Wessentorp gård

Anders Ekdahl 2016

Nedanstående intervju och faktainsamling gjordes under 2016. Året efter det övertogs Wessentorps jordbruk av
Nils-Erik och Katarina Lindh (Ringsnäs). Anders Ekdahl bodde kvar i mangårdsbyggnaden med sin fru Lotta.
Men under april 2020 avled den siste bonden på Wessentorp efter en tids sjukdom. Hans intresse för gårdens, och
bygdens historia har satt spår i Wist Hembygdsförening. Vi minns hans engagemang och goda humör med värme.

Historik – Bakgrund – Gårdsfakta

Anders Ekdahl intresserar sig för gårdens historia och kan berätta att Wessentorp har ett ursprung ända tillbaka till 1100-talet. Gården finns omnämnd redan 1360 i samband med Bo Jonsson Grips ägande av Bjärka (Bjärkaholm). Wessentorp ligger under Bjärkas domäner än idag och är således en arrendegård.

När Anders Ekdahl under våren 2017 avslutar sitt uppdrag som arrendebonde är det följdaktligen en ganska lång linje av arrendatorer som får sitt avslut med detta(!)

Ingen tar vid på Wessentorp efter Anders utan granngården Ringsnäs (Nils-Erik och Katarina Lindh) utökar med den sina åtaganden gentemot Bjärka-Säby. Antalet arrendegårdar i Vist minskar från tre till två.

Anders är tredje generationen av Ekdahlfamiljen som brukat gården. Farfadern kom till Wessentorp 1908. Anders tog över efter fadern Tage 1978 men hade innan dess arbetat med jordbruket i flera år och utbildat sig för det.

Som produktionsenhet består Wessentorp av 68 hektar åker och 40 hektar betesmark. Skogen som hör till (ca 100 hektar) sköts av Bjärka-Säby.

Djuruppfödningen har bestått av nötkreatur eller köttdjur. Under 2016 bestod den av 45 dikor plus tjurar och småkalvar. Totalt ca 145 djur. Raserna har framförallt varit Hereford och Simmental.

Produktionen har de senaste tio åren varit ekologisk enligt EUs regler (ej KRAV).

Med ekologiskt blir stöden från EU lite större. Anders berättar hur detta räknas ut:

1 ko räknas som en djurenhet. Åkerenheten 1 hektar tillsammans med en djurenhet ger 1600kr i bidrag per år.”

Odlingen har till stor del utgjorts av vall omväxlande med spannmål.

Anders har själv utfört en stor del av gårdsarbetet, men han hade under några år hjälp av en av sina söner. Ibland även av sommaranställda ungdomar. Under de senaste åren har han haft en anställd medhjälpare som en delad resurs med granngården Ringsnäs.

Wessentorp har som de andra gårdarna i Vist ingått i samarbetet Maskinkontakt, och har därför kunnat spara kostnader för inköp av dyra maskiner som skördetröska och annat.

Utdrag ur intervjuer med Anders Ekdahl, maj 2016:

Anders Ekdahl beskriver arbetet under sommartid

Anders Ekdahl kommenterar hur det är att vara arrendebonde

Det är ofta mer jobb i dagens jordbruk menar Anders Ekdahl

Nostalgi över gamla maskiner är en trend bland bönderna även i Vist

Arbetet med gemensamma maskiner innebär kort varsel och snabba ryck

Bilder från arbete på gården 2016

Samtliga bilder: Lars Jonsson