Prästgårds Källsätter, 100 år med samma släkt

av Brita Pettersson

Det är ett bryderi med två hus, som har samma namn och som ligger så nära varandra. Under de första åren nämns aldrig stamfastighetens namn i samband med husen. Först med husförhörslängdernas tillkomst har vi ett Prästgårds Kjällsätter och ett Skogs Kjällsätter. Skogs Kjällsätter finns på karta 1783. Huset är då omgivet av kålgård och humletäppa. Det har, som vi kan se, funnits några år vid denna tid, Första gången Kjällsätter nämns är på sommaren 1759, då Per föds. Skäl finns att tro, att detta är vårt Kjällsätter. Pers föräldrar hette Lars Persson och Lotta Johansdotter. Båda var vid den här tiden i 30-årsåldern. De var med säkerhet inflyttade från någon närliggande socken. Den slutsatsen kan vi dra därav, att dottern Kristina var född 1754(enligt dödboken), men jag har inte funnit henne bland födda i Vist.

Kända barn i denna familj var:
*Cristina född 1754, död 21 år gammal i svullnad.
*Per född 1759.
*Johan född 1762, död 4 år gammal i magplågor.

Det är tyst om familjen i ganska så många år, men 1779 dör hustru Lotta. Hon var då 52 år gammal. Dödsorsaken var frossa.

Efter ett drygt halvår ingår Lars nytt äktenskap. Denna gång med änkan Sara Larsdotter från Bostorp. En son Carl föddes i äktenskapet, som varade i 5 år. Lars dog 1785. Han var då 56 år gammal och dödsorsaken var bröstfeber.

Vi tar ett hopp på 8 år fram till 1793. Från den tiden finns husförhörslängderna bevarade i Vist socken. Vi återfinner nu Lars Perssons andra hustru Sara med sonen Carl boende till hus här. Det är en orsak till att vi kan placera just denna familj i rätt Kjällsätter. Här bor nu Petter Larsson, som vid närmare efterforskning visar sig vara denne lille Per, som föddes här 1759. Petter Larsson har 1790 gift sig med den 22-åriga Stina Håkansdotter och hennes föräldrar var torpare vid Västerås under Stafsätter. Petter var till yrket salpetersjudaredräng. Detta äktenskap varade i 6 år. I februari 1796 dog Petter 36 år gammal. Orsaken var lungsot. Inga barn fanns i äktenskapet.

Stina är nu ensam i nästan 3 år. Flera änkor, somliga med barn, bor nu som inhyses i Kjällsätter, troligen ett bidrag till Stinas försörjning. 1798 gifter Stina om sig med den 4 år yngre skomakaren Johan Svensson som var född i Djursdala. Två flickor och en pojke föddes. Sonen Samuel klarade sig genom de första farliga barnaåren, medan de bägge flickorna dog under sitt första levnadsår. Äktenskapet varade denna gång i 8 år. I maj dog Johan Svensson i fallandesot och sjukdomen var säkerligen en orsak till hans yrkesval.

Efter 2 år är det tid för ett nytt giftermål. Denna gång gifter Stina sig med Nils Persson. Han var född i Linköping, men enligt dödboken ” vore hans föräldrar obekante för detta samhälle”. ( Detta bevisar avståndet mellan Vist och Linköping på den tiden). Stina har nu hunnit bli 40 år och Nils är 14 år yngre. Nils är till yrket daglönare vid prästgården. Stina dog i september 1820. Hennes sista äktenskap hade då varat i 12 år. Hon var 52 år gammal och dödsorsaken var vattusot. Enligt dödboken var det en fattig hustru som dog.

Efter att ha varit ensam drygt ett halvt år gifter Nils om sig (1821) med den jämnåriga Inga Kempe. Vigseln var denna gång i kyrkan. Inga Kempe var granne med Nils. Hon var dotter till grenadjären Kempe i Skog som var helt emot äktenskapet. Han gjorde dottern arvslös för att Nils Persson inte skulle få något om de skulle dö under Ingas livstid. Detta testamente ändrades sen efter Ingas död, så att dotterdottern Johanna (född 2/11 1821) fick samma arvsrätt som övriga arvingar efter Ingas föräldrar.
(Uppgiften om testamentet kommer från Karl Wilhelmsson). .

Efter 5 års äktenskap dog Inga i Lungsot. Hon var då 44 år. Modern, Stina-Maja Jonsdotter, var änkan efter soldaten Thore.

Samma år, i oktober, gifter sig Nils på nytt med den 18 år yngre Johanna Svensdotter. Denna gång sker vigseln i prästgården. Johanna var torparedotter från Svinsta socken. Vid denna tid är Nils dagsverkstorpare vid Kjällsätter i en femårsperiod. En flicka och en pojke föddes. Vid denna tid hade Nils dömts för att ha misshandlat sin hustru, som varit i havande tillstånd. Straffet blev 28 dygns vatten och bröd. Efter 6 års äktenskap dog Johanna. Orsaken var för tidig barnafödsel. Hon blev 32 år gammal. Någon avvittring till barnen kunde ej ske, då skulderna översteg tillgångarna.

Nils är nu ensam i ett och ett halvt år. Han har nu hunnit att bli 51 år. Han har två små barn från föregående äktenskap att ta hand om. De voro vid denna tid 3 och 5 år. När han nu för fjärde gången gifter sig med den 44-åriga änkan Stina-Maja Jonsdotter. Stina hade tidigare varit gift med grenadjären Thore i Bomanstorp. Hon hade tidigare fött ett oäkta barn. Faddrar till detta barn var Nils och hans hustru Inga. Efter 8 års äktenskap dog Stina-Maja i en ålder av 54 år och dödsorsak var vattusot.

Vi är nu framme vid 1841 och vår Nils närmar sig de 60 åren. Han har nu slutat sitt arbete som daglönare vid prästgården. Äldsta dottern Maja-Lisa ( vars moder var Stina Håkansdotter ) är nybliven änka och har flyttat hem till Kjällsätter medförande två små pojkar. Hon födde ytterligare en liten son ett 10-tal år efter sin ankomst hit. Hon ingick inget nytt äktenskap utan levde som änka och fattighjon hos Nils till hans död. Efter nästan 50 års boende i Kjällsätter dog Nils i oktober 1856. Han var då 73 år och dödsorsak var ålderdomssvaghet. Nils liv hade säkert varit både fattigt och slitsamt. Hans ålders dagar förefaller dock ganska bra. Han levde kvar i Kjällsätter, där han levat större delen av sitt liv omgiven av dottern och de små barnbarnen.

Maja-Lisa kan ha bott kvar en kortare tid, men 1860 återfinns hon som inhyses i Filbacken. Efter 1860 är Kjällsätter inte nämnt i kyrkboken. Slutet blir en hundraårig bosättning av samma släkt i Kjällsätter.

(Innehållet grundas på uppgifter från Vist kyrkoböcker.)

Sammanställt av Brita Petersson för Vist Hembygdsförening den 7 februari 2000.

Överfört för användning i Hembygdsföreningens hemsida i aug. 2000.
Helge Fransson

Mera om Prästgårds Kjällsätter här!