Gårdar, arrendegårdar, torp och lägenheter

Fördelning av torpen i nedanstående förteckning på gård respektive arrendegård är bara att betrakta som en lägesangivelse. Torpare och arrendatorer betalade båda sin ”hyra” (i form av arbete eller produkter) till huvudgårdens ägare och det fanns alltså ingen ekonomisk relation mellan torpare och arrendator.

Fördelning av torpen i nedanstående förteckning på gård respektive arrendegård  är bara att betrakta som en lägesangivelse. Torpare och arrendatorer betalade båda sin ”hyra” (i form av arbete eller produkter) till huvudgårdens ägare och det fanns alltså ingen ekonomisk relation mellan torpare och arrendator. 
  
GårdArrendegårdTorp och andra bostäder  
Bjärka-Säby Fiskarstugan, Gatan, HjelmstuganKlementstorp, Klint, Kränsbo, Kullen, Landamäre, Lilla Hagen, Högmo, Sadelmakaretorpet, Stora Hagen, Storängen  
 Torpa by:Bomanstorp, Brommetorp, Dunderhult, Gatstugan, Hybbeln, Häradssveden, Kolbotten (Herrstorp), Lilla Tjugumålen, Lugnet, Löten, Mosshult, Mumsmålen, Nydal, Nysätter, Smedstorp,Stora Tjugumålen 1, Stora Tjugmålen 2, Stensätter, Tomta  
Mellangården, Sörgården, Norrgården, Grindstugan, Nyboda, Torpahemmet, backstugan Smedstugan  
 Banketorp   
 Barkesved   
 Berget (soldattorp nr 26)   
 BjörksätterHybbeln, Kottsätter  
 BostorpBomtorpet (grenadjärtorp nr 32), Hagstugan, HagsätterNybygget  
 Brommetorp    
 Cedersberg (Djursberg)?   
 Cedersbergs glasbrukFiskarstugan, Knaggelsten, Skojarstugan, Skyttetorpet  
 Dala   
 FallemoGräshorva, Lilla Fallemo  
 GöttorpBerget (soldattorp nr 30)  
 Gunnarsbo   
 HovetorpBäck, Gruvstugan, Solbacken, Solberga, St Långnäs  
 HållingstorpPinnerum, Sadelmakartorpet  
 Hästemo   
     
 Jordstorp   
 KarsnäsFredriksberg, LorstuganGrindstugan  
 KringstorpBerglund, Borrtorp (soldattorp nr 27),  Eketorp, Lilla Tolemålen, Lilla Tolstorp, Lövhagen, Tholstorp, Röksbro, Stensätter, Tolemålen  
 LabbenäsSparrvik  
 Mårdstorp   
 Mörketorp   
 Ringetorp   
 Ringsnäs   
 SkälstorpEriksberg, Humpen, Lindetorpet, Lundstugan, Stjärnstugan  
 WässentorpHultet, Skräddarestugan, Västra Lund (soldattorp nr 20)  
 Åkroken   
 ÅndebäckJubäck, Kärr, Lillsätter  
Dalshult Fagerhult  
Ebbetorp    
Gasarp    
GattorpBjörkholmen   
KyrkanSeltorpEkliden (se även Sture Preberts anteckningar)  
 Komministerbostaden NordanbackenIsaksberg, KlockarängenUlriksdal,  
 RävantomtaBjörkelund, Filbacken, Skrinhult, Prästgårds Kjällsätter  
Markustorp Brinken jt, Brinken rt, Ekelund, Haganäs, Kammarbo, Korsbäcken, Lilla Brommetorp (Mossen), Sjöberget, Sveden, Västra Sjöändan, Östra Sjöändan.  
Skogs by Adolfsborg (Hamralid), Frimanshemmet, Gärdet, Hamra, Hamradal, Hamralund, Paradis (soldattorp nr 21), Skogshall, Snarbygget, Sparrvik, Vallmo  
Skogs rusthåll Aspelund, Karlsberg, Ekelund, Kämpestugan, Strömshult, Ängstugan  
Skogs Skattegård Brahus, Hagen, Kranstorp (Hagalund),   Nysätter, Skogstorp  
Skogs Södergård Aspebråten, Enebacken, Fredriksdal, Grönlund, Sjösätter nedre, Sjösätter övre, Åttingen  
Skogs Norrgård Lövingsborg  
StatenStyvingeBörsebo, Eriksholm, Hjortkälla, Murtorpet, Nytorpet, Snickartorpet, Stensätter  
Regem. skrivarebostad, 2 gårdar om ¾ mantal  
Stavsätter Andersbo, Boberg, Damin, Fiskevik, Flådra, Förstad soldattorp, Hässelkulla, Håkantorp, Kalvsveden, Kvarnstugan (Oxhagen), Lövudden, Myran (soldattorp nr 1 Vifolka komp), Persbo, Pirum, Sand, Snörom, Stavsborg, Stavslund, Söderhult, SörängenVästerås, Örebro  
 Farsbo   
 Svartsätter   
Sturefors Bestorp, Björkholmen, Bomtorpet,  Bäck, Flånstorp, Grönsved, Hagen, Hökhult, Ingetorp, Jubäck, KohagenKärr, LillsätterNybygget, Nysätters slätt, Rävängen (soldattorp nr 28),  Stohagen, Sundet, Tegneby  
 Berg   
 Grimsmålen   
 Norrberga by:Braberg, Karlsberg, Lövsätter, Nyhagen, Skärpan stp  
Norrberga  
Norrberga Lillgård  
Norrberga Krutsjudaregård 7/8 mantal  
Norrberga Krutsjudaregård 7/16 mantal  
 Risnäs by:Blåsarestugan (soldattorp nr 23 Kinds kompani), Bäckfall, Hagalund, Kristinelund, Risberga, Rudan, Skogsstugan, Ståltorpet (soldattorp nr 22)  
Övergården, Stengården, Storgården, Spånggården, Nergården  
 Stohagen   
 Stora Dala   
 Sveden   
 Tacketorp   
 ToketorpLöten  
 Vindstorp   
 Vreta by:Bergdalen, Buskstugan/Smedsugan, Källstugan, Rosendal (soldattorp nr 34), Skrinhult  
Vreta Övergård 1  
Vreta Övergård 2  
Vreta Nedergård 1  
Vreta Nedergård 2  
Vreta Storgård  
Sälgsätter    
Husby    
Soldattorp nr 3 Tjust kompani,  , , ??