Alfabetisk lista över bebyggelsenamn i Vists socken, Linköping

Uppdaterad 2023-11-25.
Rättelser och tillägg tas tacksamt emot. Adress finns längst ned på startsidan.

Kartorna öppnas i en egen flik i webläsaren. På Lantmäteriets karta går det att välja olika karttyper uppe till höger på kartsidan.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Å Ä Ö

 

Namn

Under

Karta

Bilder

Boende

Övrigt

Koordinater WGS84

Lat Lon

Koordinater
RT90
X, Y

Aktuell adress

A

 

 

 

 

 

 

 

 

Adolfsborg, även kallat Hamralid eller
  Ekelund

Skogs rusthåll

Lantmäteriet

Bilder

Boende

Rivet

58°18'36"N 15°43'22"E

X:6465189 Y:1495174

 

Andersbo 

Stavsätter

Lantmäteriet

Bilder

 

 

58°18'25"N 15°39'52"E

X:6464855 Y:1491756

Stavsätter Andersbo

Aspebråten

Skogs södergård

Lantmäteriet

Bilder

Boende

Utredning av Brita Pettersson m fl 2003

58°18'36"N 15°43'22"E

X:6466121 Y:1492419

Aspebråten 1

Aspdalen

Skogs skattegård

Lantmäteriet

Bilder

 

 

58°18'60"N 15°41'4"E

X:6465916 Y:1492920

Stavsättersvägen 70

Aspelund, även kallat Hilmastugan

Skogs rusthåll

Häradskartan

Bilder

Boende

Rivet

Omkring
58°18'30"N
15°42'47"E

Omkring
X:6465002 Y:1494559

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

Backen

Hovetorp

Häradskartan

Rivet

Omkring
58°17'31"N 15°43'34"E

Omkring
X:6463182 Y:1495362

 

Backen Föltorp Lantmäteriet     Före 1888 i Vists socken, nu i Grebo. 58°14'58"N 15°51'36"E X:6458464 Y:1503231 Föltorp Backen

Banketorp

Bjärka-Säby

Lantmäteriet

Bilder

 

 

58°14'8"N
15°48'58"E

X:6456890 Y:1500645

Kringstorp Banketorp 1

Banvaktarstugan Trean

 

Lantmäteriet

Bilder

 

Rivet

58°19'58"N 15°43'54"E

X:6467722 Y:1495697

 

Barkesved

Bjärka-Säby

Lantmäteriet

Bilder

 

 

58°17'35"N 15°46'1"E

X:6463279 Y:1497755

Hållingstorp Barkesved 1

Basas, se Nysäter

 

 

 

 

 

Bergdalen

Vreta by

Lantmäteriet

Bilder

Boende

 

58°20'26"N 15°45'1"E

X:6468579 Y:1496784

Sturefors Bergdalen 1

Berget (soldattorp nr 26), även kallat
 Hjälms grenadjärtorp

Göttorp

Lantmäteriet

 

Boende

 

58°16'33"N 15°46'29"E

X:6461365 Y:1498214

Göttorp Berget 1

Berget, se Eriksberg

 

 

 

 

 

Berglund

Kringstorp

Lantmäteriet

Bilder

Boende

 

58°14'19"N 15°49'54"E

X:6457229 Y:1501547

Kringstorp Berglund 1

Bergstugan se Enbacken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestorp

Sturefors

Lantmäteriet

58°18'55"N 15°45'50"E

X:6465769 Y:1497582

Sturefors Bestorp 1

Bestorp (f.d. skola)

Sturefors

Lantmäteriet

Bilder

 

 

58°18'57"N 15°45'54"E

X:6465830 Y:1497652

Sturefors Bestorps Skola 1

Birgerslyckan Norrberga Lantmäteriet     Rivet. Osäkert namn 58°20'28"N 15°41'34"E X:6468652 Y:1493426  

Bjärkaholm

Bjärka-Säby

Lantmäteriet

Ruinrester

Omkring
58°17'5"N
15°44'40"E

Omkring
X:6462386 Y:1496463

 

Bjärka-Säby

Lantmäteriet

Bilder

 

Jordbruk

58°16'15"N 15°44'20"E

X:6460806 Y:1496107

Bjärka-Säby Egendom 1

Bjärka-Säby gamla skola

Bjärka-Säby

Lantmäteriet

 Bilder

 

 

 

 

Bjärka-Säby Gula Skolan 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Bjärka-Säby Lärarbostaden 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Bjärka-Säby Lärarinnebostaden 1

Bjärka-Säby nya skola

Bjärka-Säby

Lantmäteriet

 Bilder

 

 

 

 

Bjärka-Säby Röda Skolan 1

Bjärka-Säby skolvaktmästarbostad

Bjärka-Säby

 

 

 

 

??

??

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bjärka-Säby Skräddarbostaden 1

Björkbacken

Seltorp

Lantmäteriet

 

 

 

58°19'31"N 15°42'21"E

X:6466900 Y:1494183

Seltorp Björkbacken 1

Björkelund

Rävantomta

Lantmäteriet

Bilder

Boende

 

58°19'37"N 15°41'56"E

X:6467085 Y:1493765

Stavsättersvägen 23

Björklund Hedingstorp Lantmäteriet     Före 1888 i Vists socken, nu i Grebo 58°14'20"N 15°52'16"E X:6457262 Y:1503874  

Björkholmen

 

Gattorp

Ek.kartan

 

Boende

 Rivet

??

??

 

Björkholmen

Sturefors

Lantmäteriet

 

Boende

 

58°20'22"N 15°43'25"E

X:6468458 Y:1495230

Sturefors Björkholmen 1

Björkliden

Seltorp

Lantmäteriet

Bilder

 

58°19'36"N 15°42'50"E

X:6467036 Y:1494649

Seltorp Björkliden 1

Björksveden, se Lövsveden

 

 

 

 

Björksätter

Bjärka-Säby

Lantmäteriet

Bilder

 

 

58°17'52"N 15°48'28"E

X:6463803 Y:1500146

 

Blåsarestugan

 

Risnäs by

 

 

Boende

Rivet

??

??

 

Bo

Lantmäteriet

 

58°19'47"N 15°44'8"E

X:6467379
Y:1495917

Sturefors Villa Bo

Boberg

 

Stavsätter

 

 

 

Rivet

??

??

 

Bomansstugan

Stavsätter

Rivet

??

??

 

Bomanstorp

Bjärka-Säby

Lantmäteriet

Bilder

 

 

58°15'37"N 15°46'12"E

X:6459638
Y:1497928

 Bjärka-Säby Bomanstorp 1

Bomanstorp soldattorp

Torpa

Ek.kartan

Bilder

Boende

Rivet

58°15'42"N 15°46'2"E

X:6459762
Y:1497798

 

Bomtorpet

Sturefors

Lantmäteriet

Bilder
Mera bilder

Soldater
Hantverkare

 

58°20'18"N 15°43'16"E

X:6468338
Y:1495068

 

Bomtorpet (grenadjärtorp nr 32)

Bostorp

Boende

Rivet

58°18'9"N
15°47'33"E

X:6464342
Y:1499249

 

Borrtorp (soldattorp nr 27)

Kringstorp

Lantmäteriet

 

 

 

58°14'29"N 15°48'15"E

X:6457549
Y:1499947

Kringstorp Borrtorp 1

Bosbacken se Frimanshemmet

 

 

 

 

Bostorp

Bjärka-Säby

Lantmäteriet

Bilder

 

 

58°18'59"N 15°47'22"E

X:6465903
Y:1499070

Sturefors Bostorp 1 A och B

Braberg

Norrberga by

Lantmäteriet

Bilder

 

 

58°20'14"N 15°40'48"E

X:6468223
Y:1492662

Styvinge Braberg 1

Brahus

Skogs Skattegård

Häradskartan

 

Boende

Rivet

Omkring
58°18'44"N
15°42'35"E

Omkring
X:6465436
Y:1494404

 

Bresätter

Styvinge

Ek.kartan

Rivet. Namnet kvar på Eko-nomiska kartan.

??

??

 

Brinken jordetorp

 

Markustorp

 

 

Boende

Rivet

??

??

 

Brinken ryttartorp

Markustorp

Lantmäteriet

 

Boende

 

58°14'52"N 15°47'42"E

X:6458235
Y:1499409

Markustorp Brinken 1

Brommetorp

Bjärka-Säby

Lantmäteriet

Bilder

 

 

58°14'52"N 15°47'11"E

X:6458244
Y:1498891

Bjärka-Säby Brommetorp 1

Brommetorp, Lilla, även kallat Mossen


Bjärka-Säby

Boende

Rivet

??

??

 

Buskstugan (Smedstugan)

Vreta by

 

Bilder

Boende
Boende i Smedstugan

Ruin

58°20'33"N 15°45'2"E

X:1496806
Y:6468812

 

Byrstorp f d säteri

Rivet

??

??

 

Bäck

Sturefors

Lantmäteriet

 

 

 

58°18'15"N 15°46'2"E

X:6464524
Y:1497774

Sturefors Bäck 1

Bäck


Hovetorp

Häradskartan

 

Boende

Rivet

??

??

 

Bäckfall

Risnäs by

Lantmäteriet

Bilder

Boende

 

58°19'22"N 15°45'8"E

X:6466607
Y:1496893

Sturefors Bäckfall 1

Bäckfall Kungshäll Lantmäteriet     Före 1888 i Vists socken, nu i Grebo. 58°14'49"N 15°49'39"E X:6458164 Y:1501309  

Bäckstugan

 

Lantmäteriet

 

 

 

58°19'19"N 15°45'9"E

X:6466523
Y:1496910

Sturefors Bäckstugan 1

Bäcksäter, se Bäck under Hovetorp

 

 

 

 

Börsebo

Styvinge

Lantmäteriet

 

 

 

58°19'27"N 15°40'45"E

X:6466778
Y:1492621

Äbbetorp Börsebo 1

C

 

 

 

 

 

 

 

 

Cedersbergs glasbruk (Djursberg)

Bjärka-Säby

Lantmäteriet

 

 

Rivet
Pottaskefabrik

Omkring
58°17'5"N
15°44'4"E

Omkring
X:6462368
Y:1495855

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal, se Dalshult

 

 

 

 

Dala, Stora

Sturefors

Lantmäteriet

 

 

 

58°18'49"N 15°48'17"E

X:6465574
Y:1499976

Sturefors Dala 1

Dalshult

Sturefors

Lantmäteriet

Bilder

 

 

58°15'26"N 15°47'12"E

X:6459302
Y:1498911

Dalshult 1

Damin

Stavsätter

Lantmäteriet

Bilder

 

 

58°17'44"N 15°39'34"E

X:6463585
Y:1491450

Stavsätter Damin 1

Danielstorp

Stavsätter

Lantmäteriet

 

 

Rivet. I Skeda socken

58°17'55"N 15°38'3"E

X:6463928
Y:1489968

 

Dikaretorpet se Klementstorp

 

 

 

 

Djursberg se Cedersberg

 

 

 

 

Dunderhult

Torpa

Lantmäteriet

Bilder

Boende

 

58°15'3"N
15°46'3"E

X:6458589
Y:1497781

 

Dånehall

Hovetorp

Lantmäteriet

 

 

 

58°17'45"N 15°43'41"E

X:6463599
Y:1495472

Hovetorp Dånehall 1

E

 

 

 

 

 

 

 

 

Ebbetorp

 

Lantmäteriet

 

Ägare och brukare

Släktgård

58°19'30"N 15°41'24"E

X:6466841
Y:1493258

Äbbetorp 1

Edvardsgården se Haganäs                

Ekbacken se Norrberga Ekbacken

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekdala

Lantmäteriet

 

58°19'36"N 15°42'55"E

X:6467028
Y:1494725

Seltorp Ekdala 1

Ekebo Bjärka-Säby Lantmäteriet       58°16'20"N 15°45'13"E X:6460972 Y:1496973 Bjärka-Säby Ekebo 1

Ekelund

 

Markustorp

 

 

Boende

Rivet

58°14'25"N 15°47'25"E

X:6457404
Y:1499133

 

Ekelund

 

Säby

 

 

 

 

??

??

 

Ekelund

Skogs Rusthåll

Häradskartan

Boende

 

58°18'29"N
15°42'42"E

X:6464996
Y:1494533

Skog Ekgården 1

Ekenäs

Norrberga

Lantmäteriet

Bilder

 

Rivet, ersatt av nytt hus

58°20'32"N 15°42'49"E

X:6468761 Y:1494639

Klampenborgsvägen 1

Eketorp eller Stubbetorp

Kringstorp

Lantmäteriet

 

 

 

58°14'22"N 15°48'30"E

X:6457322
Y:1500188

Kringstorp Eketorp 1

Ekhammar Bjärka-Säby Lantmäteriet 58°16'17"N 15°45'9"E X:6460866 Y:1496914 Bjärka-Säby Ekhammar 1

Ekhem

Skog

Lantmäteriet

 

58°18'30"N 15°42'47"E

X:6464998
Y:1494604

Skog Ekhem 1

Ekliden

Seltorp

Lantmäteriet

 

58°19'38"N 15°42'52"E

X:6467105 Y:1494688

Seltorp Ekliden 1

Enbacken eller Bergstugan

 

Skogs Södergård

 

 

Boende

Rivet

??

??

 

Eriksberg (Berget)

Skälstorp

Lantmäteriet

Bilder

 

 

58°17'41"N
15°45'4"E

X:6463489
Y:1496833

Skälstorp Eriksberg 1

Eriksholm

Styvinge

Lantmäteriet

Bilder

 

 

58°19'38"N 15°42'3"E

X:6467107 Y:1493885

Stavsättersvägen 20 och 21

F

 

 

 

 

 

 

 

 

Fagerhult

Dalshult

Lantmäteriet

Bilder

 

Ruin

58°15'25"N 15°48'13"E

X:6459280
Y:1499901

 

Fallemo Stora

Bjärka-Säby

Lantmäteriet

Bilder

Boende

 

58°15'50"N 15°45'30"E

X:6460056
Y:1497244

Bjärka-Säby Stora Fallemo 1

Fallemo Lilla

Bjärka-Säby

Lantmäteriet

 

 

 

58°15'37"N 15°45'27"E

X:6459637
Y:1497197

Bjärka-Säby Lilla Fallemo 1

Farsbo

Stavsätter

Lantmäteriet

 

 

Rivet

58°17'11"N 15°39'56"E

X:6462555
Y:1491812

 

Filbacken eller Firbacken

Rävantomta

Lantmäteriet

Bilder

Boende

 

58°19'34"N 15°42'13"E

X:6466987
Y:
1494050

Stavsättersvägen 12

Fiskarstugan

Cedersberg

Lantmäteriet

 

 

 

58°16'38"N 15°44'5"E

X:6461515
Y:1495871

Bjärka-Säby Fiskarstugan 1

Fiskvik

Stavsätter

Lantmäteriet

Bilder

 

 

58°17'23"N 15°39'55"E

X:6462927
Y:1491786

Stavsätter Fiskvik 1

Flådra

Stavsätter

Lantmäteriet

 

 

Rivet.
I Skeda socken

58°17'58"N 15°39'13"E

X:6464024
Y:1491107

 

Flånstorp

Sturefors

Lantmäteriet

Bilder

 

 

58°18'51"N 15°45'21"E

X:6465636
Y:1497115

Sturefors Flånstorp 1

Forsbacka

 

Lantmäteriet

Bilder

 

 

58°19'43"N 15°43'29"E

X:6467269 Y:1495292

Smörbollsvägen 1

Forsa se Sturefors

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredriksberg

Karsnäs

Lantmäteriet

Bilder

Boende

 

58°17'53"N 15°41'52"E

X:6463868
Y:1493698

Ringsnäs Fredriksberg 1

Fredriksdal

Skogs Södergård

Häradskartan

 

Boende

Rivet

Omkring
58°19'1"N
15°41'15"E

Omkring
X:6465959
Y:1493106

 

Fridhem

Lantmäteriet

 

58°19'35"N 15°42'16"E

X:6467001
Y:1494094

Stavsättersvägen 10

Frimanshemmet eller Bosbacken

Skogs by

 

 

Boende

Rivet. Enl. Lindqvist ”stuga å Skogs gärde väster om Stångån och strax N. Skogs Östergård”

??

??

 

Föltorp   Lantmäteriet     Före 1888 i Vists socken, nu i Grebo. 58°14'46"N 15°51 59"E X:6458065 Y:1503608  

Förstad soldattorp

Stavsätter

Lantmäteriet

 

 

Rivet. I Skeda socken

58°17'57"N
15°38'9"E

X:6463976 
Y:1490076

 

G

 

 

 

 

 

 

 

 

Gasarp

Sturefors

Lantmäteriet

Bilder

 

 

58°15'29"N 15°46'42"E

X:6459398
Y:1498424

Gasarp 1

Gatan

Bjärka-Säby

Lantmäteriet

Bilder

 

 

58°15'11"N 15°44'41"E

X:6458851
Y:1496456

Bjärka-Säby Gatan 1

Gatstugan

Torpa

Lantmäteriet

Bilder

 

 

58°15'51"N 15°46'47"E

X:6460089
Y:1498513

Bjärka-Säby Gatstugan 1

Gattorp

 

Lantmäteriet

Bilder

 

 

58°20'17"N 15°42'36"E

X:6468306
Y:1494424

Gattorp 1

Gistadlund

Lantmäteriet

 

58°19'54"N 15°43'23"E

X:6467587
Y:1495189

Strandrågsvägen 9

Gläntan Bjärka-Säby Lantmäteriet       58°16'22"N , 15°45'8"E X:6461035 Y:1496896 Bjärka-Säby Gläntan 1

Grensholmen

Lantmäteriet

 

58°20'33"N 15°42'51"E

X:6468801
Y:1494664

Klampenborgsvägen 2

Grimsmålen

Sturefors

Lantmäteriet

Bilder

 

 

58°20'38"N 15°45'14"E

X:6468949
Y:1496989

Sturefors Grimsmålen 1

Grimsmålen, Lilla

Lantmäteriet

Bilder

 

58°20'37"N 15°45'22"E

X:6468932
Y:1497122

 

Grindstugan

Karsnäs

Lantmäteriet

 

Boende

Rivet

58°17'50"N 15°42'16"E

X:6463763
Y:1494097

 

Grindstugan

Torpa

 

 

 

Rivet

??

??

 

Gruvstugan

Hovetorp

Lantmäteriet

Bilder

 

 

58°16'51"N 15°42'37"E

X:6461925
Y:1494433

Hovetorp Gruvstugan 1

Gråbo

Vässentorp

Lantmäteriet

 

 

 

58°18'3"N
15°42'49"E

X:6464175
Y:1494636

Vässentorp Gråbo 1

Gräshorva

Vässentorp

Lantmäteriet

 

Boende

 

58°18'18"N 15°42'51"E

X:6464619
Y:1494656

Vässentorp Gräshorva 1

Grönlund (Skräddarehemmet)

Skogs Södergård

Häradskartan

 

Boende

Rivet

58°18'40"N
15°42'27"E

X:6465296
Y:1494278

 

Grönsved

Sturefors

Lantmäteriet

Bilder

 

 

58°20'17"N 15°40'45"E

X:6468320
Y:1492617

Styvinge Grönsved

Gunnarsbo

Bjärka-Säby

Lantmäteriet

Bilder

 

 

58°15'37"N 15°47'38"E

X:6459653
Y:1499331

Gunnarsbo 1

Gärdet

Skogs by

Häradskartan

 

Boende

Rivet

Omkring
58°18'28"N
15°42'44"E

Omkring
X:6464958
Y:1494556

 

Gökstorp

 Sturefors

Historiska kartor
Bostorp nr 1-2
Geometrisk avmätning 1702

 

Rivet. Inga bebyggelse- rester. Namnet lever kvar i Gökstorpsviken i Erlången.

Omkring
58°19'4"N
15°47'14"E

Omkring
X:6466064
Y:1498953

Göttorp

Bjärka-Säby

Lantmäteriet

Bilder

Boende
Individer

 

58°16'31"N
15°46'15"E

X:6461304
Y:1497982

Göttorp 1

H

 

 

 

 

 

 

 

 

Hagalund

Risnäs by

Lantmäteriet

Bilder

Boende

 

58°18'41"N 15°44'10"E

X:6465344
Y:1495945

 

Hagalund

Skog

Lantmäteriet

Boende

 

58°18'35"N
15°42'44"E

X:6465178
Y:1494557

Skog Hagalund 1

Haganäs eller Edvardsgården

Markustorp

Lantmäteriet

 

Boende

 

58°14'44"N 15°47'39"E

X:6458010
Y:1499353

Markustorp Edvardsgården 1

Hagen

Skogs Skattegård

Häradskartan

 

Boende

Rivet

Omkring
58°18'54"N
15°42'37"E

Omkring
X:6465763
Y:1494444

 

Hagen

Sturefors

Lantmäteriet

 

 

 

58°20'15"N 15°45'21"E

X:6468253 Y:1497114

Sturefors Hagen 1

Hagen Lilla

Bjärka-Säby

Lantmäteriet

 

 

 

58°15'30"N 15°44'52"E

X:6459417
Y:1496630

Bjärka-Säby Lilla Hagen 1

Hagen Stora

Bjärka-Säby

Lantmäteriet

 

 

 

58°15'24"N 15°44'58"E

X:6459246
Y:1496722

Bjärka-Säby Stora Hagen 1

Hagstugan

Bostorp

Lantmäteriet

 

 

Rivet

58°18'32"N 15°47'46"E

X:646505
Y:546651

 

Hagstugan

Skog skattegård

 

 

Boende

Rivet

58°18'53"N 15°47'46"E

X:1499475
Y:6465047

 

Hagsätter

Bostorp

Lantmäteriet

 

 

 

58°18'34"N 15°47'43"E

X:6465117
Y:1499416

 

Hamra

 

Lantmäteriet

Bilder

Boende

 

58°18'37"N
15°43'24"E

X:6465220
Y:1495210

 Hamra Slussar 1

Hamradal se Adolfsborg

Skogs by

 

 

 

 

 

 

Hamralid

Skogs by

Lantmäteriet

 

 

 

58°18'37"N 15°43'22"E

X:6465226
Y:1495169

Skog Hamralid 1

Hamralund

Skogs by

Lantmäteriet

Bilder

Boende

 

58°18'36"N
15°43'25"E

X:6465202
Y:1495221

Skog Hamralund 1

Hedingstorp   Lantmäteriet     Före 1888 i Vists socken, nu i Grebo. 58°14'0"N
15°51'39"E
X:6456644
Y:1503279
 

Hilmastugan se Aspelund

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjortkälla

Styvinge

Lantmäteriet

 

Boende

Rivet

Omkring
58°19'42"N 15°40'2"E

Omkring
X:6467221
Y:1491918

 

Hjälms, se Berget grenadjärtorp

 

 

 

 

Hjälmstugan

 

Bjärka-Säby

Häradskartan

 

 

Rivet

??

??

 

Hovetorp

Bjärka-Säby

Lantmäteriet

Bilder

 

 

58°18'8"N
15°43'40"E

X:6464303
Y:1495459

Hovetorp Mangårdsbyggnaden 1

Hovetorps skola

Lantmäteriet

Bilder

 

58°18'11"N 15°43'50"E

X:6464414
Y:1495624

Hovetorps skola 1

Hultet

Wässentorp

Häradskartan

Bilder

Boende

Rivet

58°18'1"N
15°42'37"E

X:6464090
Y:1494431

 

Humpen

Skälstorp

Lantmäteriet

Bilder

 

 

58°17'29"N 15°45'5"E

X:6463109
Y:1496843

Skälstorp Humpen 1 och 2

Husby

 

Lantmäteriet

 

 

Rivet

58°19'45"N 15°43'34"E

X:6467312
Y:1495368

 

Hybbeln

Sturefors

Lantmäteriet

Bilder

 

 

58°17'47"N 15°48'28"E

X:6463673
Y:1500147

Sturefors Hybbeln 1

Hybbeln

Torpa

Lantmäteriet

Bilder

 

 

58°15'46"N 15°45'51"E

X:6459934
Y:1497587

Bjärka-Säby Hybbeln 1

Hytteslätt se Hultet

 

 

 

 

Håkantorp

Stavsätter

Lantmäteriet

Bilder

 

 

58°16'48"N 15°39'55"E

X:6461850
Y:1491791

Stavsätter Håkantorp 1

Hållingstorp

Bjärka-Säby

Lantmäteriet

Bilder

 

 

58°17'3"N
15°46'9"E

X:6462296
Y:1497881

Hållingstorp Mangårdsbyggnaden 1

Hållingstorp soldattorp nr 26

 

Lantmäteriet

 

Boende

 

58°17'6"N
15°46'13"E

X:6462389
Y:1497948

Hållingstorp Grenadjärtorpet 1

Häradstorp, se Kolbotten

 

 

 

 

Häradsveden

Torpa

Lantmäteriet

Bilder

Boende

Före 1888 i Grebo socken.

58°15'49"N 15°49'25"E

X:6460018
Y:1501078

Bjärka-Säby Häradssveden 1

Hässelkulla

Stafsäter

Lantmäteriet

Bilder

 

 

58°17'7"N
15°40'8"E

X:6462420
Y:1491998

Stavsätter Hässelkulla 1

Hästemon

Bjärka-Säby

Lantmäteriet

 

 

 

58°17'1"N
15°47'22"E

X:6462235
Y:1499071

Hållingstorp Hästemon 1

Högmo

Bjärka-Säby

Lantmäteriet

 

 

 

58°15'52"N 15°44'56"E

X:6460113
Y:1496697

Bjärka-Säby Högmo 1

Hökhult

Sturefors

Lantmäteriet

 

 

 

58°19'6"N
15°46'44"E

X:6466113
Y:1498453

Sturefors Hökhult 1 B

I

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingetorp

Sturefors

Lantmäteriet

Bilder

 

 

58°19'6"N
15°45'27"E

X:6466094
Y:1497209

Sturefors Ingetorp 1

Isaksberg (Ruseberg)

Nordanbacka

Lantmäteriet

Bilder

 

 

58°19'2"N
15°41'3"E

X:6466007
Y:1492920

Stavsättersvägen 60

J

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordstorp

Bjärka-Säby

Lantmäteriet

Bilder

 

 

58°18'20"N 15°44'54"E

X:6464677
Y:1496664

Sturefors Jorstorp 1

Jubäck

Åndebäck

Lantmäteriet

Bilder

 

 

58°17'45"N 15°47'7"E

X:6463593
Y:1498835

Sturefors Jubäck 1

K

 

 

 

 

 

 

 

 

Kabbafors se Sturefors

 

 

 

 

Kalvhagen Bjärka-Säby Lantmäteriet       58°16'17"N , 15°44'58"E X:6460877 Y:1496730 Bjärka-Säby Kalvhagen 1

Kalvhagen se Kalvsveden

 

 

 

 

Kalvsveden

Stavsätter

Lantmäteriet

Bilder

 

 

58°17'5"N
15°39'39"E

X:6462363
Y:1491539

Stavsätter Kalvsveden 1

Kammarbo

Markustorp

Häradskartan

Bilder

Boende

Rivet

58°14'18"N 15°47'30"E

X:6457198
Y:1499211

 

Karlsberg

Norrberga by

Lantmäteriet

 

Boende

Rivet

58°20'20"N 15°43'14"E

X:1495050
Y:6468405

 

Karlsberg se Strömshult

Skogs rusthåll

 

 

 

Namnet ändrades 1875.

 

 

 

Karsnäs

Bjärka-Säby

Lantmäteriet

 

Boende

 

58°17'60"N 15°41'13"E

X:6464062
Y:1493060

Karsnäs 1

Katrineberg

Lantmäteriet

Rivet

58°19'44"N 15°43'44"E

X:6467274
Y:1495523

 

Klampenborg

Lantmäteriet

 

58°20'32"N 15°42'44"E

X:6468784
Y:1494562

Klampenborgsvägen 7

Klementstorp, även kallat Dijkartorpet
 eller Klämingstorp

Bjärka-Säby

Lantmäteriet

 

 

Rivet

Omkring
58°15'15"N 15°44'43"E

Omkring
X:6458959
Y:1496480

 

Klint

Bjärka-Säby

Lantmäteriet

Bilder

 

 

58°16'33"N 15°47'21"E

X:6461377
Y:1499057

 

Klockarängen

Nordanbacka

Lantmäteriet

Bilder

 

 

58°20'19"N 15°42'9"E

X:6468359
Y:1493984

Vist Klockarängen 1

Knaggelsten Cedersberg       Rivet      

Kohagen

Sturefors

Lantmäteriet

 

 

 

58°18'46"N 15°46'14"E

X:6465486
Y:1497978

Sturefors Kohagen 1

Kolbotten

Torpa

Ek.kartan

Bilder

Boende HH
Boende LK

Ruin. Före 1888 i Grebo socken.

58°16'6"N
15°48'47"E

X:6460524
Y:1500469

 

Korsbäcken

Markustorp

Lantmäteriet

 

Boende

Rivet

58°14'57"N 15°47'35"E

X:6458399
Y:1499289

 

Korset

Norrberga

Häradskartan

 

Boende

Rivet  efter 1850. Backstuga. Krog 1780 – 1811.

Omkring
58°20'35"N 15°42'33"E

Omkring
X:6468852
Y:1494377

 

Kottsätter eller Kattsätter

Björksätter

Lantmäteriet

Bilder

 

 

58°17'56"N 15°47'40"E

X:6463930
Y:1499372

Sturefors Kottsätter 1

Kotullen se Nytorpet

 

 

 

 

 

 

 

 

Kranstorpet

 

Skogs Skattegård

Häradskartan

 

Boende

Rivet

58°19834"N 15°42'52"E

X:6465131
Y:1494675

 

Krassebo

Lantmäteriet

 

58°19'14"N 15°46'9"E

X:6466365
Y:1497884

 

Kringstorp

Bjärka-Säby

Lantmäteriet

Bilder

 

 

58°14'37"N 15°48'44"E

X:6457797
Y:1500406

Kringstorp 1

Kristinelund, även Uddevalla

Risnäs by

Häradskartan

Bilder

 

Rivet

58°18'57"N 15°44'14"E

X:1496024
Y:6465824

 

Krutsjudargården se Norrberga
 Krutsjudargård

 

 

 

 

 

 

 

 

Kränstorp eller Kränsbo

Bjärka-Säby

Lantmäteriet

Bilder

 

 

58°18'10"N 15°44'26"E

X:6464364
Y:1496205

 

Kullen

Bjärka-Säby

Häradskartan

 

Boende

Rivet

58°15'10"N 15°44'34"E

X:6458798
Y:1496336

 

Kungshäll   Lantmäteriet     Före 1888 i Vists socken, nu i Grebo. 58°14'54"N
15°50'06"E
X:6458312
Y:1501762
 

Kvarnstugan

Stavsätter

Lantmäteriet

Bilder

 

 

58°17'46"N 15°39'43"E

X:6463655
Y:1491603

Stavsätter Kvarnen 1

Kvarntorp (gamla torpet)

 

Lantmäteriet

 

 

 

58°17'4"N
15°44'55"E

X:6462340
Y:1496673

Bjärka-Säby Lilla Kvarntorp 1

Kvarntorp (vid bron)

 

Lantmäteriet

 

 

 

58°17'1"N , 15°44'54"E

X:6462246
Y:1496672

Bjärka-Säby Kvarntorp 2

Källiden

 

Lantmäteriet

 

 

 

58°19'36"N 15°42'55"E

X:6467031
Y:1494729

Seltorp Källiden 1

Källstugan

Vreta by

Lantmäteriet

Bilder

Boende

 

58°20'29"N 15°45'8"E

X:6468684
Y:1496891

Sturefors Källstugan 1

Källsäter (f.d. ålderdomshem)

Skogs norrgård

Lantmäteriet

 

Bilder

Brann ner 1947

58°19'23"N 15°43'2"E

X:6466632
Y:1494844

 

Källsätter

Stavsätter

Häradskartan

 

 

Rivet

58°17'32"N 15°38'19"E

X:6463220
Y:1490231

 

Kämpestugan


Skogs rusthåll

 

 

Boende

Rivet

??

??

 

Kärr

Åndebäck

Lantmäteriet

Bilder

 

 

58°18'21"N 15°46'12"E

X:6464730
Y:1497939

Sturefors Stora Kärr 1

L

 

 

 

 

 

 

 

 

Labbenäs

Bjärka-Säby

Lantmäteriet

Bilder

 

 

58°18'32"N 15°40'37"E

X:6465075
Y:1492476

Labbenäs 1 - 2

Landamäre

Bjärka-Säby

Lantmäteriet

Bilder

 

 

58°15'2"N
15°44'42"E

X:6458549
Y:1496464

Bjärka-Säby Landamäre 1

Lilla Fallemo se Fallemo, Lilla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lilla Hagen se Hagen, Lilla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lilla Långnäs se Långnäs, Lilla

 

Hovetorp

 

 

 

 

 

 

 

Lilla Tjugmålen se Tjugmålen, Lilla

 

Torpa

 

 

 

 

 

 

 

Lilla Tolmålen se Tolmålen, Lilla

 

Kringstorp

 

 

 

 

 

 

 

Lilla Tolstorp se Tolstorp, Lilla

 

Kringstorp

 

 

 

 

 

 

 

Lillebo

Mörketorp

Lantmäteriet

 

58°14'22"N 15°47'6"E

X:6457308
Y:1498810

Mörketorp 6 - 12

Lillsätter

Åndebäck

Lantmäteriet

Bilder

Boende

Rivet

58°17'29"N 15°47'26"E

X:6463114
Y:1499134

 

Lillängen se Norrberga Lillängen

Norrberga

Lantmäteriet

Bilder

 

Rivet

Omkring
58°20'3"N
15°42'54"E

Omkring
X:6467888
Y:1494711

 

Linddalen, Lindalen

Husby

Lantmäteriet

Bilder

 

 

58°19'49"N 15°43'12"E

X:6467452 Y:1495010

Husby Linddalen 1

Lindestugan

Skälstorp

 

 

 

Rivet

??

??

 

Lorstugan

Karsnäs

 

Bilder

Boende

Rivet

58°17'50"N 15°42'6"E

X:6463771
Y:1493937

 

Lugnet

Torpa

Lantmäteriet

Bilder

 

 

58°16'9"N
15°46'47"E

X:6460637
Y:1498498

 

Lugnet

Husby

Lantmäteriet

 

58°19'3"N
15°41'19"E

X:6466028
Y:1493160

Stavsättersvägen 50

Lund, Västra se Västra Lund

 

 

 

 

Lundstorp

 

Lantmäteriet

Bilder

 

 

58°17'60"N 15°44'48"E

X:6464060
Y:1496574

Skälstorp Lundstorp 1

Lundstugan

Skälstorp

Lantmäteriet

Bilder

 

 

58°18'3"N
15°44'35"E

X:6464152
Y:1496361

Skälstorp Lundstugan 1

Lyckebo

Lantmäteriet

 

58°19'44"N 15°43'37"E

X:6467277
Y:1495408

Stureforsvägen 3

Långnäs, Lilla

Hovetorp

Lantmäteriet

 

58°17'3"N
15°42'42"E

X:6462304
Y:1494512

Hovetorp Lilla Långnäs 1 -3

Långnäs, Stora

Hovetorp

Lantmäteriet

Bilder

Boende

 

58°16'42"N 15°42'46"E

X:6461659
Y:1494570

Hovetorp Stora Långnäs 1

Löfhagen

Kringstorp

Lantmäteriet

 

 

Rivet

58°13'46"N
15°48'38"E

X:6456206
Y:1500315

 

Löten

Toketorp

Lantmäteriet

 

Boende

 

58°20'45"N 15°43'28"E

X:6469176
Y:1495269

Toketorp Löten 1

Löten

Torpa

Häradskartan

Bilder

Boende

Huset flyttat till Fornhemmet

58°16'6"N
15°46'30"E

X:6460532
Y:1498232

 

Lövingsborg

Skogs Norrgård

Lantmäteriet

Bilder

Boende

 

58°19'0"N
15°42'54"E

X:6465927
Y:1494727

Skog Lövingsborg 1

Lövingsborg

Rävantomta

Lantmäteriet

 

 

 

58°19'36"N 15°41'59"E

X:6467052 Y:1493812

Stavsättersvägen 22

Lövsveden

Hästemon

Lantmäteriet

Bilder

 

58°16'50"N 15°47'52"E

X:6461887
Y:1499571

 

Lövsätter

Norrberga by

Lantmäteriet

 

Boende

 

58°20'33"N 15°42'46"E

X:6468802
Y:1494584

Klampenborgsvägen 4

Lövudden

Stavsätter

Lantmäteriet

Bilder

 

 

58°17'15"N 15°39'50"E

X:6462673
Y:1491707

Stavsätter Lövudden 1

M

 

 

 

 

 

 

 

 

Markussäter, se Markustorp

 

 

 

 

Markustorp

 

Lantmäteriet

Bilder

 

Släktgård

58°14'50"N 15°48'1"E

X:6458192
Y:1499717

Markustorp 1 - 3

Martinstorp, se Mårdstorp

 

 

 

 

Morlet, se Tolstorp

 

 

 

 

Mossen se Brommetorp, Lilla

Markustorp

 

 

 

 

 

 

 

Mosshult

Torpa

Lantmäteriet

Bilder

 

 

58°15'6"N
15°46'15"E

X:6458683
Y:1497978

Bjärka-Säby Mosshult 1

Mumsmålen

Torpa

Lantmäteriet

Bilder
Bilder

Boende

 

58°14'57"N 15°46'23"E

X:6458417
Y:1498109

Bjärka-Säby Mumsmålen 1

Murtorpet

Styvinge

Häradskartan

Bilder

 

Rivet

58°19'60"N 15°41'16"E

X:6467754
Y:1493172

 

Myran (soldattorp nr 1 Vifolka komp)

Stavsätter

Lantmäteriet

Bilder

Boende

 

58°18'17"N 15°39'40"E

X:6464601
Y:1491548

Stavsätter Myran 1

Målargärdet Bjärka-Säby Lantmäteriet 58°16'21"N , 15°45'5"E X:6461005 Y:1496849 Bjärka-Säby Målargärdet 1

Mårdstorp (Mårstorp)

Bjärka-Säby

Lantmäteriet

 

 

 

58°16'60"N 15°46'45"E

X:6462199
Y:1498474

Hållingstorp Mårstorp 1 - 2

Mörketorp

 

Lantmäteriet

Bilder

 

Släktgård

58°14'30"N 15°47'0"E

X:6457578
Y:1498719

Mörketorp 1 - 5

N

 

 

 

 

 

 

 

 

Nordanbacka

Lantmäteriet

Boende komministrar

Boende familjemedlemmar

Övriga

 

58°19'44"N 15°43'27"E

X:6467285
Y:1495253

Smörbollsvägen 2

Norrberga by


 

 

 

 

Norrberga Ekbacken

 

Lantmäteriet

 

 

 

58°20'6"N
15°42'42"E

X:6467970
Y:1494514

Norrberga Ekbacken 1

Norrberga Krutsjudaregård 46

Norrberga

Lantmäteriet

 

 

 

58°20'10"N 15°43'11"E

X:6468105 Y:1494996

Blåbärsvägen 2

Norrberga Krutsjudaregård 43

Norrberga

Lantmäteriet

 

 

 

58°20'22"N 15°43'4"E

X:6468450
Y:1494886

Stenbärsvägen 18

Norrberga Lillgård (Storängen)

 

Lantmäteriet

 

 

 

58°20'0"N
15°42'46"E

X:6467783
Y:1494586

Norrberga Storängen 1

Norrberga Lillängen (riven gård)

Norrberga

Lantmäteriet

Bilder

 

Rivet

Omkring
58°20'3"N
15°42'54"E

Omkring
X:6467888
Y:1494711

 

Norrberga Mellangård

 

??

??

 

Norrberga Södergård (Östergården)

Lantmäteriet

 

58°20'5"N
15°43'48"E

X:6467941
Y:1495590

Hagtornsvägen 34

Norrliden

Seltorp

Lantmäteriet

Bilder

 

 

58°19'37"N 15°42'50"E

X:6467062
Y:1494651

Seltorp Norrliden 1

Norrstugan

Lantmäteriet

Bilder

Nedbränd 1993

58°20'39"N 15°43'20"E

X:6468977
Y:1495146

 

Norrsätter

 

Häradskartan

 

 

Rivet

58°20'30"N 15°43'4"E

X:6468703
Y:1494888

 

Nybordet

Torpa

Lantmäteriet

Rivet

Omkring
58°16'6"N
15°45'31"E

Omkring
X:6460532
Y:1497258

 

Nybygget

Bostorp

Lantmäteriet

Bilder

 

 

58°18'11"N 15°47'29"E

X:6464420
Y:1499198

Sturefors Nybygget 1

Nydal

Torpa

Lantmäteriet

Bilder

 

 

58°15'31"N 15°46'9"E

X:6459454
Y:1497893

Bjärka-Säby Nydal 1

Nyhagen (grenadjärtorp nr 33)

Norrberga by

Lantmäteriet

 

Boende

 

58°20'41"N 15°43'22"E

X:6469054
Y:1495181

Norrberga Nyhagen 1

Nysätter

Bostorp

Lantmäteriet

 

 

 

58°18'57"N 15°47'10"E

X:6465835
Y:1498875

Sturefors Nysätter 1

Nysätter

Skogs Skattegård

Lantmäteriet

Bilder

Boende

 

58°18'38"N 15°42'29"E

X:6465247
Y:1494311

Skog Nysätter 1

Nysäter

Torpa

Häradskartan

 

 

Rivet. Före 1888 i Grebo socken.

58°16'7"N
15°49'14"E

X:6460585
Y:1500910

 

Nysättersslätt

Sturefors

Lantmäteriet

 

 

 

58°18'59"N 15°46'45"E

X:6465896
Y:1498471

Sturefors Nysättersslätt 1

Nytorpet

Styvinge

Lantmäteriet

Bilder

Boende

 

58°19'54"N 15°41'5"E

X:6467601
Y:1492945

Styvinge Nytorpet 1

Nåtsbo Föltorp Lantmäteriet     Före 1888 i Vists socken, nu i Grebo. 58°14 29"N 15°51'4"E X:6457544 Y:1502699  

O

 

 

 

 

 

 

 

 

Odensberg

Seltorp

Lantmäteriet

 

 

 

58°19'32"N 15°42'57"E

X:6466901 Y:1494771

Seltorp Odensberg 1

Olofsmålen   Lantmäteriet     Före 1888 i Vists socken, nu i Grebo.
 58°14'17"N 15°50'47"E
X:6457169 Y:1502435  

Opphem

 

 

Bilder

 

Rivet

??

??

 

Oxhagen se Kvarnstugan

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

Paradis (soldattorp nr 21)

Skogs skattegård

Lantmäteriet

Bilder

Boende

 

58°18'43"N
15°40'41"E

X:6465405
Y:1492557

Paradis 1 - 7

Peenemünde

Sturefors

Lantmäteriet

Bilder

 

 

58°19'46"N 15°44'10"E

X:6467343
Y:1495961

Sturefors Penemynde 1

Per Jönse ??

Skog

 

 

Rivet. Finns på karta 1695.

58°18'39"N
15°41'53"E

X:6465301
Y:1493726

Persbo

Stavsätter

Lantmäteriet

 

 

I Skeda socken

58°17'57"N 15°38'12"E

X:6463971
Y:1490126

Persbo 1, Linköping

Persbo B

Stavsätter

 

 

 

Rivet.
I Skeda socken

58°17'58"N 15°38'19"E

X:6464001
Y:1490231

 

Pinnerum

Hållingstorp

Lantmäteriet

 

 

 

58°17'31"N 15°46'47"E

X:6463160
Y:1498507

Hållingstorp Pinnerum 1

Pirum

Stavsätter

Lantmäteriet

Bilder

 

 

58°17'21"N 15°40'8"E

X:6462856
Y:1492003

Stavsätter Pirum 1

Prästgården se Rävantomta

 

 

 

 

 

 

 

 

Prästgårds Kjällsätter

Rävantomta

Lantmäteriet

 

Boende

Rivet
Släkthistoria

58°19'26"N
15°42'0"E

X:6466719
Y:1493832

 

Påland

Hovetorp

Lantmäteriet

 

 

 

58°17'58"N 15°43'38"E

X:6463998
Y:1495427

 Hovetorp Påland 1

R

 

 

 

 

 

 

 

 

Ringetorp (Lilla)

Bjärka-Säby

Lantmäteriet

Bilder

 

 

58°18'16"N 15°45'44"E

X:6464549
Y:1497478

Ringetorp 2

Ringetorp, Stora

Bjärka-Säby

Lantmäteriet

 

58°18'8"N
15°45'55"E

X:6464315
Y:1497659

Ringetorp 1

Ringsnäs (Sjöstugan)

Bjärka-Säby

Lantmäteriet

Bilder

Boende

Jordbruk 2017

58°17'28"N 15°41'57"E

X:6463093
Y:1493781

Ringsnäs Sjöstugan 1

Risberget

Risnäs by

Lantmäteriet

Bilder

Boende

 

58°18'51"N 15°44'7"E

X:6465637 Y:1495896

 

Risnäs Brovaktarstuga

 

Lantmäteriet

 

 

 

58°19'28"N 15°43'38"E

X:6466795 Y:1495426

Risnäs Bro 1

Risnäs Nergården, Risnäs

Lantmäteriet

Bilder

Boende

Brukare

 

58°19'26"N 15°43'47"E

X:6466737
Y:1495580

Risnäs Storgård 1

Risnäs soldattorp nr 22 se Ståltorpet

 

 

 

 

 

 

 

 

Risnäs soldattorp nr 23

 

Lantmäteriet

 

Boende

 

58°19'2"N
15°44'10"E

X:6465980 Y:1495945

Risnäs Kristinelund 1

Risnäs Spånggård, Risnäs


Sturefors

 

 

Boende

 

??

??

 

Risnäs Stengård, Risnäs

Sturefors

Lantmäteriet

Bilder

Boende
Brukare

 

58°19'26"N 15°43'54"E

X:6466735
Y:1495700

Risnäs Stengård 1

Risnäs Storgård, Risnäs

Sturefors

Lantmäteriet

 

Boende
Brukare

 

58°19'26"N 15°43'53"E

X:6466728
Y:1495674

Risnäs Storgård 2

Risnäs Överby, Risnäs

Sturefors

Lantmäteriet

 

Brukare
Pigor och drängar

Det gamla Överby låg ca 150 m österut

58°19'25"N 15°43'59"E

X:6466696
Y:1495777

Risnäs Överby 1

Rosendal (soldattorp nr 34)

Vreta by

Lantmäteriet

Bilder

Boende

 

58°20'52"N 15°43'44"E

X:6469379 Y:1495529

 Toketorp Rosendal 1

Rosendal

Kringstorp

Ekon. kartan

Rivet

58°14'14"N 15°47'44"E

X:6457060
Y:1499435

 

Rudan

Risnäs by

Lantmäteriet

Bilder

Boende

 

58°18'34"N 15°44'9"E

X:6465110 Y:1495928

Risnäs Rudan 1

Ruseberg, se Isaksberg

 

 

 

 

Ryttaretorpet

Skog

Rivet

??

??

 

Rävantomta prästgård

 

Ek.kartan

 

 

Brann ned 1963

58°19'41"N 15°43'56"E

X:6467204 Y:1495733

 

Rävantomta löneboställe

 

Lantmäteriet

 

 

 

58°19'41"N 15°43'51"E

X:6467191 Y:1495642

Sturefors Rävantomta 1

Rävängen (soldattorp nr 28)

Sturefors

Lantmäteriet

 

Boende

 

58°20'20"N 15°45'22"E

X:6468399 Y:1497122

Sturefors Rävängen 1

Röksbro se Sjöberga

 

 

 

 

 

 

 

 

S

 

 

 

 

 

 

 

 

Sadelmakartorpet

Hållingstorp

Lantmäteriet

 

Boende

 

58°17'21"N 15°46'30"E

X:6462874 Y:1498221

Hållingstorp Sadelmakartorpet 1

Sand

Stavsätter

Lantmäteriet

Bilder

Brukarfamiljer
Födda eller döda

 

58°18'55"N 15°39'52"E

X:6465766 Y:1491746

Stavsätter Sand 1

Selgesätter

Stavsätter

Lantmäteriet

Bilder

 

58°18'53"N 15°40'21"E

X:6465723 Y:1492230

Selgesätter 1 - 3

Seltorp

 

Lantmäteriet

Bilder

 

 

58°19'37"N 15°42'37"E

X:6467063 Y:1494439

Seltorp 1

Sjöberga (f.d. Röksbro)

Hedingstorp (hörde till Vist t.o.m. 1887)

Lantmäteriet

Bilder

Boende

Rivet. Platsen för Sjöberga, Grebo socken

58°14'22"N 15°50'1"E

X:6457306 Y:1501673

Föltorp Sjöberga, Sturefors

Sjöberget

Markustorp

Lantmäteriet

Bilder

Boende

 

58°15'9"N
15°48'58"E

X:6458781 Y:1500635

Markustorp Sjöberget 1

Sjögesätter, se Sjösätter

 

 

 

 

Sjöstugan se Ringsnäs

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjösätter nedre

Skogs Södergård

Lantmäteriet

Bilder

Boende

 

58°18'17"N
15°41'0"E

X:6464601 Y:1492861

Skog Nedre Sjösätter 1

Sjösätter övre

Skogs Södergård

Lantmäteriet

Bilder

Boende

 

58°18'18"N
15°41'12"E

X:6464632 Y:1493055

Skog Övre Sjösätter 1

Sjöändan västra 

Markustorp

Lantmäteriet

 

Boende

Rivet

58°14'18"N 15°47'28"E

X:6457182 Y:1499177

 

Sjöändan östra 

Markustorp

Lantmäteriet

 

Boende

Rivet

58°15'15"N 15°48'45"E

X:6458970 Y:1500425

 

Skenstorp se Skälstorp

 

 

 

 

Skogs by

 

 

Bilder Skogs by

 

 

58°18'45"N 15°42'50"E

X:6465456 Y:1494646

 

Skogs Mellangård

Lantmäteriet

Bilder Skogs by

 

58°18'45"N , 15°42'53"E

X:6465449 Y:1494690

Skog Mellangård 1

Skogs Norrgård

 

Lantmäteriet

Bilder

Skogs by

Boende

 

58°19'18"N 15°43'9"E

X:6466496 Y:1494958

Skog Norrgård 1

Skogs rusthåll

Lantmäteriet

Bilder Skogs by

 

58°18'43"N 15°42'52"E

X:6465411 Y:1494685

Skog Rusthåll 1

Skogs ryttartorp

 

Karta ur Sigurd Erixon

 

Boende

Rivet

Omkring
58°18'38"N 15°42'26"E

Omkring
X:6465260 Y:1494265

 

Skogs Skattegård

 

Lantmäteriet

Bilder

 

Jordbruk 2016

58°18'47"N 15°42'48"E

X:6465528 Y:1494611

Skog Skattegård 1 - 2

Skogs Södergård

 

Lantmäteriet

Bilder Skogs by

 

 

58°18'42"N 15°42'53"E

X:6465355 Y:1494693

Skog Södergård 1

Skogs Östergård

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogshall

Skogs by

Lantmäteriet

Bilder

Boende

 

58°18'51"N
15°43'20"E

X:6465664 Y:1495150

Skog Skogshall 1

Skogsstugan (Skogen)

Risnäs by

Lantmäteriet

 

 

Rivet

58°18'47"N
15°44'11"E

X:6465522
Y:1495977

 

Skogstorp

Skogs Skattegård

Lantmäteriet

 

Boende

 

58°19'14"N
15°41'52"E

X:6466387 Y:1493716

Stavsättersvägen 31

Skojarstugan

Cedersberg

 

 

 

Rivet

 

 

 

Skorpa

Bjärka-Säby

Lantmäteriet

Bilder

 

 

58°18'6"N
15°44'9"E

X:6464238 Y:1495930

 

Skorpa Knipphammare anläggning

Bjärka-Säby

Lantmäteriet

Boende

 

58°18'6"N
15°44'9"E

X:6464238 Y:1495930

 

Skorpa kvarn

Bjärka-Säby

Lantmäteriet

Bilder

Boende

 

58°18'6"N
15°44'9"E

X:6464238 Y:1495930

Hovetorp Skorpa Kvarn 1

Skorpa maskinistbostad

 

 

 

 

 

 

??

??

 

Skrinhult

Rävantomta

Lantmäteriet

Bilder

Boende

 

58°20'35"N 15°44'40"E

X:6468854 Y:1496443

Skrinhult 1

Skräddarestugan

Wässentorp

 

 

Boende

Rivet

??

??

 

Skräddarehemmet se Grönlund

 

 

 

 

Skyttetorpet Cedersberg Geometrisk jordebok 1695     Rivet
Nr 9 på kartan
?? ??  

Skälstorp

Bjärka-Säby

Lantmäteriet

Bilder

 

 

58°17'51"N 15°44'30"E

X:6463793 Y:1496281

Skälstorp Mangårdsbyggnaden 1

Skärpan soldattorp

Norrberga by

Lantmäteriet

 

Boende

Rivet

Omkring
58°20'18"N 15°42'54"E

Omkring
X:6468346 Y:1494710

 

Smedstorp

Torpa

Lantmäteriet

Bilder

 

 

58°15'14"N 15°46'22"E

X:6458923 Y:1498103

Bjärka-Säby Smedstorp 1

Smedstugan  se Buskstugan

Sturefors

 

 

 

 

 

 

 

Smens Bjärka-Säby Lantmäteriet       58°16'24"N , 15°45'4"E X:6461090 Y:1496820

Bjärka-Säby Smens 1

Snarbygget

 

Skogs by

 

 

Boende

Rivet

 

 

 

Snickartorpet Styvinge       Rivet      

Snörom

Stavsätter

Lantmäteriet

Bilder

 

 

58°18'22"N 15°39'56"E

X:6464755 Y:1491812

Stavsätter Snörom  1

Sockenbyggningen

Rävantomta

 

 

Boende

Flyttat till Slättbacka, Skeda

58°19'40"N 15°38'14"E

X:6467163 Y:1490164

 

Solbacken

Hovetorp

Lantmäteriet

Bilder

 

 

58°17'29"N 15°43'29"E

X:6463103 Y:1495282

Hovetorp Solbacken 1 - 2

Solberga

Hovetorp

Lantmäteriet

 

 

 

58°17'18"N 15°43'16"E

X:6462779 Y:1495064

Hovetorp Solberga 1

Solborgen

Seltorp

Lantmäteriet

 

 

 

58°19'37"N 15°42'53"E

X:6467058 Y:1494707

Seltorp Solborgen 1

Solhem

Seltorp

Lantmäteriet

 

58°19'31"N 15°42'58"E

X:6466871 Y:1494777

Seltorp Solhem 1

Solliden

Husby

Lantmäteriet

 

58°19'51"N 15°43'13"E

X:6467500 Y:1495030

Husby Solliden 1

Solstugan

Mörketorp

Lantmäteriet

 

58°14'26"N 15°47'7"E

X:6457452 Y:1498826

Mörketorp Solstugan 1

Solvik

Sturefors

Lantmäteriet

 

58°19'49"N 15°44'6"E

X:6467442 Y:1495880

Sturefors Solvik 1

Solängen

Bjärka-Säby

Lantmäteriet

 

58°16'26"N 15°43'53"E

X:6461165 Y:1495671

Bjärka-Säby Solängen 1

Sparrvik


Labbenäs

 

 

Boende

Rivet

??

??

 

Spjut, Spjuthem, Spjutstugan,
Spjuttorpet

Göttorp

Lantmäteriet

 

Boende

Rivet

58°16'79"N 15°46'51"E

X:6461810
Y:1498572

 

Spånggården, se Risnäs Spånggård

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavsborg

Stavsätter

Lantmäteriet

Bilder

 

 

58°18'19"N 15°39'30"E

X:6464652 Y:1491393

Stavsätter Stavsborg 1

Stavslund

Stavsätter

Lantmäteriet

Bilder

 

 

58°17'32"N 15°39'48"E

X:6463198 Y:1491683

Stavsätter Stavslund 1

Stavsätter

 

Lantmäteriet