Församlingsliv i Wist socken under äldre tid.

Efter manuskript, författat av kyrkoherde Axel Broman, funnet i Landsarkivet i Vadstena.

Anm. Nedan återfinns till att börja med endast avsnitt 2, 4 och 6 i respektive flik. Resten kommer senare.

—————————————————————————————————-

Disposition och innehåll:

1 Förvaltningsorganisation
2 Ekonomi
3 Det religiösa och sedliga livet
4 Skolväsendet
5 Fattigvård
6 Hälsovård
7 Näringslivet
8 Den allmänna ordningen
9 Socknens präster
10 Övriga tjänstemän

—————————————————————————————————