomtorpet från början av 1700-talet, klockargården Katrineberg från 1835 och Klampenborg från 1860-talet. Katrineberg och Klampenborg med läge intill kyrkan respektive vägen mot Linköping kom så småningom att bli diversehandlar.
I det följande ges korta beskrivningar av de byggnader som fanns eller funnits fram till ca 1950.

Gårdsbebyggelsen plus lite till före 1900:

  • Kyrkan och skolan

  • Husby

  • Rävantomta

  • Nordanbacka

  • Norrberga

Byggnader tillkomna under perioden 1900-1950.

Kortkort beskrivning av vad som därefter komma skulle.