Ur Edvin Karlssons skrifter

Texterna  är hämtade från tre handskrivna anteckningsböcker. Det som skiljer denna text från Edvins handskrivna har så gott som helt och hållet med interpunktion, punkter och komman, att göra. Detta för att göra texten mera lättläst.

Nedanstående förord av Ola Persson skrevs för den bok ”Minnen från Vist” innehållande texter av Edvin Karlsson som gavs ut 1987. Förordet gäller i lika hög grad de texter som återges i det följande.