Flytt av magasinet på Tacketorp till Löten i Bjärka-Säby Fornhem

Flytten finansieras av Leader Folkungaland

Text och bilder: Hans Hansson

 

Flytten har nu, 2012-05-24, påbörjats.

På själva magasinsbyggnaden har den in- och utvändiga panelen avlägsnats som förberedelse för uppmärkning av varje stock.

Den blivande uppställningsplatsen vid Löten har grävts ur, dränerats och återfyllts med makadam. I panoramabilden ovan ses platsen långt ut till höger.

Nästa moment: transport och utplacering av grundstenar.

2012-06-04 Grundstenar har kommit på plats. Dessutom fanns flyttningsprojektets projektledare Kåre Persson på plats. Kåre är i botten byggnadsingenjör. Han grundade 1969 företaget Kåres Byggservice med verksamhet främst beträffande om- och tillbyggnad av äldre fastigheter.

2012-06-10 I dag har grundstenarna för magasinet finjusterats och grunden är nu klar för att ta emot huset!

Nedmontering av magasinet i Tacketorp på börjad 2012-07-12 och avslutad 2012-07-24.

2012-07-17 Golvläggning påbörjad

 

2012-08-15

Magasinet från Tacketorp börjar ta form på sin nya plats vid Löten i Fornhemmet! Resningen av stommen försvårades i början av att två syllstockar var kraftigt angripna av röta och behövde bytas. I kväll tog arbetet fart. Stockarna är tunga, och ytterligare en stock behövde ersättas, men nu ligger 23 stockar på plats, se bilder från dagens arbetspass!

2012-08-20

Resningen av stommen till magasinet från Tacketorp går framåt! Under kvällens arbetspass lades ytterligare 4 stockvarv. Bjälkarna som bär upp golvet till övervåningen kom på plats och golvet lades provisoriskt. Se bilder från kvällens arbetspass.

Kvällens arbetsstyrka, se bild, från vänster: Pelle Lindh, Ivan Thorn, Hasse Lindh, Jan-Olof Thorn, Ingmar Carlsson, Greger Andersson, Lennart Karlsson och Per-Erik Johansson.

Utöver arbetet på Tacketorp magasin gjordes också en mindre reparation på Lötens ladugårdstak.

Torsdag 2012-08-23

Enligt planerna skulle kvällens arbetspass ägnas åt att ”lusa i” friskt virke i två svårt rötskadade stockar. Arbetet gick bättre än planerat, när skymningen började falla var inte bara de rötskadade stockarna kurerade, hela husets stomme exklusive gavelspetsarna var på plats! Gavelspetsar och takkonstruktionen nästa!

Torsdag 2012-08-30

Montering av de båda gavelspetsarna och kronstocken.

2012-09-03

Den tio man starka arbetsstyrkan satte upp de 14 sparrarna (eller rafter, kärt barn har många namn) mellan det översta stockvarvet och kronstocken (kroppåsen) som skall bära taket. Flera av sparrarna hade rötskador som åtgärdades. Nya hål borrades för hand med museala dymlingsborr för dymlingar mellan den översta och närmast underliggande stock på magasinets baksida.

Vid Tacketorp hade magasinet ett tegeltäkt s.k. åstak, i stället för tegel skall det nu bli ett torvtak. För att kompensera för det tyngre torvtaket skall nya sparrar monteras mellan de ursprungliga. Fyra nya sparrar av blivande åtta tillverkades under kvällen, uppsättning får vänta till nästkommande arbetskväll.

 

Lördag 2012-09-08

Samtliga sparrar och läkten som skall bära takbrädorna (så när som ett par löpmeter) sattes upp under ett kvällsarbetspass 2012-09-06.

Under (lör)dagens arbetspass lades magasinets hela brädtak på plats under intensivt hamrande. Därutöver lades tre våder underlagspapp på takets framsida.

Torsdag 2012-09-13

Utgångsläget efter arbetspass 2012-09-10: Margit Ekman hade bidragit med en taklagskrans. Taket helt täckt med underlagspapp. På magasinets framsida hade nederkanten på brädtaket sågats rakt.

I konkurrens med Ulrika marknad sågades under kvällens arbetspass taket på magasinets baksida rakt i nederkanten. Vindskivor sattes upp på den södra gaveln. Beslag för mullbrädan sattes upp på takets framsida.

Måndag 2012-09-24

Här kommer några bilder från måndagens arbete med magasinet från Tacketorp. Under den timme jag var där jobbade Ivan och Bernt med ”dörrprojektet”, Bertil och Karl-Erik med fönstren på gavlarna. Senare under kvällen anslöt Ingmar, Greger och Anders, medförande en trappsten från Vässentorp Som framgår av bilderna är vindskivorna och vattenbrädorna tjärade och rödfärgning av timmerstommen ”är på gång”

Tisdag 2012-11-02:

2012-11-20:

Fredag 2013-04-26 SEDUMTAK PÅ MAGASINET FRÅN TACKETORP 2013-04-26

Klockan 07:30 ringde Ingmar: Nu är de i Ryd, klockan 9 kommer de till Fornhemmet! Samtalet gällde leverans och läggning av det beställda sedumtaket på det från Tacketorp flyttade magasinet.

Som förberedelse inför leveransen av sedumtaket lades i söndags (2013-04-21) en Platonmatta ovanpå pappen som skyddat brädtaket under den gångna vintern och mullbrädor monterades som skall hindra sedumtaket att glida ner.

Prick klockan 09 öppnade Ingmar bommen till Fornhemmet och en lastbil modell mycket stor rullade sakta ner efter infartsvägen. Sedan den yttre grinden hakats av körde lastbilen med några centimeters marginal tillgodo genom grindhålet och fram till magasinet. Lastbilen var försedd med en kran med stor arbetsradie.

Efter besiktning och uppmätning av taket lades ett lager av ca 10 mm tjock filt ovanpå Platonmattan. Filten skall hålla kvar lagom mycket vatten efter regn. Över filten lades ett nät.

Sedan var det dags för det synliga takmaterialet, ca 30 mm tjock sedummatta, tillskuren i 0,8 x 1 meter stora bitar. Sedummattan förankrades i nätet med speciella clips. Materialet hissade upp elegant och säkert med lastbilens kran. Montörerna från VEG TECH, Kim Fröhlich och André Bergendorf, rörde sig på taket som stengetter. Efter lite justering och speciell ”sedummattedressing” i alla mattskarvar var taket färdigt.

Ingmar bjöd som avslutning på välförtjänt kaffe varunder Kim från VEG TECH berättade om sedumtak och hur ett sådant skall skötas. Ingmar Gustavsson, föraren av den stora lastbilen, backade ut genom grindhålet och upp till ”Kindbovägen”, ingen dålig prestation!

Vad Kim berättade om sedumtak? Klicka här får Du höra (om tekniken fungerar. I bakgrunden hörs varningsljud från den backande lastbilen).

Hur blev taket? Det blev ”toppen”, se bilderna!

2013-04-26 / HH