Midsommarkullen
En liten arkeologisk utgrävning

På arkeologidagen söndagen den 22 augusti gjordes en ”snabbutgrävning” av Midsommarkullen. Nedan följer en kort redovisning för de fynd som gjordes. En slutlig rapport från arkeologerna Anders Kaliff och Maria Pettersson kommer så småningom.

Utgrävningen gynnades av vackert väder och ganska många Stureforsbor besökte  kullen för att studera hur en utgrävning går till och för att se på eventuella fynd.

Gjorda fynd:

  • Ett avslag från ett stenredskap av kvarts

  • En mycket liten benbit. Ovisst om den härrör från djur eller människa.

  • Ett antal malstenar. Det är mycket vanligt att en del tillhörigheter följde en människa i graven.

  • Två stycken eldstäder som troligen är från yngre bronsålder eller järnålder.

Röjning 040812 och 040820