Jordbruket i Vist – en näring i förändring

Lars Jonsson, Skog Vallmo 2017

Det talas och skrivs mycket om jordbruket och våra livsmedel. Medierna rapporterar att det går dåligt för svenska bönder. Vi har bilden av en näringsgren där det råder hård internationell konkurrens och där stöden från EU är viktiga men också en osäker faktor som kan förändras.

Hur ser det ut med jordbruket i Vist? Där sker i dessa dagar stora förändringar. Det verkar som att under de senaste åren pågår något av ett generationsskifte och samtidigt visas exempel på hårdare villkor eller sämre lönsamhet. Det som framförallt händer är att gårdar och enheter slås ihop. Det blir färre bönder i Vist. Under 2016 upphörde produktionen vid Stafsäters gård och i mars 2017 upphörde Wessentorp som egen arrendegård.

Därför har jag sett det angeläget att dokumentera denna för vår trakt så väsentliga näringsgren. Jag vill ge en bild av hur det drivs och vad som pågår. Här sammanfattas fakta och information om de olika gårdarna. Här finns bildillustrationer från arbetet. Men vi kan också i ljudande citat höra om hur böndernas arbetsdag ser ut och hur de ser på sitt arbete i denna föränderliga tid.

Målet är att få med alla aktiva bönder och gårdar inom Vist, inklusive de större godsen.

I denna första etapp presenteras tre jordbruk och där finns även exempel på den aktuella rationaliseringen och sammanslagningen. Fler jordbruk har tillkommit efter 2017.

Jag som samlat in och sammanställt material heter Lars Jonsson, är uppvuxen i byn Skog på gården Skog Skattegård och nu boende i Skog Vallmo. Jag arbetar med ljud och musikproduktion och är även lärare i ljudberättande vid Linköpings universitet.

(Tips: Lyssna gärna till ljud och intervjuer med hörlurar. Du hör då ljudets nyanser bättre än genom en dators högtalare.Trevligt lyssnande!)

Följ länkarna nedan och ta del av Jordbruket i Vist som det tedde sig åren 2016-2017:

 

Faktaruta:

Vist Maskinkontakt

I samband med en studiecirkel kring jordbruksmaskiner 1990, kom bönderna i Vist fram till att de skulle kunna spara ganska mycket genom att dela på maskiner. Detta kan låta som en ganska självklar idé, för att rationalisera och underlätta för nya bönder att kunna komma igång. Men det var på den tiden ett ganska ovanligt initiativ. Det har hållit i sig sedan dess och inneburit att fler bönder kunnat vara kvar i verksamhet. Utslagningen av de mindre gårdarna har inte varit lika stor här som på andra håll.

Principen för Maskinkontakt är enkel: Man utbyter tjänster mellan varandra med olika maskiner. Målsättningen är att det ska gå jämnt upp. Men man har förstås formulerat en bestämd taxa för arbetstid och ett timpris för respektive maskin. Systemet förutsätter god kommunikation och tillit sinsemellan och att man förstås ser till att dokumentera sitt arbete.

LRF har inte visat något intresse för Vist Maskinkontakt. Man kan tycka att sådana initiativ borde stödjas och uppmuntras.

Förutom fördelarna så nämner bönderna en liten avigsida med samarbetet. Det gäller arbetstiden som de inte alltid råder över. Det är svårt att säga nej när andra ber om körning och när vädret är bra i skörde- eller såtid så går maskinerna nästan dygnet runt.

När det gäller bilderna i den här dokumentationen innebär detta att maskinerna på bilderna kan dyka upp på flera av gårdarna i Vist.